Сърцето Притежава Свой Разум и Съзнание

Сърцето и мозъка

 Сърцето и мозъка - сърдечна съгласуваност


д-р McCraty Rollin,

Мнозина вярват, че съзнанието се намира само в мозъка. Но последните научни изследвания показват, че съзнанието всъщност излиза от мозъка и от тялото взети заедно. Все повече доказателства показват, че сърцето играе особено важна роля в този процес. То е нещо много по-сложно от една помпа, учените вече признават, че сърцето е изключително сложна система, която има собствен функционален "мозък". Изследвания в нова област на невро - кардиологията показват, че сърцето е сетивен орган и център за приемане и обработка на информация. Нервната система вътре в сърцето (или "мозъка на сърцето") му дава възможност да се учи, да помни и да взима функционални решения, независими от кората на главния мозък. Освен това, множество експерименти са показали, че сърцето изпраща сигнали до мозъка, които постоянно оказват влияние върху функциите на най-важните центрове - тези, които са свързани с процесите на възприятията, познанията и емоциите. Освен обширната нервна комуникационна мрежа, която свързва сърцето и мозъка с останалата част от тялото, сърцето предава информация към мозъка и тялото, т.е. те си взаимодействат чрез електрическо поле.

Сърцето генерира най-силното и най-широкото електрическо поле в тялото. В сравнение с произвежданото от мозъка, електрическият компонент от областта на сърцето има 60 пъти по-голяма амплитуда и прониква във всяка клетка на тялото. Магнитната компонента е с около 5000 пъти по-силна от магнитното поле на мозъка и може да бъде засечена на няколко крачки от тялото с чувствителни магнитометри. Сърцето генерира непрекъсната поредица от електромагнитни импулси, в които интервалът между всеки удар варира в динамична и сложна схема.

Ритмичното магнитно поле на сърцето има мощно влияние върху процесите в целия организъм. Доказано е, че ритъма на мозъка е синхронизиран с ритмичната активност на сърцето. А също и по време на проява на чувства като любов и признателност, кръвното налягане и дихателна честота, заедно с други системи, се синхронизират със сърдечната честота. Ние предполагаме, че магнитното поле на сърцето действа като една вълна от информация, която разпространява един синхронизиращ сигнал за цялото тяло. Енергийните вълни, които излъчва сърцето си взаимодействат с други органи и системи. Те кодират и записват характеристиките и динамичните дейности на тези системи под формата на вълни, като енергийните модели, които се разпространяват в целия организъм. Така кодираната информация формира (буквално дава форма) на дейността на всички телесни функции, координира и синхронизира процесите в организма като цяло. Тази перспектива изисква енергийната концепция на информацията-модел, в който моделите на организацията са загърнати.


Изследванията в Института “Heart Math” показват, че информацията идваща от емоционалното състояние на човека също се предава чрез електромагнитното поле на сърцето. Ритмични модели на сърдечната честота се променят значително, когато човекът изпитва различни емоции. Отрицателни чувства, като гняв или разочарование, са свързани с непостоянни, неорганизирани и непоследователни модели на сърдечния ритъм. За разлика от положителните чувства като любов и признателност, са свързани с гладък, подреден и последователен модел в дейността на сърдечната честота. От друга страна, тези промени в модела на сърдечната честота създават съответните промени в структурата на електромагнитното поле, излъчвано от сърцето, които могат да бъде измерени с метода, наречен спектрален анализ. Когато емоциите са положителни се поражда непрекъснат модел на работа, който ние наричаме психофизиологичното съгласуваност. В този модел, сърдечната честота показва вълна синусоидален модел и електромагнитното поле на сърцето става много по-организирано. На физиологично ниво, този модел се характеризира с увеличаване ефикасността и хармонична дейност при работата на различните системи в тялото.

РАЗУМА НА СЪРЦЕТО


"Сърцето има мозък"

Аnni Marquier,
Математик и изследовател на съзнанието

Завършила е математика. Преподава пиано и орган в Сорбоната. След това се премества в Индия и участва в създаването на общността в Ауровил на Шри Ауробиндо и Кришнамурти. Малко след това основава в Квебек институт за развитие на личността. Тя е автор на "Силата на избора", "Свободата да бъдеш" и "Учителят на сърцето". Дълги години се занимава с изследваме на пресечната точка между науката и съзнанието. Нейният подход винаги е строг и документиран.

На 72 години съм и все още съм млада. Родена съм в Тулуза и живея в Канада. Учих математика и пиано. Вярвам, че човек носи в себе си изключителен потенциал от съзнание, интелигентност, мъдрост и любов, последните научни открития констатират това твърдение.

-Човешкото сърце притежава разум, това е метафора ли е?

- Не е метафора. Доказано е, че сърцето притежава самостоятелна нервна система, с повече от 40 000 сложни неврони и гъста мрежа от невро-трансмитери, протеини и поддържащи клетки

- Интелигентно ли е?

- Благодарение на тези схеми, които са толкова сложни изглежда, че сърцето може да взема решения и да предприема действия независимо от мозъка. То може да се учи, да помни и да възприема. Съществуват четири типа връзки, които излизат от сърцето и отиват до мозъка на главата.

Първо ... Неврологичните комуникация чрез предаване на нервните импулси. Сърцето изпраща повече информация към мозъка, отколкото получава. То е единственият орган в тялото с тази възможност. То може да потисне или да активира различните части на мозъка, в зависимост от обстоятелствата.

- Означава ли това, че сърцето може да повлияе на нашето мислене?

- Може да повлияе на нашето възприемане на реалността и на нашите реакции.

Втора връзка ... Биохимичната информация от хормони и невро-трансмитери. Сърцето произвежда хормона ANF, който осигурява цялостния баланс на тялото: хомеостазата. Една от неговите функции е да потиска производството на стрес-хормона и да съдейства за освобождаване на хормона окситоцин, известен още като любов.

Трето ... Биофизичната комуникация посредством вълни. Изглежда, че чрез сърдечният ритъм и промените в него, сърцето изпраща съобщения до мозъка и цялото тяло.

Четвърто...Енергийната комуникация: Електромагнитното поле на сърцето е най-мощният от всички органи на тялото, 5000 пъти по-силен от мозъка. И това е било отбелязано, че се променя в зависимост от емоционалното състояние. Когато ние се страхуваме, разочарование или стресираме – електромагнитното поле около нас става хаотично.

- А какво става, когато изпитваме положителни емоции?

- Ние знаем, че магнитното поле на сърцето се простира около тялото от 2 до 4 метра. Това означава, че всички хора, които са наоколо, приемат енергийна информация, която се намира в нашите сърца.


- До какви изводи водят тези открития?

- Мозъчните пътища на сърцето са първите, които обработват информацията, която след това преминава през мозъка в главата. Не е ли това нова стъпка в човешката еволюция?

Има два вида на вариации на сърдечната честота:
Първата е гладка и хармонична, с широки и равномерни вълни. Това се получава, когато човекът има положителни и възвишени мисли и емоции.

Втората е объркана с несъгласувани вълни. Получава се от негативните емоции. Страх, гняв или недоверие. Мозъчните вълни се синхронизират винаги с промените в сърдечния ритъм,, т.е. сърцето повлича главата.

Изводът е, че любовта от сърцето не е емоция, това е състояние на интелигентното съзнание.
Виждате ли, разума на сърцето активира разума в мозъка и висшите центрове на възприятията в главата, които интерпретират реалността, без да разчитат на минал опит. Тази нова схема заобикаля старите спомени, разбирането, което носи е незабавно, моментално, и поради това има много точно възприемане на реалността.

- Звучи като научна фантастика.

- Доказано е, че когато човекът използва разума на сърцето, създава състояние на биологична съгласуваност, хармония и всичко в неговото тяло работи правилно. Това е една по-висока интелигентност, която се активира от положителните емоции.

- Изглежда, че никой не ги използва ...

Това е един потенциал,който не е активиран, но започва да бъде достъпен за голям брой хора.

- И как да активираме тази схема?

- Култивирайки качествата на сърцето: откритост към другите, изслушване, търпение, сътрудничество, приемане на различията, смелост ...

- Да бъдем светци цели 24 часа?

- Това е практика на положителни мисли и емоции. По същество, да се отърсим от разделението и неговите три основни механизма:
страх, желание и жажда за господство.
Това са механизми, които са дълбоко вкоренени в човешкото същество, защото са му служили хиляди години, за да оцелява.

- И как да се отървем от тях?

- Като заемем позицията на наблюдатели, да наблюдаваме нашите мисли и емоции, без да ги съдим, да избираме само емоциите, които ще ни накарат да се чувствате добре. Ние трябва да се научим да разчитаме на интуицията си и да признаем, че истинският източник на нашите емоционални реакции не е онова, което се случва външно, а онова което е в самите нас.

Култивирайте тишина, контакт с природата, преживявайте периоди на самота, медитирайте, съзерцавайте, внимавайте в среда с какви вибрации се намирате, работете по групи, научете се да живеете просто.

Когато не знаете как да постъпите, питайте сърцето си.


Превод: Manuela Chrestina Alcyone

Източник
Прочети още:

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments