Преодоляване на Страха от Любовта

цялостност, приемане, Божественост, прозрачност, истинност

Архангел Гавраил чрез Шели Янг

30 април 2015 г.

Приветствам ви, Скъпи!
Каква чест и удоволствие е за нас да бъдем с вас днес. Приветстваме решението ви да дойдете тук днес и да помогнете за укрепването на енергията на тази група. И, разбира се, говорейки за групата, имаме предвид не само тези, които са се събрали в тази стая, но и тези, които ще слушат или четат това послание по-късно в интернет.

Приветстваме ви във времето на вашето придвижване напред, за вашата смелост и високия дух, за прекрасното чувство за хумор и упоритостта, за вашето щедро и любящо сърце. И искаме да ви кажем отново, че вие вършите великолепна работа.

Вие се учите да уважавате себе си и да балансирате своята Божественост с човешката си част. Вие се учите да растете и да се развивате, да се движите напред, да освобождавате ненужното и да интегрирате новото и се учите да правите това много по-непринудено и леко, отколкото когато и да било преди. Много неща научихте през последните няколко години. Много се променихте и сега минавате през живота с такава подкрепа и самоуважение, както никога по-рано.

Но при много хора ние виждаме, че освобождавайки се от старите убеждения, които повече не ви служат, вие все още изпитвате остатъчен страх от любовта, и именно това искаме да разгледаме днес.

Според това, как се придвижвате напред по пътя на възнесението, продължавайки да се освобождавате от старото и ненужното и да интегрирате енергиите на високите вибрации, вие изчиствате всичко, освен любовта, която самите се явявате. Скъпи, чуйте ни, когато ви говорим, че вие сте родени от безусловната любов. Няма и не е имало нито един момент във вашето пътешествие, когато да не сте били безусловно обичани от Източника. Това е истината на битието ви. Вие сте същества от любов. Любовта – това е вашата операционна система. Затова целта на вашето израстване, на всички промени, които правите, е в това, да се върнете към любовта, която самите вие се явявате. Казано по-просто, вие се движите от лъжливия модел на условната любов към истинската, безусловната любов, която сте самите вие.

Практически всички вие сте израснали в условията на модела на условната любов. Учили са ви, че любовта – това е „бонбон”, който получавате за достатъчно добро поведение. Ако сте достатъчно добри, достатъчно съвършени, ако вие сте достатъчни, можете да заработите любов като награда. И заради това представата ви за любовта и властта са се смесили. Тези, които имат власт над вас, ще ви обичат, ако вие сте достатъчно добри. Ако пък не – те ще ви отхвърлят.

Всичко това ви е създавало огромни проблеми. Това е дошло при вас от теологията – трябва да бъдете добри, за да заслужите любовта на Бога, разпространило се е и в семейството – доколкото сте добри, толкова заслужавате любовта на родителите си. А сега сте приложили този модел и върху самите себе си. За да обичате себе си, ви е нужно да бъдете добри според собствени невъзможни стандарти. Този шаблон пронизва всички области на живота ви.

И все пак, вие се освобождавате от толкова много стари вярвания и убеждения само, за собствено удивление, да станете същества на безусловната любов. Какво означава това обаче? Как мога аз да бъда същество от безусловна любов, ако се боя от осъждания, ако се боя да бъда отхвърлен, ако това, което ми се предлага в качеството на любов, въобще не се усеща като нещо добро? Как можете да чувствате безопасността и безусловната любов, ако всичко, което сте изпитвали досега в земния си живот, е било така или иначе форма на условна любов?

Това създава огромно объркване, когато ви представят нещо за любов, а после го използват в качеството на инструмент за контрол над вас. Сякаш някой ви предлага сладолед и вие с радост се съгласявате, тъй като знаете, че сладоледът е нещо чудесно и ви се иска да го опитате. Но при проверката се оказва репички, които вие изобщо не обичате. Вслушайте се в нас, когато ви казваме, че много от това, което ви предлагат в качеството на любов, изобщо не е такова! Но така, както си изяснявате кое е сладолед и кое не е, така че спокойно и без страх да му се насладите, по същия начин можете да постъпвате и с любовта.

Затова сега, когато вашите представи и убеждения относно любовта са еволюирали и са преминали на друго ниво, имате възможност да се промените. Дошло е времето да приемете своята истинска същност като същества на любовта. Дошло е времето да приемете любовта в качеството на своята истина. Ако хората са напълно честни със себе си, то първият им подтик във всяка ситуация ще бъде да обичат и да се чувстват обичани. Но те се спират поради страха да не се излъжат, от страх, че това чувство ще ги нарани по един или друг начин. ВИЕ трябва да се научите да излизате от това, което не е любов, за да преминете към любовта.

Затова ви казваме, че всичко, което може да ви нарани: предателство, пренебрежение, болка, които са ви били представяни в качеството на любов, въобще не са били любов. Това е било отсъствие на любов, което е наранило и вас, и сте били съвършено прави, опитвайки се да избягвате това отсъствие! Вие съвършено правомерно сте желали да избягвате болката, която носи в себе си отсъствието на любов. Разбирате ли? Вие сте били прави! Затова ако знаете какво не искате, не искате условна любов или отсъствие на любов, ние ви призоваваме да се обърнете към това, което искате. Към безусловната, приемаща, безопасна и прекрасна любов. За да се излекувате от отсъствието на любов, вие трябва да приемете нейното присъствие.

Следващият въпрос е „Как обаче да направим това?” Това трябва да започне отвътре. ВИЕ трябва да започнете да виждате в себе си съществото от любов. Вие произхождате от Източника, Скъпи! Дошли сте от безусловната любов. Как изобщо можете да бъдете нещо друго? Дошло е време да приемете собствената си Божественост и своята Истина, да престанете да „се биете” със себе си и да се отричате от себе си, прилагайки върху себе си модела на условната любов.

Когато се научите да обичате, да уважавате и да се грижите за себе си, ще се излекувате и ще се преместите в енергийно пространство, в което ще можете да привличате към себе си само още повече безусловна любов. Когато изоставите опитите си да унищожите своето его, а започнете да се отнасяте към себе си като любящи Водачи и родители, когато намерите своето вътрешно дете и му дадете онази любов, от която то винаги се е нуждаело, вие ще станете много по-спокойни в отношението си към любовта, тъй като основа за вашето движение в живота ще престанат да бъдат страхът и разделението. Ще започнете да въплъщавате и да интегрирате това, което повече от всичко искате да изпитате.

Когато приемете своята Божественост, вие се изравнявате с Източника, което позволява на любовта да тече свободно към вас и чрез вас. Това ще ви позволи да пропускате чрез себе си такова количество любов, че няма да остане нищо повече, докато се излива от вас навън навсякъде, където и да сте. Вместо да се опитвате да ограничавате безусловната любов по свой начин с мислите, вие ще започнете да усещате нейното изобилие.

Любовта не се отнася към това, което е възможно само в ограничени количества. Любовта е повече от достатъчно за всички. И в това е нейната същност. И когато започнете да приемате този безопасен и любящ модул на безусловната любов към самите себе си, ще се почувствате толкова цели, излекувани и радостни, че просто няма да можете да сдържате това състояние вътре в себе си, ще го споделяте навсякъде и с всички.

Когато очаквате любов, вие я и получавате. Затова ви молим да си зададете един много прост въпрос. Колко повече би била вашата любов, ако имахте гаранцията, че тя няма да ви нарани? Ако тя е значително повече, това може да ви послужи като добър индикатор за това, колко ви е необходимо да промените възгледите си за любовта. Това ще ви позволи да разберете доколко съответствате на безусловната любов.

Скъпи, оставете идеята, че да обичаш докрай е безразсъдно глупаво и безразсъдно. Как можете да очаквате пълен опит, ако „пробвате водата само с един пръст”? Така няма да ви се получи нищо. Вие трябва да БЪДЕТЕ любовта. Трябва да освободите илюзиите, старите истории, които просто вече не работят, и да въплътите своята истина, ставайки всичко това, което желаете да изпитате.

Безопасният преход към любовта означава, че вие обичате достатъчно себе си, за да установите здрави граници. Това означава, че любовта, която давате и получавате, усилва всички, а не само един. Много от вас дойдоха тук с договори за служене и вашите любовни взаимоотношения са изградени върху „спасението” на другия човек. Вие поемате ролята на лечител, на „спасител”. Макар вашето нежно сърце да се чувства „на правилното място”, тази любов не служи за подсилването на никого.

Любовта поощрява другия човек към търсене на своя собствен източник на любов, на своята собствена Божественост, към излъчването на своята собствена светлина. Спасявайки някого, вие само подсилвате съзнанието на жертва. Всъщност, казвате: „Аз не вярвам, че ти можеш да направиш това правилно”, което само лишава другия човек от сила. Вместо подсилване, това подхранва зависимостта.

Това също изкарва и вас от равновесие. Много от тези, които са дошли тук с договори за служене, изпитват повече трудности с приемането на любовта. Тъй като вие сте настроени да давате и да служите, на вас ви е много трудно да приемате любовта. Скъпи, вие трябва да влезете в потока на любовта, за да станете всичко, което можете да бъдете, и за себе си, и за другите. Разбирате ли? Това означава честност, справедливост и БАЛАНС. Това означава, че любовта трябва да служи на всички в равна степен, включително и на самите вас.

Безусловната любов означава, че виждате хората такива, каквито са, и им вярвате. Това означава, че вие ги обичате толкова, че им позволявате да бъдат любими, според техния собствен избор, позволявайки им да получават своя собствен опит, да търсят собствената си светлина и самостоятелно да стигнат до разбирането за безусловната любов.

Когато обичате себе си безусловно, вие позволявате на хората безопасно да влязат в своя вътрешен кръг. Вие знаете кои са тези хора. Хората, които допускате до себе си, са равни на вас по цялостност, приемане, Божественост, прозрачност, истинност.

Ако човек все още не се отнася към вас с такава безусловна любов, това не означава, че вие не трябва да го обичате. Това просто означава, че вие го считате за такъв, какъвто той е сега, но разбирате, че засега не можете да го допуснете до своя най-близък кръг. Когато станете взискателни и достатъчно обичате себе си, за да не допускате такива хора прекалено близо до себе си, при вас ще изчезне причината да се боите от любовта.

Много от вас ще кажат: „Добре, Гавраил. Аз смятах този човек за достатъчно безопасен, за да го допусна в своя вътрешен кръг, но той се оказа съвършено не такъв.” Скъпи, ако не сте напълно честни със себе си, ще признаете, че сте получили знаци и предупреждения за такива хора. Болшинството от хората показват своята вътрешна същност много бързо. В много редки случаи, когато поведението на хората за вас е съвършено неочаквано, приемете откриващата ви се истина и постъпете адекватно. Ако някой се държи с вас жестоко и непредсказуемо по отношение на любимото ви дете, нима няма да се застъпите за него? Призоваваме ви също така да се отнасяте и към себе си.

Разбирате ли? Всички вие можете да направите това! И всички вие сте напълно готови за това. Преходът към безусловната любов в живота ви – това е следващото ви стъпало. Това е следващото удивително нещо, което трябва да изпитате. Това ще продължи великия скок, и вие играете в това основната роля. Ще станете образец, който показва какво е нужно да се прави, как да се съедините със своята истина. Ще станете сияещи учители, които учат другите със своя пример.

Ще станете въплъщение на факта, че истинската, безусловната любов никога и никого не може да нарани. Тя възвисява, поощрява, разширява и поддържа всички, като способства за растежа. Тя изцелява. Тук няма от какво да се боите и това е, което вие толкова дълго сте търсили.

Обичайте себе си толкова, че да СТАНЕТЕ любовта, която съставя вашата истинска същност. Обичайте себе си толкова, че чистосърдечно да изразявате любовта, привличайки към себе си тази любов, която заслужавате.

Ето какво искахме да споделим с вас днес. И това ни достави огромно удоволствие.

Източник


Превод: Селена | Самосъзнание.com


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments