СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА – НЯКОИ ЕЗОТЕРИЧНИ ПОДРОБНОСТИ

 

Езотерични подробности за Седемте Рилски Езера

"Най-святото географско място на планетата Земя са Седемте Рилски езера."

Рила е най-древната прародина на настоящето човечество, сътворено по образ и подобие Божие. Няма Божи пратеник - Учител, наставник, адепт, пророк, от всички религии и школи, който да не знае това. Затова Рила е посещавана и до днес, тайно и явно, от съвършени, светии и ангели. Неслучайно Мировият учител Беинса Дуно, един от 24-те Старци във Вселената, който е слязъл след Христа, се прероди в България и избра за средище България и по-специално зоната на Седемте Рилски езера.

При няколко големи планетарни катаклизми, само Рила не е потъвала, докато Стара планина, Родопите и Пирин са попадали няколко пъти под водата. И затова може да се каже, че носът на земята е Рила планина, въпреки че сега не е най-високата планина.

Първото езеро е Долното, наречено в окултната литература „Махарзи” – голямата почивка. То е огледален образ на материалния или физически свят. То закалява душата на човека, прави го търпелив, силен и правдив. То излъчва енергия, която дава сили не само на българите, но и на всеки човек на планетата, да изтърпи изпитанията, несгодите и страданията. То е информационна банка на земята и съдържа цялата информация на човечеството от неговото зараждане до сега. Знаем, че след абсолютния кристал, най-голяма информация може да поеме водата – сгъстената светлина.

Второто езеро е Рибното. В езотеричната литература, познато с името Елбур, което означава Божествения и Силния. Каква е неговата функция. Пишем функция, но спокойно можем да кажем и мисия, защото всяко от Седемте Рилски езера е Божествен жив организъм в тялото на нашата планета, а оттам и на Вселената.

Второто езеро оживява въображението и фантазията на всички. То дава смирение и превръща твърдото в меко, грубото в нежно, студенината в сърдечна топлота. То обединява хората и ги води по Пътя на мира, съгласието, и компромиса. То отразява нисшия астрал на човека.

Второто езеро е също информационна вселенска банка и то предимно на т.нар. Второ небе от Седемте Свята на Небесата. Други добродетели, разпространявани в целия свят от Елбур, са щедростта и великодушието. Венец на силата на Второто езеро е майчинството.

Третото езеро е Трилистника. Така е наречено от хората., защото има форма на трилистна детелина. Но истинското име е Балдер-Дару, което означава „Онзи Великият, който раздава Даровете.” Това езеро е носител на помъдряването, проглеждането и събуждането на съзнанието. Отразява Висшия астрал у човека. То е третото стъпало на духовното израстване на земния жител. То е езерото на Истината и Мъдростта, защото винаги представя нещата такива, каквито са. То е и едно от най-големите носители на земна информация. В него са закодирани данните на всеки жител на Планетата и който може да се включи в Компютъра му, веднага научава всичко за всеки – не само първата биография на този, за когото се интересува, но и образно и с пояснения за приятели, познати, роднини, какво е състоянието му в момента, по-близки и далечни вероятностни перспективи, решаването на проблемите му и как да му се помогне.

Четвъртото езеро се нарича по земному Близнака. То се състои от външен и вътрешен близнак В окултните книги е записано Ио Колнар. Ще го преведем точно, макар и по-дългичко. Ио – ядрото, изворът, онова, което ражда, буквално Божествена светлина. Колнар, това е центърът около нас. Всичко видимо, т.е. физическия свят. Бог и Природата нямат периферия. Водеща роля играе Вътрешния близнак Ио, който отразява духовния свят и духовното развитие на човечеството. Онзи, който иска да се посвети да работи в Дух и Истина, за Божието дело, той недвусмислено получава поддръжка на Ио. Външният Близнак – Колмар, отразява и събира информация за промените във видимия свят и им влияе в зависимост от необходимостта за намеса в региона или света. Ако позволим това статукво да се промени с абсолютна увереност може да кажем, че състоянието на земните неща ще се влоши и във видимия и в невидимия Спектър. Четвърто езеро отразява менталния свят на човека. То има и сложната задача – да изнася земни инициативи във вселената и да внася нови енергии от Трите Вселени – човешка, духовна и Божествена. То има директна връзка и складира познанията на Четвъртото небе.

Петото езеро е Бъбрека. Истинското му име е Махабур или Големият и Силният. Това езеро има малко по-специално предназначение. Не само защото информацията, която съдържа в себе си и енергията с която работи, са безгранични, а защото отразява Причинния свят на земния човек и отговаря за изграждане на неговото причинно тяло – най-основното духовно тяло у човека. То е площадката за изстрелване на заслужили човешки души в Космоса. Това е също асансьорна площадка на земята, на която пристигат много висши космически същности. Ако човек иска да се зареди, наистина енергийно / и на духовно и на физическо ниво/, той трябва да поседи край Бъбрека с чисти мисли, чисто сърце и чиста душа.

Шесто езеро е Окото. Прекрасно езеро. Краткото му название в езотериката е Сърцето. А инак името му е Нел-Онтри. Сърцето е физически синоним на душата. В буквален превод, „Нел-онтри” означава Божественост в единичното. А то трябва да се слее с другата половина, а двете в Любовта. Това е езерото на Обичта към даден обект, единично човешко същество. 

Седмото езеро дава любовта към множеството, към всички и всичко разумно. Шестото езеро е свързано с духовния или будхически свят. То е езерото на пробудените за Обичта. От него се попада направо в Нирвана. И човек спира „самсарата”- кръга на преражданията. И повече не идва на земята, освен ако не го командироват. В това езеро се крие космическа информация от Шестия свят - Шестото небе и невероятни енергии, защото тука протичат огромните сили на ревността и завистта – антиподи на обичта. Трудно е тези адски енергии да се преработят, но това е функция на шестото езеро.

Седмото езеро е назовано от хората Сълзата /сълзата на Христос/. Космическото му име е Шемхаа, което означава Главата на Бога или буквално „глава с ореол”. То отразява Божествения Свят и съдържа информация за Трите Вселени. Крепи се на основните космически принципи – Любов, Мъдрост и Истина. Това е най-свещеното от Свещените седем езера.
Неговата функция е да завърши изграждането на човешката личност на земята, да я направи монада, да освободи човека от всички земни нечисти налепи, за да може леко и безпрепятствено, когато му дойде времето, да отиде на Седмото Небе. Шемхаа се различава коренно от другите езера, защото винаги и навсякъде дава само Истината. Ако човек може да контактува с него, ще разбере, че всеки е част от Цялото и че и той твори битието.

Агарта – щабът школа на Шамбала и на планетата, който командва, учи и спуска директиви за изпълнение на шамбалските ръководители има присъствие и в Рила. Невидимо и ясно изразено. Агарта дава визи за Вселената и ги подпечатва на Седмото езеро. Затова и в пророческите писания четем: който не мине през духовния храм, България, не може да замине за Вселената.

~ Аш Хамми

Прочети още: 


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments