Лечението трябва да промени съзнанието - Елеазар Хараш

 

Енергията е главният фактор за бързото оздравяване

Същественото не е да излекуваш човека, а да му покажеш духовния път. Най-решаващо за болестите са духовните недостатъци. Без енергия лекарствата нямат значение. Енергията е главният фактор за бързото оздравяване. Най-голямото разлагане на енергията идва от бездействието. 

Не се страхувайте от болестите - те водят до вътрешно вглъбяване. Те изкореняват ваши стари дългове и повишават вътрешната дейност на Духа.

Какво означава здравето? Това са само условия за работа. Здравето не означава още да си благословен, само Любовта е благословена. Някои мислят, че здравето е благословено. Други мислят, че бракът е благословен.

Само Любовта е благословена! 

Опасно нещо ли е здравето? Много опасно. Защо? Защото обикновените хора го превръщат в проклятие. Важно нещо ли е здравето за човека? Не винаги, защото то е донесло на хората много беди, много карма. 

За кого е важно здравето? Само за любящия човек, защото той го вревръща в благословение. Той избира пътя на Истината, избира чистия живот, разумния живот и превръща здравето в благословение. Въобще любящият човек вревръща и болестта в благословение; не само здравето, но и болестта. От това се подразбира, че спящият човек превръща и здравето, и болестта в проблеми и проклятия. Трябва ли човек да търси здравето? Не. Първо човек трябва да търси Истината и Бога, тогава здравето ще започне да го търси. Такъв е законът. Трябва да знаеш кое да поставиш на първо място. Една грешка и вече все ще го гониш, но идеята е то да те годи. Тогава здравето ще те търси и освен това ще те намери. Иначе няма да може да те намери.  

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments