ВРЪХ МУСАЛА - ИСТИНАТА ЗА ОЛИМП (Обиталището на Боговете)

 

Някога Мусалла е бил най-високият връх в Европа

"Въздигам очите си към планините, 

откъдето ще дойде помощта ми. 

Помощта ми е от Господа, който направи 

Небето и Земята". 

~ Псалом 121.


"Някога Мусалла е бил най-високият връх в Европа, после се снишил. На няколко пъти България е била море и суша, обаче Рилският масив всякога е оставал суша, и е стърчал като голям остров над водите, най-високия в света."

"Някога Мусалла е бил много по-висок и там е имало една площ, широка 400 метра. Първите култури на Мусалла съществуват в библиотеките на Невидимия Свят. Връх Мусалла никога не е потъвал под вода, докато България няколко пъти се е издигала и хлътвала."

"Дето се говори, че на Олимп обитавали боговете, това не е било сегашната планина Олимп, а Рилският масив. Той е бил големият Олимп, който после спаднал. А сегашният Олимп после се е оформил. В бъдеще ще има филми, в които ще представят как се е създала Земята и ще копират от реалния филм, който се е запазил – Акашавите записи. Съществата са запазили всички тези процеси на миналото във вид на филм. И в бъдеще хората ще ги виждат. Запомнете, има връзка между Хималаите и Рила."

В най-древни времена всички планини между Рила, Шар и Олимп са представлявали един общ масив - обиталище на Боговете. Масивът е включвал над 10 планини: Рила/2925м./, Пирин/2915м./, Беласица/2029м./, Шар/2640м./, Кораби/2764м./, Баба/2600м./, Нидже/2530м./, Кожух/2182м./, Вернон/2128м./,Олимп/2917м./ и др. 

„Този масив между Олимп, Шар и Рила е бил голям. Той е бил над 10 000 метра висок. Целият е бил Олимп - място на Боговете. Мусалла е бил връх с височина 7-8 хиляди метра. Мусалла е място дето няма никакви утайки. Значи не е бил под морето никога. Рило-Родопският масив е бил център на разумните сили, които са работили. Той е бил опорна точка за тяхната строителна дейност. Тук е имало ложа на Всемирното Бяло Братство - от дълбока древност."

"Вие не знаете още какво богатство е да се изкачите на висок връх. От древни времена досега всички хора, които са работили и работят духовно, всякога са посещавали високите планински върхове. Които разбират законите на Духовния свят, те използват разумно високите върхове. Да се качва човек по високи планински върхове, това значи да се обменя със силите на Природата. Изкачването по високи планински върхове подразбира влизането в един Висш свят. Следователно, изкачването на върха Мусалла, не е нищо друго освен отиване при Бога, т.е. изкачване до някое духовно място. Качи ли се човек на планината да срещне Бога, той всякога ще има успех. Това, което научите на планината, другаде не можете да научите. Животът на високите върхове е живот на истинска музика и поезия. Само опитен човек може да възприема нещо възвишено и велико. Гениалните музиканти са приемали музиката от високите места и после са я сваляли в ниските, между хората. Благодарете, че имате на разположение високи места, от които можете да черпите. Планините са складове на енергии, които помагат на хората да трансформират състоянията си. Над 2000 м. височина, дето въздухът е чист и лек, става силна реакция в организма. Там електрическите течения са по-силни, 

отколкото в ниските места; те раздвижват кръвта на организма.

Мусалла е голяма електрическа батерия, а Сините камъни в Сливенския балкан са магнетични. Ако електричеството в тялото ви не функционира правилно, то, когато се качите на Мусалла, тази електрическа батерия ще го регулира. Камъните на Мусалла дават особен характер на местността. Понеже имат постоянна форма, придават на човека твърдост, сформиран характер, ясно очертани контури на мислите и идеите. Ето защо е хубаво да се отиде по канарите,  да се размишлява. Това има голямо значение. 

Мислите, които ще дойдат тогава, ще имат ясно очертани контури; 

общо казано, в камъните живеят известни сили и когато човек отиде при тях, приема от тези характерни сили и сформира известни качества в себе си. Защо светиите са се оттеглили да живеят в пустините? Там, по тези каменисти места те са добивали 

известни качества. На Мусалла има специфични места, които никой не е видял. Само мъдрите хора ходят на такива високи и чисти места. Като дойдеш тук, цяла година ще обработваш впечатленията. На Петровден върхът Мусалла приема специфична енергия от Слънцето. Някой пита защо сме дошли на Мусалла. Който е дошъл на Мусалла, продължава му се животът с още една година. А една година колко много струва. Мусалла е връх на самоотричането. Който иска да се самоусъвършенства 

в пътя на отричането, да отиде на Мусалла, а който иска да усъвършенства своите знания, да отиде на Витоша.“

~ Учителят Беинса Дуно


"МУСА-АЛЛА (МУСА - означава Най-Големият, Най-Великият, АЛЛАХ - едно от имената на ОТЦА) в Рила е бил най-високата точка на Земята, с височина над 10 000 хиляди метра!!! След Четвъртия Потоп - потопяването на Атлантида преди 37000 години, връх Мусала се снишава,  както и целият масив, наречен ОЛИМП. На Олимп ли са живяли божествата? - Не, там условията са били сурови. Не са живяли там, но са имали достъп до тази СИЛА, която МУСАЛА и ОЛИМП носят - БЕЗСМЪРТИЕТО"

~ Силвина

Прочети още:

 Седемте Рилски Езера - Най-святото място на планетата Земя
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments