ЗАЩО ХРИСТОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ПРАЗНУВАТ ДНЕС РОЖДЕСТВО ИСУСОВО?

 

25 декември - Рождество Христово

Господ Бог Христос прояви своята Мисия чрез човека Исус и победи смъртта, като възкръсна и за радост вече човечеството има физически доказателства за това. Христос подготви две деца Исус, чрез Великите Учители Заратустра, Буда и Майтрея. Единият Исус по Соломонова линия бе прераждане на индивидуалността на Заратустра, а втория Исус по Натанова линия, носеше душата на Първичния негрехопаднал човек. Тези две деца Исус се родиха чрез цяла поредица от поколения, които бяха подготвени за този специален процес от Учителя Майтрея, Водачът на Есеите, Който в XX век учеше и Българите. И двете деца Исус не са родени през декември според използвания календар днес. На 12 години, Соломоновия Исус почина и Азът му продължи своята мисия чрез Аза на Натановия Исус. Те се сляха в едно, за да могат да се подготвят за Кръщението в река Йордан и Вселяването на Духът на Слънцето - Господ Бог Христос, което се случи на 29-30 години в тялото и духовните структури на Натановия Исус. Астралното тяло на Натановия Исус беше специално пречистено и подготвено от Учителя Буда, а Азовата природа на Натановия Исус беше особено облагородена от Аза на Заратустра. Именно тази специално подготвен Аз се жертва при Кръщението в Йордан и на нейно място се прояви Космичния Аз Съм на Древния по Дни, Онзи, Който движи цялата Галактика със Своето Съзнание, и Чийто Лъч-Проекция-Син се проявява като Съзнание на нашата звезда - Слънцето. Самият Исус използва думата Елах, обръщайки се към Бога-Христос и това се случи, когато по време на Разпятието Христовия Дух започна Своето отделяне от тялото Исусово. По-късно мюсюлманите започнаха да използват и произнасят думата Елах, като Алах. След смъртта на Исус, Господ-Бог-Христос-Елах трансформира физическото тяло на Исус в Чиста светлина и това облъчи Плащеницата с такова количество енергия, която едва днешната физика започна да разбира. Именно това облъчване с гигантско количество светлинна енергия записа образа на Христос върху Плащеницата и това е физическото доказателство за Възкресението Христово, за което днешната физика свидетелства. Посветените в Христовите Слънчеви Мистерии последователи на Христос Исус, знаейки за двете деца Исус, решиха да се отбелязва Рождество Исусово в деня, когато Слънцето отново се задвижва така след Зимното Слънцестоене, че денят отново започва да расте - свещеният празник на Непобедимото Слънце от най-древни времена. По този начин, те искаха да изразят факта, че Духът и Съзнанието на Галактиката, проявяващ се чрез Духът и Съзнанието на Слънцето, започна своята Слънчева Мистерия чрез раждането на двете деца Исус. Именно поради тази причина, въпреки, че знаем кои са точните дни на раждането на двете деца Исус, днес празнуваме Раждането Исусово в Деня на Непобедимото Слънце, което отново показа, че Светлината и Денят отново се раждат в човечеството. 

Текст: Филип Филипов

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments