Ѣ - Ятовата гласна: Небесният знак на Кирилицата и печатът на Славянството

 

Ятовата гласна: Небесният знак на Кирилицата

Ѣ – „Е двойно“ – Небесният знак, предаден на братята Кирил и Методий и свален от Божествения свят през 855г. за Славянското писмо и четмо.

Из Словото на Учителя Петър Дънов, съставител – Вергилий Кръстев


1. Ѣ – е знамето на Славянството. И Небесният знак на Кирилицата.

Той съществува само тук!

Той е кардинален космически знак. И е небесната звезда на Небето.


2. Ѣ – е печатът на Славянството в скрижалите на Бога.

И е печат на ангел Елохил – ръководителят на Славянството.


3. Ѣ – е „пряпорецът“, който е бил извезан със златни конци в горната част, до дръжката на руските бойни знамена от времето на Петър Велики – от 1708г. до Октомврийската революция 1918г., след което я премахват. Не са искали да им се напомня за императорските знамена и времена.


4. Ѣ – чрез този Божествен знак България е била освободена през руско-турската война /1877-1878г./ от петвековно турско робство. Извършва се чрез НЕБЕСНАТА ДЪГА, която е ЗАВЕТЪТ НА БОГА, управляван от Бог Елохил, който е Отец на Светлините. И Бог на Боговете! ЕЛОХИМ!

Ятовата гласна Ѣ е печат на Славянството

5. Ѣ – е създадена от числата 1 и 7.

Тя е Сатурнов знак, образуван от съвпад на Сатурн и Слънцето.

Действа поразяващо, като светкавица и мълния във времето и пространството, върху живота на Земята. Възкресява житното зърно, но и освобождава човек от веригите му.


6. Ѣ – съедини Небето и Земята, в която дойдоха и се заселиха българите.

И България стана Дом Господен. И съдба на света!

Тук бе дадено Словото на Бога на българското писмо и четмо.

И Русия се въздигаше и обединяваше, за да стане Държавата на Славянството.


7. Ѣ – е знамението на ангел Елохил, който е ръководител на България и на целокупното Славянство. Това е звездата, която държи в десницата си и от която излиза сила и мощ от Небето и раздава светлина на Земята. Виделина за Небето и слава за синовете Божии, населяващи Небето и Земята.


8. Небесната дъга е Бог Елохим, а звездата от нея е ангел Елохил.

Заветът на Бога е Елохим, а ангелът на Завета Господен е ангел Елохил.

Елохим е Бог на Боговете и Отец на светлините.

Елохил е ангелът Господен, който дава „Призванието към народа ми български…“ чрез Учителя Дънов през 1898г. в гр. Варна – България.

Ятовата гласна Ѣ е знамето на Славянската писменост!

9. Ѣ – е знамето на Славянската писменост!

Българите трябва да върнат небесния знак Ѣ в своята азбука. Тя ще стои като герб на славянското знаме, който ще обедини всички славяни чрез словото на Учителя Дънов. В Небесния знак е заложена свободата на България и обединението на целокупното славянство во главе с Русия.

И Русия трябва да възвърне Небесния знак в азбуката си, за да стане свята Русия с небесния знак на ангел Елохил и със Словото на Всемировия Учител на Вселената Беинса Дуно.

Амин!

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments