Спиралата: Вътрешни Светове - Външни Светове ~ Част 2

Златният ключ е разумът на Логоса

Философът Платон, повлиян от Питагор, намеквал загадъчно, че има един златен ключ, който обединява всички мистерии на Вселената. Точно към този златен ключ ще се връщаме отново по време на нашето изследване.

Златният ключ е разумът на Логоса, източникът на първичния ОМ. Може да се каже, че това е умът на Бог.

С ограничените си сетива, ние наблюдаваме само външната проява на скритата механика на самоподобността. Източникът на тази божествена симетрия е най-голямата мистерия на нашето съществуване. Много от великите мислители на историята като Питагор, Кеплер, Леонардо да Винчи, Тесла и Айнщайн, са достигали до прага на мистерията.

Айнщайн е казал:

"Най-красивото нещо, което можем да преживеем, е мистериозното. То е източникът на всяко истинско изкуство и наука. Човекът, за когото тази емоция е непозната, който вече не може да се спре във възхищение и да стои обзет от благоговение, е като мъртвец. Неговите очи са затворени."

Ние сме в позицията на малко дете, което влиза в една огромна библиотека, пълна с книги на много различни езици. Детето осъзнава, че някой трябва да е написал тези книги. То не знае как. То не разбира езиците, на които те са написани. Детето смътно подозира, че има някакъв тайнствен ред в подредбата на книгите, но не знае какъв е той. Това, струва ми се, е отношението дори и на най-интелигентното човешко същество спрямо Бог.

Ние виждаме една вселена изумително подредена и подчиняваща се на дадени закони. Ограничените ни умове не схващат странната сила движеща съзвездията. Всеки учен, който се вглежда дълбоко във вселената, и всеки мистик, който се вглежда дълбоко в себе си, в крайна сметка се изправя пред едно и също нещо: Изначалната спирала.

ВЪТРЕШНИ СВЕТОВЕ
ВЪНШНИ СВЕТОВЕ

Втора част
СПИРАЛАТА
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments