♡ ЕТЕРЪТ ♡

 

Етерът е същността на Вселената

"Етерът през времето е наричан с много научни и духовни имена: поле на Източника, царство на Източника, енергия на Нулевата точка, Скаларен суперпотенциал, Тъмна материя, Антиматерия, Торсионно поле, Тахионна енергия, Виртуален поток от частици, Квантова пяна, Плазма, Суперструни, Време/пространство, Метафизично царство, Чи, Брахман, Дхармакая, Нищо, Дао, Квинтесенцията, Петият елемент, Вакуум, Вакуумната енергия, Същността на Бога, Светлината на Вечността, Празнотата, Прана, Акаша, Пуруша, Дзогчен, Безкрайност, Божественост, Духовна реалност, Безкрайно съзнание, Космическо съзнание, Бог, Дух, Велик Дух, Свети Дух, Любяща енергия, Духовна енергия, Логос, Вселената, Космически разум и др.

Тези термини, независимо от това как ви засягат емоционално, всички означават едно и също нещо. Използваната дума не е толкова важна, колкото възможността да се осъзнае концепцията зад думата. Какво е Етерът?

Етерът е основният субстрат на цялото пространство; Етерът е същността на Вселената. Етерът прониква в най-вътрешните ниши на цялата материя. Етерът е същностната среда на съзнанието, от която всичко възниква. Това е лепилото, невидимата структура, която е в основата на вселената, която прониква в цялото пространство. Той е Източникът на цялата реалност.

Етерът е:

невидим, безкраен, съзнателен, интелигентен, самоорганизиращ се и високо подреден;

Единен – всички точки в пространството, времето и съзнанието се свързват;

Фрактално-холографски в своето съхранение на информация;

Подобен на течност;

Свиваем и еластичен;

Измерим и активен – той се разширява и свива;

Заема пространствените празнини на материята и запълва „празнотата“ на атомите;

Всички електрически, магнитни, гравитационни и потенциални полета възникват от Него;

Той провежда електромагнитната сила/енергия;

Етерът е същностната среда на съзнанието, от която всичко възниква


Не циркулира - тече. Тече радиално, след което „потъва“ - тече навътре към центъра на масата. Този радиален поток от Етер е спираловиден водовъртеж. Това е източникът на ротация/въртене от най-малкия към най-големия мащаб (торус).

Свиваемостта на Етера причинява образуването на ВЪЛНИ. Моделът на начина, по който вълните преминават по инерция в Етера, има само една форма: синусоида/вълнообразна. Завъртете синусоида около центъра ѝ в три измерения и тя създава ТОРУСА.

 СИНУСОИДАЛНИТЕ ВЪЛНИ СЕ ВЪРТЯТ, ЗА ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ТОРУС.

Синусоидалните вълни като триизмерни торуси (ВЪВ ВСИЧКИ МАЩАБИ) са тороидалният вихър. Торусът е центърът на цялата материя и живот във всички мащаби - от микро до макро.

Когато една вълна в Етера се движи по линия, това се нарича енергия. Когато същата вълна се засмуква в кръг, лекото жироскопично съпротивление при промяна на позицията, вече се нарича „материя“. Центърът на торуса е входната/изходната точка между физическата видима реалност и невидимата метафизична реалност. Тези точки се намират във всяка една точка и във всички мащаби във време/пространството."

Cosmic Core 

Част 1️⃣

~ чрез Таня Петкова

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments