Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Всичко Съществуващо е Енергия - Вълни Вибриращи на Различни Честоти

Всичко Съществуващо е Енергия - Вълни Вибриращи на Различни Честоти

Всичко е Енергия

Вие като част от Вселената се управлявате от Универсални Закони, както и всичко останало, което съществува в тази Вселена. Аз съм тук, за да ви напомня за Закона на Потока. Всичко съществуващо е енергия и така вълни, вибриращи на различни честоти. Тази енергия е безкрайна и така никога не започва и никога няма да спре, трябва да е просто поток, развиващ се и трансформиращ. Част от вашето майсторство в човешка форма е да научите как да се запази тази енергия, която е живот, протичащ в по-плътните измерения, в които вие в момента вибрирате и съществувате.

Когато потокът на енергията се запуши имате застой, което води до дисхармония и болести в живота. За да се запази потока движещ се, трябва да се научите открито да давате и получавате цялата енергия. Не забравяйте, всичко е енергия, това включва и вашите мисли, времето ви, вещите ви, парите ви и вашите уникални дарби. Така че, за да получите трябва да участвате в трансформатора даване / получаване на енергийните закони на Вселената. Задържайки се за нещо, което вече не ви служи, блокира бъдещите възможности и изобилието течащо към вас.

От ключово значение, за да сте в състояние да позволите този поток от енергия е отварянето на сърдечната чакра и привеждането в съответствие с Космическото Сърце. Това помага на човешкия ум и его да се освободят от страха, раздялата, конкурентската обработка на мисли която сте научили и да станете доверчивите, любящите и течащите хора, които дойдохте да бъдете. Вселената ви подкрепя и обича и всичко е част от вас, запаметена в рамките на всяка клетка е паметта на цялата Вселена, вашите научни открития за Холографската Реалност потвърждават това.

За да се превърнете в господар на живота и енергията, трябва да започнете първо с овладяването вътре в себе си. Позволете на потока на живота, който е енергия, да ви води във всичко, което правите. Давайте свободно и открито, без дискриминация и преценка. Вие в края на краищата сте прекрасни Творци и все пак също и част от самото Сътворение.

В Безкрайна Любов.
Аз съм Учителя Дрю.

Канализирано съобщение от Учителя Дрю (Master Drew) от Великото Бяло Братство.

Прието от Kelly Peacey на 20 февруари 2014.

ИзточникПревод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments