НАВОДНЕНИЯ: Средиземно море ще се приближи до Родопите няма смисъл България да се бори за излаз на Бяло море

Пророчества на Учителя за сегашните времена

ПРОРОЧЕСТВА НА УЧИТЕЛЯ

Европейските народи ще оголеят, ще изгубят силата си. Ще настане глад на земята - кокошки, пуйки, агнета, прасета ще намалеят, почти ще изчезнат.
Не само това, но и хлябът ще намалее - ще се дава дневно по 200-300 г на човек.
Всеки ще се пита: "Защо дойдоха тези времена до главата ни? "

***
Главата на Европа има да страда още много, докато разбере има ли Бог или не, съществува ли Божествен свят или не. Всички народи ще узнаят съществува ли Божествено право или не.

***
До края на 20-ти век, много напреднали същества - братя на Любовта, предци на човечеството, ще се вселят в славянските народи.
Те ще докарат велик духовен подем, но те са само авангардът.
Те са най-главните сили.
Тази промяна, която става сега в Русия, се дължи на действието на тези напреднали същества.
Те сега слизат в славянството.
Те именно докарват неговото обединение и работят за мисията му.
В Русия има пръснати на разни места хора, които работят за духовната наука. Те са адепти, Божествени пратеници.
В Русия се изработват новите форми на живота за бъдещето.
Тя е творческото поле на тези нови форми.

Средиземно море ще се приближи до Родопите няма смисъл България да се бори за излаз на Бяло море


"Балканският полуостров постепенно ще спада, ще потъва. Средиземно море ще се  приближи до Родопите и затова няма смисъл България да се бори за излаз на Бяло море. То само ще дойде. Някои крайморски градове ще потънат. Пристанище ще бъде един по-вътрешен град."

~ Беинса Дуно

Записки от беседите на Учителя

От хиляди години хората се бесят, колят, но какви са резултатите? Цялата земя е покрита с гробища. Няма  място, което да не е потопено в човешка или животинска кръв. Земята е толкова нечиста и опетнена, че като последствие някои континенти на Земята ще бъдат потопени. Новата култура не може да расте и да се развива на тази нечиста земя.

Ако светът не се оправи, няма да мине дълго време и той, заедно със своето богатство, ще се разруши и ще се намери на дъното на морето. Затова именно Бялото Братство работи усилено, приготвя хора за Новата култура, за Новия живот.

Казвам ви да вземете мерки, защото Земята ще претърпи голяма промяна. Ако не вярвате, ще дойде ден, когато ще проверите думите ми. Слънцето ще започне по-силно да грее и ще стопи ледовете. Къщите ви ще се разпукат, ледовете ще се стопят и вие ще започнете да потъвате. Казвате: "Каква съдба ни сполетя!" Никаква съдба не е това, но Земята е изменила своя път на движение, слънчевите лъчи падат под прав ъгъл и топят ледовете - оста на Земята се изправя. Вие живеете върху ледено море, закъснеете ли да промените живота си, в скоро  време ще се намерите върху дъното на морето. Сега и на вас казвам: Ако не изправите живота си, същото ви очаква. Това не е заплашване, това е естествено положение на живота. Великата вълна, която иде в света, руши ледовете и ги превръща във вода.

От Европа, Африка, Австралия и Азия ще останат като острови най-високите и непристъпни сега планински вериги

Оста на Земята ще започне да се изправя постепенно от 2002 г. По-чувствително изправяне на оста ще стане през 2029 г., в резултат на което ще се стопят белите шапки на Северния и Южния полюс и Земята в ниските си части ще бъде залята от голямо количество вода. От Европа, Африка, Австралия и Азия ще останат като острови най-високите и непристъпни сега планински вериги като Алпите, Кордилерите, планините в Норвегия, Швеция и др. Най-голям ще е континентът - островът в Азия, където се намира сега високото Тибетско  плато. Англия ще остане като малък остров. Водата ще залее и остави 1/10 част от сушата. Населението от 5-6 милиарда, в 2080 г. ще бъде около 120 милиона. Това са големите бедствия, които предстоят за хората от Земята.

Тоя, Непознатият, говори на целия свят, говори и на вас. Той ще разтопи къщите ви и основата, на която седите, ще изчезне. Ще се намерите върху водна повърхност. Затова постройте си кораб като Ноевия или поне малки и големи лодки. Като влезете в кораба или лодката, няма да имате нужда от никакви животни. За всекиго ще има по една малка лодка и малко храна, колкото за един човек.

Карта на Японския Архипелаг

Понеже цялата земя е оцапана и по нея няма и една педя, на която да не се е проляла човешка или животинска кръв, а и ние живеем върху костите и остатъците на миналите култури преди нас, за идващата Шеста, светеща раса се създава нов континент с абсолютно чиста земя и вода. Новият континент ще се образува между Азия и Америка и ще се издигне от водите на Великия океан. Островите, на които сега живеят японците, ще бъдат върховете на планините на новия  континент, които ще достигнат повече от 9 000 м височина - толкова,  колкото сега е дълбок Великият океан на това място - Марианската падина,  дълбока 11 200 м. 

Строи се цял един нов континент във Великия океан. За всяка нова раса трябва нов континент. Този континент ще се покрие с най-хубавите извори. Той ще бъде с планински местности. За да се издигне една планина от известни сили на няколко хиляди километра височина, какъв напор ще има? Няма ли да се отрази това в Европа и Азия? Казва Писанието: "Земята ще се тресе като пиян човек."

Земята под Тихия океан е скрита. Тя ще излезе над водата, това ще е шестият континент, по-голям и чист от сегашните пет. Ще настъпят големи промени - духовни, умствени и физически. На Слънцето и Луната също ще настъпят промени. Този живот си отива, за да стори път на новия. Материята ще се измени. От Слънцето идват грамадни магнетични течения, които повдигат континента и го озонират.

Новият континент, който ще изникне от дъното на Великия океан, ще бъде континент на Шестата раса. Сибир ще се съедини с новия континент като негова част. Дето се явяват тук-таме островчета по Великия океан, това ще бъдат върховете на планините на бъдещия континент. Водата на Великия океан ще залее някои от съвременните континенти. Хората ще видят неща, които не са виждали.  Известни континенти ще потънат, а други континенти ще се повдигнат над морето.

Снимка на Японските Острови

Водата на Великия океан, например, ще залее някои от съвременните континенти, а голяма част от сега живущите хора на Земята ще се преселят на негова почва. Ще се потопи цял континент, за да се спаси светът. Ще изплува грамаден континент от Великия Тихи океан, а сегашна Европа ще бъде един остров - остров на белите. Части от Франция, Белгия, Гърция ще потънат. Сахара ще се наводни - ще стане море, около което ще възникнат култури. Климатичните условия ще се изменят.

Възможно ли е Господ да ни извади от Европа и да ни постави на почвата на Великия океан при съвсем нови условия за нас? В това няма нищо невъзможно. Както сте напуснали Небето и сте слезли на Земята, така ще се изселите и от Европа. Това не е нищо друго, освен преселване.

Новият континент може да се съедини с Америка и със Сибир. И тогава Америка ще се увеличи към Великия океан. Ще останат големите гори на Америка, където човешки крак не е стъпил.

Великият френски ясновидец Нострадамус - XV век - казва, че Англия и Италия ще потънат под водата.

Цяла Франция ще потъне. Част от Русия и Турция и част от Германия.

Чрез землетресение постепенно ще потъва част от Средиземно море и бреговете наоколо

Чрез землетресение постепенно ще потъва част от Средиземно море и бреговете наоколо.

Средиземно море ще се влее в Каспийско. В Азия ще се образуват много и големи езера. Балканският полуостров постепенно ще спада, ще потъва. Средиземно море ще се приближи до Родопите и затова няма смисъл България да се бори за излаз на Бяло море. То само ще дойде. Някои крайморски градове ще потънат. Пристанище ще бъде един по-вътрешен град.

От Слънцето се дирижира как трябва да се преустрои Земята, кое място да се издигне и кое да потъне.

Единственото нещо, което ще остане от света, който виждаме около нас, са месецът, звездите и Слънцето.

📖 от книгата "Петър Дънов - Учителят, Лечителят, Пророкът", том 3 📖

Прочетете какво казва Преподобна Стойна по темата: “Ке ни вземат Бяло море и много други земи, но ще изтекат много години и морето само ще си дойде при нас.”

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments