Диамантената Воля - Елеазар Хараш

Елеазар Хараш за Диамантената Воля


* ЗАКОНИ НА ЖИВОТА *

При диамантената воля енергията на Любовта се сгъстява.

* ЗАКОНИ НА ВОЛЯТА * 

Диамантената воля е разрешение на всички въпроси.

Диамантената воля е силата, която прониква цялата вселена.

Диамантената воля води до най-висшите знания.

Диамантената воля е белег за развитие.

Диамантената воля надраства мисълта.

Закон: Всички ученици трябва да минат през лабораторията на Свещения Огън, за да се организира духовното тяло за върховни трептения. Само с диамантената воля се влиза в синтеза. Злото бяга от волята. Волята - това е самият Дух. Духът прави проекция на своята сила чрез волята. Ако волята не се развива, човек потъва в лошите качества и това е адът. За съзнателния окултист препятствията са условия за развитие на волята.

Силната воля и свободата идват чрез закона на Истината. Злото работи за тържеството на волята. Колкото повече се развива волята, толкова повече се познава Бога. Всички безволеви духове са с долно съзнание. Диамантената воля е раждането в Духа. Тази воля може да управлява астрала. Диамантената воля има етерна същност, всепроникваща сила. Добрите дела и натрупаните знания не са същност. Същността е в диамантената воля, защото тя постига пряко съединение с Бога. Чрез диамантената воля става сливане с Бога и възприемане на ясната светлина. Степента на чистотата определя степента на волята. Който работи с волята, се ръководи от Духа. Ако една воля не може да проникне в Бога, значи й липсва Свещеният Огън. Диамантената воля е закон, който прониква в света на етера. Цялото човешко знание е нищо пред диамантената воля - тя е законът на реализацията. Първо е реализацията, а после е истинското знание. Диамантената воля е пълна победа над ума. Диамантената воля е всевиждаща. Победата над ума е постижение на диамантената воля.

Диамантената воля се излъчва от тялото, докато обикновената воля не може. Ето защо човек трябва да развива волята си.

За да успее една воля, да постигне своите цели, тя трябва да черпи сили от Божията Воля. При това сливане целите лесно се постигат. Чрез закона на волята се формират най-висшите цели на Духа. Бог твори бъдещето на съществата чрез тяхната собствена воля. Чрез диамантената воля се изгражда образът на Бога. Да имаш абсолютно доверие в себе си, означава да си се слял с Абсолютната Воля. Чрез постоянната работа на волята вътре в ученика се изгражда новото Учение, новата раса.

Духът познава само Себе Си и това става в сферата на чистотата. Откъде идва силата на волята? - Тя е Неговото могъщество. Колкото по-силна е волята, толкова по-голямо е проникването - затова Той има власт навсякъде. Бог владее над всички чрез закона на проникването. Диамантената воля е най-могъщият проводник на живота. Чрез една техника на диамантената воля Словото се превръща в светлина и сила. Диамантената воля черпи сила направо от Духа, от етера, а обикновената воля черпи от астрала (външно знание). Диамантената воля определя Божията Любов. Да развиеш силна и разумна воля, означава да се върнеш в Духа. Страхът е оръжие на Черното Братство, с което се парализира волята. Диамантената воля произвежда светлина - тя е самият Дух.

Диамантената воля определя Божествените възможности. Който има истинска воля, живее дълбок, вътрешен живот. За да избегнеш злото, трябва да приложиш воля и Слово. Никога не мисли за злото - никаква мисъл, никаква енергия, никакви токове! Друг ум, друго сърце и друга воля се искат, за да познаете Бога. Волята е единственият закон, който води до Новораждане. Пътят на волята е пътят на Духа, а пътят на ума е пътят на света.

Истинската медитация е дело на волята, която подготвя новите тела и новото бъдеще. За да има волята резултат, трябва да има посадена причина. Чрез поуките грешките се разпадат. Диамантената воля има способност да вижда в невидимия свят. Волята издига духа в етера - при Първичното знание. И в този, и в онзи свят всички прегради се елиминират от волята (силата на Духа). Духът никога не боледува, а лекува всички: душата, сърцето и ума.

Волята, това е Духът, тогава какво значение има лошото време, лошите условия? Духът царува отвътре. Диамантената воля е сила, която може да управлява хода на събитията в света. Чрез диамантената воля се влиза в царството на Духа, в посвещение.

Мъдрецът или Посветеният не се намира под влияние на звездите, той се е родил в Духа, значи е свободен. Диамантената воля - това е огнената същност на човека, това е посвещението. По пътя на волята и постоянството вие ще намерите свободата. Чрез волята човек ще се превърне отново в Дух, защото само волевият може да придобие чистотата. Чрез волята Духът постига себе си като Истина, т.е. като свобода. Това, което все повече утвърждавате, все повече оживява, а това, за което не мислите, все повече умира. При силна воля трудността изчезва, защото зад нея е Духът, а опасностите и трудностите са живи същества и те познават кой стои зад волята. Силата на волята е мярка за висша окултна еволюция. Волята показва доколко Духът е имал условие да се развие. Вашите врагове са скритите ви приятели, те работят за вашата воля и за вашата будност.

* ЗАКОНИ НА СВОБОДАТА *

Ученикът трябва да победи четирите елемента: вода, земя, въздух, огън. Свободата изисква да се победят духовете на елементите на земята, водата, въздуха и огъня. Това е законът на диамантената воля, това е символът на Любовта, защото Любовта е огнен принцип. Законът, който ще ви освободи от тези елементи, е един лъч, който е точно проявление на тайната на Бога. Чрез диамантената воля духовете на четирите елемента са пленени. Тези духове са пленили човека, затова волята е метод за възстановяване на Истината. Волята е пряко свързана с Истината. За да имаш силна воля, трябва постоянно да мислиш за Истината. Волята е способност, която управлява, но ние трябва да се учим от мъдреците за нейното управление. Волята служи за изпълнение желанията на мъдреца. Волята се развива чрез постоянни упражнения. Това е пътят към свободата, а тя ще роди безсмъртието на човека. Ако човек работи ежедневно с волята и Истината, той ще постигне освобождение, защото това, което ние желаем, е всичко това, което утвърждаваме. За да бъдеш свободен от злото, трябва да имаш морална сила, иначе не можеш да господстваш над фаталните токове.

* ТРЕТОТО ОКО ИЛИ ПРИНЦИПЪТ НА БУДНОСТТА * 

Най-хубавата защита е Третото око или огнената аура - закон за диамантената воля.

* ХРАНАТА * 

Истинското хранене е за полето на диамантената воля. Там работи Духът и учи ученика. Там се дават вътрешните методи. Човек нарушава много закони - и законите на храненето - и иска да си обясни много въпроси. Но правилното хранене ще разреши въпросите на живота, защото правилното хранене внася светлина в ума, топлина в сърцето и сила във волята.

Има една наука - за храната. Тя е свързана с диамантената воля. Тук се развиват и концентрация, и медитация. Какъв по-хубав метод при хранене от концентрация и мълчание?

* ХРИСТОС - (според Учителя) * 

Христос движи историческия и космичния живот на човечеството. Без Христос няма история. Без Христос няма истински устроен свят. Христос е скрит в откровението на нашето учение. Учителят има ключовете на Библията, защото е живял библейски живот. Дълбокото тълкуване отговаря на Принципа, отговаря на диамантената воля. Никой не подозира значението на диамантената воля. Това е дълбока, окултна сила на Духа - отнася се до огнения свят. Огнената еволюция се отнася до Посветени и Учители. Това е вътрешното учение за Огъня. Това учение е една октава над огнения пентаграм. Физическият и духовният живот са под огнения пентаграм. Само който е проникнал в диамантената воля, може да прониква (в огнения свят).

* РАЗВИТИЕТО НА ВОЛЯТА * 

Всъщност злото се явява като зло само за по-слабите. За тези, които не знаят да си служат със злото, то се явява една могъща реалност. За да практикувате така, трябва да сте много опитни и много самоконтролиращи се (в областта на диамантената воля).

Волята в най-вътрешната си същност е Бог - всепобеждаващата същност. Чрез диамантената воля ученикът прониква в най-вътрешната същност на Духа и черпи оттам неизказана Мъдрост. Чрез воля и медитация се постигат всички окултни сили на природата.

Диамантената воля е искрата от собствения Огън на Бога. Ако волята в човек се пробуди, тя може да отстрани в един миг причините и последствията и кармата да изчезне. Учителят казва: В една минута грешникът може да стане праведен. - Това се отнася до вземането на абсолютно решение, т.е. огненото решение се взема от Духа. В този миг човек вече е праведен. Само въпрос на време е да се постигне, да се изчистят грешките. Тогава се явяват помагачи - мощни, невидими, те изготвят плана. Ако този принцип се разбере, много болести ще бъдат излекувани. Ако Духът бъде разбран, той носи новия живот, новото съзнание.

* СВОБОДАТА * 

Вселената е част от Бога, тя се е създала, когато Бог се е ограничил. И над тази ограничена част Той е поставил Свои закони. Ако човек иска да се освободи от ограниченията, той трябва да се освободи от законите и да влезе в Принципите. Принцип е да работиш със самия Дух на нещата. Всяка сгъстена формула става Принцип. Една друга част от Бога е извън вселената, т.е. извън ограниченията. Това е най-вътрешният свят, в който ние трябва да се разтворим. Тази част от Бога е свободна от вселената и от нейните закони. Тази част е царството на свободата, това е пътят на ученика, пътят на диамантената воля. Посветените и Учителите са постигнали победа над законите, защото са победили себе си. Чрез мощна работа върху себе си Духът ги е взел в Своето поле, което е извън законите и вселената. Извън тези закони и ограничения е станало и тяхното Посвещение. Посвещението става в царството на Духа, в тайния свят на Истината. Така те са станали свободни, защото Абсолютът им е дал Своята свобода. Чрез силата на диамантената воля Посветеният получава една специална енергия - много особен вътрешен лъч, с който той излиза извън областта на вселената и нейното ограничение. Оттам той получава своя план. Съветите са важни само когато говори Духът - той говори чрез интуицията. Посветеният не може да обясни свободата на другите - той може да покаже само пътя и методите (формули и дневник на Истината).

* ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА * 

Ученикът преживява най-дълбоките неща, когато Духът се всели в него. Преживяването може да бъде на различно вибрационно ниво - когато е най-висше вибрационно ниво, това е Самадхи и ученикът преживява своята Божественост. Това става само при този случай, когато имаме аура без пропукване - това се отнася до диамантената воля. Чрез дълбоките преживявания влизаме в абсолютно Единство. Докато човек има противоречия, не може да му се даде истински дълбоко преживяване, защото в Духа няма абсолютно никакво противоречие. Самадхи е преживяване, в което се включва целият разумен свят - то се случва един или няколко пъти в едно прераждане. Тогава всички разумни същества дават своето съгласие за теб.

Третата степен е преход от силната към диамантената воля. С диамантена воля се навлиза в огнено ниво. В третата степен се групират всички огнени усилия - тук всичко се отдава за учението. За тези ученици учението е на първо място, всички други задължения са на задна позиция. Тук се подготвя огнената връзка с висшия свят и с Учителя. Тук ученикът постепенно започва да работи на Божествено ниво. Той владее напълно своите мотиви и оттук получава Мъдрост. Тук ученикът влиза на високо огнено ниво и се освобождава от социалния егрегор. Неговата аура превъзхожда аурата на социалния егрегор (вибрациите на света), защото Духът е с него. Тук неговата чистота има право на сила и могъщество и тази сила му се дава. Тук постепенно ученикът се домогва до специалната степен на енергията. С тази енергия може да се влияе на цели колективи, а дори и на цялото човечество.

* ЗАКОНИ НА СПОКОЙСТВИЕТО И КОНТРОЛА * 

Щом постигнеш вътрешен контрол, значи всичко външно ти се покорява. Контролът е качество на Духа. Контролът е най-висша окултна наука, тя е самият Дух. Контролът се отнася до развитието на диамантената воля.

* ОКОТО * 

Когато си се отдал на Бога, Той ще ти даде специално Божествено Око, с което да виждаш нещата ясно, от мистичен ъгъл - това е погледът на Бога. Чрез този поглед се развива диамантената воля. Волята черпи сили само от чистия живот. Така в ученика се увеличава Любовта и проблемите намаляват.

* ВОЛЯТА * 

Постоянството е процес на волята. Постоянството означава Бог да ти изпрати едно от Своите велики качества. Диамантената воля показва, че си извоювал своята Първична същност. Волята е върхът на всички науки, тя е реализираният Бог в нас. Бог се развива в човека чрез волята. Човек е Бог в развитие. Диамантената воля е ключът на избраните, тя материализира всички разумни желания. Тези желания са желания на Бога. Чрез тази воля Духът се въплътява в човешки образ и работи. Посветените и Учителите са форми, чрез които се проявява Върховната Воля.

В разумната воля действа Любовта, а в Любовта действа Бог. Диамантената воля е воля на Бога, която въздейства най-дълбоко и преобразяващо на съдбите. Волята показва силата на твоята Любов. Няма никакво препятствие за диамантената воля в този свят, защото тя е силата на самия Бог. Тази воля има всемирно господство.

Диамантената воля е пълна с енергия. Тази енергия идва от Бога - източник на всички енергии. Който изпълнява Божията Воля, за него мисли Бог. Значи човек трябва да изпълнява Божията Воля, а не своята, защото когато човек изпълнява своята воля, той губи свободата си. Каквато и трудност да срещнеш по пътя си, само едно е необходимо, само едно усилие на волята, защото волята е Бог в човека (разумната воля).

Огънят е скрит от този свят и от обикновените хора, той се открива само на волята. Реалното битие е Огънят. Който постигне Огъня, е извън привличането на този свят. Да работиш с диамантена воля, е най-голямата степен на доверие от Духа. Доверието е висшата мярка на Любовта. Диамантената воля е абсолютно единство с Духа, на тази воля се открива Истината. Бог открива Истината само на доверието, т.е. на Себе Си. Най-дълбокото изучаване на Бога се постига чрез развитието и силата на волята. Развитата воля постига познаване на Огъня, т.е. познаване на Бога. Познаващият Огъня става Огън. Познаващият Духа става Дух.

Волята е велика Божествена наука. Диамантената воля може да насити цялото пространство с Огън (това е една проекция на Духа). Само чрез постоянството волята развива своето могъщество. Така се постига чистата и неизменна същност на волята (диамант значи неизменност). Диамантената воля е процес на сгъстяване на Бога. Когато основата на човека е чистота и разумност, тогава във волята се образува сила и постепенно - могъщество. Чистият става Огън, т.е. могъщ като Бога, обаче това могъщество остава скрито в тайната. Истинското могъщество никога не е явно. Тази воля е великият секрет на природата. Тя разполага с Божествена сила, но е незабележима, защото тя живее в тайната. В тайната се съхраняват всички сили и енергии. Никой не може да се бори с тайната, тя може да изненада всеки. Там, където има тайна, има един особен трепет. Вътре в тайната работи Бог. Тази диамантена воля е дейност на Бога. Тя е покоряващата сила на Бога. Тя изхожда от Пентаграма (от най-висшата мощ на Огъня). Тя е най-висшият престол - на него ликува Огънят.

* ЖИВОТЪТ НА МОЙСЕЙ * 

Мойсей е бил сериозен, замислен и мълчалив. Той сполучливо издържа всички изпити на Посвещението в тайните. Работил е с ключа на диамантената воля (неизменност докрай). С този ключ той е считал изпитанията за нещо незначително. Той е можел да прониква в свещените числа, в тяхната вътрешна тайна. Стремил се е да прониква във всички тайни на Египетските Посвещения. Той е знаел, че Великият Дух винаги му помага да постигне своите цели. С разрешение на фараона той е бил назначен за свещен писар в храма на Озирис.

Диамантената воля е позволила на Мойсей да проникне в тайните на Битието. Преди това Мойсей е изучавал усърдно Мъдростта на Хермес.

* Новото разбиране * 

Диамантената воля е по-важна от всички дарби и окултни сили. Тя е в единство с Бога.

* ОТКРОВЕНИЕТО НА ЙОАН *  

Учителят препоръчва най-вече съчетанието на трите метода едновременно - развитие на ума, сърцето и волята. Учителят казва, че най-вече се набляга на диамантената воля, която използва богатствата, които са се развили в миналото от ума и сърцето.

• ОКУЛТНИ ЗАКОНИ •

Ключът на словото се постига само от диамантената воля.

* НОВИТЕ ФОРМУЛИ на Бялото Братство * 

За диамантената воля

Господи, нека диамантената воля преобрази моята земя в Слънце.

За най-силното магнитно поле

Господи, научи ме да живея във висшата сфера на диамантената воля.

Помнете: Окултната наука на Бялото Братство е запечатана с 10 печата. Тук се намира Висшето съкровено знание, което произхожда от принципа. Принципът определя най-могъщото влияние… това се отнася до могъществото на диамантената воля.

Само диамантената воля разбира символите т.е. езика на Небето.

С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надраснали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба… познаващи същността на учението… чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане… няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение – смирението е висок връх… Огнената група във Варна работи ежедневно, няма отлагане, няма отпускане, няма умуване, няма удоволствия – огнен цикъл… Могъщи огнени практики – в тихите часове, когато светът спи, ученикът работи. Трудно се спи, когато ученикът е запален от великото и универсално учение на Учителя, трудно се яде – защото истинската храна на ученика е преди всичко огън… Критикарите са извън учението, тези, които ни одобряват, също нямат значение за нас – мощна работа, огнен стремеж, мощно окултно развитие, изключителна воля.

Дълбоките преживявания, които Учителя ми даде докато живеех изселен от Варна – в гората, ми помогнаха да разбера дълбоките тайни на живота… и как работят формулите. Сега искам и на вас да помогна, но според вашата свобода и разбиране, и макар че не мога да изнеса специалните формули на Бялото Братство, ще изнеса достатъчно ясно това, което трябва да изнеса според мярката. Аз работех мощно за Учителя и Учителя работеше мощно за мен – Той ми посочи методи как се развива абсолютната вяра, безусловната вяра… Това беше началото, защото само вяра не ме задоволяваше – после дойде и Любовта, после и Мъдростта, после Истината, и накрая и тяхното съединение, после пътят на волята от силна воля към диамантена воля… За диамантената воля има специални упражнения, които аз пазя за тези, които ще бъдат посветени във втората и третата част на Пентаграма.

Името Беинса Дуно е шифър, то беше шифър още в Египет, когато работехме заедно под пирамидата… Името Беинса Дуно е едно от имената на Абсолютния Дух, но Учителя се е облякъл в такова смирение, че кой може да го види – само този, който се е домогнал до висшата тайна на смирението, а то отговаря на един от великите аркани на Мъдростта. Учителя ще бъде разбран в бъдеще дори и от своите близки ученици… Учителя се познава на едно по-високо равнище само от вътрешния кръг. Учителя не се познава със задаване на въпроси – колкото и разумни да са те… Учителя се познава по друг път, но този път е дълъг, това е пътят, при който силната воля е надрасната и се работи в полето на диамантената воля. Това е един изключителен свят и тогава, когато постигнеш тази воля, ти ще се съединиш с Истината и Той ще ти се открие, а що се отнася до външното име на Учителя – Петър Константинов Дънов, то това е само подготовката – П.К.Д. означава Пътят към Духа – това е пътят на начинаещите… Учителя има и трето име – то се дава само на вътрешния кръг… Ще кажа само, че то съдържа тайната на живота.

* ФОРМУЛИТЕ - СВЕЩЕНИ КЛЮЧОВЕ * 

За диамантената воля

Господи, нека диамантената воля преобрази моята земя в Слънце.

* СМИРЕНИЕТО - ТОВА Е ДА ВИЖДАШ ДУХОВНО И БОЖЕСТВЕНО * 

"Любовта усилва волята" - казва Учителя. Диамантената Воля показва, че ти си извоювал своята Божествена Същност.

* ЕХО ОТ ДРЕВНОСТТА ЗА ЕДИН КЛОН НА БЯЛОТО БРАТСТВО * 

Когато Розенкройцерството „замря", т.е. оттегли се навътре, тогава дойде Учителят, който донесе Универсалната Мъдрост, която беше новият импулс. Новият импулс е свързан най-вече с идеята за диамантената воля, която всъщност е тайното учение на Древната мъдрост. За тази воля съм говорил много в своите лекции и във Варна и в София. Богомилите казват че: само постоянното във вас е сигурно.

* СВРЪХ ОРЕЛЪТ * 

Когато разбереш всичко това, тогава не ти остава нищо друго освен да изучаваш дълбоките и величествени закони на смирението и Божествената любов. Ученият все още не е в началото на своя път, но светецът е в началото, а началото е преобразяване, трансформация. Пътят на преобразяване не е трупане на знания, това е пътят на диамантената воля, това е пътят на Орела.

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments