5 начина за Ликвидиране на Кармата - Петър Дънов

5 начина за справяне с кармата

Според метафизиката много от нещата, които ни се случват в този живот са продукт на лоша или добра карма, натрупана в това или минало прераждане. Приживе големият философ и феномен Петър Дънов е дал някои напътствия в тази посока. 
Според Дънов кармата са всички дългове и прегрешения, „записани в Божествената книга“.

Веднъж пред учениците си той сравнил кармата с дърво.

„Представете си, че близо до корените на някой голям дъб посадите едно малко цвете или растение. Как мислите, добре ли ще се развива това цвете? – Цветето няма да се развива добре. Защо то не ще може да вирее? В скоро време това цвете ще заглъхне, защото дъбът ще поглъща всички хранителни сокове от земята, както и светлината на Слънцето, тъй щото почти нищо няма да остане за цветенцето. Следователно вие трябва да имате предвид, че старият човек, който живее у вас, както и всички стари възгледи и разбирания за науката, за живота, представят голямо дърво, подобно на дъба. И ако вие не се отдалечите от корените на това дърво, каквато работа и да започвате, няма да успявате.“

А ето и някои кармични съвета от основателя световното дижвение – Бяло братство.

1. Бог дава, Бог взема

„Използвай богатството си, което Бог ти е дал. С него веднага можеш да изплатиш кармата си и да станеш съвършен. Ако не използваш богатството си разумно, ще попаднеш под друг закон и ще увеличиш кармата си…

Всеки човек, когато умира, усеща, че всичко е изгубено. Идете при някой умиращ и го попитайте: „Доволен ли си от своя живот?“ Какво ще ви каже? – „Дано ми повърне Господ живота, другояче ще живея.“ Ние все уреждаме живота си, а животът си остава неуреден. Не, животът за ученика е уреден! Туй, което трябва да стане, е определено. Това не е ограничение на волята ви, защото всяко нещо става по закона на кармата. Идва един беден, който не ви познава, и ви иска хиляда лева назаем. Този човек в едно минало съществуване ви е приел в дома си, дал ви е десет хиляди лева назаем, но вие сте задържали парите, офейкали сте и не сте му ги върнали. Минават хиляда години, той идва да ви ги иска. Ако се пресметнат с лихвите, колко трябва да платите? Той ви иска хиляда лева, а вие казвате: „Не признавам.“

2. Силата на Любовта

„Кармата се разрешава само чрез Любовта… Законът на прераждането е закон за изкупуване и освобождаване на човека от погрешките на миналото. По същия закон човешкият ум и човешкото сърце се раждат и прераждат."

Идат нови времена, нови условия, нов живот. За кого? – За добрите хора. Само добрите и любещи хора имат бъдеще. Само те имат добри условия. За лошите хора и за онези, които живеят в безлюбието, няма бъдеще, няма добри условия. Това е закон, който сами ще опитате. Който иска да смекчи съдбата си и да избегне от закона на кармата, трябва да приложи доброволно Любовта, а не насилствено. Любовта освобождава човека от всички мъчнотии и страдания, от всички противоречия и заблуждения. Достатъчно е гъсеницата да се превърне на пеперуда, за да се освободи от мъчнотиите си. Пеперудата се храни с чиста, хубава храна. Ето защо, прилагайте Любовта и вървете напред.

3. Отрицателните мисли

„Как може да се лекува човек? – Като се освободи от всички отрицателни мисли в ума си и от всички отрицателни чувства в сърцето си… Абсолютно здравият човек е свободен от закона на отрицателното внушение, от всички кармически връзки. Той се е развързал благодарение на закона на Любовта и на закона на Истината. Казано е, че Истината освобождава, а Любовта възкресява…“

„При всяка своя мисъл, при всяко чувство и действие, давайте си отчет какви са отношенията ви към Бога, към ближния ви и към себе си. Правете вътрешен анализ на всичко, което минава през вас. Този анализ е нужен за самите вас, а не за другите. Що се отнася до Съществата, които следят кармата на човека, те не се интересуват от вашия анализ. Те само следят всички ваши външни и вътрешни прояви и отбелязват, пишат сегашния и бъдещия ви живот. Сегашният и миналият ви живот определят вашия бъдещ живот. Тия Същества са много строги. Те не пропущат нищо от вашия живот. Те изваждат лентата на миналите ви животи, развиват я и в най-малки подробности преглеждат формите, през които сте минали. Те следят вашите прояви и определят условията на бъдещия ви живот. Сега е време на ликвидация с кармата.„

4. Мирът

„Единствената сила, с която можем да се освободим от човешката карма, то е само мирът… Съвременните хора трябва да работят за своето самовъзпитание, както и за възпитанието на младите, но по нов начин. Кармата на съвременните хора е голяма, тежка, тя е натрупана от хиляди години насам и трябва да се ликвидира с нея. При това положение смешно е, когато някой се заканва на хората, иска да им покаже кой е и какво може да направи. Какво можеш да направиш? Ти имаш да плащаш хиляда полици по хиляди левове! Изплати първо тях, че после ще показваш на хората какво можеш да направиш.“

5. Освобождаване със силата словото

„Сега вие ликвидирате кармата си. Знайте, че вие сте в последната фаза на вашата карма. Това е така назряло сега, че колкото по-скоро, толкова по-добре за вас. Всяко едно отлагане е вече лошо. Българинът казва: „Късо я режи.“ Някои казват: „Да вземем да ходим из горите.“ Из горите са ходили калугерите, това е един начин за укрепване само. Сега няма къде да бягаш вече. И който ходи из горите, и той ще се върне между хората.“

Сутрин да се пее: „В началото бе словото“
Обед да се пее: „Бог е Любов“
Вечер да се пее: „Духът Божий“

Всяка сутрин да се повтаря по 10 пъти: „Ще се подмладя“

Да се казват за деня по 100 пъти следните глаголи:

Понеделник - чистя

Вторник - побеждавам

Сряда - уча

Четвъртък - давам

Петък – любя

Събота - съградя

Неделя – светя


Като се пие вода да се казва: Сила, Светлина, Добро.

При хранене като се отчупи първият залък, при първата хапка да се казва:


1 хапка - Сила за ума ми

2 хапка - Живот за сърцето ми

3 хапка - Здраве за тялото ми

Източник


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments