БОГОМИЛИТЕ И СВОБОДАТА из Словото на Елеазар Хараш

 

Богомилите показаха Пътя към чисто духовната Свобода

Богомилите показаха Пътя към чисто духовната Свобода. Те са напълно съзнателни духовни Същества. Бяха абсолютно верни на Бога и го доказаха на кладата. 

Всеки, който се е посветил на Истината, е жив богомил, а да се посветиш на някаква си Църква или религия - това е падение. Казвам: бъди истинен, а не религиозен. Истината ще ти донесе Свобода, а религията - робство. 

Картина на Лили Димкова - Духът Христов

Картина на Лили Димкова: Духът Христов

Учителят казва: "Христос е богомил и за богомилското Му учение Го разпнъха на кръста". И казва още: "Когато разгониха богомилите из България, българският народ падна под турско робство за цели 500 години". Това са думите на Учителя. Такава е заплатата за изпъждането на Божествените същества, винаги така се заплаща. Много просто: всеки, който е изпъдил Истината от себе си, той е изпъдил Бога и тогава той става роб, вече няма избор. Тогавашната бедна духовно България уби верните богомили и оттогава не може да се оправи. Няма оправяне, когато Бог е отхвърлен.

Богомилите са една чудна струя в Тайната на българския народ. Богомилството показа, че в човека има нещо повече от човека - това е Божествената природа. 

Богомилството не е външно учение, то е Тайно Учение и когато го разбереш, просто умираш за Бога: и буквално, и преносно, и всякак - умираш за Бога! Богомилството е просто истинското християнство, неприетото истинско християнство. А външното, показното, то си остана болно и несъвършено и така ще продължава. Външното винаги е лицемерно. Когато си видял Тайната на Бога, вече никаква клада не може да те спре.

Гонението на богомилите беше едно българско разпъване на Христос, т.е. на чистите съзнания. Чрез гоненията Бог постигна Своята Тайна цел. Чрез тези гонения Той събра истинското ядро от хора, устояли на Истината. Те са тези, които са Му трябвали, и те заслужили Неговото вечно благословение. Гонението е велика благодат, защото чрез него богомилите се сплотяват в Бога, в Неговата Истина. 

Богомилите победиха в Духа, в Любовта и във Вярата и заслужиха да се върнат в Бога. И те се върнаха в Свободата, в духовния свят, а Църквата се вкорени в застоя и в земното и продължава уж да говори за Бога, но Бог вижда отвътре и разбира се, никой не може да Го излъже.

Българското мислене и сега не е готово да приеме истинското богомилство, истинското християнство на богомилите, т.е. духовното християнство. Засега е прието болното и земното християнство, което и за в бъдеще няма да даде плодове. 

Картина на Лили Димкова - Боян Мага

Картина на Лили Димкова: Боян Магът

Боян казва: "Богомилите изпратиха смъртта в огъня, а себе си съхраниха в Бога". Изключителни думи на Боян Мага! 

Богомилите бяха призовани да свидетелстват за Бога и Истината. Богомилите дойдоха, защото и Църквата, и народът живееха в безсмислие. Богомилите никога не са търсили лесния път, а само правилния път. Според тях истински християнин се става само когато извървиш правилно Пътя от Витлеем до Голгота. Това е Пътят - от Витлеем до Голгота, т.е. Пътят на Христос. 

Кладата изтръгва света от човека, защото тя е Свобода на Духа, а не свобода на ума. Умът е привързан към света, той е вързана енергия. На кладата Бог постави богомилите в Собственото Си Сърце. 

Картина на Лили Димкова - Учителя Беинса Дуно – Петър Дънов

Картина на Лили Димкова: Учителя Беинса Дуно – Петър Дънов

Учителя казва: 

"Който избере Пътят на Истината, възстановява Свободата си. Свободата се придобива, когато работим за Бога".


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments