Епохата на Любовта и Светлината!

НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ЕДНО

ПОЗНАЙ СЕ

ПРОЦЪФТЯВАЙ

сряда, 21 септември 2016 г.

има имунитет към болестите


Болестта и болезнените състояния в науката, в живота и в самия човек трябва да се изключат. В това се заключава смисълът на живота във физическия свят. Остане ли болестта да царува във физическия свят, тя ще разруши всичко. Докато болестта съществува, животът, богатството, знанието, силата са безпредметни. Защо? Защото от една страна човек ще придобива, от друга страна болестта всичко ще изяжда и руши. 82-258

Гледаш, че някои благуват, а ти лежиш в болницата с отрязан крак. Сърцето ти се къса, като гледаш здрави хора, но няма какво да правиш, ще търпиш. 113-48

Болестите развалят целия живот на човека. 144-344

Всеки, който заболее, все ще пострада от нещо. 61-80

Болестите и болезнените състояния показват, че е станало някакво разместване в организма. 61-36

Дойдат ли болестите, организмът постепенно се разрушава. 81-120

Болестите в съвременните хора са особен род земетресения. Когато стане някое силно земетресение, то събаря къщите на хората. По същия начин, когато някой човек заболее от сериозна болест, той ляга на леглото за 3 - 4 - 5 месеца и като стане от леглото, болестта е стопила мазнините му, тялото е олекнало с 10-15 килограма. 118.4-17

Болестите не са нещо друго освен осиромашаване. Срещате някой човек, който е боледувал дълго време, станал само кожа и кости. Какво е станало с него? Шишето му било пълно с нечиста течност, която излели навън, вследствие на което изгубило част от теглото си, олекнало, т.е. осиромашало. И после, като го измивали, то изтъняло още повече, станало само кожа и кости. 136-296

Една тежка болест е в състояние да отнеме от теглото на човека повече от 20-30 кг, но от теглото на мозъка - почти нищо. 74-82

Ако изгубим 20 кг от тежестта си, няма нищо. Казват за някого: Хлътнали му бузите. - Няма нищо! Другото е натрупване на материя. 215-239


СПРАВЯНЕ С БОЛЕСТИТЕ

Да може човек да се освобождава от своите болезнени състояния, в това седи красотата на новия живот, в това седи силата на културния човек. 159-53

Пази се от лошия господар - болестта. 91-114

Болестите и мъчнотиите показват, че има още много да се справяте със себе си. 102-168

Колкото повече роптаят, толкова повече болести ги нападат. 146-371

Като се смирява, човек се подмладява. Докато не се е смирил още, той се оплаква от болести, от страдания и т.н. Защо? Защото живее на Земята. Обаче, детето, което току-що се ражда, не страда от никакви болести. В него се проявява Божественото, в което няма болести, няма съмнения и противоречия. 62-50

Някои болести, някои болезнени състояния не идват така изведнъж. Болестта започва да идва малко по малко, като едно неестествено състояние и накрая се появява болката. Ти мислиш, че като дойде лекар и като даде лекарство, болестта ще си отиде. Най-новите изследвания показват, че болестта ще я повърнеш по същия начин назад. 199-43

Ако му дойде някаква болест, нека я приеме добре, като гост, да си поговори с нея, да види какво носи тя. И болестта носи някакво благо. 36-43

Докато сте в сегашното си тяло, непременно ще боледувате. За да се справите с болестите, трябва да преустроите тялото си. 103-13

Когато хората заживеят добре, болестите ще изчезнат. Намаляването на болестите показва, че животът се е подобрил. 70-77

Един ден, когато се справите с вашите болести, ще дойдете до положителната страна на живота. 15-98

Помнете: Който обича Бога, има имунитет към болестите. 66-196

Следва продължение...


четвъртък, 15 септември 2016 г.Всяко явление може да бъде разгледано като числов алгоритъм, което дава възможност на числата да бъдат част от всяко проявление и да обогатяват неговото съдържание с математическа гледна точка.

Всяко поле съдържа информация

Всяко съзнание изгражда индивидуално информационно поле и затова изобилието при всички полета е безкрайно. Всяко поле съдържа информация, която е уникална спрямо различното време/пространство. Тази информация е изградена от съзнателно или подсъзнателно изградена приоритетна система.

изградена приоритетна система

Със старание за изследване и изучаване на изобилието на гледните точки във всяко информационно поле можем да видим всяко нещо и като числа, с което още по-лесно да намерим причините и следствията за всяко събитие и явление.

числата лесно могат да бъдат тълкувани

Всяка числова стойност има много значения. Ако знаем повече от тях ще може по-лесно да разберем какво показват числата в информационното ни поле, защото благодарение на универсалното им значение, числата лесно могат да бъдат тълкувани и разгадани. Комбинациите на числата са безкрайно много затова можем да започнем изучаването им като научим значенията на едноцифрените стойности и ги прилагаме като тълкуваме в ежедневието комбинации от значения на едноцифрени стойности обединявайки ги в по-сложни съчетания.

комбинации от значения

Арабската числова система е изградена от 10 символа, които са средство за показване на количество и образуват всички числови възможности разгледани като количество. Всяко число има определена сила, която не е изразена само чрез символ, който показва количеството и. Тази сила е част от енергийна система получена от отношението на нещата във вселената и принципите в природата чиито проявление е тази относителност. Независимо от символите и знаците, с които се описва числовото количество винаги е заложена прогресията от едноцифрени стойности: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

безкрайното безгранично проявление

0 Безкрайност, безкрайното безгранично проявление, яйцето на вселената, вселенското начало, слънчевата система и нейната цялост, космополитизъм, истина, празнота като начин за сливане със света, празнота като липса, универсалност, пътешетване. Някои различни значения са отрицание, окръжност, ограничаване, лишение. По този начин нула е универсален парадокс, безкрайно голяма и безкрайно малка, кръга на безкрайността и точката в центъра, атомът.

 божественост, единственост, единство

1–точка-сила на характера, божественост, единственост, единство, проява, твърдение, позитивния и активен принцип, устременост, власт, начало, Планетарни логоси, проявената безкрайност и непроявеното, его, разделение, индивидуалност, разграничаваща самостоятелност, позитивизъм, егоизъм, достойнство, господство, водачество. В религиозен аспект представя единствения бог, а във философски и научен - единството, което създава. В материален аспект единицата означава живот и индивид, нулата проявена.

Символизира дуалността на проявения живот

2–линия-числото на контраста и антитезите

Символизира дуалността на проявения живот във всичките и разновидности - Господ-природа, Дух-материя и техните взаимовръзки. 2 представя енергия на действието и общуването, контакти, градация към целта плюс – минус, мъжко-женско, позитив-негатив, активност-пасивност, печалба-загуба. Представя съгласие, също и раздяла, закона на промените, субект-обект ,отражение. Като обединява в себе си противоположни понятия и принципи символизира създаване, творене, комбиниране и завършеност (при сътворяване).

интерес в науките, любопитство

3–триъгълник–любознателност, интерес в науките, любопитство, познание за техническите и технологическите вселенски механизми: трилогия, триединният Господ, триединство, семейството (баща, майка, дете), триизмерност (и трите величини: височина, дължина, широчина), Дуалността отразена в съзнанието във времето и пространството, както и миналото, бъдещето, настоящето. Разширение на личността и свойствата и за разширение, проницателност и желание.

трилогия, триединният Господ, триединство

4–квадрат-число на реалността, масата и материята

Космос, връзка с космоса, материалната вселена, кубът или квадратът. Закон за причини и следствия, логика. Познание чрез възприятия, опитности, знания. Ред, кръст, делене, разделяне, категоризиране. Ноуменалния (действителния) и феноменалния живот, лична преценка, благоразумия, космическа относителност.

число на реалността, масата и материята

5–пентаграм–яснота, разбиране, проявена воля, ясновидство, свръхсетивност, интуиция, добродетели, логика, умение за планиране, организиране и прогнозиране, целенасоченост, смирение, справедливост, възмездие, разширяване, плодовитост, приобщаване. Възпроизвеждане на личността в материята, бащинство, награди и наказания, умножение. При нумерологичен анализ с питагоров квадрат 5 изпълнява функция на централна стойност, която отключва потенциала на други стойности, свързвайки ги с помощта на централната си позиция.

 разбиране, проявена воля, ясновидство, свръхсетивност

6-шестоъгълник – число на кооперацията и взаимовръзката

брак, сплитане, връзка, алхимия, хармония, мир, любов, доволство, щастие, закон за привличане, постижение, реципрочно действие, равновесие, творчество, общение, телепатия, психометрия, майсторство, физически труд, заземяване, свойство на човек да подчинява, смърт, взаимодействието на духовното и материалното, психическото и физическото в човека.

психическото и физическото в човекачисло на кооперацията и взаимовръзката

7–седмоъгълник – число на изпълнение и цялостност, време и пространство, божественост, късни етапи от живота, продължителност и разстояние, безсмъртие, първи 7 години и дни от седмицата, ноти и цветове, цикъла на еволюция, мъдрост, перфекционизъм, баланс, късмет, просветление, изучаване и познаване на света и мирозданието, ангелски знак, свойството на човешката душа да променя личната и чуждата съдба при проявени воля и развитие на способности.

число на изпълнение и цялостност
анимирана картина на планетата земя

8–осмоъгълник – доброта, търпение, страдания, изпитания, чувство за дълг към по-висши идеали, представя фундаменталното завръщане на физическото към духовното в цикъла на еволюцията, революция, реакцията, счупване, дезинтеграция, анархизъм, вдъхновение, креативност, гениалност, изобретателност.

 хуманност, памет, завършеност, регенерация

9-деветоъгълник – хуманност, памет, завършеност, регенерация, интелект, пророчество, ново начало след края, възприятия, целенасоченост, пътешестване, сънуване, реформа, пулсация, ритъм, достигане, мисловни вълни, мистерия, езотерика.

Фигурите лесно се свързват една с друга чрез многоизмерността, точността и универсалността им и така образуват безкрайността в изобилието на материалните форми.

на материалните форми

Значението на числата и техните геометрични образувания са една гледна точка от нашето съществуване и това, че имат свойството да описват всяка друга гледна точка им дава още повече функционалност. Знанието, вниманието или разбирането ни за тях ни позволява да сътворяваме повече техни вселенски приложения и проявления и по този начин да бъдем полезни за всички.

желанията ни определят какви ще са числата

Можем да обръщаме внимание на всяко число, което има възможност да бъде част от личното ни информационно поле или е естествена част от него и така да обогатяваме знанието си за нещата при всяко проявление в живота. Числата съдържат вибрация и значение, които могат да ни помогнат в намирането на отговори на всеки въпрос. По този начин желанията ни определят какви ще са числата от нашето информационно поле и ако ги тълкуваме съзнателно, ще ни насочват към всяко наше желание или проявена воля. В случай, че живеем живота си подсъзнателно, числата отново ще бъдат определени от подсъзнателни принципи, с които се е съгласило нашето съзнание и отново могат да ни помогнат за постигане на по-голяма яснота и прецизност във вселенските процеси, от които сме част.

 числови гледни точки

Понякога имаме съмнения за някои избори и числата имат свойството да ни помагат в това да знаем дали дадено наше действие е синхронизирано и реализирано в подходящия за цялата вселена момент. Интуицията може да бъде разгледана и като съзнателно или подсъзнателно усвояване на информация чрез числови гледни точки. Интуитивно ние можем да определяме кое значение на числата е най-активно в различните проявления. Всяко физическо проявление е част и от нумерологичната матрична система изградена от последования във времето, които могат да бъдат тълкувани. Почти всичко във вселената е изградено от повторения или подобия, от повтарящи се подобия или от подобни повторения.

повтарящи се подобия или от подобни повторения

Може да направим избора да уважаваме числата и така те стават естествена част от нашето информационно поле. Всички числови комбинации могат да бъдат тълкувани като комбинация от едноцифрени стойности. Проявленията и значенията на числата в различните времена и пространства се изменят. Съзнанието ни може да се старае да определи кое е най-подходящото значение на дадена стойност спрямо събитията средата и със знание за значенията им да преобразува числовите последователности в словесни прогресии и така да преобразува числата в думи.

числов код

Общуването чрез последования от думи наречени изречения се използва постоянно. Всяка дума е изградена от буквени прогресии, които също можем да разгледаме като числа. Така можем да виждаме още повече значения на всяка дума и да намираме числовите отношения между нашия език, който е от букви и вселенския, който е от числа. Вибрацията на думите често отговаря и на тяхното значение като числов състав. Различните азбуки имат различен числов код, отговарящ на времето, населението и пространството. Някои букви имат еднакъв номер в различните азбуки и това улеснява тълкуването им. Името, като числова прогресия и обръщенията също съдържат активен числов код, който оказва влияние в живота.

 оказва влияние в живота

пример: пет – п + е + т = 16 + 6 + 19 = 1+6+6+1+9 = 7+6+1 = 14 = 1+4 = 5

В човешкия живот има доминиращи числа заради различния брой обиколки около слънца и други звезди, които са осъществявали различните съзнания в различни времена и пространства във вселената. Датата на раждане показва възможностите на живот с даден числов състав и подсъзнанието работи в изпълнение на тази житейска последователност от действия. Понякога числата се тълкуват с планети от тази галактика, но могат да имат значения, които са от всяка точка на вселената.

Портални Прогресии

Различните прогресии, които се образуват от събиране на стойностите от датата на раждане показват улеснен и съдържателен вариант на това, което ни описва най-добре за момента, в който се раждаме и какво има да работим тук и сега. В различните етапи от живота се променя влияниято на числовите стойности, които има в датата ни на раждане и новите, които сътворяваме след тази дата.

в различните етапи от живота

Повторения на едноцифрена стойност променят значението си, в зависимост от количеството еднакви цифри..
4-4 44=4+4-8 444-12-3

Така се образуват и господарските числа 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

11 символизира порталност, огледалност, нова енергия
11 може да бъде получено от:
2+9 енергийна завършеност
3+8 триединна безкрайност
4+7 космическа божественост
5+6 / 6+5 проявление на любовта


Можем лесно да намерим сходствата на различните стойности, които се свеждат до една и съща и това да ни даде достатъчно яснота за повечето от възможните комбинации.

следва част 3 – приложение на числата

Източник

Прочети Още:вторник, 13 септември 2016 г.

Болестите са благословение за човека


Болестите показват пътищата на нашето отклонение от великия Божествен живот или от правата мисъл. 127-86

Природата изпраща болестите като начин за изправяне на погрешките. 31-118

Не считайте, че болестите са наказание. Болестите са до известна степен наказание, но те дават знание и с тях ви се продължава животът. Ако не бяхте боледували, мнозина щяхте да заминете за другия свят. Всяко боледуване е едно пречистване на човека. В човека се натрупва една психическа кал, от която произтичат болестите, та човек трябва да боледува по 1-2 пъти на годината от хрема, кашлица и пр. 215-239

Понякога е добре да боледува човек. Ако хората не боледуваха, щяха да се натъкнат на големи нещастия... Никой не може да избегне страданието, което Природата му изпраща. Ако избегне едно страдание, ще го сполетят две, три и повече... Страданията имат за цел да калят човека, да го направят силен, подобен на Бога. 148-293

Коя е причината на болестите? Неразположението в човека. Всяко неразположение внася утайки, излишъци, инертна материя в организма и човек заболява. Инертните сили, утайките и наслояванията трябва да се асимилират по някакъв начин. Ето защо Природата е допуснала болестите, като метод за лекуване. Болестта не е наказание, но подтик, подбудителна причина, която кара човека да изхвърли всичко нечисто вън от себе си. 65-136

Чрез болестите и страданията човек се учи. Това са уроци, които той трябва да научи. 54-271

Сегашните хора не подозират, че болестите крият известни блага в себе си. Всяка болест е задача за човека. Който реши задачата си, той сам изважда благото, което е скрито в болестта. 146-371

Толстой казва, че след всяко боледуване придобивал известно прозрение. Той гледа на страданията, на мъчнотиите и на болестите като на посвещение. 82-114

След всяка болест и след всяко изпитание човек придобива някаква опитност, става по-силен и се калява. Колкото по-големи са изпитанията му, толкова по-силен става той. 109-291

Забелязано е, че деца, които много боледуват, каляват се и стават по-издръжливи. Има хора, които не са боледували и минават за здрави. Обаче първата сериозна болест, която ги хване, ги отнася на другия свят. 102-286

Гледайте на болестите като на благо, дадено, за да работите върху себе си. 146-111

Болестите са естествени състояния на човешкия организъм... Думата „болест" е съставена от сричките „бол" и „ес". На турски „бол" значи изобилие, богатство; „ес" - така. Значи, болестта носи богатство на човека. 70-112

Защо идат болестите в живота? - Като възпитателно средство за хората. Те носят благословение за тях. Болестите носят повече добро, отколкото зло. При сегашните условия на живота, ако нямаше болести, хората щяха да бъдат по-нещастни. Болестите смекчават човешкия характер. 70-77

Всичките болести имат едно велико предназначение. Най-великото благо в сегашния свят, това са болестите. Вижте онзи богатия човек: тогова изпоял, оногова изпоял, на този продал котлите, на онзи продал къщата, но като го хване болестта, плаче. Дойде лекарят, направи една инжекция, друга инжекция, даде туй лекарство, онуй лекарство, а той дава тогава щедро от себе си, всичко дава... Става мекичък, на бедните раздава, щедър е. Питам: Кое състояние е по-добро? Казват: Горко на богатия човек! Казвам: Блажен е този богат човек, Господ го посетил и сърцето му се разширило. Тъй, нека спадне малко този кожух! Защо му е този багаж? 8-157

Във време на болестта си човек може да свърши една добра работа, а именно: от една страна той се учи да се моли, а от друга - придобива известно просветление. Като се види в невъзможност да се обърне на една или на друга страна, той започва усилено да се моли, да го подкрепи Бог. Той се моли и прави усилия, докато се обърне сам. Щом види, че може сам да си услужва, той придобива вяра в Бога, в себе си и в скоро време напуща леглото. Болестите правят човека разумен. Когато е здрав, човек се разсейва натук-натам, увлича се в различни работи, забравя Бога. Като се разболее, той се прибира в себе си и започва да мисли за Бога, разправя се с Него. Здравият всеки ден излиза от дома си, отива да печели, да придобива богатства. Болният пък се връща у дома си. Той е изгубил това, което някога е спечелил, и се връща между домашните си, дето се предава на размишление и молитва. 106-335

Какво е предназначението на болестите? Когато някое живо същество злоупотребява със силите, които му са дадени, Природата му изпраща болест, с която го ограничава. Като се види ограничено, то не може да прави погрешки. Значи болестта не е нищо друго, освен временно ограничаване свободата на човека или на живите същества изобщо. 86-302

Човек боледува по единствената причина, че в него се увеличава твърдостта. Той е станал по-твърд, отколкото трябва. Като го разтрива болестта, той постепенно омеква. Щом свърши работата си, тя го напуща. Наистина, като боледува известно време, човек става мек, започва да говори сладко, нежно - приятно ти е да го слушаш... Като заболее, казвате: „Горкият човек, изсъхна от тази болест. Какъв пълен, силен човек беше!" Пълен беше, но груб. Сега е слаб, но меко, сладко говори. 69-304

Болестите допринасят особено много за женствените, мекушави натури. Забелязано е, че след като боледуват известно време, те стават по-мъжествени, по-смели по характер. Мекушавите хора се поддават на болести повече, отколкото мъжествените, смели натури. 35-61

Ако ви дойде някоя болест - тя е за изпитание; затова, макар и да страдате, издържете я, за да калите характера си. Страдание от болест е в реда на нещата. Не издържите ли болестта, ще ви дойде друго страдание. 116-106

Здравият човек може да обича, а болният ще се учи на Любовта; той ще се учи да обича, като гледа как другите хора му прислужват. 18.7-16

Докато е здрав, човек има отношения с много хора: с този се скара, с онзи, докато най-после легне болен. Като заболее, човек се смекчава, става по-добър. Той не се сърди на никого, с никого не се кара. Вижте какво става с онзи, който е боледувал 40 деня. Той омеква, става като светия. Той се намира под влиянието на отрицателните сили, които го възпитават. Когато положителните сили в организма му вземат надмощие, той оздравява. Ето защо, за да бъде здрав, човек трябва да организира силите в своето тяло, да не се отблъскват. Всяко отблъскване на силите произвежда сътресение в организма. 88-80

Болестите са дадени на хората за придобиване на смирение. 127-441

Защо боледуваме? - За да развивате и усилвате волята си. Ако можеш да се справиш с болестта си, ти си силен човек... Всеки може да бъде здрав. 68-178

Болестта, страданието са методи, чрез които Природата си служи, когато иска да застави човека да мисли. 58-93

Всяко заболяване има предвид освобождаване на организма от чуждите вещества. 81-125

„Боледувам, ще умра!" - Не, ти сега именно имаш възможност да станеш по-здрав. 102-286

Като дойде болестта със своя огън, тя изгаря непотребното и нечистото в организма на човека и той започва да мисли право. 86-192

Ако нямаше болести и страдания в живота, положението ви щеше да бъде по-лошо от това, в което се намирате днес. 146-118

Болестите, мъченията, скърбите в живота на човека имат за цел да възстановят неговото нормално състояние. 79-68

Болестите са благословение за човека. Благодарение на тях, той оценява красивите неща в живота. 113-175

Продължение - ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БОЛЕСТИТЕ: Причини за Болестите и Методи за тяхното Лекуваненеделя, 11 септември 2016 г.

физически и психическиВИДОВЕ БОЛЕСТИ

В съвременната медицина болестите не само не се намаляват, но се увеличават. Болести след болести се явяват и не знаят вече с какви имена да ги кръщават. 31-118

Болестите не са само физически. Всяко неразположение, всяка скръб, мъка са болезнени състояния, които се отразяват върху организма. В този смисъл, болестите биват видими и невидими или физически и психически. 106-336

Всички болезнени състояния не са болести. Например хремата, треската не са болести, но състояния на пречистване. Чрез тях организмът се чисти от излишни утайки и наслоявания. Обаче туберкулозата, живиницата са болести. Има и психически болести. 25-423

Болестите биват физически и сърдечни, без да имат органически произход. 79-112

Обаче, има и органически болести, които крият своя произход някъде далеч в миналото на човека. 79-112

Болестите, от които съвременните хора страдат, биват три вида: физически, т.е. такива, които засягат тялото; сърдечни - засягат чувствата, и умствени - засягащи мозъка. С други думи казано, болестите могат да засягат твърдата, течната и динамическата нервна материя на човешкия организъм. 56-114

Слушал съм да ми се оплакват мъже и жени, че имат някаква болест, която се мести. Щом се мести, ходи от едно място на друго, не се плашете, тя лесно ще мине. 152-58

Като се говори за болестите, ние нямаме предвид статическите болести, които оставят утайки в човешкия организъм. Ние говорим за онези болести, които обновяват човека и внасят нови подтици в него. 148-358

Временна болест има, но вечна болест няма. 102-218

КАЧЕСТВА НА БОЛЕСТИТЕ

Болестта сама намира хората. 137-6

Като ви посети някоя болест, не се плашете, но изучавайте характера й. Има болести с груб характер. Дойде ли такава болест у човека, тя го заставя да вика, да се сърди, да удря и т.н. 143-191

Болестта взема нещо от тялото на човека, но нищо не дава. Който е боледувал, той всякога е дал нещо от своето тегло. Като оздравее, отново набавя изгубеното. 137-64

СТРАХ ОТ БОЛЕСТИТЕ

Мнозина от вас се плашат дали ще оздравеят, дали ще мине болестта им. Те се боят от смъртта. Писано е на човека, дали ще умре от дадена болест или не. Лекарите казват за някой болен, че ще умре. - Няма да умре. Когато трябва да умре, и здрав да е човек, пак ще умре... На всеки човек е определено точно кога ще замине. 51-255

Не се плашете от болестта или от страданието. Те идват при вас да ви научат нещо, да придобиете някаква опитност, да се калите. Като прекарате болестта, все ще имате някаква придобивка - по-силни ще станете. Хората се плашат от болестите и гледат на тях като на зло. Не, болестите са привилегия за човека. 47-111

Защо се страхувате от болестите? Те са професори, които преподават уроци на болния. Докато лежи, болният учи преподадените уроци. Чрез болестта той придобива нещо ценно: ако е бил непослушен, започва да слуша, подчинява се на лекарските съвети... Ако е бил груб, сега става мек, внимателен към всички. 146-341

Болестта е теляк, който иде да те разтрива. Ще те разтрие малко, докато извади простудата навън, и ще си замине. Ще внимаваш да не остане дълго време в тебе, да ти охлузи кожата. 69-304

Не се смущавайте от болестите и недъзите в света. Не се безпокойте за света, нито за себе си. Какво ще стане със света или с вас, не е ваша работа. Има кой да се грижи за това. Който е създал света, Той се грижи за него. 148-243

Като ученици, вие не трябва да се страхувате от смъртта, нито от болести и изпитания. 51-255

ПРОВЕРКА НА ЧОВЕКА

Болестите са вашите барометри. По тях се съди доде сте стигнали и какво ви липсва. Докато минавате още през болестите, благодарете на Бога и молете се да ви помогне да разберете какво ви липсва. Засега те представят отрицателната страна на вашия живот. Един ден, когато се справите с вашите болести, ще дойдете до положителната страна на живота. 15-98

Страданията, болестите са условия, чрез които проверяват доде е достигнало съзнанието на хората. 51-197

Продължение - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ: Причини за Болестите и Методи за тяхното Лекуванесъбота, 10 септември 2016 г.

Методи за тяхното Лекуване

ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И
МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ
ИЗ СЛОВОТО НА
УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

В края на всеки цитат е указано откъде е взет. Първото число
показва номера на томчето в библиографията. Ако след първото
число има и второ, то означава номера на беседата или лекцията
в томчето. Числото след тирето показва страницата, откъдето е
извадена мисълта.

I. БОЛЕСТИ


Защо боледува човек? За да се научи да живее правилно. 70-116

КАКВО Е БОЛЕСТ

Какво представлява болестта? - Неорганизирана материя... неорганизирана сила... неорганизирана мисъл. 143-192

Болестите, мъченията, скърбите в живота на човека имат за цел да възстановят неговото нормално състояние. 79-68

Когато един низш организъм действа върху един висш и взема надмощие, образува болест. А когато висш организъм, висш живот действа върху един низш, образува здраве. Затова, ако плътта има надмощие върху духа, човек всякога ще боледува; ако духът има надмощие върху плътта, човек всякога ще бъде здрав. 210-26

Зад всяка болест се крият същества от различна степен на развитие: силни и слаби, добри и лоши. Повечето от тях са лоши, с ниска култура. Това не е научно обяснение на болестите, а за мнозина е заблуждение. Въпреки това, казвам: Зад всяка болест се крият същества, изостанали в своето духовно развитие. Те знаят химия, физика и когато искат да ти създадат някое нещастие, заставят те да ядеш такава храна, която организмът ти не приема. Така именно ти заболяваш. 67-170

Какво са болестите? - Те са духове, същества от невидимия свят, които упорито преследват известна цел. Като знаете това, не се карайте с духовете, но гледайте разумно да се справите... И на вас казвам: всички непослушни духове са във вас. Небето ги е пратило у вас на работа, да се възпитават. 113-176

Всички болести в нас са живи същества, които искат да си направят място за живеене. 152-58

Ако болестта се загнезди във вас, тури си темел, това значи, че иска да става собственик. Щом се мести болестта, тя прави опити, като някой инженер, дали може да се настани и де да се настани. 152-58

Болестите представят паразити в аурата на човека, от които той непременно трябва да се освободи. Паразитите пък са отрицателните мисли, които смучат човека, затова той трябва да се освободи от тях. 133-141

Болестите не са нищо друго, освен война на човека с низши същества. Като воюва известно време, човек се калява постепенно и става по-здрав. 35-61

Всяка болест не е нищо друго, освен една велика стачка. Това, че стачкуват 3 милиона и 500 хиляди хора, то не е нищо още, но когато нашият стомах или сърцето ни се разболее, когато толкова милиарди клетки се откажат да работят и се обявят в стачка, това разбирам стачка! Като се разболее стомахът, 10 милиона клетки стачкуват. Те казват: „Ние искаме от нашия господар да подобри положението ни. Ние искаме, щото той да престане да ни дава биволско месо, или изсушено свинско месо или тем подобни. Ние не можем да обработваме тази храна, не искаме вече той да ни измъчва, да ни кара да вършим работи, които не са по нашето естество, нито са по нашите сили." Господарят казва: „Не, аз ви заповядвам!" - „Хубаво, тогава ние няма да работим." ...Господарят започва да преговаря със своите работници слуги и ги пита какво искат. - „Ще ни даваш по малко варени картошки." - „После, какво ще бъде второто меню?" - „Малко варен ориз с вода и с малко сол." Господарят казва: „Добре, съгласен съм. Ами третото меню?" - „Варени сливи с малко масло." - „Добре, тъй ще направя." - „Никакво точено!" - „Слушам." - „Никакво винце!" - „Ами какво друго вместо вино?" - „Прясна топла водица." Това е резюмето от стачката... и господарят казва: „Най-после и моят стомах се подобри." Като се подобри малко, не се минава много време, господарят казва: „Чакай сега да си похапна, да си попийна малко." Но тогава се обявява още по-голяма стачка. Към стачниците от стомаха сега се присъединяват и стачниците от белите дробове и тогава идва голямото зло. 10.26-9

Болестите, от които съвременните хора страдат, не се явяват сега. Те крият своите зародиши в човека и чакат само най-малкия повод, за да се проявят. 79-66

Те не са нищо друго, освен задачи, които трябва правилно да се решават. 56-114

Те не са нищо друго, освен едно упътване за изправление. 115-4

Като дойде една болест, тя идва да ви покаже вашето невежество. 199-85

Онези болести, които не може да премествате от едно място на друго в организма си, много мъчно се лекуват. 152-58

Ще обикнеш болестта, ще й дадеш едно голямо угощение, ще й дадеш един банкет, ще й покажеш любовта си, а ти искаш тъй изведнъж да я изпъдиш навън, но тя е по-силна от тебе. Болестта казва: „Не излизам оттук!" Решиш ли се да я приемеш, ще се разберете с нея. 156-20

В Божествения свят болест не съществува. Човек създава болестите, а не Бог. 36-24

Продължение - ВИДОВЕ БОЛЕСТИ: Причини за Болестите и Методи за тяхното Лекуване
петък, 9 септември 2016 г.

Планетарно послание на Хаторите

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Поток от По-Висшите Светове


В предишното ни планетарно послание, наречено Етериумът, ние споделихме звукова медитация, за да ви помогнем да преминете през нарастващите нива на световен хаос чрез намаляне на стреса и увеличаване на хармонията в тялото и ума ви.

В това съобщение ние ви даваме друга звукова медитация, наречена „Поток от По-Висшите Светове„. Целта на този звуков помощник е да ви помогне да изчистите дълбоко скрита психо-духовна, както и емоционална негативност и токсичност.

Тъй като светът ви навлиза в още по-голям Хаотичен Възел, има съответстващо повишаване на враждебността и антагонизма. Наистина, тази емоционална токсичност е толкова всеобхватна, че може да засегне даже и най-напредналите духовно сред вас.

Преди да пристъпим към инструкциите относно това как да използвате тази медитация, ние бихме искали да обърнем внимание на една много важна, но сложна концепция. За да сме бързи, ще го направим колкото може по-кратко.

Измерни Тенденции

Когато навлезете в силен емоционален отговор и съответстващите му мисъл-форми, вие сте навлезли в специфично измерение на съзнанието. Това е вибрационно енергийно поле, което съществува независимо от вас и е съ-творено от всички съзнателни същества, които изпитват същите емоции и мисъл-форми – включително и от вас.

Нека да вземем две емоции като пример : гняв и омраза. От наша гледна точка вие като цяло изпитвате изключителна полярност. Ако изпитвате гняв към нещо, което се е случило (както вие го възприемате), неврохимичната реалност на вашето тяло се променя. Ако този гневен отговор ескалира в омраза, тогава вие сте навлезли в много токсична измерна реалност и заради природата на взаимовръзката между измерните реалности, ще споделите същата енергия с всички същества, които са в същата енергия и емоция.

Искаме да сме много точни в обяснението си. В гнева няма нищо нередно. Наистина, понякога гневът е правилният отговор в дадена ситуация. Той поставя необходимата граница. Когато обаче гневът ескалира в омраза, той става отрова за вашата психо-духовна природа.

Чрез термина Измерни Теденции ние имаме предвид, че всички човешки същества (както и много животни) имат възприятийни и емоционални навици, които са дълбоко вкоренени – ето защо е терминът Тенденция.

Тези тенденции могат да ви отведат в привични емоционални отговори като депресия, враждебност или омраза – просто споменаваме трите „негативни” емоционални измерения от рога на изобилието на човешкия опит.

Предизвикателството с Измерните Тенденции е, че те могат да оцветят живота ви с мисъл-форми и емоционални отговори, които не са ваше съзнателно творение, а по-скоро са движени от сили (т.е. навици) в несъзнателния ви ум.

Някои Измерни Тенденции – като тенденцията към любяща доброта, състрадателност и любов към себе си – са положителни в ефекта си. Ще кажем повече за това в предстоящите съобщения, но сега искаме да се фокусираме на негативното последствие на Измерните Тенденции, така че да сте наясно с тях в себе си.

Измерните Тенденции могат да бъдат заразни. Ако някой е обладан от омраза, например, всеки с Измерна Тенденция към омразата – независимо от причината за нея – също ще е склонен да се забърка в омразата.

От наша гледна точка светът ви е станал отровен и прелива от емоционална и духовна токсичност. Целта на тази звукова медитация, Поток от По-Висшите Светове, е да ви помогне в най-жизнено важната задача, според нас, която е да изчистите себе си от собствената ви дълбоко скрита емоционална и духовна токсичност.

Тези впечатления идват при вас от всеки негативен опит в живота ви (както и от всичките ви други животи). Цялата история на живота/животите ви е закодирана в клетъчната памет на тялото и ума ви и/или в енергийното ви поле. Тази звукова медитация използва звука на поток, както и звукови кодове, които ние (Хаторите) генерирахме от реалностите от светлина и гласа на Мери Магдален, която също носи звукови кодове, които тя създаде от реалностите от светлина. Хорът на тези елементи беше създаден за вас, за да ви помогне, да освободи нежно и в дълбочина скрити психо-духовни и емоционални отрови.

Тази медитация има два аспекта, личен и колективен. Първо искаме да обясним личната употреба.

Как да работим с тази звукова медитация

Има два начина за работа с тази звукова медитация: пасивно и активно.

Пасивният метод е, когато сте твърде изморени, за да фокусирате вниманието си. В този случай вие просто слушате звуците и музиката, оставяйки я да ви отведе някъде.

Активната форма на слушане е най-мощният начин, за да работите с тази медитация.

Представете си, че при коронната ви чакра има диамант, на върха на главата ви. Не е нужно да го виждате; просто си го представете по начин, който работи за вас.

Когато чуете звука на потока, усетете, почувствайте и си представете кристално чист поток от течна бяла светлина, който навлиза в тялото ви от диаманта при коронната чакра на главата ви. Позволете на този поток от светлина да тече надолу от главата ви през цялото ви тяло, позволявайки му да излезе през дланите на ръцете ви и през стъпалата на краката ви.

Представете си, че този поток от светлина тече през всеки орган на тялото ви, през всяка клетка и тъкан, даже през самите атоми, които изграждат тялото ви. Може да намерите за полезно да се отпускате при издишване, всяко издишване да е по-отпускащо от предишното. Основната идея е да се отпуснете в потока и в звуковите кодове. Те ще свършат работата. Вие просто се отпускате и давате на потока и на звуците разрешение да преминават през все по-дълбоки слоеве на вашето същество.

Самата медитация е с продължителност 8 минути и 44 секунди. Ако имате време и място да я правите, може да я слушате многократно, отново и отново за по-дълбоко изчистване, освобождаване и лечение. Редовната работа с тази звукова медитация ще ви помогне, особено ако я редувате с Етериумът, която вече ви дадохме.

Употреба на тази медитация в колективна полза

За онези от вас, които са настроени да дадат на колективното поле успокояваща изчистваща енергия, приканваме ви да използвате тази медитация не само за себе си, но също и за издигането на цялото човечество и в полза на всички съзнателни същества – тъй като всички съзнателни същества изпитват ползата или вредата на човешките емоции и мисъл-форми.

Употребата на тази звукова медитация за колектива не е заместител на работата с нея за себе си. Това е така, защото вие не може да дадете нещо, което нямате. Трябва да поддържате известно ниво на спокойствие и яснота без отровни елементи, ако ще служите на колектива по този начин.

Ето инструкциите за употребата на тази медитация в полза на колективното съзнание.

Представете си Земята пред вас по удобен за вас начин. Перспективата може да е близка или да я гледате от голямо разстояние. Това е ваш избор. Представете си, че голям диамант стои на северния полюс. Когато започне звукът на потока, позволете на поток от чиста бяла светлина да потече от диаманта през централната ос на Земята, протичащ през и изтичащ от южния полюс. Позволете на потока и на звуковите кодове да излязат навън през цялата планета, оказвайки успокояващ и изчистващ ефект.

След като завършите медитацията, независимо дали е за лична или колективна полза, предлагаме ви да си починете за няколко минути, ако е възможно, за да позволите на фините енергии да се установят в тялото и ума ви. Това ще има много положителен ефект. Така че, нашето предложение е да не изскачате от медитацията твърде бързо.

Световната Звукова Медитация

Призоваваме за световна звукова медитация, използваща Поток от По-Висшите Светове като средство за въвеждане в колективното съзнание на успокояващ и изчистващ ефект, като пряка противоотрова на отровната психо-духовна токсичност, която се движи като холера на вашата планета.

Сборната точка на тази медитация ще е в Ню Йорк на 2-ри октомври по време на събитие, наречено Вътрешните Потоци : Светове на Изцеление. Групата, която ще се събере за това еднодневно събитие, ще прекара поне 30 минути в Световната Медитация, която описахме горе.

По време на тази звукова медитация ще се изпълни разширена версия на Поток от По-Висшите Светове и ние (Хаторите) ще се редуваме с Мери Магдален, за да пеем над тези звукови кодове. Тази триада от звукови и психични сили ще активира енергията на спокойно планетарно изчистване и изцеление.

Причината, поради която Мери Магдален се присъедини към нас, се дължи на прост и убедителен факт. Доминирането и малтретирането над жените трябва да свърши. Женското начало трябва да бъде издигнато в баланс с мъжкото. Алхимичният иконографски символ на пълната луна трябва да е в баланс със Слънцето. Това се отнася за вътрешната психична символика, а не до астрономическите обекти.

Енергията на това първоначално активиране ще продължи 24 часа. Това означава, че можете напълно да участвате в първото активиране по всяко време в рамките на първия 24-часов период, където и да се намирате.

Втората хармонизация ще продължи 40 дни. Ако чувствате дълбок призив да служите на по-висшето добро по този начин (и имате силата на духа да го направите), бихме ви помолили да участвате в световната медитация, когато е възможно в графика ви, през този четиридесет- дневен период.

Обаче не забравяйте в този период от 40 дни първо да се заемете с личното ползване на тази медитация. С други думи, изчистете себе си, преди да използвате медитацията за света.

Третата хармонизация е за онези от вас, които са Алхимици или Посветени, или за онези от вас, които са на прага да бъдат завършени. Ще знаете и ще почувствате чрез силата на гносиса (прякото знание), кога би било добре за вас да се включите в Световната Медитация.

За някои от вас това действие ще продължи много месеци или години. Повече подробности за времето на Световната Медитация са дадени по-долу, включително и връзка към самата звукова медитация.

В себе си пазим най-висшите реалности на съществото си, което включва Етоса – не-дуалните реалности на колективната ни реализация – и в реалностите на най-дълбоките ни сърца това действие ще помогне на вас и на всички живи същества на планетата ви.

Покланяме ви се, съ-творци на вашата съдба.

Нека светлината на вашите по-висши реализации да освети пътя ви.

Хаторите

15 август 2016г.Мисли и наблюдения на Том


Мисля, че инструкциите на Хаторите за работата с тази необикновена звукова медитация са ясни и разбираеми. Слушах я многократно до сега, мисля, че е по-ефективна, ако я направите единствен фокус на вниманието си. Избягвайте изкушението да поемате много задачи с нея!

Също открих, че слушането на този звуков отрязък многократно в една сесия отвежда към много по-дълбоки нива на почистване и пречистване. Един от парадоксите на тази звукова медитация е, че въпреки че нейното изчистване може да е доста дълбоко, то става по дълбоко отпускащ и грижовен начин.

Когато първоначално бях известен от Хаторите, за да канализирам тази звукова медитация много близко до Етериумът, аз малко се поколебах. Но тогава те ме информираха, че това ще е обща енергия – съ-творение между тях и Мери Магдален. Заинтригуван, аз ги попитах за повече подробности и ми беше казано, че целта на Поток от По-Висшите Светове е нежно да почисти и пречисти тялото/ума от дълбоко скрита токсичност и емоционална негативност чрез включване на уникални енергии от „по-висшите реалности на светлината”. Те също ми казаха, че Магдален ще ръководи процеса на запис.

Що се отнася до самия запис...потокът , който се чува като фон, бе записан в отдалечено място на остров Оркас, където често усещам природни духове. Основният глас, който чувате, е на Магдален, докато акомпаниращите гласове са гласовете на Хаторите. Ядрото на този еволюционен катализатор е от кратка звукова медитация, която беше записана по време на семинара „Спирала на Възнесението” през 2015г. За мен тази завладяваща звукова тъкан създава отвори за по-висши измерни енергии в енергийното ми поле, които са и пречистващи, и целебни.

Когато открих, че медитацията е наистина дълбока, бях изумен от изискването Хаторите и Магдален за призив за Световна Звукова Медитация по време на еднодневно събитие на 2-ри октомври в Симфъни Спейс, Ню Йорк, под надслов „Вътрешни Потоци : Светове на Изцеление”.

Когато реших да организирам това събитие – преди много месеци – почувствах, че ще има някакви много силни и целебни енергии, които ще се освободят в полза на тези, които присъстват на семинара в Ню Йорк. Но никога дори и не съм си представял, че Хаторите биха желали да прибавят енергията си в това събитие, още по-малко М ( както се обръщам към Магдален), нито пък техните комбинирани енергии да се разпрострат по света.

В един последващ диалог стана ясно, че и Хаторите, и М са на мнението, че нашият свят е така разтърсен от негативизъм и враждебност, че сме на прага на саморазрушение. Затова те обединяват сили – така да се каже – за да внесат изчистваща и целебна енергия в човешкия колектив. Това се прави заради всички съзнателни същества на Земята, не само заради хората. Това не е енергия, която ще бъде наложена над човечеството, а по-скоро енергия на пречистване, освобождаване и изцеление, от която всички хора могат да се възползват. Смятам, че това ще е много важен аспект на Световната Звукова Медитация. Както в предишни глобални медитации, ръководени от Хаторите, нищо не се налага над колектива или над когото и да било. По-скоро се излъчва поле на пречистваща и целебна енергия по целия свят. Всички същества са свободни да притеглят тази полезна енергия към себе си, ако желаят.

В съобщението си Хаторите говориха за участието на М в тази силно необичайна звукова медитация, но аз бих искал да добавя няколко неща към всичко това. Много от проблемите, с които се сблъсква нашият свят, са пряк резултат от патриархата и неговото доминиране над женското начало във всички нива на съществуване – от икономиката и социалното третиране на жените до възприемането им като малоценни в много (ако не и в повечето) от световните главни религии и духовни традиции.

На символично ниво Земята е наша Майка и като колектив човечеството я тормози.

Нашите океани са все по-отровни и самата основа на екосистемата ни е на прага на разрушението, както се докладва от все повече учени-еколози. Докато много от физическите предизвикателства пред продължаването на живота на нашата планета са задвижвани от физически процеси, създадени от хората, има и по-фина сила, която работи тук. Бих я нарекъл философско/религиозна и символично обезценяваща женското начало във всичките му многобройни форми.

Не само биологичният израз на женското начало е толкова обезценен и в някои случаи нападан. Вътрешните и психологически изражения на женското също са атакувани в сегашния ни патриархален мироглед. С това имам предвид, че женската страна на нашата човешка психология, която Карл Юнг нарича „анима”. Анимата (вътрешното женско начало) съществува и в жените, и в мъжете, също както вътрешното мъжко начало, или анимус, също го има във всеки мъж и жена. Това са динамични сили, които влияят на нас във взимането на реални решения.

Според мен, докато вътрешните анима и анимус не бъдат балансирани в човешката ни психология, ние ще продължим да правим небалансирани избори, които не зачитат или оскверняват женския аспект. Този антагонизъм срещу женското начало - и външен, и вътрешен, влияе на нас, а също и на други форми на живот по опасен начин.

Жените и планетата страдат от културното ни преувеличаване на анимуса (мъжкия принцип), което е здраво вкоренено в доминиращите ни философии, религии и социално-икономически системи. Но не само жените страдат от този дисбаланс. Мъжете също страдат, защото на нас ни е отказана цяла поредица от човешки възможности като дълбочина на чувствата и интуитивно знание.

За тези читатели, които не са запознати с Мери Магдален, която ще прибави енергията си в предстоящата Световна Медитация, предлагам да погледнат раздела в сайта ни, Mary Magdalen, за да почувстват кое е това мощно женско присъствие. Тази Магдален НЕ е проститутката от Новия Завет, каквато много християни вярват, че е.

Ако се интересувате от повече подробности за екологичната криза пред нашата планета, както и интересна информация за процеса на възнесението във връзка с т.нар. „възходящи операции”, отидете в раздел Статии и кликнете на The Spiral of Ascension—Class Handouts.

Връщайки се към звуковата медитация, Поток от По-Висшите Светове е фино изплитане на мощни енергии за лично изчистване и изцеление, но също е и за човешкия колектив, когато тази цел се има предвид.

Инструкции за Световната Звукова Медитация на 2-ри октомври 2016 година


Тази Световна Звукова Медитация ще започне на 2-ри октомври в 8:00 вечерта EDST или в полунощ между 2-ри и 3-ти октомври по Гринуич. Проверете световното часово време, за да определите точния час във вашия район. Групата в Ню Йорк ще медитира 30 минути. През това време ще се изпълни разширена версия на Поток от По-Висшите Светове, докато канализирам звуци от Хаторите и Магдален. Енергията от Ню Йорк бързо ще се разпростре по планетата и ще продължи 24 часа, което означава, че не се налага да медитирате с групата в Ню Йорк. Вие можете да медитирате по всяко време през този период от 24 часа и все пак пълноценно да участвате за желания резултат от нея, който е въвеждането на нежна, пречистваща и целебна енергия в човешкия колектив.

Ако решите да се присъедините към Световната Звукова Медитация по време на този прозорец от 24 часа, предлагам ви да слушате медитацията два пъти за себе си, според инструкциите, дадени от Хаторите в пасажа Как да работим с тази звукова медитация. След това я слушайте два пъти за човечеството, според инструкциите в пасажа Употреба на тази медитация в колективна полза. След като сте направили медитацията четири пъти – два пъти за себе си и два пъти за човечеството – починете си за няколко минути (или повече, ако имате време), за да позволите на фините енергии да се установят в тялото/ума ви. Моля, не слушайте медитацията чрез нашия сайт, а я изтеглете на компютъра си.

На нивото на съзнание, на което се разгръща Световната Звукова Медитация, няма разделение между нас чрез време и пространство, така че можете напълно да участвате, където и да се намирате и при каквито и да било индивидуални обстоятелства да сте. Когато използвате звуковата медитация, вие ще навлезете в сфера на съществуване, която надмогва ограниченията на въплътеното ни съществуване. За тези от вас, които ще се присъединят към нас в тази Световната Звукова Медитация от разстояние, протягам към вас най-дълбокото си признание и благодарност.

Накрая, мисля, че трябва да спомена важен аспект от това необичайно събитие. Както някои от вас, които са работили с мен, знаят, аз често чувствам енергията преди да се случи събитието. Въз основа на психическите ми възприятия относно това събиране в Ню Йорк на 2-ри октомври, чувствам, че когато Хаторите и Магдален съберат енергиите си, по време на събитието и на Световната Звукова Медитация, те ще освободят мощно енергийно поле, което ще е дълбоко и променящо живота за тези, които присъстват физически в залата.

С други думи, ако имате възможност да присъствате на това събитие в Ню Йорк, сериозно помислете за това.

За повече информация, кликнете тук click here или посетете Календара на www.tomkenyon.com .
Към слушане /изтегляне на медитацията Click here. Ще трябва да се съгласите с условията на слушане и изтегляне на аудио файла. Това е файл само за ваше лично ползване.

Превод: Tauno

Източникпетък, 2 септември 2016 г.

е божествената логика

Истината, която ни прави свободни Безброй текстове посветени на една тема – истината!


Истината за живота е свързващото звено между всички гледни точки, мнения, разсъждения, предположения и информационни съдържания. Истината ни дава възможност да сме свободни, защото тя представя закон, където всяка част от живота е свързана с всички останали части. Истината е широчината, която обхваща и осмисля всички неща в единството на божията любов. За истината няма недей и не мога, защото винаги има начин да се справим с тежките условия на живота. Думите, които поставят граници на човешкото развитие също помагат за по-цялостно разбиране на истината. Предположенията и заблужденията са също части от истината, но не в целия и мащаб. Те имат грандиозен смисъл за развитието на душите. Истината, която ни прави свободни е божествената логика, в която се обединяват всички неща и се осмислят без да си противоречат. Затова истината, която ни прави свободни е самият Господ, който съдържа всичко в себе си. Истината е само частично описание на Небесния творец, но понеже е път и живот ни дава свободата да бъдем част от божия мир. Свободата е там, където можем да свържем всичко от живота в логиката на божественото единство. Така сме свободни да се радваме от пълното осъзнаване на истината без да се страхуваме или объркваме заради неразбиране.

Свободата на истината дава възможност да сме свободни от притеснения и смущения и така всяко ново нещо да допълва знанията, които вече имаме. ♡

Търсенето на истината е красотата на опознаване на божието изобилие.

ИзточникПопулярни Публикации