Епохата на Любовта и Светлината!

НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ЕДНО

ПОЗНАЙ СЕ

ПРОЦЪФТЯВАЙ

сряда, 23 юли 2014 г.


Бог каза:

Мислите са това, което преминава във Вашата глава и се върти около вселената. Вие в никакъв случай не сте винтче в колелото. Вие сте колело. Знайте, че сте много важна част от света. Вие сте показател и инициатор на целия материален свят.

Вие повече не можете да отричате своята значимост. Вие сте играч. Вие играете. Вие внасяте своя принос. Вие сте значими. Вие всички сте значими. Вашите мисли участват в гласуването. Вашите емоции участват в гласуването. Всички гласове се зачитат.

Вие сте проектанти на света. Бог знае, че Вие сте и критик, и ангел, и безделник, и предмет на критика. Вие управлявате света и оказвате влияние върху всичко и всички. Независимо от това дали гласът Ви е гръмогласен или беззвучен, той се чува. Вие наистина имате думата в управлението на света. Светът е на Вашите услуги.

Вие като че ли забравяте своето истинско значение, Вие забравяте Мен и това, което говоря, а аз говоря, че всичко е възможно, включително и това, че Вие ще си спомните откъде сте и защо сте на Земята. Вие ще започнете да си спомняте, че включвате в себе си цялата Вселена и че Вие сте всичко, от А до Я. Вие сте този, който въплъщава всичко. Вие сте този, който твори света.

Вие сте повече от прекрасно лице. Вие сте подаряващият и подаръкът. Вие допълвате света и всички хора, които вървят по Земята, всички, които вече са идвали и ще дойдат отново. Вие сте главният герой, спасяващ деня, и Вие правите това с мислите си и с настроението си...

Сега се възхищавайте на света, защото Вие го сътворихте. Земята е Вашият дом и Вие го строите. Стройте го добре. Разглеждайте Земята с моите очи, с моите уши. Аз не виждам грешки, и аз не слушам слуховете.

Аз виждам мълния и чувам гърма на еволюцията. Виждам Вас, стоящи в истинската светлина, и виждам ясно, че Вие сте Светлината на Земята. Сега Вие ще говорите за себе си добре и ще виждате, че Вие сте този, който излъчва светлина, че Вие я излъчвате за всички. Вие сте Стопанин на светлината. Вие включихте светлината. Сега светлината гори винаги и Вие няма да я изключвате.

Това е съдният ден, той настъпи. Съдният ден – ТОВА е светлина. АЗ СЪМ, светлината Е, и Вие, скъпи Мои, СТЕ светлина, а сега не само в истината, но и в своето осмисляне. Изправете се в своята красота. Знайте, че Вие сте истина и стойте в тази светлина. Знайте своята светлина, която Ви предадох, за да я отдадете на целия свят.

Ченълинг на Глория Вендроф

Източник

Превод: Лусесита


вторник, 22 юли 2014 г.


Възлюбени,

Хората по света се обединяват във все повече и повече да стоят по улиците, за да стане ясно на световните лидери, че повече не са склонни да бъдат тихи свидетели като наблюдават безсмислено унищожение на хора по света и унищожаването на родните им земи. Тъй като властите, които създават страх у хората, за да ги държат под контрол, са атакувани, пробуденото човечество по планетата се надига все по-масово, за да сътвори промяна по планетата. Основните новини продължават да потискат отчитането на великото движение на протестите на хората в основни градове по света и това стана очебийно ясно за световното население. Лъжите, измамите и прикриването от страна на властимащите стават все по-очевидни във всеки момент.

Тъй като изливането на любящите енергии на божественото женско начало върху планетата се задълбочава по сила, това, което не е в синхрон с любовта, ще изпъкне в ярък контраст. Наистина няма къде да се скрие повече сенчеста дейност. Когато сърцето на всеки човек е изпълнено с любов, хората имат способността да усещат и чувстват измамата у друг човек. Именно това се случва сега по планетата. Хората виждат зад маските истинските мотиви на лидерите си и това, което се случва наистина, и настояват за истината. В ход са големи уловки в тези хора по невъобразим мащаб. Тези дейности изискват пробудените хора да станат и да говорят истината си, защото те знаят на много дълбоко ниво, че времето на избор дали да продължат да спят свърши.

Лъчите на слънцето сега са по-силни от преди и на всеки човек подобава да защити тялото си като ограничи престоя си на слънце през интензивните часове на деня и да носи предпазни слънчеви очила по всяко време, когато е навън през деня. По-добре е да се излиза навън рано сутрин, за да се климатизира тялото към променящите се климатични модели. Магнитното поле на Земята е по-слабо и се изисква човешкото тяло да поема въздух в по-големи количества, за да захрани енергийните си нива. Упражнение по дълбоко дишане всеки ден много помага сега, защото именно магнитното поле излъчва енергия към всички части на тялото чрез нервите и нервните центрове и техните разклонения. Важно е да се повиши силата на магнитното поле на човека, за да се приведе тялото и ума към най-високото ниво на здраве и жизненост.

Ние молим пробудените хора да продължат да запазват спокойствие и да поддържат Светлината през тези смутни времена. Вашата Светлина е силно необходима сега. Търсете и разпознавайте положителните черти в другите около вас и подсилвайте тези хора по начин, по който сте водени да го направите. Подкрепяйте онези, които рискуват доброто си, за да говорят истината си и да стоят в Светлината си. Разпространете съобщението за новата земна реалност до всички, които са готови да го получат. Именно в тези времена, като стоите в окото на бурята, вие можете да направлявате издигане, любов и състрадателна енергия и мисли към братята и сестрите си, когато те стигат до периоди на разкрития с процеса на пробуждане.

За всяка душа, която изпитва физически израз, именно действието на борба и усилие е това, което разкрива на всяка нейните уникални дарби и духовни качества. Когато те престанат за се съпротивляват на притока на противоположни енергии, които носят повече Светлина в съществото им, пътуването на откритието става пътуване в реалности, които не бяха достъпни за изследване преди. Важно е да се вярва и да се продължи инерцията и да се помни, че цялата вселена сега подкрепя всички вас. Репертоарът на съществата от по-висшите измерения, които са с всеки пробуден човек, е по-велик от всякога преди. Приемете любовта и напътствието, което те носят, да стоите в баланс и равновесие. Никой в тези времена не е сам по пътя си.

До следващата седмица …

АЗ СЪМ Хиларион

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2014/07/20-27-2014.html


понеделник, 21 юли 2014 г.


Човек е съставен от три същности: дух — висша разумност, висшето начало в човека; душа — втората същност и ум — третата същност. Що се отнася до човешкото сърце и до човешката воля, това са производни, т. е. второстепенни величини. Значи, човек е съставен от три същности: дух — първично начало; душа — вторично начало и ум . На научен език казано: духът представя изпъкнало огледало, което разпръсва светлина. Душата представя вдлъбнато огледало, което приема светлина. Умът обработва светлината. Значи, първо духът иде в света и изпраща светлина навсякъде. После душата иде да възприеме тази светлина. Умът пък, като колективно, неделимо начало в човека, започва да обработва приетата светлина. У всички хора умът е един и същ, неделим, обаче на различни степени на развитие.

Като казвам, че умът на човека е неделим, вие ще се натъкнете на известно противоречие и ще кажете: Как е възможно моят ум да е общ с ума на всички хора? Там е заблуждението именно когато човек мисли, че неговият ум или неговият дух е нещо съвършено различно и отделно от общия дух, от общия ум на космоса. Христос казва: „Всичко, каквото е на Отца ми, мое е. Каквото ме е Отец научил, това правя. Не дойдох да изпълня моята воля, но волята на Онзи, Който ме е проводил на земята”. Мнозина мислят, че имат свои разбирания, своя воля, която трябва да изпълняват. — Не, щом сте дошли на земята, вие първо ще изпълните волята на своята майка и на своя баща. Това е по човешки казано, но другояче не може.
...
Какво представя човек? Човек е онзи, който разбира положението на своя дух, на своята душа и на своя ум. Човек е онзи, който вярва на своя дух, на своята душа и на своя ум. Духът е неговият Бог, душата — неговият ближен, а умът — самият човек. Под „ближен” в широк смисъл на думата разбираме природата. Тя представя онази велика необятност, в която живеем и се движим. За тази природа, именно, всички говорят. В този смисъл всички я схващат и разбират като свой ближен.

~ Учителят Беинса Дуно, Петър Дънов1. Настоящия момент е най-ценното нещо, което съществува.

"Хората не осъзнават, че сега е всичко, което съществува; Няма минало или бъдеще, освен като спомен или очакване в ума."

"... миналото ви дава самоличност, а бъдещето обещание за спасение, на изпълнение независимо под каква форма. И двете са илюзии."

"Времето не е ценно изобщо, защото това е една илюзия. Това, което вие възприемате като скъпоценно не е времето, но една точка, която е вън от времето: Сега. Това е наистина ценно . Колкото повече сте фокусирани върху време - минало и бъдеще - толкова повече ще пропускате сега, най-ценното нещо, което съществува."

"Не позволявайте на един луд свят, да ви каже, че успехът е нещо друго освен настоящият момент."

"Повечето хора никога не са напълно присъстващи в сега, защото подсъзнателно те ​​вярват, че следващия момент трябва да е по-важен от сегашния. Но така вие пропускате целия си живот, който никога не е сега."

"Веднага след като почетете настоящия момент, всички нещастия и борби се разтварят, и животът започва да тече с радост и лекота. Когато действате от осъзнатостта на сегашния момент, каквото и да правите става пропито с чувство за качество, грижа и любов - дори и най-простите действия".


2. Където и да сте, бъдете там напълно.

"Където и да сте, бъдете там напълно. Ако намерите вашето тук и сега нетърпимо и ви кара да сте нещастни, имате три възможности: премахнете себе си от ситуацията, променете я, или я приемете напълно. Ако искате да поемете отговорност за живота си, трябва да изберете един от тези три варианта, и трябва да изберете сега. Тогава приемете последствията".


3. Винаги казвайте "да" на настоящия момент.

"Приемането прилича на пасивно състояние, но в действителност то носи нещо съвсем ново в този свят. Този мир, тази фина енергийна вибрация е съзнателна".

"Приемете - тогава действайте. Каквото съдържа сегашният момент, го приемете като че ли сте го избрали. Винаги работете с него, а не срещу него".

"Винаги казвайте " да " на настоящия момент. Какво би могло да бъде по-безсмислено, по-лудо, от това да се създава вътрешна съпротива към това, което вече е? Какво би могло да бъде по-лудо, от това да се противопоставите на самия живот, който е сега и винаги е в сега? Предайте се на това, което е. Кажете "да" на живота - и вижте как животът изведнъж започва да работи за вас, а не срещу вас".


4. Животът ще ви даде какъвто опит е най-полезен за развитието на вашето съзнание.

"Животът ще ви даде какъвто опит е най-полезен за развитието на вашето съзнание. Откъде знаеш, че това е опитът, който ни е необходим? Тъй като това е опита, който имате в момента".


5. Не приемайте живота толкова насериозно.

"Животът не е толкова сериозен, колкото ума го прави да бъде".


6. Любовта не се намира извън вас.

"Любовта е състояние на Битието. Любовта не е отвън; тя е дълбоко вътре във вас. Вие никога не можете да я загубите, и тя не може да си тръгне".


7. Колкото повече се спирате на негативизма, толкова по-обсебен от негативни неща ви става ума.

"Хората са склонни да живеят повече върху негативните неща, отколкото върху добрите неща. Така ума става обсебен с негативни неща, с осъждане, вина и тревожност, произведени от мисли за бъдещето и така нататък".


8. Когато се оплаквате, правите себе си жертва.

"Оплакванията винаги са в несъответствие с това, което е. Те винаги носят несъзнателен отрицателен заряд. Когато се оплаквате, вие превръщате себе си в жертва. Когато говорите, вие сте в силата си. Така че променете ситуацията чрез предприемане на действия или чрез говорене, ако е необходимо или възможно; напуснете ситуацията или я приемете. Всичко останало е лудост".


9. Има един фин баланс между почитане на миналото и изгубването в него.

"Има един фин баланс между почитането на миналото и това да се загубите в него. Например, можете да приемате и да се учите от грешките, които сте направили, и след това преминете и се съсредоточете върху настоящето. Това се нарича да си простите".


10. Освобождаването изисква сила и много кураж.

"Понякога оставянето на нещата да вървят е акт на далеч по-голяма власт, отколкото да се защитавате или да зависите".

"Някои промени изглеждат отрицателни на повърхността, но скоро ще осъзнаете, че пространството се създава в живота ви за нещо ново, да се появи."


11. Вие сте Човешко Същество, а не това, което човек прави.

"В днешното бързане всички ние мислим прекалено много, търсим твърде много, искаме прекалено много и забравяме за радостта от това просто да бъдем".


12. Откажете се от определянето на себе си и другите.

"Определяне на себе си чрез мисълта ви ограничава".


13. Вие сте повече от ума си.

"На по-дълбоко ниво, вие сте вече завършени. Когато осъзнаете това, има радостна енергия зад това, което правите".

"Да се идентифицирате с ума си е като да сте хванати в капана на времето: принудени да живеете почти изцяло чрез спомени и очакване".

"Да познаете себе си като Същество под мислителя, тишината под менталния шум, любовта и радостта под болката, е свобода, спасение, просветление".

"Скуката, гнева, тъгата, или страха не са "ваши", не лични. Те са състояния на човешкия ум. Те идват и си отиват. Нищо, което идва и си отива, не сте вие".

"Началото на свободата е осъзнаването, че не сте "мислителя". В момента, в който започнете да наблюдавте мислителя, по-високо ниво на съзнание се активира. Тогава започвате да разбиртате, че има огромна сфера на интелигентност отвъд мисълта, че мисълта е само един малък аспект на тази интелигентност. Вие също така осъзнавате, че всички неща, които наистина са значими - красотата, любовта, творчеството, радостта, вътрешния мир - произтичат от отвъд ума. Вие започвате да се пробуждате".


14. Където има истинска любов, няма его.

"Истински отношения са тази, които не са доминирани от егото. В една истинска връзка, има външен поток на откритост, внимание към друго лице, без да се иска каквото и да било".


15. С каквото се борите, вие го подсилвате, и това, на което се съпротивлявате, продължава да съществува.

"Да не се съпротивлявате на живота е да бъдете в състояние на благодат, удобство и лекота. Това състояние след това вече не зависи от неща, които са по определен начин, добри или лоши. Изглежда почти парадоксално, но когато вашата вътрешна зависимост от форма си отиде, общите условия на живота ви, външните форми, са склонни да се подобрят значително. Нещата, хората или условията, които сте си мислели, че са необходими за вашето щастие сега идват при вас без борба или усилие от ваша страна, и вие сте свободни да им насладите и да ги оцените - докато траят. Всички тези неща, разбира се, все още ще отминават, циклите ще идват и ще си отиват, но след като зависимостта си е отишла, вече няма страх от загуба. Животът си тече с лекота".

"Това, на което реагирате в другите, вие затвърждавате в себе си".

"Всичко, по което вие негодувате, и на което силно реагирате в другите, също е и във вас."


16. Власт над другите е слабост, преоблечена като сила.

"Властта над другите е слабост, преоблечена като Сила. Истинската сила е вътре, и е достъпна за вас сега".


17. Всяко пристрастяване започва с болка и завършва с болка.

"Всяко пристрастяване възниква от несъзнателния отказ да се изправите пред и да преминете през вашата собствена болка. Всяко пристрастяване започва с болка и завършва с болка. Каквато и да е веществото, към което сте пристрастени - алкохол, храна, законни или незаконни наркотици, или към лице - вие използвате нещо или някой, който да прикрие болката ви ".


18. Изключителността не е любовта на Бога, а "любовта" на егото.

"Любовта не е селективна, точно както светлината на слънцето, не е селективна. Тя не прави един човек специален. Тя не е изключителна. Изключителността не е любовта на Бога, но "любовта" на егото. Въпреки това, интензитетът, с който истинската любов се усеща, може да варира. Възможно е да има един човек, който отразява вашата любов обратно към вас по-ясно и по-силно, отколкото други, и ако този човек чувства същото към вас, може да се каже, че сте в една любовна връзка с него или нея. Връзката, която ви свързва с този човек е същата връзка, която ви свързва с човека, който седи до вас в автобуса, или с птица, дърво, цвете. Само степента на интензивност, с която се усеща я различава".


19. Стемете се да живеете автентично.

"Автентичните човешки взаимодействия стават невъзможни, когато се изгубиш в ролята."

"Да живеете с изображението, което имате за себе си, или което други хора имат за вас е неистински живот."


20. Ние не "виждаме" Бог, такъв какъвто Той е, ние виждаме Бога такъв, какъвто сме.

"Човекът прави Бог по Свой образ ..."


21. Търсенето е антитеза на щастието.

"Не търси Щастието. Ако го търсите, няма да го намерите, защото търсенето е антитеза на щастието".

"Има ли разлика между щастие и вътрешен мир? Да. Щастието зависи от условия, възприети като положителни; вътрешния мир, не."


22. Каквото давате, това получавате.

"Това, което правиш на другите, го правиш на себе си."


23. Всяко действие е често по-добре, отколкото липсата на действие.

"Всяко действие, често е по-добре, отколкото липсата на такова, особено ако сте останали в една нещастна ситуация за дълго време. Ако това е грешка, поне можете да научите нещо, в такъв случай това вече не е грешка. Ако останете заседнали, не научавате нищо".


24. Ако направите фонтана чист, всичко ще бъде чисто.

"Ако получите правото вътре, външното ще си дойде на мястото. Основната реалност е вътре; вторичната реалност е отвън".


25. Умът е великолепен инструмент, ако се използва правилно.

"Умът е великолепен инструмент, ако се използва правилно. Използва ли се неправилно обаче, той става много разрушителен. Да го кажем по-точно, не е толкова, че използвате ума си погрешно - обикновено не го използвате изобщо. Той ви използва. Това е болестта. Вие вярвате, че сте вашия ум. Това е заблуда. Инструментът ви превзе".


26. Притеснението е загуба на време.

"Притеснението се преструва, че е необходимо, но не служи на никаква полезна цел."


27. Ако структурите на човешкия ум останат непроменени, ние винаги ще завършваме с повторно създаване на един и същ свят.

"Човечеството сега е изправено пред рязък избор: да Еволюира или умре. ... Ако структурите на човешкия ум останат непроменени, ние винаги ще завършваме с повторно създаване на един и същ свят, същите злини, същата дисфункция."

Източник


неделя, 20 юли 2014 г.


Мили мои деца, мои синове и дъщери. Приветствам ви в Светлината на вашата готовност да вървите напред към Възнесението на Земята и с навлизането в Етапа на Обединението. Родни мои, за вас сега настана много сложен период. Пред всеки от вас, сега или занапред стои избор: или сега рязко повишавате своите вибрации и се придвижвате заедно със Земята; или се спирате и осъзнавате, какво точно ви е нужно на сегашния етап. Този избор е необходим за всеки от вас, деца на Земята.

Аз Съм Светлината на Осъзнатостта и Величието. Аз Съм Всеки и Всичко, Аз Съм Абсолюта.
Аз Съм Алфа Канала, Аз Съм Всеки и Всичко, Аз Съм Абсолюта. Деца мои, аз приемам настроенията ви и притесненията ви свързани с преобръщането на полюсите на Земята нещо, което действително се случи, но в друго измерение, в друго проявяване за всички вас. Във вашето земно проявление засега всичко остава на съществуващото положение. Ние предпазваме плътта на Земята от силно разклащане и по вашите материални разбирания тя се премества като костенурка… Тоест, за всеки ваш ден от земното ви възприемане, тя увеличава завъртането си с части от сантиметрите.

А, по мерките на Вселената, смяната на полюсите вече се е състояла и е влязла в действие. Ако смяната бъде извършена рязко и бъде ускорено вашето възприемане за процеса, много от вас не биха могли да влязат в това преобръщане на времето и събитията. Всичко това забавя негативните събития на вашата планета и вашето възприемане. Много от вас все още се отказват да вървят по пътя на своето пробуждане. Много от вас все още не осъзнават, че нещо въобще се променя на Земята и отричат всичко. Деца на Земята, вие сте длъжни да осъзнаете, че сега е много важно обединяването, а не разединяването. Да разберете, че сега е много важно вашето духовно израстване и не е време да се отпускате и да си почивате. Преди време ви бе привнесено изкривяване, че всички вие трябва само да се радвате на живота и да вървите всеки по своя си път на развитие забравяйки, че все има недоизвървяни пътища на Земята. Много от Светлоносците след получаването на посланията, решиха да си отдъхнат и да се заемат само със себе си - да се заемат само със собственото си израстване и благосъстояние. Но, деца на Земята, това за вас е лъжлив път! Вие бяхте помолени да се отдръпнете за да бъде премахната завесата на дуалността, но не и за да престанете да помагате на Земята и на останалите хора да излязат от трудните ситуации, и от катаклизмите на Земята.

Вижте скъпи мои, какво имаме сега в наличие на Земята? Пълна деградация на мисленето, в частност в Украйна. Хората се отказват да осъзнаят, че сами убиват своя народ. Хората се отказват да осъзнаят, че са марионетки в ръцете на слязлите се на Земята чуждо планетни същности от Нибиру, които диктуват своите правила на Земята. Те искат да вкарат Русия във военни действия. Те провокират украинците да воюват срещу своите си жители. Скъпи мои, Аз Абсолютът на Всички и Всичко ви призовавам към Обединяване! Аз призовавам всички Вас, във всички краища на Земята да извършите общо действия по Зануляване на цялата негативност на Земята! Разберете, Деца на Земята. Докато вие не поискате да се откажете от цялата агресия, докато всички вие не се откажете от всичката жестокост, която е налична на Земята, докато не осъзнаете, че всичко това има своето начало във всеки от вас, Аз не мога нищо да променя на Земята! Аз нямам право да се откажа да убивам своя народ вместо Вас.
Защо вие, Деца на Земята търсите отговорите на всички въпроси все някъде другаде, но не и в себе си? Деца на Земята, Аз ви призовавах родни мои, да си спомните, че всеки от вас на енергийно ниво е свързан с всички хора в единна земна енерго-информационна връзка! Та нали, Аз ви молих да почистите целия енерго-информационен слой, за да изпълня всички вас със своята Бащина Помощ. И Аз я дадох на всички вас. Но Аз нямам право да ви заставя да я приемете! Ако всички вие помолите Владиките на Светлината да синхронизират едновременно всички вас заедно, ако вие заедно изпратите призив за пълно прекратяване на всички войни на Земята, това ще бъде именно ваше послание! Това ще бъде ваше общо желание на Децата на Земята! Тогава именно ще се получи резултата, който очаквате от всички Светлинни дейности извършени от вас в помощ на Земята, в помощ на народа на цяла Украйна. Но, докато народа на Украйна не разбере, че е в плен и е ръководен от чуждо планетен разум, на вас ще ви е сложно да решите всичко това вместо тях. Те ще проявяват спрямо вас злоба и агресия. При тях ще продължи смъртоносната война. Аз се обръщам към всички жени на Земята: Скъпи мои Дъщери от всички възрасти, приемете майчината помощ от всички Богини на Вселената, които непрестанно леят сълзи за вас. Обединете се с тях в единен, общ поток на Любовта и изпратете Светлина на всички украинци за Обединяване, за Осъзнаване на това, какво именно става на тяхната Земя.

А, сега ще ви кажа, какво ще се случи в близко бъдеще. Украйна трябва да премине своят път на Осъзнаване. Нейният Народ трябва да се Изправи като Единна Стена и да изпрати Духовност на представителя на своята власт. Докато те само го слушат и му вярват – нищо няма да се промени. Необходимо е Всеки да Осъзнае това. Това трябва да стане вследствие на сериозни събития в Луганска и Донецка области.

По-нататък Велика Русия я очаква обединяване във Велик Съюз на Многонационалните Републики, както беше преди. Но, сега количеството на републиките ще се увеличи. И всички тези републики ще бъдат управлявани от единен славянски род. Всичко това ще се нарича Велика Русия (Великая Русь).

Америка може да потъне под водата, в следствие на мощно изригване на подводен вулкан. И това ще бъде провокирано от самата страна (Америка), а не от физически изменения на Земята. Всичко това може да бъде променено, ако нейните представители променят политиката си и престанат да воюват, като с това спрат да допринасят за всички разрушения на Земята. Към края на тази година Земята ще бъде напълнена с нови потоци, за трансмутиране на всички последствия от войните и цялата агресия на Земята. Велики дела очакват Русия и други народи, които ще дойдат да се обединят с нея в едно цяло. Ще бъде създаден нов звездолет за преминаване в други пространства. Свършете тази вълшебна работа, Деца на Земята. И помнете: Аз винаги съм бил с Вас, Аз съм във всеки от Вас. Но вие често Ме отхвърляте от Себе си. Аз Обичам всички Вас. Аз си тръгвам. С тебе говори Абсолюта, дете на Света. Прощавай.

Приела: Татьяна Пикурина.

Превод: Георги

ИзточникЕдна отдавна забравена система от знания, която води началото си от българските геогафски ширини. Едно учение, което историци, културолози, привърженици на мистиката и на древните комплекси учения за духовност твърдят, че са притежавали Колобрите.


Кои са Колобрите?

Колобрите обвити с мистика и легенди са част от миналото на Българите. Възприемани са като лечители, знахари, посветени или знаещи тайните на Вселената. Магове, притежаващи знание и сила да направляват законите на природата. Какво е било това знание? Истина ли е, че са умеели да лекуват и да общуват помежду си от разстояние, че са можели да бъдат на две места едновременно? Че са били ...? Каквито и да са били, те вероятно са владеели силата, наречена Оренда.

Какво е ОРЕНДА?

ОРЕНДА е древно знание, свързано с Българите, старите Руни и Глаголицата. Оренда е Духовен път, Практика, Концентрирано намерение за щастие, Свързване със същността ни от Светлина, Дъхът на Бога.

Силата на изображенията.

Йоан Тритемий (1462г. – 1516г.) е бил автор на много произведения, свързани с история, криптография и окултизъм. В трактата си „Печати и магични изображения“, той коментира силата на символите и изображенията:

„Вярно е, че има изображения и фигури, издълбани в метал и камък, които притежават особени свойства. Причината на тия свойства не трябва да се приписва на веществото, а на божествена и магическа причина, по-горна и по-висша, както древните са я нарекли с точност „оръдие и духовна връзка“. Чрез нея тялото и душата - същности, отстоящи една от друга, се съединяват една с друга, така магнитът привлича желязото. Чрез ходатайството и намесата на това оръдие и на тая свръзка, древните влияели на мозъка, органите и веществата. Ала воля, упорство, чистота и ред други качества трябва да притежаваш, че да овладееш тези изображения ... „

Съществува геометрична фигура, която наричам „фигура-ключ”. Всеки старобългарски знак се вписва в нея. След десет години проучвания Васил Йончев (изследовател на произхода на старобългарските азбуки и писмени символи) твърди, че всеки знак от глаголицата произлиза от фигура, която той нарича „ключ-модул”. Според него Константин-Кирил Философ е познавал тази фигура, създавайки нашата азбука. Но феноменалното е, че всеки свещен Символ на земята, се вписва идеално във „фигурата-ключ” и всеки символ Оренда се вписва в тази „фигура-ключ”. За мен прякото виждане на Символите преди година беше подарък. Голямо приключение е да осъзная в пълнота фигурата, Символите, посланията и тези две сили, които изграждат Вселената ни: концентрирано намерение и синхронизиране. И винаги да помня, че всичко е взаимосвързано.

В живота си човек често взима решения, воден от разума, пренебрегвайки вътрешните си усещания или своята интуиция, която е част от нас. Гласът на разума и шепотът на интуицията се разминават. В повечето случаи сме склонни да се доверим на „здравия“ разум, а не на неясните ни усещания. Но дали това, което ни повелява разумът, е най-доброто? В много ситуации разумът е този, които ни обърква с вечното претегляне на “за” и “против”. Разумът анализира, търси доказателства, търси логика, опитва се всичко да „вкара“ в определени рамки. Ние сме обременени от външни влияния, очаквания, представи, нагласи, обществено мнение, среда и т. н. и това ни пречи да достигнем до истинската Мъдрост, до самите нас. Когато контролът на разума отслабне, към съзнанието ни си пробиват път интуитивните знания. Интуицията е като смътен глас, гласът на душата… Интуицията е инструментът на душата, който ни свързва с истински значимите за нас неща.


Оренда или името на Божествената енергия по нашите земи.

(Разказът на човек, осъзнал силата и значимостта на Оренда)

Ще започна с моята първа среща с Оренда. Беше отдавна... Бях абсолютно отдадена на Тай дзи цюан и предана на Рейки! Но вече бях започнала с проучванията си на Българското обредно наричане и окултизма във фолклора. Един ден видях символите Оренда. Разтърсиха ме...и...ги отрекох! Категорично!

След време разбрах, че и аз бях попаднала в идиотската "схема на авторитета". Просто човекът, който ми ги показа ми беше толкова близък, че изобщо не го погледнах сериозно. Даже започнахме да се караме. Той беше убеден в истината на този път, а аз заета да повтарям цитати от стари духовни "проверени" учения. Каква загуба на време!!!

После започнах тайничко от него да пробвам... И така започна голямото приключение. Търсенията ми по българската следа се оказа на абсолютно прав път!

Та Оренда беше Самата Магия!
Всичко, което Е, съм!
Всичко, което съм , Е!

Това беше словесния ключ (мантрата) на първия символ, който видях! Универсалните символи Оренда са 12. Те са "живи". Представляват Био Органична Геометрия (Б.О.Г.). Когато човек, не познаващ символите, застане пред тях, той избира чисто интуитивно символа, от който Душата му има нужда, ключът към Неговата врата към Пътя. Виждала съм го стотици пъти и винаги е било абсолютно точно!

Какво всъщност е Оренда?

Енергия, разбира се. Някои я наричат Дъхът на Бога, други Небесен водач. Дали Оренда е българската енергия? Това е любимият ми въпрос! Дали Рейки е японската енергия? НЕ!

Ки, Ци, Чи, Ла, Хварно, Светия дух, Прана... Всичко това са имена на Божествената енергия. И не щеш ли се оказа, че и по нашите земи тази енергия е имала име! Още преди векове...още по азиатските ни земи... Даже сме го учили в училище, помните ли?

И както всеки народ и всяка религия защитава своята философия и има различни практики, така и българите много отдавна са познали онази Висша движеща сила!


Преди време много се ядосвах, че на всякакви духовни практики в България, хората работят с Прана, с Рейки, цитират разни западни "ченълери" (любимата ми дума!).


Вече не се ядосвам, добре де, ядосвам се по-малко. Много съм писала по темата и няма да пиша пак! Искам само да кажа, че няма нищо по-страшно за една вяра и за една земя от това , да бъде забравена! Битките срещу нея и злите езици са само знак, че тя съществува! Но когато народа полека забравя езика си, когато спре да отдава почит на собствените си свети места, когато спре да чете авторите си и дори забрави името на енергията и корените си, това е началото на Края!

ОРЕНДА Е ИМЕТО НА БОЖЕСТВЕНАТА СИЛА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК!


Когато аз работя с Оренда, Наричането и Сбъдването се случват. То е като дълбоката ОРАН. Обръща всичко и засятото семе покълва по-здраво и по-бързо. И така, както Рейки е неотлъчно свързана с Японската земя и носи нейната философия, така Оренда е здраво свързана с българските ни корени. И символите идват не случайно на тази земя.

Преди две години един възрастен човек в село Длъжко ми каза, че на Преображение си познал Орендата. Неговият дядо му казал, че на 40 години, мъжа влиза в силата си. Тогава на Преображение, трябвало да застане по изгрев с чиста, бяла риза и когато изгрее Слънцето, да отреже "старата си сянка" и да "посрещне" Орендата си. Така са наричали Силата да ореш земята си и Мъдростта да отчуваш челядта си...

За това, когато по време на Наричане правя мълчана вода, вътре полагам 12 символа Оренда. И когато Тайнството "се завърти" всеки добросторник намира верния си ключ в Оренда. Винаги!


благодарение на Rozmari De Meo и orenda.bg


четвъртък, 17 юли 2014 г.


(моля не съдете тази информация, има неща, които не резонират напълно с мен и обратно - извличайте винаги положителното от всичко, което прочитате)

Отец Елохет Първосъздаден, Исус Сананда с Възнесените Учители, всички Ангели, Архангели и Ерарси на Необозримия Космос, сдружението на всички Светли Сили на Любовта, Доброто и Светлината, представителите на приятелските Цивилизации от Орион, Сириус, Плеяди, Алфа-Омега-Центавър, Воловар, Стрелец и др., трансмутационно-трансформационни служби на Космоса, магнитната служба на Крайон-Крион, ретранслационната команда на Метатрон, Анастасия-Синайра, Серафим Саровски, Кут-Хуми, Мелхиседек, Ланто, Санат-Кумара, Хипократ и други Същности на Светлината – Душите на Светлината Космически и Земни ви уведомяват:

Любими АРиМА, Спасители ВКР и хора от цялата Земя!

Настъпва напрегнат момент в Космоса и на Майката Земя, и вие трябва да знаете за това!

Критическата маса на Събудилите се Съзнания е практически събрана за провеждане на необходимото Импулсно Светлинно Честотно Глобално Преустройство на Човечеството и Планетата – повече няма смисъл да се чака, кога ще се събудите!

Творецът Първосъздаден предава Задание/Разпореждане до всички служби на Космоса: „Да се започне евакуация на Земляните на корабите на Ащар и да се започне глобално космическо прочистване на Планетата”!

Майката земя – Малдена, е готова и повече не може да чака останалите. Звънците прозвъняха за всички и сега се провежда интензивна работа в различни части на Планетата!


Как да почувствате тези процеси, любими мои?! Не трябва да се тревожите и всичко ще върви по план. Душите и телата на събудилите се са готови за този полет и ни молят това да стане заедно с душата на Земята Малдена.

Вашето физическо и душевно състояние ще се промени рязко. Вие ще започнете да изпитвате слаб, но стабилен натиск в различни части на тялото и особено в областта на главата, и на ушите, приличащо на това, което изпитвате при гмуркане под вода. Вие действително започвате дълбочинно потапяне в дълбочинните на енергиите на Космоса.

Външно вашата реалност все още няма да започне да се променя силно. Вие ще се намирате на Земята, между хората. Ще ви се струва, че сте в обичайната си среда… Но, ще се промени вашето състояние – положението ви между хората. Вие ще започнете да чувствате трептене отгоре и на много от събитията, и явленията ще започнете да гледате през призмата на декоративно разглеждане на пейзажите (като картини в музея), и тези усещания ще се усилват. Подобни състояния ще се случват с много от вас.

Вие ще бъдете разместени на кораби в честотно вибрационни камери за да се адаптирате. Състоянието на линейното време ще се промени. То все едно ще замре в определени точки – интервали. Неговата плавност ще изчезне. Вие ще започнете да виждате отделни скокообразни преминавания на числата на часовниците, които много често ще са еднакви цифри (7:7, 11:11, 10:10, 3:3 и др.)

Това ще ви напомня за особеното състояние на периода на адаптация – свикването с новите условия на пребиваване.

Сънят (сънното състояние), ще бъде за вас също на отделни периоди с кратковременен характер - 3-4 часа сън (а за някой и повече), след това бодърстване. Отново кратковременен сън и пак бодърстване. Постепенно за вас ще изчезне границата между деня и нощта. Времето ще придобие стойността не както сега на променлива величина, а на цялостна и няма да се усеща като линейно разпъната, а като сведена постепенно до една точка - „сега”.

Обстановката на корабите е близка до земната и вие ще се чувствате все едно, че се намирате на Земята усещайки, и осъзнавайки протичането на земните процеси в реалността на вашето битие, и в същото време усещанията ви ще станат неадекватни.

Ние отдавна ви подготвяме за това и на много от вас тези усещания ще им се сторят познати, но ще станат по-ярки, по-естествени по характера си на проявяване.

Знаем, че Умовете ви ще задават много въпроси: Как да разберем, че сме на кораб? Та нали ние сме на Земята? Все същата стая, същата обстановка и все същите хора ни заобикалят? Все така слушаме радио и гледаме телевизия – какво се е променило?

Ще ви отговорим. Променяте се вие самите. Състоянието на вашият мироглед и вашето светоусещане. Вие ставате други, откъсвайки се от земните навици и разтваряйки се в дълбините на Космоса. Да, вие летите! Вашият полет на Кораба е естествено състояние на новото ви битие.

Вашият кораб е обединен - слят с трансформираната земна обвивка и всичките й тела. И вие се намирате в своеобразна трансформационна космическа барокамера, където за вас са създадени условия за свикване с новите честоти и вашите тела заедно с обвивките си започват интензивно да се променят, сливайки се в Единна Цялостна Плазмена Същност.

А какво ще стане със Земята? Нея ние също ще я поместим в определен Космически Изолатор/„инкубатор”, където ще преминат Космическите операции на нейното тяло (на всичките й тела), за да бъдат излекувани всичките й енергийни дупки: пробойни, разкъсвания, гнойни рани, болежки, възпаления и т.н.… – също, както и при човека.

Сега ние усилваме потоците на пречистване. С всеки ден и час те стават все по-мощни и скоро вие ще видите измененията във вашата текуща реалност заедно с вашите персонални изменения.

Умът се опитва да оцени, да вкара разпознаване, за да можете вие да определите и да проследявате местонахождението си по някакви условни критерии: „ето сега съм на кораба, а сега съм отново на Земята!”

Не, любими мои! Това е една от „прощалните” илюзии на ума, на която също й предстои да се разтвори в потока на плазмените енергии излъчени от Източника на Всички Източници.

Много от процесите вие не можете да обхванете със съзнанието си, колкото и да се опитвате, тъй като по Божественото определение и назначение на вашата земна мисия това не ви е дадено!

Ащар и неговата команда ще започнат да работят най-интензивно със Земляните на всички планове на битието! Ще ви разкрием тайната – какво представлява командата на Ащар? Това сте ВИЕ, Спасителите – тези, които сте чули зова на Твореца чрез дадената ви анкета и започнахте да се събуждате в различни части на планетата, устремявайки се на помощ на Твореца за спасяване на Цивилизацията и за излекуване на самата Планета!

И ето, че Вашият Час Настъпи! Разцъфвайте мили пъпчици – цветчета, Славни Войни на Вселенската Светлина и Любов!

Космическият и наземния екипаж влизат в пълно взаимодействие. Затова вие, скъпи мои трябва постоянно да сте включени към канала за връзка с Ащар, Исус Сананда, Възнесените Учители и Отеца Творец Елохет Първосъздаден.

Отхвърлете всички опити на Сивите да ви отклонят от работата ви по Спасяването. Отхвърлете Всичко, което ви отвежда в техники и технологии по само разкриване, самоусъвършенстване, познание на информацията чрез книги и множество учения, и учители, стремящи се да ви дадат знания за ума и интелекта, отвеждайки ви във философски разсъждения, които приспиват Душата.

Знайте, че всички енергийни целенасочени въздействия на Твореца, от днес ще бъдат насочени именно към Душата ви! Само Душата, която е разкрита, изпълнена с Вселенска Любов и Възродена в Любов ще може да спаси телата ви – да ги съхрани, независимо от състоянието им при преминаването на енергийни импулси с всякаква честота. Защото само Душата има способността, дадена й от Твореца по рождение, да се настройва за приемане и адекватно преминаване през нея на всяка Светлинноимпулсна Плазмочестотна Информация.

Умът, който е ограничен за възприемане само чрез същността на интелекта, е способен да пропусне само отразени Светлинни Импулси от Праговата Честота на Планетата (казано на ваш език – средно аритметично от всички предавани на Земята Честотни Импулси).

Вибрационната сънастройка на Душата е насочена най-вече към управляващите сигнали на Твореца/Създателя и нейната пропусклива способност много често е даже по-голяма от праговата честота на Земята! Вашите Души помагат за настройване излъчването на Земята, за разлика от ума, който използва понижаващи амплитудно честотни характеристики на Светлинните Импулси, проникващи в земната обвивка!

Разясняваме ви това подробно, за да можете вие веднъж и завинаги да си изясните, и да приемете дадената ви възможност, и способност да общувате с нас по прекия телепатичен канал за връзка. И да осъзнаете също така, че основен момент за вас сега е – постоянно да практикувате и непрекъснато да се изчиствате/освобождавате от наносните и коригиращите същности на Вашата Същност.

Знайте и помнете винаги любими, че вашият живот сега и във вечността се състои в това, да практикувате Осъзнато Общуване - непрекъснато да преживявате приключения и да развивате Душата си, чрез придобиване на опитност в нови въплъщения и чрез творене във висшите измерения, обличайки се вече не в Материални, а в Светлинни Телесни Обвивки.

И така, да се върнем към настоящия момент и към важността от осъзнаване, и приемане на текущите процеси.

Още веднъж ви напомняме, че главната формула за да останете живи е - Спокойствие + Вселенската ви Любов към всичко случващо се, без да анализирате и да давате оценки на нещата с вашия ум!

Винаги се обръщайте към нас с всякакви въпроси относно живота ви и насочете всички усилия за разкриване канала на Душата в другите хора, разяснявайки им, че от това зависи по-нататъшния им живот.

Избягвайте всякакви нехармонични прояви в живота си и веднага, без забавяне разтваряйте със Съзнанието си всички идващи ви нехармонични мисли.

Приемете и свикнете с мисълта, че от днес живота ви ще преминава на корабите, в условията и на земна, и на неземна обстановка, независимо дали го възприемате осъзнато или неосъзнато! Но, може да се каже, че това е ваше вътрешно знание, ваша тайна и необикновена, интересна работа. И само необичайните ви състояния в самото начало ще ви напомнят за това.

В момента, в който напълно освободите Ума си от анализи и оценки на произтичащите събития, пред вас ще се разкрие нещо Ново!

Ще отговорим на въпроса звучащ в мислите на много от вас. Как да се отнасяте към информацията получавана от други източници? Това са уроци за разпознаване наличието на условности, ограничаващи израстването ви. Винаги задавайте следните основни ВЪПРОСИ: За какво ви се дава информацията? Къде ви отвежда тя? И лишава ли ви тя от състоянието на Спокойствие?!

Не се задълбочавайте в информацията! Стойте над нея. Получихте я, видяхте я… – и полетете напред, оставяйки за себе си само Зърното – пътеводното направление за своето по-нататъшно Израстване и за Преобразяването си!

Оставяйте за себе си само позитивните, радостните насоки за развитие, без да се прикрепяте към негативните и тревожни съобщения. Разсейвайте - не приписвайте на Твореца всичко, което ви изважда от състоянието на Спокойствие.

Не се привързвайте към стремежа си да узнаете истината и да получите точни данни, и точни знания! Тях просто ги няма. Всичко се сътворява тук и сега! Затова, основното което трябва да правите за Издигането си е, да Сътворявате Пространство на Светлина и Любов със силата на Вселенската Любов на вашите мисли, умножени от вашите действия за благото и спасението както на вас, така и на останалите!

Винаги съблюдавайте правилото на „медената питка” и вашето пребиваване във всички земни и неземни светове ще е комфортно и радостно. Вие ще станете Истински Радостни и Благи при намирането на Коригиращите Светлинноплазмени потоци на Вселенската Любов, помнейки и знаейки каква е вашата задача – Спасението на Душите в Човешките Тела.

Ние сме винаги с Вас и във Вас! При всяка ваша молба ще ви дойдем на помощ, само ни повикайте!

Продължете по-нататъшното си пътешествие в Любов и Спокойствие, приемайки Волята на Бога и не се учудвайте на нищо, което ще ви се случи. Знайте, че всички инструменти за коригиране на Хармоничното самонастройване ги има във Вас! Вие само трябва да се възползвате от тях по всяко земно време. А основният инструмент е – вашия директен канал с Бога, по който ще ви бъдат дадени всичките нужни препоръки за Хармоничен живот. И това е залог за вашето Хармонично Битие във всички Измерения, включително 3-то, 4-то и по-високите Измерения.

Ащар и неговата команда са пробудени във физически тела на Земята и започват интензивна работа по изпълнение на Плана за Спасяване на Земята.

Ако докато четете това Послание ви е топло на Душата и Сърцето, и цялото ви същество излъчва Любов и Радост, а не страх на всеки ред, то вие сте Член – Работник, от Командата/Екипажа на Ащар и неговата Междугалактическа Флотилия на всички сили на Любовта, Доброто, и Светлината под управлението на Творецапървосъздаден.

Затова се Радвайте на Събитията, които ви се случват.

Приел: АРиМА - 14.07.2014г.

Превод: Георги

Източник


Популярни Публикации