Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Седмично послание на Хиларион 14-21 юни 2015г.

Седмично послание на Хиларион 14-21 юни 2015г.

еволюцията на вътрешното си израстване

Възлюбени,

Всеки от вас се разширява за потенциала, който е в него. Този потенциал ви приканва нататък, трогателен в безкрайните си възможности, и творческите му енергии помагат за отварянето на портала към необходимото движение и посока. Това създава вътрешно израстване и не се вижда външно, но се усеща вътрешно. Следвайте сърцето си във всички неща. Старите начини на действие сега еволюират, тъй като вие следвате вътрешното си напътствие с вяра и решителност. Вярата в интуицията ви става по-развита и вътрешните ви прозрения водят до по-голяма осъзнатост относно хората и ситуациите, които ви заобикалят. Като се упражнявате да сте спокойни и тихи идва вътрешно знание, духовна енергия, която се фокусира върху разбирания, идващи от отвъд разума. Когато се оставите на напътствията на по-висшите си аспекти, възможността да проявите интуицията си става реалност в своята работа във вашето ежедневие. Ключът е да отделите време за спокойствие и да знаете, че сте на правилния път.

Творческите сили, които пазите в себе си, сега се разгръщат и вие откривате нови нива на изразяване, защото търсите още по-голямо разширение в намирането на начини да споделите богатството и добротата си със света. Това ви отваря за изобилието на вселената и по-големите дарби, които придобихте през времето и еволюцията на вътрешното си израстване, започват да намират физически израз. Вярата ви в себе си и в ценността и стойността ви се усилва, когато още повече се синхранизирате с тази по-висша вътрешна посока. Осъзнавате, че само ограниченията, които изпитвате, са тези, които вие си налагате и се стремите да счупите тези кристализирани форми, за да може да се разширите повече в области, които разкриват още по-голям потенциал. Тъй като границите на съзнателния ви ум са преместени, вие издигате енергийното си ниво и честота в следващата си стъпка от вашата продължаваща еволюция на съзнанието.

Като се фокусирате още повече върху духовните ценности, сърцето ви се отваря и повече осъзнавате силата на духа вътре, която се стреми към още по-голямо проявление във външния свят. Важно е да сте себе си, да знаете кои сте и да сте заземени в това знание. Напред излизат нови начала и скрити преди аспекти от вас идват в проявление. Позволяването на оформяне на тази нова посока носи нови перспективи и излиза ново ниво на вътрешната ви истина, за да бъде призната и напълно интегрирана. Това ще ви отвори за още по-голямо разбиране и разширение на себе си.

Позволете на това ново ниво наистина да докосне всички аспекти на вашия живот. Личната мъдрост се натрупва чрез опит и ви насочва и отваря за още по-големите загадки на вселената. Тя просветява духа ви и ви носи по-голямо осъзнаване, че имате свободата да бъдете или да правите това, което желаете, всичко, което трябва да направите, е да заявите правото си на това. Изборите пред вас са неограничени и всичко, което трябва да направите, е да предприемете нужното действие, за да ги заявите като свои. Да си богат в света си значи да изпитваш радост от творчеството. Това, което задвижвате, се връща към вас. Вие контролирате всяка ситуация, с която се срещате, чрез това, което изберете да задействате. Вселенската творческа енергия винаги присъства и този космически баланс и съвършенство се отразява във вас, разпознайте това и влезте в ритъм с творчеството.

Трябва да има баланс между духовното и физическото. Винаги има модел, ред и система в действие при всяко творение, което се проявява. Има постоянен поток на енергия, която идва от различни реалности и дарява семената на мъдростта, които ви трябват за вашата продължаваща еволюция и просветление. Тази мъдрост ви свързва със светлината, която озарява връзката ви с безкрайността. Личната ви звезда чака да изгрее в живота ви.

До следващата седмица ...
АЗ СЪМ Хиларион

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2015/06/14-21-2015.htmlМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments