Седемте Рилски Езера - Най-святото място на планетата Земя

Седемте Рилски Езера

Текстове за окултната страна на Рила от Учителя Петър Дънов, Георги Изворски, сестра Ганка и други посветени...

Най-святото географско място на планетата Земя са Седемте Рилски езера. Рила е най-древната прародина на това човечество, сегашното, сътворено по образ и подобие Божие.

На Рила се намира един от свещените центрове на планетата, откъдето се ръководи човечеството. Този център е Агарта. Агарта има два клона в Европа: в Рила и в Алпите. Другият център е в Хималаите. На всички тези места живеят същности от по-висока и съответно разумна еволюция.

При няколко големи планетарни катаклизми, само Рила не е потъвала, докато Стара планина, Родопите и Пирин са попадали няколко пъти под водата. И затова може да се каже, че носът на земята е Рила планина, въпреки че сега не е най-високата планина.

Рила има особена форма на пеперуда. Тази форма символизира силите на трансформация - превръщането на какавидата в красива пеперуда. Върховете "Мальовица" и "Скакавците" разделят планината на Източна и Западна Рила. Суровата космическа енергия за цяла Европа се препраща към връх "Вихрен", а от там - на връх "Мальовица" и връх "Скакавците". Преработва се през 7-те рилски езера и се препраща из цяла Европа.

Седемте рилски езера са отточни и са свързани едно с друго. Символизират 7-те свята или 7-те чакри:

 • ез. "Сълзата"/ "Шемхаа" - - Божествен свят - 7-ма чакра
 • ез. "Окото" /"Сърцето" Нел Онтри –- Духовен (будически) свят 6-та чакра
 • ез. "Бъбрека"/ "Махабур"- Причиннен свят - 5-та чакра
 • ез. "Близнаците" -Ио Колнар - Ментален свят - 4-та чакра
 • ез. "Трилистника" /"Балдер-Дару" - Астрален свят - 3-та чакра
 • ез. "Рибното езеро"/ "Елбур" - Етерен свят - 2-ра чакра
 • ез. "Долното езеро"/ "Махарзи" - Физически свят - 1-ва чакра.

Езеро Сълзата, с космическо име „Шемхаа“, което означава „Главата на Бога“ или буквално „глава с ореол”. Съдържа информация за трите вселени; Неговата функция е да завърши изграждането на човешката личност на земята. „Агарта дава визи за Вселената и ги подпечатва на седмото езеро“. Затова и в пророческите писания четем: който не мине през духовния храм, България, не може да замине за Вселената.

Езеро Окото – „Нел Онтри“ - означава Божественост в единичното. Това е езерото на Обичта към даден обект, единично човешко същество. Седмото езеро дава любовта към множеството, към всички и всичко разумно. Шестото езеро е езерото на пробудените за Обичта. От него се попада направо в Нирвана. И човек спира „самсарата”- кръга на преражданията.. В това езеро се крие космическа информация от Шестия свят - Шестото небе Нел Онтри преработва енергиите на ненавистта и завистта от цялата планета.

Езеро Бъбрека – „Махабур“ – означава „Големият и Силният“; Отговаря за изграждане на причинното тяло у човека. То е площадката за изстрелване на заслужили човешки души в Космоса. Това е също асансьорна площадка на земята, на която пристигат много висши космически същности.

Езеро Близнаците – „Ио Колнар“ - символизира принципът "Както горе, така и долу." - връзката между физическото и духовното. Ио означава ядрото, изворът, онова, което ражда, буквално Божествена светлина. Колнар, това е центърът около нас. Всичко видимо, т.е. физическия свят. Бог и Природата нямат периферия. Водеща роля играе Вътрешния близнак Ио, който отразява духовния свят и духовното развитие на човечеството. Онзи, който иска да се посвети да работи в Дух и Истина, за Божието дело, той недвусмислено получава поддръжка на Ио. Външният Близнак – Колнар, отразява и събира информация за промените във видимия свят и им влияе в зависимост от необходимостта за намеса в региона или света. В тесния преход от Големия към Малкия Близнак е разположена вратата към Агарта. На скалите отсреща се вижда главата на огромен великан, който пази входа. Езерото "Близнаците" е единственото място, където може да се установи пряка връзка с Иисус Христос. Ио Колнар има и сложната задача – да изнася земни инициативи във вселената и да внася нови енергии от Трите Вселени – човешка, духовна и Божествена.

Езеро Трилистника – „Балдер – Дару“ - Онзи, който дава благата; Това езеро е носител на помъдряването, проглеждането и събуждането на съзнанието. Отразява Висшия астрал у човека. То е третото стъпало на духовното израстване на земния жител. То е и едно от най-големите носители на земна информация. В него са закодирани данните на всеки жител на Планетата и който може да се включи в Компютъра му, веднага научава всичко за всеки – не само първата биография на този, за когото се интересува, но и образно и с пояснения за приятели, познати, роднини, какво е състоянието му в момента, по-близки и далечни вероятностни перспективи, решаването на проблемите му и как да му се помогне.

Рибното езеро - "Елбур" – Божественият и силният. Езерото на изпитанията; Второто езеро оживява въображението и фантазията на всички. То дава смирение и превръща твърдото в меко, грубото в нежно, студенината в сърдечна топлота. То обединява хората и ги води по Пътя на мира, съгласието, и компромиса.

Долното езеро - "Махарзи" - Голямата почивка. Първото езеро закалява душата на човека, прави го търпелив, силен и правдив. То излъчва енергия, която дава сили не само на българите, но и на всеки човек на планетата, да изтърпи изпитанията, несгодите и страданията. То е информационна банка на земята и съдържа цялата информация на човечеството от неговото зараждане до сега.

Поради връзката помежду си, Седемте рилски езера символизират " водите на Живота". Посоката на естественото течение на водата е отгоре - надолу, т.е. 7-ма - 1-ва чакра или Божествен - Физически свят. Водата е един "Божествен" компютър. Молекулите й запаметяват в структурата си информацията от всички, преминали през нея вещества. А кристално чистата планинска вода позволява на Светлината = Знанието да премине през нея без отклонения. Седемте рилски езера представляват първичната матрица на енергийното тяло на човека в неговата най-чиста форма. Те са свещени и по произход и по предназначение, затова отношението ни към тях трябва да е свято и свято да ги пазим.

Отработените енергии от цяла Европа се събират и изпращат отново в Космоса през върховете "Калините", "Малък Кабул", "Голям Кабул" и "Харамията".

Връх "Харамията" има силно отрицателно излъчване. Отворените души избягват да се изкачват по него. През него преминава един от енергийните канали на Вселената и една такава душа може да попадне в черна дупка и да премине в друго измерение. През този енергиен канал издигнатите души преминават от Земята в Космоса.

Връх "Калините" символизира Триединството - Отец, Син и Свети Дух. Свързан е с желязната епоха на човечеството и трансформира тежките енергии, като омраза, злоба, завист, ревност. При изкачването му човек се пречиства. Който го изкачва трябва да е с чисти мисли и в пълна хармония със себе си, околните и природата.

Урдините езера са ръзположени в дълбоки циркуси. Разположени са в най-трудно достъпната част на Рила. Посещават ги само смели туристи или надъхани рибари. Водата им е много лековита, а енергията - много силна.

Езерото на Чистотата е разположено в подножието на връх "Харамията". През върха минава един от енергийните канали, през който събраните от цяла Европа отработени земни енергии се изхвърлят във Вселената. Затова енергията на езерото се смята за особено чиста. Учителят Беинса Дуно препоръчва измиване с водата му толкова често, колкото е възможно.

Дал е упражнение, което може да се изпълнява и мислено:

В името на Любовта измивам краката, ръцете и главата си.
В името на Мъдростта измивам краката, ръцете и главата си.
В името на Истината измивам краката, ръцете и главата си.
След това с ръце се правят движения, като че ли водата се изхвърля обратно към центъра на езерото."

Езерото на Съзерцанието 
Най-красивото езеро в Рила. Символизира 6-тата раса. Формата му е правилен четириъгълник - четиримерното пространство към което преминава човечеството. В езерото има остров - кръг, символ на Аз-а /човека/. На един от бреговете му има голяма скала, която трябва след няколко години да се оформи като Пентаграм и то под въздействието на природните сили. Първите три лъча вече ясно се открояват. Езерото е на дъното на пропаст, предпазено е от всички посоки. Единственото неотточно езеро. Символизира физическата и духовната красота на хората от 6-тата раса; мирът, който предстои. Шестата раса символизира Вратата - Прехода от Земното към Космическото. Това е единственото място, където можеш директно да установиш контакт със своя духовен наставник.

"Салоните" са място с много силна и чиста космическа енергия. Представлява струпване на каменни блокове, които създават впечатлението, че ограждат някакви строго очертани пространства. Окултистите виждат зали, в които се провежда окултното обучение на напреднали същества, невидими за нашите сетива. На това място се събират Земни и Космически Учители да се запознаят с историята на Земята. Под този хълм се намира част от Космическата библиотека "Агарта". Прието е тези, които идват на "Салоните" да носят толкова мраморни камъчета от околността, колкото искат да вземат от това силно енергийно място. Трябва да се спази принципът "Дай, за да получиш." Гледката е много красива и необичайна. Огромни скали, отрупани с чисто бели мраморни камъчета, а под тях в идеалната си форма на четириъгълник, в приказно изумруденосиньо сияе езерото на "Съзерцанието".


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

8 comments

 1. Отговори
  1. пълни глупости са...въобще не им се връзвай и излез от тук

   Изтриване
  2. колкото по- бързо излезеш, толкова по- спокоен ще се чувстваш

   Изтриване
 2. Човече, ще се помолим за теб да изхвърлиш тогава глупостите от себе си, щом осъзнаваш и споделяш, че са в теб все още!

  😊

  ОтговорИзтриване
 3. ... не насочвайте вниманието на матрицата към тази божественост , че ще се засилят отново към Нея да я замърсяват

  ОтговорИзтриване
 4. Казано е:- неведоми са Божите пътища за простосмъртните...

  ОтговорИзтриване
 5. Кой е Дънов- за него Господ е Йехова, Исус е Елохим, а Христос е Адонай. Нали схващате, че това е все едно и също, това е по-точно едно- еврейския бог Йехова… Реално Дънов прокламира юдейството. https://petardanov.com/index.php/topic/12113-09ели-богелохимелохил/
  Много малко хора знаят, че Дънов е бил масон, че е работил за Ватикана и е изпълнявал нарежданията на тогавашния Папа. След илюминатското си Посвещение на 33 годишна възраст, той приема ролята на дезинформатор на българите и идеята да въведе духовното робство в България под формата на религиозната секта " Бялото братство ".
  С обърканите си халюцинации дъновистите да приватизират богомилството, стават смешни в опитите си.
  И си топват краката в свещенните рилски езера, което е повече от недопустимо. Кощунство е. Всичко си има последици, включително и търсенето на бърза слава...

  ОтговорИзтриване