Епохата на Любовта и Светлината!

НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ЕДНО

ПОЗНАЙ СЕ

ПРОЦЪФТЯВАЙ

сряда, 20 август 2014 г.


Възлюбени,

За планетата Земя е велико време, когато тя преминава през следващата фаза на космическото си издигане и това ще се почувства от всички хора в предстоящите дни. Това е енергия, която ще се снижи като сила, така че всички нейни обитатели да могат да абсорбират по-фините енергии. Полезно е често да се вглъбявате и да сте отворени за поемането на идващите енергии с намерението да ги използвате в пълния им капацитет и също така съзнателно да възнамерявате няколко пъти дневно да се синхронизирате с най-висшите аспекти на вашето АЗ СЪМ Присъствие. Започвайте всеки ден със съзнателно синхронизиране с вашето АЗ СЪМ и чувствайте почит, благодарност и радост в сърцето си за привилегията и честта да сте част от разгръщащите се събития. Няма от какво да се страхувате – просто позволете на радостта и чувството за празнуване да живеят във вас. Любовта във всичките и аспекти се прибира у дома на планетата Земя и това ще стане очевидно във всичко, което се случва и на световната сцена, и във всяко човешко сърце.

Станете по-осъзнати спрямо старите мисловни програми, които все още може да са в действие в ума ви, и ги променете към програми, които ви дават сила и ви подкрепят. Старите начини бързо се превръщат в история с появата на новите енергийни вливания. Всеки ден, вървете по пътя си като мил, любящ и състрадателен посланик, тъй като Божественият План се разгръща. Мнозина скоро ще се пробудят и ще търсят отговори, за да изчистят паяжините от умовете си. Вие вече извървяхте този път и е нужно търпение, тъй като се стремите да си припомните колко трудно беше. Пробуждащите се няма да имат тези трудности, каквито вие, верните, имахте, защото тяхното пробуждане е в потока на космическите събития и енергиите, които преобладават, са в подкрепа на това пробуждане. Бъдете наясно, че може да има кундалини енергии, които се издигат в пробуждащите се и им изпращайте любовта си и намеренията си за баланс.

Сега ние се придвижваме в ускорено време за всички хора, когато сърцата им започват да вдигат бариерите и щитовете, които присъстваха в човешките им схеми. Това ще отвори съзнанието им за нови начини за взаимодействие и те ще видят решения на дългогодишни проблеми в много различни перспективи. Ще е като глътка свеж въздух и чувство за обновление във всичко, което се случва, когато настъпи това разбиране. Новите енергийни шаблони не подкрепят повече системите на старата парадигма и човечеството като цяло ще се чувства по-свободно и с повече сила по начин, който повече не ги ограничава и затваря в дуалността и полярното съзнание. Преобладаващите енергии се синхронизират с единството на всички и съзнанието за единство е новата парадигма, която Земята и всички на нея ще изпитат сега. Както старото продължава да се разпада на прах, новото се издига в широк спектър от потенциали и възможности.

Вие, които закотвяте Светлината на и в планетата, сте надеждата и основата на новата Земна реалност. Ние ви казваме, мечтайте мечтите си и разширявайте визиите си в новата и неизследвана територия. Още веднъж, на всички вас ви се напомня, че самата атмосфера около вас е пълна с нова информация, нови идеи, нови изобретения, нови технологии и нови решения, за да придвижи уверено всички вас напред в индивидуалните и колективните ви съдби. Отворете се да получите знанието и даровете, които идват при вас на ветровете на промяната. Всичко, което трябва да правите, е да изразявате всеки ден намерението си да сте отворени за всичко, което е ново и всичко, което е готово да дойде в проявление във вас, и ще откриете, че това е така, като използвате Божествения си дар на свободната воля по доброжелателни и хармонични начини.

Всичко, което търсите, е във вас и на всеки от вас подобава да прекарва повече време в медитация и тихо съзерцание. В такава самота идват отговорите на въпросите ви и животът като цяло ще стане по-мирен и изпълнен с грациозни синхронизации, които ви придвижват през промените в най-висшия ви и най-добър живот. Като се отдадете на най-висшите си аспекти, животът ще експлодира с удивителни и чудни чудеса, които ще се разгърнат и ще тръгнат в личния и колективния ви живот. Когато ходите по Земята като господар на мислите си, думите си, делата и намеренията си, собственият ви потенциал ще се разгърне и разцъфне в нови и удивителни реалности. Без значение на възрастта ви, вие едва сега започнахте!

До следващата седмица …

АЗ СЪМ Хиларион

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2014/08/17-24-2014.html

събота, 16 август 2014 г.


Текстове за окултната страна на Рила от Учителя Петър Дънов, Георги Изворски, сестра Ганка и други посветени...

Най-святото географско място на планетата Земя са Седемте Рилски езера. Рила е най-древната прародина на това човечество, сегашното, сътворено по образ и подобие Божие.

На Рила се намира един от свещените центрове на планетата, откъдето се ръководи човечеството. Този център е Агарта. Агарта има два клона в Европа: в Рила и в Алпите. Другият център е в Хималаите. На всички тези места живеят същности от по-висока и съответно разумна еволюция.

При няколко големи планетарни катаклизми, само Рила не е потъвала, докато Стара планина, Родопите и Пирин са попадали няколко пъти под водата. И затова може да се каже, че носът на земята е Рила планина, въпреки че сега не е най-високата планина.

Рила има особена форма на пеперуда. Тази форма символизира силите на трансформация - превръщането на какавидата в красива пеперуда. Върховете "Мальовица" и "Скакавците" разделят планината на Източна и Западна Рила. Суровата космическа енергия за цяла Европа се препраща към връх "Вихрен", а от там - на връх "Мальовица" и връх "Скакавците". Преработва се през 7-те рилски езера и се препраща из цяла Европа.

Седемте рилски езера са отточни и са свързани едно с друго. Символизират 7-те свята или 7-те чакри:

  • ез. "Сълзата"/ "Шемхаа" - - Божествен свят - 7-ма чакра
  • ез. "Окото" /"Сърцето" Нел Онтри –- Духовен (будически) свят 6-та чакра
  • ез. "Бъбрека"/ "Махабур"- Причиннен свят - 5-та чакра
  • ез. "Близнаците" -Ио Колнар - Ментален свят - 4-та чакра
  • ез. "Трилистника" /"Балдер-Дару" - Астрален свят - 3-та чакра
  • ез. "Рибното езеро"/ "Елбур" - Етерен свят - 2-ра чакра
  • ез. "Долното езеро"/ "Махарзи" - Физически свят - 1-ва чакра.

Езеро Сълзата, с космическо име „Шемхаа“, което означава „Главата на Бога“ или буквално „глава с ореол”. Съдържа информация за трите вселени; Неговата функция е да завърши изграждането на човешката личност на земята. „Агарта дава визи за Вселената и ги подпечатва на седмото езеро“. Затова и в пророческите писания четем: който не мине през духовния храм, България, не може да замине за Вселената.

Езеро Окото – „Нел Онтри“ - означава Божественост в единичното. Това е езерото на Обичта към даден обект, единично човешко същество. Седмото езеро дава любовта към множеството, към всички и всичко разумно. Шестото езеро е езерото на пробудените за Обичта. От него се попада направо в Нирвана. И човек спира „самсарата”- кръга на преражданията.. В това езеро се крие космическа информация от Шестия свят - Шестото небе Нел Онтри преработва енергиите на ненавистта и завистта от цялата планета.

Езеро Бъбрека – „Махабур“ – означава „Големият и Силният“; Отговаря за изграждане на причинното тяло у човека. То е площадката за изстрелване на заслужили човешки души в Космоса. Това е също асансьорна площадка на земята, на която пристигат много висши космически същности.

Езеро Близнаците – „Ио Колнар“ - символизира принципът "Както горе, така и долу." - връзката между физическото и духовното. Ио означава ядрото, изворът, онова, което ражда, буквално Божествена светлина. Колнар, това е центърът около нас. Всичко видимо, т.е. физическия свят. Бог и Природата нямат периферия. Водеща роля играе Вътрешния близнак Ио, който отразява духовния свят и духовното развитие на човечеството. Онзи, който иска да се посвети да работи в Дух и Истина, за Божието дело, той недвусмислено получава поддръжка на Ио. Външният Близнак – Колнар, отразява и събира информация за промените във видимия свят и им влияе в зависимост от необходимостта за намеса в региона или света. В тесния преход от Големия към Малкия Близнак е разположена вратата към Агарта. На скалите отсреща се вижда главата на огромен великан, който пази входа. Езерото "Близнаците" е единственото място, където може да се установи пряка връзка с Иисус Христос. Ио Колнар има и сложната задача – да изнася земни инициативи във вселената и да внася нови енергии от Трите Вселени – човешка, духовна и Божествена.

Езеро Трилистника – „Балдер – Дару“ - Онзи, който дава благата; Това езеро е носител на помъдряването, проглеждането и събуждането на съзнанието. Отразява Висшия астрал у човека. То е третото стъпало на духовното израстване на земния жител. То е и едно от най-големите носители на земна информация. В него са закодирани данните на всеки жител на Планетата и който може да се включи в Компютъра му, веднага научава всичко за всеки – не само първата биография на този, за когото се интересува, но и образно и с пояснения за приятели, познати, роднини, какво е състоянието му в момента, по-близки и далечни вероятностни перспективи, решаването на проблемите му и как да му се помогне.

Рибното езеро - "Елбур" – Божественият и силният. Езерото на изпитанията; Второто езеро оживява въображението и фантазията на всички. То дава смирение и превръща твърдото в меко, грубото в нежно, студенината в сърдечна топлота. То обединява хората и ги води по Пътя на мира, съгласието, и компромиса.

Долното езеро - "Махарзи" - Голямата почивка. Първото езеро закалява душата на човека, прави го търпелив, силен и правдив. То излъчва енергия, която дава сили не само на българите, но и на всеки човек на планетата, да изтърпи изпитанията, несгодите и страданията. То е информационна банка на земята и съдържа цялата информация на човечеството от неговото зараждане до сега.

Поради връзката помежду си, Седемте рилски езера символизират " водите на Живота". Посоката на естественото течение на водата е отгоре - надолу, т.е. 7-ма - 1-ва чакра или Божествен - Физически свят. Водата е един "Божествен" компютър. Молекулите й запаметяват в структурата си информацията от всички, преминали през нея вещества. А кристално чистата планинска вода позволява на Светлината = Знанието да премине през нея без отклонения. Седемте рилски езера представляват първичната матрица на енергийното тяло на човека в неговата най-чиста форма. Те са свещени и по произход и по предназначение, затова отношението ни към тях трябва да е свято и свято да ги пазим.

Отработените енергии от цяла Европа се събират и изпращат отново в Космоса през върховете "Калините", "Малък Кабул", "Голям Кабул" и "Харамията".

Връх "Харамията" има силно отрицателно излъчване. Отворените души избягват да се изкачват по него. През него преминава един от енергийните канали на Вселената и една такава душа може да попадне в черна дупка и да премине в друго измерение. През този енергиен канал издигнатите души преминават от Земята в Космоса.

Връх "Калините" символизира Триединството - Отец, Син и Свети Дух. Свързан е с желязната епоха на човечеството и трансформира тежките енергии, като омраза, злоба, завист, ревност. При изкачването му човек се пречиства. Който го изкачва трябва да е с чисти мисли и в пълна хармония със себе си, околните и природата.

Урдините езера са ръзположени в дълбоки циркуси. Разположени са в най-трудно достъпната част на Рила. Посещават ги само смели туристи или надъхани рибари. Водата им е много лековита, а енергията - много силна.

Езерото на Чистотата е разположено в подножието на връх "Харамията". През върха минава един от енергийните канали, през който събраните от цяла Европа отработени земни енергии се изхвърлят във Вселената. Затова енергията на езерото се смята за особено чиста. Учителят Беинса Дуно препоръчва измиване с водата му толкова често, колкото е възможно.

Дал е упражнение, което може да се изпълнява и мислено:

В името на Любовта измивам краката, ръцете и главата си.
В името на Мъдростта измивам краката, ръцете и главата си.
В името на Истината измивам краката, ръцете и главата си.
След това с ръце се правят движения, като че ли водата се изхвърля обратно към центъра на езерото."

Езерото на Съзерцанието 
Най-красивото езеро в Рила. Символизира 6-тата раса. Формата му е правилен четириъгълник - четиримерното пространство към което преминава човечеството. В езерото има остров - кръг, символ на Аз-а /човека/. На един от бреговете му има голяма скала, която трябва след няколко години да се оформи като Пентаграм и то под въздействието на природните сили. Първите три лъча вече ясно се открояват. Езерото е на дъното на пропаст, предпазено е от всички посоки. Единственото неотточно езеро. Символизира физическата и духовната красота на хората от 6-тата раса; мирът, който предстои. Шестата раса символизира Вратата - Прехода от Земното към Космическото. Това е единственото място, където можеш директно да установиш контакт със своя духовен наставник.

"Салоните" са място с много силна и чиста космическа енергия. Представлява струпване на каменни блокове, които създават впечатлението, че ограждат някакви строго очертани пространства. Окултистите виждат зали, в които се провежда окултното обучение на напреднали същества, невидими за нашите сетива. На това място се събират Земни и Космически Учители да се запознаят с историята на Земята. Под този хълм се намира част от Космическата библиотека "Агарта". Прието е тези, които идват на "Салоните" да носят толкова мраморни камъчета от околността, колкото искат да вземат от това силно енергийно място. Трябва да се спази принципът "Дай, за да получиш." Гледката е много красива и необичайна. Огромни скали, отрупани с чисто бели мраморни камъчета, а под тях в идеалната си форма на четириъгълник, в приказно изумруденосиньо сияе езерото на "Съзерцанието".
Ние работим постоянно, за да минимализираме ефекта от опитите на тъмните сили да унищожат много от вашето население. Това бе част от дългосрочния им план и начинът им да сторят това е чрез въвеждането на болест и други методи, чрез които могат бавно да намалят броя ви. Обаче, от дълъг период от време ние използвахме нашата способност и свръхзнание, за да им противостоим. Така че ще разберете, Скъпи души, че ние предотвратяваме катастрофа, като ви позволяваме да продължите добрата си работа да разпространявате Светлината. Затова не се страхувайте от тъмните сили, тъй като сега тяхната мощ е много ограничена, тъй като по кармични причини ние трябва да им позволим да упражняват определено количество свободна воля. Бъдете сигурни, че каквито и странични действия да се случват във вашия свят, това е само крайният период, в който се отиграва кармата. Това, което външно се случва, е склонно да създаде повече страхова ситуация, отколкото всъщност такава ситуация съществува, така че те ще са краткотрайни и ще са постоянно наблюдавани от нас. Винаги имайте предвид, че в не твърде далечното бъдеще вие ще се извисите и ще се радвате на пълен мир и ще сте свободни от вниманието на тъмните сили.

Напредвате по пътя на установяването на нова ера на мир и ние благодарим на всички онези, които посветиха живота си да я доведат. Ние правим това, което зависи от нас, за да ви помагаме и да ви направляваме, където е нужна помощ. Ние също ви пазим от намеса, въпреки че има моменти, когато трябва да ви позволим да бъдете подложени на изпитание. Вие сте пионерите на Нова Епоха и ние адмирираме вашата отдаденост на задачите ви. Скоро ще имате пряк контакт с нас и когато позволяват обстоятелствата, ние ще дойдем открито сред вас. Не че вече нямаме контакт с вас, тъй като можем да повлияем на действията ви и когато сте извън тялото си по време на сън. Ние често се срещаме с вас, но за да предотвратим отклонение от жизнения ви план, в повечето случаи вие ни напускате, без да си спомняте за това, когато се събудите. Ето защо често се събуждате освежени и спокойни, без да осъзнавате причината за това. Вие може да се свържете с нас просто като ни изпратите мислите си, но не очаквайте непременно незабавен отговор. Не винаги можем да удовлетворим желанията ви, а дори и тогава отговорът ни може да е различен от този, който очаквате.

На всички нива на Земята работата, която ви води към освобождаване от тъмните сили, продължава, те вече са отслабени чрез нарушаването на контактите им и намаляването на ресурсите им. Те обаче все още са в състояние да се намесват в работата ви, но не в тази степен, както се намесваха в миналото. Въпреки това, моля, не си пилейте енергията да се фокусирате твърде много върху техните действия, тъй като ние държим под контрол всички проблеми. Обаче бързаме да добавим, че не можем винаги да отидем толкова далеч, колкото бихме искали. Бъдете сигурни, че от наша гледна точка все пак всичко върви добре и няма да се позволи на нищо да промени планирания резултат. В рамките на няколко години ние виждаме възможност за големи промени, които ще поведат човечеството напред, за да започне нов период в живота ви.

Чудили ли сте се защо понякога група хора може да присъства, когато се разкрие Извънземен Космически кораб и все пак не всеки може да го види. Най-вероятната причина за това е, че наблюдателите са на различно ниво на вибрация. Ако вибрацията им не е достатъчно висока, очите не могат да хванат обектите и по подобни причини не всички хора могат да виждат привидения. Допълнителен недостатък на ниската вибрация е, че тя представлява бариера пред получаването на всички видове впечатления, които в противен случай бихте получили. С напредването на времето и продължаващото извисяване на вибрациите все повече и повече хората ще се пробудят за потенциала си докато настъпи Издигането, когато всички ще споделят по-висока степен на чувствителност. Това са само малко от промените, които се случват и които в дългосрочен план ще видят Човека да се превръща в Галактическо Същество с огромна мощ и способности.

И така, Скъпи души, вие имате чудесно бъдеще пред вас, което ще е най-радостно и вълнуващо, когато следвате собствения си еволюционен избор. Вече някои от вас чувстват промените да настъпват и без съмнение мислите, че предстоят основни промени. Ние повтаряме, че това са времена, когато ще настъпи разделение на пътищата и само онези, които достатъчно са извисили вибрациите си, ще се издигнат. Бъдете сигурни, че всяка душа е получила същите възможности да еволюира, с каквато скорост е избрала. Някои нарочно предпочитат бавен подход, докато други са готови да поемат предизвикателство, което ще ги ускори напред. Въпреки това винаги има Водачи на разположение, които да ви съветват на базата на това, което знаят за вас.

Както можете да си представите, много души са в действие що се отнася до вас и въпреки че може да изглежда, че често те сами, всъщност вие винаги сте придружавани във вашите пътувания. Ако си спомните да признаете невидимите си помощници и да споделите мислите си с тях, по-вероятно е те да могат да ви помогнат. Всичко е заради опита ви и имайте предвид, че сте имали животи на двете крайности на линията. Следователно е важно да позволите на другите да избират опита си, тъй като всичко е избрано предвид вашата духовна еволюция. Освен това, не съдете другите, тъй като не ще знаете причините за изборите, които са направили. Просто помнете, че всяка душа е заета с отбелязване на духовен напредък и за това се изисква опит от двата - и позитивния, и негативния – аспекта на живота. Всички вие сте включени в подобни опити, които са част от житейските ви планове и тъй като нищо не става случайно, приемайте много сериозно възможностите си да еволюирате.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и ви уверявам, че сте активно включени в жизнения си план, така че, където има възможности, често можете да избирате коя да използвате. Когато се въплъщавате например може да изберете към кое семейство да се присъедините, въпреки че те са избрани за вас, тъй като ви дават възможностите, които са ви необходими, за да еволюирате. Някои от вас ще намерят това трудно за вярване, но имайте предвид, че преди да се въплътите, вие сте наясно с уроците, които трябва да научите. Вие сте красиви души, които еволюират към по-високо ниво и с вас винаги върви много любов.

Благодаря ти, СаЛуСа

Майк Куинси

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2014/08/15-2014.html

четвъртък, 14 август 2014 г.


Българите се обединяват на 15 август, 2014г.

Избраните часове за молитва са: 06:30, 07:00, 12:00, 18:00, 21:00, 22:00

Тъй като не се избра единен час, е желателно Молитвите към Бога за България и Българите, да се отправят в повече от един от изброените часове!


Нека всички заедно като ЕДИН, се помолим за Благоденствие на България и Българския Народ. Нека обърнем Умовете и Сърцата си към Бога, и помолим за Мир, Хармония и Изобилие. Нека всички заедно напоим България с Любовта и Светлината на Бога!


УЧИТЕЛЯ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ

*
Какво представлява България? - Тя е място, дето всичко расте добре.
Българин значи човек на Духа.

*
Спасението на България седи в това всички българи да се обърнат към Живия Господ, който държи съдбините на народите в Ръцете Си. Нека българите се обърнат към Бога и кажат: "На тебе, Господи, се кланяме, на Тебе уповаваме."

*
Сега именно, в тая епоха, българският народ има условия да стане културен, да пречисти своите сили и да се укрепи вътрешно. Той не се нуждае от пари, защото земята му е богата. Той не се нуждае от чужди умове, защото умът е в него. Той не се нуждае от чужди сърца, да го топлят, защото животът е в него. Той не се нуждае от съветите на други да работи, защото по естество е работлив. Не отричам съдействието и на други умове и сърца, но на ония, които искрено го обичат.

*
Българският народ трябва да стане мек. Този народ не може да се повдигне с тази си грубост. Под думата „мек" не разбирам мекушав, но народ с едно благородно, отзивчиво сърце. Ако Бог поеме българския народ, това малко клонче, и го присади на една дивачка, той народ ще стане, но ако Бог не го присади, от него нищо няма да стане, а сега, че щяло да се разрешават социални въпроси, че трябвали пари, това са второстепенни въпроси. Един народ може да се размножава и да намалява, но ако не дойде разширение в съзнанието на хората, ако не дойде тази висша култура в него, от този народ нищо няма да остане. Ако обаче дойде това разширение в съзнанието, тази висша култура, както в един народ, така и в един индивид, това е една мощна сила, която твори, която внася елементи на съзнателен, на разумен живот.

*
Българи, отличавайте се с мъжественост, покажете, че сте смели!
Бълг-ари - Българите са бели арийци. Те първи са излезли из рая и първи ще влезат.
Бал-гари - българите са сладките хора на земята. Нали който яде сладко, го боли корема. Та който яде българите, все го боли корема.
България - Бъл - гари - я - Бог дари я.

*


~ Мата Киликчиева

”Всички градове и села в България, в един и същи ден да забият камбаните на църквите им и хората да излязат на площадите със свещ в ръка! Всички в един точно определен ден и час да започнат да се молят! Да се молят на Господ да престанат изпитанията ви и да се обърне животът на народа към добруване!”.

„Ако всички със запалени свещи се обърнат с молитва към Господ в един определен ден, час и минута, ще видиш какво чудо ще стане тогава!...”.


вторник, 12 август 2014 г.Простри десницата си, Господи, над нашата лъчезарна страна!
Дай Любовта си, Господи, на нашия прекрасен народ!
И помогни на България, Господи, да заеме заслуженото си място на духовен център на света!
И разпръсни, Господи, Светлината, която носим в сърцата си, по благословената наша земя!
Помогни ни, Господи, да видим отново тук чадата си, които сега са разпръснати по света!
И нека щедрата Ти десница даде изобилие на Твоите Светли Деца!
Дай мъдрост, Господи, на нашите водачи и ги научи как да служат на народа си!
Благодарим Ти, Господи, за Светлината, с която ни изпълваш!
Благодарим, че обичаш чадата Си, дори когато са объркани, додето търсят Пътя към Тебе!
Благодарим Ти!

/Моля, произнасяйте тази Молитва всеки ден в 7 и 22 часа/

ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Обръщаме се към всички, които милеят за добруването на България! Няма значение каква е етническата ви и религиозна принадлежност, майчин език и политически възгледи – вие всички сте деца на Майка БЪЛГАРИЯ!

Приятели! Настъпило е съдбовно време за Родината ни! Време е сами да поемем отговорност за бъдещето на прекрасната ни страна! Вярвайте, това е в нашите възможности! Вселената е устроена така, че да изпълнява всички наши желания. Ако всички вярваме в разцвета на България, тя ще стане перлата на Европа! Просто ВЯРВАЙТЕ! Мечтайте за една цветуща и уредена страна, в която живеят усмихнати и щастливи хора, и това ще стане. Представяйте си, че прокудените ни деца са се завърнали и живеят в една страна на изобилието, и това ще бъде! Произнасяйте с гордост името БЪЛГАРИЯ и тя ще се въздигне! Изпращайте благодарност към Вселената и тя ще ни отвърне с благодат!

Затова се обръщаме към всички вас, които обичат Родината си:
Нека всички като един отправим молитва към Висшите Сили, независимо как ще ги наречем, за да поискаме спасение за БЪЛГАРИЯ!

Предлагаме това да стане на 15 август. Нека в 7 часа забият камбаните и известят на света, че българите са се събудили за нов живот! Основен час за молитва да бъде 12. В 18 часа нека всички ние със свещ в ръка се съберем на открити места – в паркове, градини, площади или в дома си – и отново отправим молитва за благоденствие на Родината ни!

ВЯРВАЙТЕ! ТОЗИ ДЕН ЩЕ ПРОМЕНИ БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА НИ!
Ние, Будителите на България.


Молитвата е предоставена на Самосъзнание.com от Добромир Пенков

на 15-ти август, 2014 г.

Основен час: 18:00.
Допълнителни часове: 06:30 и 12:00.

Всенародна молитва за спасение на България и българите по целия свят.
ЗА ДОБРУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД!

Нека дадем гласност на тази всенародна молитва, според вътрешния си порив, за да се включим възможно повече хора и да получим сила на молитвата!

Единната молитва ще бъде под открито небе, кой където се намира в момента, в един ден и един час.
Всеки, който участва в нея, да държи запалена свещ.

Имаме налице едно зряло, широко очакване сред хората, всички искаме нещо Ново, нещо вдъхновено в живота си, нещо силно и красиво....

Знаем, че много хора се молят и то усърдно, всеки Божи ден, но целта на това начинание е да се получи мощно единение между възможно повече от нас, ако може - с всички истински, духовни българи по света и всички приятели на България!

Всички тук знаем, че времето е много ускорено. Нека бъдем заедно в тези решителни дни!Други линкове за събитието:

Основен - https://www.facebook.com/events/585485711578710/


https://www.facebook.com/events/757372514308788/
https://www.facebook.com/events/273234262869487/

Пловдив:
https://www.facebook.com/groups/477843502351083/

Шумен:
https://www.facebook.com/events/922165397800505/

Перник:
https://www.facebook.com/events/312916812213462/

И още:
https://www.facebook.com/events/557589147681170/

https://www.facebook.com/events/1544108139150440/

https://www.facebook.com/events/943866295639684/
https://www.facebook.com/events/555710954533659/

понеделник, 11 август 2014 г.


Възлюбени,

Служителите на Светлината по света често се обединяват, за да повлияят на промените в енергийното поле, обграждащо Земята. Всеки внася мощните си намерения за мирен свят, за да противодейства и неутрализира лутащите се и хаотични енергии, които се опитват да доведат планетата отново до по-ниска вибрация. Това няма да се случи, тъй като планетата Земя сега се придвижва в следващата фаза на издигане в светлите реалности и вашата светлина е силно необходима, за да помогне за създаването на нов живот, мир и добри вътрешни промени във всички хора, които са в синхрон със Земното движение. Светът, в който живеете, е в етап на възкресение и всички нейни царства и обитатели имат нужда да се синхронизират с това явление. Именно човешкото царство е това, което трябва да се изкачи в честотата и фокуса и да си спомни величието си. Онези, които са наясно и са будни, са призовани да слушат сърцата си през предстоящите седмици и да следват напътствието, което получават, с кураж и сила.

Когато това космическо събитие се случи, сърцата на хората, ще се отворят по-широко и ще се задейства по-голямо чувство за единство. Тази истина ще насърчи всички да работят заедно в хармония и мир. Когато всеки човек следва волята на душата си, следвайки напътствията на сърцето си, те ще знаят какво трябва да правят, ако това се налага. Да сте свързани с природата е най-важно, а да стоите боси на земята няколко пъти на ден е от полза през тези времена. Ключът е да се фокусирате върху радостта, която изящен природен детайл осигурява за отваряния на сърцето. Радостта е състояние на съществуване, което извисява, вдъхновява и се издига над събитията от миналото.

Всеки един от вас в себе си е Вселена и така всички вие можете да създадете реалността, която желаете най-много. Вместо да се фокусирате върху всичко, което е погрешно в света, според новинарските медии, фокусирайте се върху това, което искате да изпитате и да видите във вашия свят. Всеки един от вас е мощен творец и да останете във връзка с подтиците на сърцето си е фокус, който всеки от вас трябва да поддържа. Не слушайте онези, които реагират бурно на случващото се, разберете, че те още не са свързани със сърцата си, защото сърцето е компасът през тези променящи се времена. Продължавайте да благославяте често всеки от пространството на сърцето си, когато те навлизат в сферата ви на влияние. Заедно, като сила от любов и светлина, вие сътворявате нов начин на съществуване и живот.

Вие навлизате в нова ера и това е най-вълнуващо време за всички. Време е да отпразнувате завършването си и да поздравите братята и сестрите си, когато те излизат от бившите си ограничения в по-мащабната картина, която се разгръща. Помнете, че любовта е най-мощната сила във вселената и че вселената желае да подкрепи всеки един на планетата. Когато всеки от вас излъчи благодарност за всичко, което му е дадено, вселената безпристрастно носи повече от всяко добро нещо. Следователно, свържете се с вродената доброта, която сте, и мечтайте мечтите си, разширете визията си и се осмелете да мислите МАЩАБНО!

До следващата седмица …

АЗ СЪМ Хиларион

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2014/08/10-17-2014.html


Популярни Публикации