Епохата на Любовта и Светлината!

НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ЕДНО

ПОЗНАЙ СЕ

ПРОЦЪФТЯВАЙ

Абонирайте се за нашия E-mail Бюлетин

* indicates required

четвъртък, 29 януари 2015 г.

Духовното Електричество на Светлината

Възнесението се случва още преди да сме готови за това.

Просветлението се случва, когато съзнанието ни стане безкрайно. Възнесението се случва, когато довеждаме по-високите честоти на Светлината във всяка клетка на тялото ни. Колкото повече усещаме Духовното Електричество на Светлината (Жива Сила под формата на Ки), толкова повече нашите клетки ще се адаптират към тази вибрация и ще се трансформират в Светлина. Когато Просветлението се случва с нашето Съзнание, Възнесението се случва с нашето физическо тяло. Ние променяме физическата материя на тялото ни в Светлина. Крайният резултат на Възнесение е да изпълним нашето физическо тяло с толкова много Светлина, че да се превърне в Светлинно Тяло!

Всеки път, когато медитираме и довеждаме Магента Пламъка, молекулите на тялото ни започват да вибрират по-бързо и по-бързо, докато те вече не са физически. Физическото съществуване има теглото на кармата, за да го забави и да ни накара да чувстваме болка. Цялата болка се дължи на съзнанието на нашето тяло, ограничено от тесния диапазон на възприятие в областта на физическото съществуване. Боговете и ангелите никога не изпитват болка. Молекулите на телата им се движат толкова бързо, че ние обикновено не можем да ги видим. Ние не можем да ги видим, защото вниманието ни е насочено само към конкретни възприятия. Не сме успели да се научим как да виждаме отвъд физическото и да наблюдаваме чиста енергия и Светлина.

Вратите между световете (по-високи измерения на съществуване) са отворени. Това означава, че нашето възприятие може по-лесно да наблюдава чистата енергия и вълните на светлината. Цялата физическа материя е съставена от чиста енергия. Материята само изглежда твърда, защото сме забавили нашето възприятие и сме се съсредоточили само върху конкретни форми. С малко обучение можем да учим себе си как да погледнем отвъд конкретната форма и да видим вълните на енергия и светлина, които се движат постоянно през цялото материално съществуване. Казано по-просто, ние трябва да коригираме нашето наблюдение, без да се фокусираме върху конкретни форми. Тайната е да не се фокусираме!

Отпуснете вашето внимание и погледнете в огледалото. Вместо да се съсредоточавате върху физическото тяло, размийте фокуса си леко и чрез крайщата на очите си забележете полето от енергия, което обгръща тялото ви. Ще видите вълни от енергия, подобни на надигащата се топлина от пътя в горещ летен ден. Не се опитвайте да гледате директно към него! То ще изчезне! Фокуса бетонира всичко! Отпуснете вашето внимание и ще започнете да виждате светлинни вълни около тялото си. Колкото повече можете да се научите да наблюдавате светлината, толкова повече възприятието на тялото ви ще се промени.

Сега затворете очи и си представете, че Светлината навлиза във всяка клетка от тялото ви. Не се фокусирайте върху тялото си. Наблюдавайте вашето тяло като една крушка! Когато електричеството се движи през една крушка, тя започва да свети толкова ярко, че крушката изчезва и остава само светлината. Мислете за тялото си като за крушка. Позволете на възприятието си да не съзира тялото, просто да наблюдава светлината разпространяваща се във всички посоки. Практикувайте това всеки ден и ще започнете да чувствате тялото си по-леко и вибриращо с повече енергия. Тази енергия е чиста Жива Сила. Тялото ви ще стане по-здраво и ще живеете по-дълго. В крайна сметка ще надминете границите на болка, болест и смърт. Това е Възнесение! Това се случва точно сега, въпреки че не сте го забелязали преди. Насладете се на Светлината!

ИзточникПревод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com

Blogger Tricks

вторник, 27 януари 2015 г.

Влезе ли Любовта в света, всичко ще се поправи

Продължение на ТИХИЯТ ГЛАС

Няколко души общественици посетиха Учителя. Един от тях попита: „Какво ще кажете по социалния въпрос, който днес вълнува човечеството.“ Учителя каза:

Днес има кризи във всички области на живота – финансова криза, криза в психичния свят, в религията и пр. Всички тези кризи имат общ корен. Като видите измъчени, страдующи хора, хора в лишение и пр., това показва степента на развитието на човечеството и се разбира, че то не е дошло още до една висша култура. В света има място и условия за всички, обаче животът се поставя на неразумни основи, а в него трябва да се приложат Справедливостта и Равенството. Какво се разбира под думата Равенство? Това значи, че на всеки ще се даде според нуждите му. Например на малкото дете ще му се даде колкото му е нужно, и на възрастния – също. Икономическият въпрос трябва да се уреди: всеки да има къщичка с две стаи и кухня, всеки да има храна и да му остава време за нуждите на Духа. Въпросът за светлината, за въздуха и за водата са разрешени, остава само въпроса за хляба. И сега храната, която земята ражда всяка година, е достатъчна за всички, но не е разпределена както трябва. Обществото трябва да уреди този въпрос. Хлябът трябва да бъде така достъпен за всички, както светлината, въздухът и водата. Би трябвало всеки да получава безплатно хляб и според нуждата си. И като се уреди икономическият въпрос, тогава да остане време за всеки човек да задоволи своите културни нужди. Да се дава хляб безплатно на всички, това е възможно и наложително. Тогава Царството Божие ще е вече на Земята. Това е един от съществените въпроси, който няма да се реши по механичен начин.

На нас ни трябват хора-пионери. Например в нашето Братство може да се направи опит да се кооперират хората и да приложат новия начин на живот. Братството да има шестдесет декара земя, където да се работи по новия начин. Също така да има и работилници, в които да се работи по новия начин. Трудът трябва да се разпредели равномерно, а и в благата му трябва всички да участват равномерно и да има достатъчно за всички. Ние мислим, че сме бедни, а светът е много богат, само че сме бедни откъм разбиране. Доста средства има, за да живеят всички хора един сносен живот.

Онези които са направили света, идат да го поправят. И сега подготвят хората да бъдат на ясно, че всички изведнъж ще се променят. В днешната голяма криза се върши нещо.

Като се оправи сърцето, половината свят се е оправил. Като се оправи умът, целият свят се е оправил. Както ние мислим да се оправи светът, той никога няма да се оправи така. Нито със земетресения, нито с изгаряне на градове, нито с бури ще се оправи светът; тези неща сриват старото, но трябва да стане една истинска промяна в съзнанието на хората. От Невидимия свят работят усилено, за да се възприемат от човечеството новите идеи. Най-напред са пратили около един милион Ангели да спасяват човечеството, но те не са успели напълно да решат задачата си. Някои казват „Господ ще оправи света“, но това е много механично разбиране. Външно не се разрешава въпросът, защото ако въпросът стои така, то Христос можеше да вземе властта, да тури закон и пр. Ако светът можеше да се оправи, то и сега има закони, но това, което липсва, е следното: хората човешката душа не знаят и тялото не познават, не го считат за свещено. Когато хората познаят човешката душа и когато дойдат до идеята да считат човешкото тяло за свещено, тогава светът ще се оправи. Например съвременната държава изпраща с хиляди хора да измрат на бойното поле или богатите пращат работниците в мините, без да влязат в тяхното положение. Нека дойдат хора с по-високо съзнание, та всички придобивки на науката да се употребят за добро. Както е организиран нашият организъм, така трябва да се организира и обществото.

Който смята, че човечеството зависи от социалния строй, той се намира в заблуждение; все едно да направиш каруца, която е лоша, и после да казваш, че си зависим от нея. Ти, който си направил една каруца, можеш да направиш друга по-съвършена. Трябват идеи. Най-първо обновата ще дойде в мисълта и после – в чувствата. Светът не може да се промени изведнъж. Докато всички вие не почнете да горите и да запалите другите, животът не може да се оправи. Кое спъва живота сега? Съзнанието, разбирането на хората. Царството Божие не е нещо физическо; един ден, когато всички хора се събудят, то ще дойде на Земята – тогава, когато се дадат условия и ход на новото съзнание. Най-прекият път е хората да разберат великата истина, че са едно цяло и че трябва да действат по закона на Любовта. Днес отношенията на хората са механични – както дъски, съединени с обръч в бъчвата, които нямат нищо общо помежду си, но ги държи външно металният обръч, а когато се скъса, те се отделят една от друга и се разпадат на всички страни. Също така днес хората се пръскат като дъските на разсъхнала бъчва и виждат, че няма нещо, което да ги държи, защото отношенията им са механични. Коя е причината за днешните несгоди? – Безлюбието. И кой е пътят, за да излезе човечеството от това положение? – Влезе ли Любовта в света, всичко ще се поправи.

Всички, които искат да образуват общежития и задруги, трябва да турят идеята за Чистота и трябва да бъдат добри проводници на Любовта. В едно Братство, като нашето, всеки да обича всички и всички да обичат всекиго едного. Любовта влезе ли като фактор в света, тогава могат да се уредят въпросите. Другояче те не могат да се разрешат, защото иначе ще царува в света животинският принцип – силният ще побеждава и ще има право. Хората трябва да съзнаят, че от Бога всички имат еднакви права. Всеки човек има еднакво право за храна, но толкова, колкото му трябва. Също и всяко друго същество. Разумната Природа е предвидила един план за всички – план на Разумния живот – и хората трябва да проучат нейния Божествен план, където всичко е предвидено. За да се проникне в този план, трябва да се изучи човешкото тяло. И хората, като изучат как е устроено тялото им, тогава ще разберат новия порядък. В главата, в това малко пространство се спогаждат милиарди клетки; хората могат да направят същото, но за целта трябва да намалят нуждите си, тъй като имат много излишни работи.

Един гост попита: „Кога ще се пробуди съзнанието на човечеството?“

Ако човек се движи с бързината на волска кола, за пробуждане на съзнанието му трябват векове, но ако се движи с бързината на светлина, ще отиде малко време.

Бъдещият строй ще бъде строй на Любовта; тогава като външен израз на Любовта ще се приложат четири неща: честност, справедливост, чистота и безкористие. Като се приложат в социалния строй, той ще се подобри. Това е разрешение на въпроса, но все пак как може да стане? Това с въпрос за пробуждане на съзнанието, понеже то е вътре в човешката душа и трябва само да се изяви. Значи коя любов ще разреши всички въпроси? Любов, в която влизат като елементи честност, справедливост, чистота и безкористие.

Стига хората да не развалят света, той ще се оправи. Всички видни хора, авторитети ще изгубят ръководството, няма да знаят какво трябва да се прави и тогава ще потърсят Божественото. Приложим ли Божия закон, всички нещастия и страдания ще избягат от нас. Този закон може да се приложи в икономическия живот. Могат да го приложат, но не искат, понеже още вярват, че има лесен път в Живота, който ще ги доведе до желаното щастие. Но няма друг път освен Божественият. Казват, че държавата имала много хубави закони. Да, има закони, но има и насилие. Хората са много добри, понеже има закони, но ако оставим държавата за 24 часа без закони, ще проверим какви ще са хората.

Един държавник, като стане сутрин, нека да мисли за Бога, да служи на Бога и да управлява в съгласие с Божията Воля. А сега, като дойдат на власт, се забравят и мислят, че те са главните фактори и правят каквото си искат. За оправянето на света не се изискват много работи. За сегашния свят се изисква едно малко усилие, с което той може да се поправи – всички да имат желание за изпълнение Волята Божия.

Изобилието разрешава въпросите. Ако отидеш при една чешма, ще има ли спор за вода? Не. Но за едно малко шише с вода ще има спор. Значи при Великото няма спор, има изобилие, а при малкото има спор. Лъжата, завистта, убийството, грешният живот показват, че няма изобилие. Всичко в света може да се поправи, ако хората се сдружат; тогава ще има изобилие. Днес трябва изобилие в света и не трябва да се злоупотребява с него. Всички лоши неща произлизат от недоимъка. Любовта ще привлече изобилието. Ние критикуваме тази или онази система, но всяка от тях е била потребна в дадения случай и после е изживяла времето си, както едно дете си е служило с количка, но после я изоставя. Новото, което иде, е Доброта, Справедливост, Красота и Разумност. Красотата облагородява и повдига човека, Разумността го прави свободен, Добротата ще внесе хармония в обществото и Справедливостта ще задоволи нуждите на всички. Подчинение без Любов, без Разумност, без Свобода е престъпление. Свободният човек може да се подчинява, но доброволно.

Наскоро получих един проект на Розендорф от Естония, който има план за новия строй. В този план се предвижда всеки да работи в комуна, да се отмята колко часа е работил и срещу бележка за своя часотруд ще получи продукти от общината; обаче виждам, че тук дейността е все още със заплата. Искат да създадат нов ред, а той вече съществува; остава само да го възприемем. Въпросът за новия ред е разрешен, защото на Небето има Общества, които живеят така, и техният ред трябва да се свали долу, а не да измислят нови строеве. Истинският ред съществува и трябва да се преведе долу, също както скинията на Мойсей бе видяна горе и бе свалена долу по горния образец. На Слънцето, на планетите този идеален порядък е въведен, а на Земята не е въведен все още в материално отношение. Всички правила ги има горе, а тук искат да правят експерименти. Усилието на Невидимия свят е да се приложи в човешкото общество това, което е вече опитано. Нали е казано: „Да бъде Волята ти както на Небето, така и на Земята.“ Нали е казано: „Да дойде Царството ти както на Небето, така и на Земята.“ А пък те искат да измислят тук някои неща, а то така не може.

Сега по целия свят се приготвя Новия живот. Рибите станаха модел за параходите, а птиците – за аеропланите. А моделът за новия строй трябва да се вземе от Висшите същества, защото днешният ред на нещата е детински и трябва да се измени. Даже вече формите трябва да се изменят, тъй като днешните са неподходящи. Възвишените същества, за които е писано в Писанието, че ще дойдат, именно сега ще дойдат.

Ние казваме Отче наш с идеята, че всички хора имат Един баща и че всички сме братя; светът ще се уреди, ако хората приемат тази идея. Жертвите във Втората световна война ще действат чрез хората, въплътени на Земята, за да се измени режимът, строят. Сега се повдигат масите и е една необходимост те да се повдигнат. Сегашният строй не дава условия за задоволяване на културните нужди – човек работи цял ден за придобиване на материални блага, вечерта се връща уморен, не може да чете и ляга да спи.

Трудът трябва да бъде колективен, като се работи общо. Във всички държави трябва да се въведе кооперативен труд и трябва да се даде работа на всички. Да няма човек, за когото да няма работа. В света има само едно Братство, което Бог е установил, и няма никой, който да не е в това Братство; ако някой не го съзнава, то е поради ограниченост. В света трябва да влезе нов метод – всеки да работи работа, за която е роден. И като работи работата, за която е роден, няма да се изкушава. За съжаление, много малко от сегашните хора са на своето място.

Всички европейски държави ще се съединят в една федерация. Държавите имат толкова дългове, но в новия порядък ще ликвидират с тях, ще ги опростят и ще започнат наново. Има два начина за превъзпитание, които ще действат един след друг, и чрез тях ще се разреши съдбата на хората. Единият начин действа отвън: първо, Мойсеевият закон трябва да превъзпита хората – чрез революции и пр., а на втори план ще дойде Христовият закон.

В бъдеще мъжът и жената трябва да бъдат абсолютно свободни от материалните условия. Жената да не е заставена поради материални условия да се омъжва и мъжът да не е заставен поради материални условия да се оженва. Природата е задържала най-хубавото същинско благо за най-после.

Източник: “Акордиране на човешката душа” – Том 1, БОЯН БОЕВ (17.Х.1883 – 23.XII.1963)

Следва продължение...


понеделник, 26 януари 2015 г.

Доверете се на Вселената

Понякога ние силно искаме нещо да се случи. В продължение на седмици се концентрираме върху това нещо и се опитваме да го проявим. Един ден ние се чувстваме толкова разочаровани, че това не се случва, че се отказваме. Веднага след като се откажем, това, което ние търсим се случва. Невероятно! Забелязал съм това много пъти в живота ми! Веднага след като се откажа (освободя от идеята за него), то най-накрая се случва! Защо е така?

Когато се фокусираме прекалено, умът ни улавя нашето желание и не го пуска. Ние буквално задушаваме нещото, което искаме толкова много, че това създава пречки, които го блокират и не му позловяват да се случи. Наистина Вселената е предназначена да ни донесе всичко, което искаме.

Истинският проблем започва с прекаленото фокусиране! Фокусирайки се твърде много, ние създаваме блокажи. Толкова се разочароваме, че връзваме себе си на възел. Чувстваме се пристегнати и се стресираме. Нищо не може да се случи, ако сме стресирани. Стресът, който чувстваме се материализира и ние се ядосваме още повече, че Вселената не работи! Нашето его иска нещо толкова силно, че се стресираме и това кара Вселената да се стресира! Нашият собствен стрес, връзва вселената на възел! Само, когато можем да се освободим и да позволим това да се случи, тогава Вселената е в ход и ни го донася.

Любовта е ключът. Ако дадем любов на Вселената, а не я принуждаваме да го направи, тогава Вселената може да ни го достави. Любовта е покана. Фокуса е взискателство. Никой не обича да бъде принуден да направи нещо. Вселената е точно като нас. Тя не обича да бъде принуждавана да направи нещо.

Лао Дзъ веднъж зададе въпроса: "Имате ли търпение да изчакате, докато калта се отмие и водата стане чиста?" Търпението е ключът. Доверете се на Вселената достатъчно, за да може на време да материализира това, което искате. Вселената винаги работи, но когато я притискаме твърде много, тя се стресира и не може да работи. Когато имате желание, отпуснете се и се доверете, че това ще се случи. Дайте време на вселената да се реорганизира. Бъдете търпеливи. Вселената ще се движи по-бързо, без вашата намесата!

Източник


Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com

ядрото на божествената същност

Възлюбени,

Мнозина от вас намират поговорката „Опознай себе си” като обща тема, която се споделя сега под една или друга форма. Фината настройка и пренастройване все още се случват и сега вие гледате още по-дълбоко в себе си, за да видите всички шаблони, които сте отиграли през живота си, и сега желаете да се изправите лице в лице с всичките си аспекти. Вие желаете да поемете пълна отговорност за всичко, което е изникнало в живота ви. Вие знаете, че сте този, който първо създаде опита, за да изнесе този шаблон на повърхността като шаблон, който ви ограничаваше в движението ви напред и който има нужда да бъде трансмутиран и освободен. Отворете по-широко сърцата си за този опит и бъдете готови да видите красотата на подаръка, който той ви даде. Той ви донесе свободата от наложеното ви от самите вас страдание и ви помогна да се придвижите отвъд миналите ограничения, понякога по неочаквани и напълно изненадващи начини.

Сега вие гледате на това как може да позволите по-нататъшното разгръщане на по-висшите си възприятия, гледайки на живота си и на събитията в него от гледната точка на вашата божествена същност. Вие виждате драмите, които се разиграват около вас, и с любов се разграничавате от тях. Осъзнавате, че винаги има цикли, приливи и отливи в шаблоните, които се разгръщат. Вие разрешавате да работите в хармония с тези енергии, вместо да отказвате даровете на осъзнатост, които те носят. Вие сте премествани на пътя към величието на духа и творчеството, които винаги са били във вас. Вашите нови начала сияят с неограничени възможности и има чувство за магия във въздуха, усещане за нещо чудесно, което скоро ще се види. Като се придвижвате към проявяване на мечтите си, вие също така сияете в светлината, която сте, като фар на надеждата за другите и издигате енергиите за всички.

Като поддържате по-висшето ниво, до което се изкачихте, вие вдъхновявате и извисявате хората във вашата сфера на влияние. Знайте, че сега на вас се гледа с респект и възхищение. Течението на реката на живота е сладко и радостно и вие изпитвате много повече моменти на върховно блаженство, когато се вглъбявате ежедневно в ядрото на божествената си същност. Вие гледате към светлината, за да овладеете и трансмутирте мислите си, когато идват в духовната ви практика, и така придобивате много нови прозрения и мъдрост чрез този опит. Когато се свързвате с по-висшата си версия на себе си, вие се стремите да я направите още по-красива и забележителна и като правите това, вие запалвате светлината в сърцата на другите.

Винаги вярвайте в силите си на възприятие и интуиция. Следването на това напътствие ще ви упъти в посоката на по-голямото ви и по-висше добро. Ще стоите в потока на ползотворните енергии на Вселената, която безпогрешно ще ви постави на пътя на божественото и правилно време и всичко в живота ви ще работи добре. Ежедневното свързване с божествената ви същност ви носи силата, красотата и величието и. Парчетата от пъзела на вашия живот до сега се събират по вълнуващ и магически начин, за да създадат реалността, която сте търсили.

Приключенията на много животи сега се простират пред вас и вие знаете, че имате необходимите инструменти, за да ги подредите. Имате всичко необходимо в себе си и се придвижвате в следващата стъпка на духовното си пътуване с увереност, грация и лекота. Като сте присъстващи във всеки миг, вие безпогрешно сте водени да постигнете най-висшето си добро в проявлението на най-съкровените си мечти. Пътят към майсторството на себе си става по-лесен поради готовността ви да притежавате всичките си опити като неразделна част от него.

До следващата седмица...

АЗ СЪМ Хиларион

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2015/01/25-1-2015.htmlнеделя, 25 януари 2015 г.

Сега всеки може да отваря порталите на Светлината на Земята

Сега всеки може да отваря порталите на Светлината на Земята! Смисълът е в това, че енергията, идваща от Твореца на Земята, трябва да бъде закотвена в Земята, тогава тя ще се закрепи в Земята. Тази енергия трябва някой да я приеме на Земята.

Чрез нашето тяло енергията на Божествената светлина се свързва със Земята и я изпълва със светлина.

Да се прави това е много просто. Представете си, че енергията на светлината, идваща от Бога, от Небето, преминава през вашето тяло, отива в Земята и достига до центъра й. След това от центъра на Земята идва отговор и енергията на светлината излиза обратно, само че сега към повърхността на Земята и се разпръсква на всички страни като гейзер.

Може да се казва: „В името на Светлината и Любовта аз отварям тук и сега портал на Светлината и моля Твореца да ми помогне в това!

В следващата секунда порталът на това място се отваря. Вие даже можете да видите това.
Също така, това може да си представите без думи, с чистото намерение и да помолите Твореца да ви помогне в това.

Това може да се прави на всяко място на Земята, там, където живеете, на всяка крачка, вървейки по улицата, разхождайки се в парка, в гората. Може да се прави това, като си представяте енергията на светлината и я отправяте към онези места на планетата, към които искате да изпратите енергията на Светлината и Любовта на Бога. Към онези места, на планетата, за които често мислите и им желаете Светлина и Любов.

Така нашата Земя много бързо ще се изпълни със Светлина и Любов, във всички ъгълчета на планетата.

Вие отваряте порталите на Светлината на Земята там, където тях по-рано не ги е имало. Вие носите небесата на Земята...

Източник 


Предложение и превод: Селена


четвъртък, 22 януари 2015 г.

 енергията на нашето съзнание

Съзнанието е толкова дълбоко, колкото океана. Обикновено ние сме в нашата умствена лодка плаващи по повърхността. Можем само да си представим какво е дълбоко в океана. Ние се нуждаем от подводница, като медитацията, за да се проучи какво е под повърхността. Нашата Мантра преобразява умствената ни лодка в подводница, която може да измине целия път до дъното, до самия център на нашето съзнание и да изследва.

След като сме научили как да проучим по-дълбоките области на океана на съзнанието, нашата представа за реалността никога няма да бъде същата. Преди да отидем вътре, ние мислим, че другите вълни изтласкват нашата лодка и ние трябва да живеем живот пълен с препятствия, които се противопоставят на това къде отиваме в живота. Но след като сме влезли в областта на безкрайното съзнание, ние осъзнаваме, че океана генерира всички вълни чрез нашето собствено Божествено Аз. Ако искаме да предвижим лодката на нашия живот, ние трябва само да създадем по-дълбоко вълна от вътрешността на нашето Аз, и енергията от тази вълна ще движи лесно нашата лодка до всяка дестинация, която желаем. Това се нарича обучение за овладяване енергията на нашето съзнание.

Животът в Просвещение вече не се отнася за относителните постижения. Всички възможни постижения идват и си отиват точно като вълните на океана. В Просвещението ние ставаме океана. Океанът е вечен. Той никога не идва и не си отива. Животът на океана е постоянна игра на енергия, точно това и нищо повече. Мъдрите разбират, че животът не е живеете в този свят и правене на относителни неща. Животът в Просвещение е за да се наслаждаваме на това, колко е забавно да движим нашата енергия и да видим какво се случва! Животът става чудо, всеки ден!

Източник


Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com

сряда, 21 януари 2015 г.

Хранете се с Любов и благодарност!

Житният режим ЗАПОЧВА ВИНАГИ през м. февруари (никога през друг месец) 1-3 дни след пълнолуние.

Тъй като то всяка година се пада на различни дати, затова и началото на режима не е от една и съща дата и понякога, когато пълнолунието е по в края на месеца, режимът може да продължи и през м. март. Трябва веднага да отбележим, че житният режим през м. февруари няма пряка връзка със зодиакалните знаци и не е задължително да бъде провеждан само в зодиакален знак Водолей, а може и в зодиакален знак Риби. Когато пълнолунието през м. февруари се падне в крайните дати на месеца (например 27-28 февруари) и тогава ако вземем за начало на режима три дни след пълнолуние, би означавало режимът да започне през м. март. Това не би било правилно, защото противоречи на основното правило режимът да започва през месец февруари. В такива крайни случаи се взима пълнолунието в крайните дати на м. януари, като режимът трябва да започне в началото на месец февруари.

Като отчитаме дневната цикличност през седмицата, най-благоприятно (но не задължително) е режимът да започне в сряда, за да се отпости на десетия ден в петък. Задължително обаче е отпостването да стане все още на разсип на Луната, т.е. преди датата на новолунието.

Така, ако отчитаме всичко горепосочено, най-благоприятно е житният режим през м. февруари 2015 г. да започне на 5 или 6 или 7 февруари, тъй като пълнолунието е на 04.02.2015 г. Житният режим продължава десет дни.

През м. февруари Природата още „спи“ зимен сън и ние трябва да пречистим физически и духовно организма си, за да можем да възприемем праната, която е в изобилие в началото на пролетта. Учителят е избрал м. февруари като най-подходящ период за прочистване на организма. И наистина м. януари е все още много рано, а температурните условия често са много сурови, което би изтощило организма, а м. март е вече късно в условията на умерения пояс.


ПОДГОТОВКА

На първия ден сутринта се казва един път формулата:

„Господи, приеми ме в лечебницата на Природата за десет дни“.

Всеки ден трябва да се употребяват:

100 грама жито (то съдържа всички елементи, необходими за поддържане на живота);

Три ябълки (за сърцето);

Девет ореха (за мозъка);

Мед (за кръвта) и лимон;

Минимум 1,5 литра преварена вода;

Необходимо е плодовете да бъдат най-хубави и здрави, а водата да бъде от някой чист извор, а не от водопровода, защото последната е хлорирана и нечиста. Не се препоръчва и минерална вода, защото тя е по-наситена с някои минерални соли в съответствие с нейния произход. Идеалният случай би бил да разполагаме с рилска вода и най-вече от чешмичката „Ръцете, които дават“.


ПРИГОТВЯНЕ НА ЖИТОТО

Сто грама жито се измива много добре от вечерта и с лъжица се слага в добре запазващ топлината еднолитров термос. Залива се с вряла вода почти догоре и термосът се затваря добре, за да може житото да няма достъп до въздуха. На сутринта внимателно се излива от термоса само житената вода и се изпива на гладно, половин – един час преди закуска, като се добавя мед и лимон по вкус. Необходимо е тази житена вода да се задържи малко в устата, като се „дъвче“, а не да се изпива на едри глътки, защото фактически това е изключително силна и концентрирана храна. Житената вода е също и много силно лекарство, което Учителят дава за лекуване на нерви, като в този случай тя е необходимо да се пие 40 дни. Така че тези, които искат да се лекуват, биха могли след завършването на житния режим (10 дни) да продължат да пият житената вода. Горепосочената житена вода има тази лечебна сила само в случая ако житото е грухано. Ако житото е сурово, водата не може да проникне през обвивката на житните зърна и да поеме жизнената им сила. Искам изрично да подчертая, че Учителя е ползвал през житния режим само грухано жито от сорта бяло жито, а не сурово или покълнало такова. Това трябва да се има предвид от всички, които искат правилно да проведат житния режим. Употребата на сурово жито – това е друго упражнение, дадено от Учителя в беседа, което обаче не се отнася за житния режим през февруари.

Дневната порция жито се разпределя на три части, като е желателно след отсипване на съответната част, останалите части да остават в добре затворения термос, което запазва житото в свежо и прясно състояние, докато ако то се отсипе сутринта и стои на открито то се окислява от въздуха и губи от своята хранителност. При всяко от яденетата се изяжда: съответната част от житото, една ябълка и три ореха.

Желателно е около час преди ядене да се изпиват поне по 2 водни чаши преварена вода с мед и лимон. Практически сутринта тази роля изпълнява житената вода. Ако не се пие достатъчно вода, организмът се обезводнява и житният режим се кара много трудно. Затова пийте вода, колкото може повече, но само преварена такава и никога студена, непреварена.

Тук искам да споделя, че когато бях с готвачката на Учителя, първоначално аз слагах меда във водата и така го пиех разтворен. Забелязвайки това, тя ми направи забележка: „Учителят не правеше така!“. „Но как – запитах аз – нали науката препоръчва меда да се разтваря, а не да се приема концентрирано“. Тогава тя ми обясни, че Учителят е вземал с малка чаена лъжичка мед и го е слагал в устата на горното небце. След това е отпивал от водата, в която е капвал по няколко капки лимон. Водата е задържал достатъчно дълго в устата си и я е „дъвкал“. По този начин тя е разтваряла меда в устата и така я е поглъщал“. „Но защо е правил така?“ – попитах аз. „Първоначално и аз не знаех – каза тя – и затова го запитах, и той ми обясни, че най-висшите духовни центрове в мозъка на човека се хранят само от веществата, които се приемат чрез устата и че соковете от стомаха са много груби за тях. Освен това – каза тя – Учителят веднъж ме запита: „Сестра, вие колко пъти дъвчите житото преди да го глътнете?“. Аз сконфузно отговорих: „Учителю, нали знаете аз съм бързичка и така... набързо, набързо“. „А, не – поклати глава Учителят – трябва да го дъвчете 99 пъти“. Той винаги подчертаваше, че храната трябва да се дъвче продължително и внимателно, за да се хранят духовните центрове и за да бъдем здрави. „Тези, които дъвчат малко и задържат храната малко в устата си – казваше той – не могат наистина да бъдат духовни хора, защото техните духовни центрове гладуват. Преди да изядем ябълката е необходимо да я подържим в ръка, да я разгледаме внимателно, да се свържем с нейната аура, да й се порадваме, да благодарим на дървото, на Слънцето“. При ядене трябва да спазваме даденото ни от Учителя правило: „Хранете се с Любов и благодарност!“

Тук е мястото да споделя един интересен случай, който ми разказа с. Йорданка. „На петия ден на обяд, след като си изядохме житото, Учителя каза: „Рекох, идат“. Аз веднага погледнах през прозореца, мислейки, че някой ни идва на гости. Учителят се засмя и каза: „Не, рекох, новите клетки идват!“. Житният режим е даден за обновяване на клетките на организма и, както се вижда, това става на петия ден. Именно на това се дължи тази лекота и хубаво чувство, което ние придобиваме от петия ден нататък и ни става значително по-леко и приятно.

По време на житния режим не се употребява никаква сол, а лимонът да бъде максимум един на ден. Медът е по вкус и няма ограничения. Добре е семките на ябълките да се посадят на подходящо място, като с това ние ще изразим нашата благодарност за тяхната саможертва.

Нека сега разгледаме един изключително важен аспект на житния режим. За да го илюстрирам искам да разкажа една много стара история, която някога сподели с мен една възрастна сестра: „Бях много болна и с всеки месец ставах по-зле. Лекарите не ми помогнаха и само влошаваха положението ми. Накрая реших да се обърна към Учителя за помощ. Споделих с него за болестта си и след като ме изслуша внимателно, Той каза: „Вие сте болна, защото ядете свински пържоли“. „Но, моля ви, Учителю – възразих аз – от 17 години съм вегетарианка и не съм опитвала и хапка месо. „Да, каза Учителя, но аз имам предвид не физическата храна, а вашите мисли и чувства“.

Този случай много добре показва, че истинското, пълното вегетарианство, както и постът, са наистина такива и ще допринесат полза само ако са в трите свята, т.е. физическия, духовния и Божествения. С други думи, ние трябва да спазим закона за абсолютната чистота не само относно физическата храна, но също и да имаме само светли мисли, чисти чувства и добри благородни постъпки. Затова е абсолютно необходимо през тези 10 дни да станем СЛЪНЧЕВИ ХОРА и да не допускаме в себе си никакви отрицателни мисли и чувства, и съзнателно да правим добри и благородни постъпки.


ОТПОСТВАНЕ

Отпостването се прави на десетия ден на обяд, като към житото и останалата храна се добавя и ангелска супа, подправена с малко сол. Ангелската супа се приготвя като се сварят цели обелени картофи и накрая се добави магданоз, като може и черен пипер. Няма точен брой картофи, които трябва да се изядат – това е според индивидуалното предпочитание. В дните след житния режим трябва да се внимава да не се преяжда и преминаването към обичайния режим на хранене да се осъществи плавно и постепенно, в хармония с вътрешния усет и чувство за мярка.

Всички отпадъци от храната по време на житния режим, като орехови черупки, обелки и т.н., не бива да се изхвърлят на боклука, а да се събират в найлонов плик и след като свърши постът, отпадъците да се заровят на някое чисто място сред Природата. Освен това с. Йорданка добави, че по същия начин трябва да се постъпва и с хранителните отпадъци от братските вечери, когато се събираме за нашите празници и последните също трябва да се заравят, а не да се хвърлят на боклука.

Смисълът на житния режим е да ни пречисти и извиси физически и духовно, да ни направи НОВИ ХОРА, хора, които сега ще дойдат през новата епоха на Водолея и които Учителя нарече СЛЪНЧЕВИ ДЕВИ. А да се стремиш да достигнеш тази мярка, този висок идеал, това е прекрасно! Нали"?

Записал от сестра Йорданка Жекова – брат Жоро, Габрово

Прочети още:


Популярни Публикации