Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - ОТВАРЯНЕТО НА СЕДЕМТЕ ПЕЧАТА НА БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ - 2

ОТВАРЯНЕТО НА СЕДЕМТЕ ПЕЧАТА НА БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ - 2

Как да активираме чакрите в тялото

Послание на Архангел Михаил
Чрез Рона Хърман


За да ви помогнем повече във възстановяването на пълната и точна връзка с вашите духовни ръководители, ангелски помощници и вашето Духовно Семейство, с което заедно трябва да се придвижвате във Висшите Сфери на съзнанието, ние ви предлагаме следното упражнение:

Направете няколко дълбоки вдишвания, съсредоточете съзнанието си дълбоко в Свещеното си сърце. Представете си /независимо от това, което чувствате/, че Същността на Душата ви се намира вътре в Сферата на Светлината, преминавате през портал, разположен на задната страна на вашето Свещено Сърце. Вие бързо ще се преместите в Петото Измерение в новата Пирамида на Светлината, която беше специално разработена като място на срещата с вашите Души приятели и спътници, с които заедно преминавате в съвършените честоти на Висшите Сфери. Преместете се в това Свещено пространство и заемете своето място зад кръглата кристална маса. В това време огледайте стаята и обърнете внимание, че тези, с които трябва да общувате и работите, също седят на кристални столове около масата. Отделете време, за да разпознаете тези, които се намират заедно с вас във вашата Пирамида. С времето ще бъдат добавяни нови хора и вашата Пирамида на Светлината ще се разширява, за да ги вмести всички.

Както и във всички други Пирамиди на Светлината от Висшите Измерения, над центъра на кристалната маса, под върха на Пирамидата, се намира чист кварцов кристал, с два заострени върха. От гигантския кристал по цялата стая се разпръскват светещи мълниеносни искри. Това е разредената Същност на Висшия Създател и нашия Бог Отец / Майка – Адамантовите Частици на Божествената Светлина. Под масата се намира фонтан с блестящ Виолетов Пламък, който обхваща цялата стая, преобразувайки всяка несъгласувана енергия, която сте пренесли на това място, за да изчисти и да освободи всичко. Често идвайте на това Свещено Място, за да укрепите своите отношения и връзка с Духовното ви Семейство на Светлината.

Aз съм Божествената Светлина

Кажете си: „Аз възстановявам своето неотменно божествено право и връзка със своето Висше Аз, със своето Семейство на Душата и всички същества на Светлината, с които ми предстои да работя и да общувам, за да получа достъп до космическата мъдрост и истината, която трябва да поема, и която трябва да споделя. Тук и сега аз възстановявам своето самомайсторство и всички качества, дарове, добродетели и свойства на своето Божествено Аз. Аз искам да бъда личен жив пример на Любовта, Хармонията, Изобилието и Радостта.
Аз съм Божествената Любов, аз съм Божествената Светлина, аз съм Божествената Воля, аз съм действената Божествена Мъдрост. Нека бъде така! Това съм Аз! Аз съм това!”

Смели мои герои, тъй като процесът на Възнесението се ускорява, сега е по-важно от всякога, да използвате колкото се може повече и по-добри практики на преобразованията. Те могат да се окажат много простички; но по-горе посочените упражнения / медитации са мощни инструменти, които помагат да се освободите от старите вибрационни модели и да помогнете на вашето завръщане към упълномощеното състояние на дуалността вътре във физическия ви съд така, че вашата Песен на Душата / Енергийният ви Подпис да стане прекрасна, хармонична симфония от огромна важност и сила.

Ние се стремим да ви дадем необходимите инструменти и цялата възможна информация, която да ви помага по Пътя на Освещаването. Но вие трябва да поемете отговорността за своето завръщане към Самосъвършенството. Ние сме до вас, за да ви помагаме, тъй като възстановявате своя законен статут на Духовни Същества, изпълняващи Божествената мисия за нашия Бог Отец/Майка. Приветстваме ви за вашата храброст. Безкрайно ви обичаме.

Аз съм Архангел Михаил.

Източник
Превод: Селена | Самосъзнание.com

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments