Дойде времето да видим изпълнението на пророчествата

 

Дойде времето да видим изпълнението на пророчествата

КОЛКО ПРЕКРАСНО! Дойде времето да видим изпълнението на пророчествата за масовото преселение на хората в другия свят, защото на Земята цял живот са се самоубивали с ПРЕРАБОТЕНИ неща и учения, с ПРЕРАБОТЕН морал. НЯМА палачи – има само редовни снабдители на сергиите с безброй видове смърт. Ние САМИ си ги  избираме. По сергиите има и други продукти - извори на живот и безсмъртие, - но колцина избират тях?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО:

Възможно е да последва всесветски поголовен мор, в който Земята ще се пречисти от всичко отрицателно, за да се даде място на добрите хора, които ще останат, за да послужат като подем за идването на Царството Божие, и тогава ще дойде Христос да царува. (Мисли от г-н П.Дънов, ИБ , София, 10.10.1911)

Възкръсналият живее на земята така, както на небето, дето всички изпълняват Божията воля с любов. Тогава Земята ще бъде Обетованата Земя, хората ще бъдат красиви и млади на по 33 години. (Двамата братя, НБ , София, 22.9.1918)

Казвам ви да вземете мерки, защото Земята ще претърпи голяма промяна. Ако не вярвате, ще дойде ден, когато ще проверите думите ми. Слънцето ще започне да грее по-силно , ще стопи ледовете. Къщите ви ще се разпукат, ледовете ще се стопят и вие ще почнете да потъвате. (Бог е говорил, НБ , София, 9.11.1919)

На Земята ще се вдигне такъв прах, какъвто никога не са виждали! На Земята ще стане генерално пречистване, защото иде такъв Великден, какъвто не са и съневали. (Отиде след Него, НБ , София, 11.4.1920)

Всичко вече е свършено на Земята. Новото идва! Ще видите. Новото ще изникне в една нощ; изведнъж ще дойде и Земята ще рухне. И светът ще има нов изглед. — За кои? — Само за съзнанието на ония хора, у които има чувство. ТЕ ще видят новото. (Защо не можахме?, НБ , София, 24.12.1922)

Рѣшено е, и указъ има издадѣнъ отъ невидимия свѣтъ, и Небесниятъ Царь е изпратилъ прокламации до всички и ангелитѣ сѫ взѣли разпорѣждания, че за въ бѫдеще всички лоши хора ще се намѣрятъ въ затвора. Нека го знаятъ всички това!  За въ бѫдеще има шансъ да живѣятъ само добритѣ и благороднитѣ хора. Само тѣ ще останатъ на Земята. Нѣма да има изключения! Туй ще го опитатѣ. Не се лъжете! Врѣмето на злото мина, ще прѣстанатъ прѣстѫпленията. Решено е - и свършено е. (Дойдох да изпълня, НБ , София, 18.2.1923)

Значи, на Земята ще останат само онези хора, в сърцата на които живее Божията Любов. (Речи само реч, НБ , София, 8.7.1923)

И тъй, ще свършите благополучно, ще влезете в новата епоха, ще чуете гласа на ангелите, техните песни, тяхната наука, тяхната култура! Тогава ще дойдат всички светии, адепти и Учители от памтивека, ще дойдат и всички, които са заминали, и на Земята ще има едно велико тържество. Всички ще си починат. Тогава Любовта ще ви снеме превръзките, ще ви даде едно велико угощение и всички ще бъдат на нейната трапеза с хиляди години. Сега още малко време имаме, вие сами ще снемете своите стари дрехи, и нови ще си облечете този ден. Велик ден идва сега! Той идва бързо, велико приготовление има в света! И са поканени не само едни - всички са поканени, от мало до голямо. (Отвори им умовете, НБ , София, 4.11.1923)

Под земята се готви нещо страшно. Ако тия хора не приемат Божествената Любов, земята ще се отвори и ще ги повикат долу. Ще има една революция в природата, но не такава, каквато вие познавате. Тази революция, която сега става, е нищо пред тази, която природата приготовлява. Ще стане една такава революция, каквато светът не помни, каквато никога не е виждал. Ще бъдат разпокъсани и железници, и телеграфи. От този свят няма да остане нищо върху земята! В утробата на тази земя ще израстне друга една култура.( Искаш ли да оздравееш?, НБ , София, 10.2.1924)

На Земята ще останат само героите – хора със светли умове, с чисти и благородни сърца, със силна и възвишена воля. (Просете, търсете и хлопайте, НБ , София, 20.4.1924)

На Земята тогава ще останат само тези хора, които могат да образуват една здрава верига и да бъдат изпълнители на Волята Божия. (Правила на разумния живот, СБ , 31.8.1924)

В края на краищата, на Земята ще останат само добрите хора.(Истинната лоза, НБ , София, 14.6.1925)

Ето защо ние с право казваме, че Земята ще се измени, както и цялата слънчева система, и ще дойде до по-високо стъпало на развитие. (Мария избра, НБ , София, 24.1.1926)

В бъдеще Земята ще дойде в съприкосновение с една светла планета, която носи условия за новата епоха. Тогава хората ще възкръснат. Онези, на които съзнанието е будно, ще видят тази планета. Онези, на които съзнанието още не е пробудено, няма да я видят. (Зората, МОК , София, 24.10.1926)

Има вече системи, които са извън лошите условия на живота и съществата там водят ангелски живот. Нашата система обаче още не е минала изкуплението си. Скоро и тя ще мине през границите на 13-та сфера и ще придобие своето изкупление. Когато тя придобие това изкупление, за Земята ще настане такова посрещане, каквото светът никога не е виждал! Ангелите ще развяват своите знамена, ще слизат и ще възлизат, песни ще пеят, музики ще свирят - навред радост ще цари. Един ден, когато стане това нещо, всички ще повярват и ще кажат: “Казано е било някога това.” Велико ще бъде посрещането на Земята! (Как ти се отвориха очите?, НБ , София, 21.11.1926)

Ще дойде ден, когато оста на Земята ще се изправи. Щом оста на земята се изправи, и човекът ще се изправи. Климатът на земята ще бъде приятен и здравословен. Формата на човешката глава ще се преустрои. Ръцете и краката му ще приемат по-красива форма. Като резултат на всичко това, в човека ще залегне идеята за братството. Всички хора ще живеят като братя и сестри, в пълен мир и съгласие помежду си. (Слънцето, МОК , София, 30.1.1927)

Най-после един ден Земята ще се освободи от лошите хора, ще се освободи от злото, то ще бъде вързано. (На разговор с Учителя, ИБ , София, 19.4.1927)

Оста на Земята ще се изправи, когато се изправят òсите на човешките мозъци. За тази цел се изисква велика наука, велика култура. (Така е писано, НБ , София, 13.11.1927)

Водата на Великия океан ще залее някои от съвременните континенти, а голяма част от сега живущите хора на Земята ще се преселят на неговата почва. – Възможно ли е Господ да ни извади от Европа и да ни постави на почвата на Великия океан, при съвсем нови условия за нас? – В това няма нищо невъзможно. (Твърдата храна, НБ , София, 18.12.1927)

При сегашното отклонение на земната ос Земята се намира в такова положение, че чрез една особена събирателна леща привлича само отрицателните космически енергии от пространството, а отблъсква положителните. Според наклона на своята ос, Земята днес няма възможност да привлече положителните, възходящите космически енергии. Тази е причината, поради която хората днес са повече лоши, отколкото добри. Един ден, когато земната ос се изправи, Земята ще има друга събирателна леща, чрез която ще привлича положителните енергии на космоса. (Заветът, НБ , София, 15.1.1928)

Един ден земята ще бъде така разпределена, че всеки ще вземе такава част, която да отговаря на степента на неговото развитие. Тогава всеки ще си направи на своята земя една къща с нужното количество светлина, въздух и вода. (Състояния на материята, ООК , София, 2.2.1928)

Земята е голям параход, който пътува във велик океан. Този океан пък е безбрежно пространство, изпълнено с течност, вследствие на което и съвременните учени не могат да изчислят колко милиарда години са нужни, за да може Земята да спре на своето първо пристанище. Те не могат да определят кога първият випуск хора ще слязат на първото пристанище на Земята, дето тя ще вземе нови пътници и ще тръгне към второто пристанище. Когато Земята спре на първото си пристанище, както параходите спират, нищо няма да остане на нея. Като казвам, че на земята няма да остане нищо, имам пред вид движението ѝ около нейната ос. Тя ще престане да се движи около себе си. Колкото и вещи да са нейните техници, както и да я управляват, те не могат да предотвратят това явление. Тогава Земята ще бъде в положението на Луната, която вече е спряла на своето първо пристанище, вследствие на което не се върти около своята ос. След няколко хиляди години и Луната отново ще предприеме своето пътешествие.(Баща си и майка си, НБ , София, 11.3.1928)

Много неща има да станат, но на човека не е дадено да знае какво го чака. Земетресенията, бурите, наводненията са предвидени в Божия план за пробуждане съзнанието на хората. Тази е причината, поради която всичко предстоящо е в тайна. Разумните и добрите ще бъдат предупредени за онова, която ще стане, неразумните ще понесат последствията на своя живот. Следователно, по-добре е за тях да не знаят какво ги очаква. И да знаят, пак не могат да избегнат онова, което им е определено да преживеят. „Бог забавя, но не забравя" – казва българската поговорка. Идват времена на изпитания, когато човек трябва да бъде буден. Не е ли буден, той ще се поддаде на чужди влияния, които ще го оплетат, ще го поставят на огън. (Ще бъдат предупредени, ООК , София, 25.4.1928)

Това е изказано в 91 Псалом със следния стих: „Тисяща ще падат от страната ти и десет тисяща от дясно ти, но при тебе няма да се приближи”. Могат да стават ред катаклизми в природата, но праведният човек ще остане незасегнат. Стотици къщи около него могат да се разрушат, но неговата ще остане неповредена -  земята ще отваря и затваря устата си, но него няма да погълне. Ако пък го погълне, той ще има сила да ѝ каже: „Отворѝ устата си и ме изхвърли навън!” Земята не може да поглъща праведни хора. Тя обича грешниците: отваря устата си като сом и ги поглъща. (Работникът и неговата прехрана, НБ , София, 13.5.1928)

Всички тия знамения ще дойдат за в бъдеще на Земята, а някои от тях вече идват. Щом Бог е обещал, че ще спаси своите възлюбени, един ден Земята ще се превземе и Той ще я предаде на избраниците Си. Засега Земята е в чужди ръце. Под чие владичество е сега Земята няма да обяснявам, но казвам: тази истина не може днес да се открие на човечеството, защото неговото съзнание не е така развито, за да може правилно да я разбере и възприеме. (Той дойде при Пилат, НБ , София, 20.5.1928)

Писанието казва, че ще дойде ден, когато Земята ще се яви пред лицето на Бога и ще се разтопи. От разтопяването на тази Земя ще се яви новата Земя и новата топлина, при която всички същества ще могат да растат и да се развиват. (Бог е Дух, НБ , София, 27.5.1928)

Напрежението върху силите на природата не е нищо друго, освен космическа енергия, която идва от хората, от всички живи същества на земята. Живите същества са врати, проводници на енергии. През човека, като през най-висша форма, минават най-висши енергии. Следователно, материята живее и съществува поради космическия човек. Ако той умре, т.е. престане да живее на Земята, и Земята ще умре – няма повече да съществува. Ние сме дошли на Земята, за да може тя да живее. Значи недиференцираната материя приема живота, който минава през хората. Когато казваме, че човек е причина за земетресенията, подразбираме онези човешки мисли, които са в състояние да подпушат междумолекулната енергия на земята. Чрез земетресенията природата стресва хората, уплашва ги, а по този начин и тя трансформира енергиите си. Когато се проповядва на хората да живеят добре, да не изтезават и да не колят животните, целта е да ги заставят чрез молитви и добри дела да преработят недиференцираната материя на земята, да отпуснат запушените ѝ отвори, да се избегнат земетресенията и катастрофите, които стават в природата. В божествения свят не съществуват никакви сътресения, никакви катастрофи. Там всичко е абсолютна хармония. Дисхармония съществува само на физическия свят, причина заради която са хората. (Придобиване на щастие, ООК , София, 30.5.1928)

Земята е създадена от Бога, а хората, които са дошли да живеят на нея, са дошли да учат. Един ден, като свършат учението си, те ще се върнат в своето Отечество, кой отдето е дошъл. Земята не е наше отечество, нито бащин дом. Земята е временен приют за хората, а Небето е бащин дом за нас – ТАМ трябва всеки да се върне. Казано е, че Земята ще бъде наследена от праведните. Това не подразбира грешната земя. Земята, на която сега живеем, ще мине през огън, за да се пречисти. Като се пречисти, тя ще се прости с хората и ще им каже: "И вие сгрешихте, и аз сгреших. Вместо мене ще дойде нова Земя, която ще се насели с праведни хора". (Вързано и развързано, НБ , София, 31.3.1929)

Със слизането на Христа, Земята ще се запали и ще изгори. Огън ще слезе на Земята, за да изгори всички нечистотии! Всички лоши и нечисти мисли и чувства на хората ще изгорят и ще остане само идейното, красивото в тях. Те ще започнат нов живот — живот на любов и знание, на истинска свобода. Това се отнася за ония, които ще бъдат готови. Те ще разберат живота и ще приложат любовта. (Битие и откровение, ООК , София, 22.5.1929)

Когато искате да работите върху себе си, вие трябва да станете като деца, да приспите в себе си онзи елемент, който ви противодейства. Това значи да стане човек кротък, да премине от една епоха в друга, да преобрази съзнанието си. Ще дойде време, когато всички хора на земята ще преобразят съзнанието си. Това ще се наложи, защото ще станат такива промени с нашата атмосфера, че нито един човек не би могъл да остане при новите условия, /ако не се промени/. Новите условия изискват нови съзнания. Атмосферата на земята ще стане много по-рядка, отколкото е сега, а същевременно ще се намали и количеството на кислорода, както и самото атмосферно налягане. За да живее при тия условия, човек трябва да се нагоди и физически, и духовно. (Блажени кротките, НБ , София, 23.6.1929)

Един ден Земята ще бъде обгърната с огън. Тогава при този огън трябва да останем живи. При сегашното състояние вие ще се стопите като восък. Туй, което иде, то е като златаря, който туря златото в огъня, да го пречисти. Такъв огън иде в света - той пречиства всички човешки мисли. От невидимия свят това е определено. Иде небесен огън, който ще пречисти всички човешки мисли, всички човешки желания, чувствания, всички човешки постъпки. Този огън иде и той ще мине през всичко - и няма да остане нещо, което да не се пречисти. Който издържи, влиза в новия живот. Който не издържи, ще остане за следващия живот.(Абсолютно доверие, ООК , София, 18.6.1930)

Умрелите ще изпращат на Луната, а на Земята ще останат живите, които могат да изпълняват Божия закон и Неговата воля.(В дома на Симона, НБ , София, 6.7.1930)

Ще дойде ден, когато Земята ще бъде подложена на огън, който чисти, без да изгаря. Хората ще минат през този огън, ще се пречистят, без да изгорят. Тогава Земята ще свети с нова светлина, при която животът ще се развива правилно. Добрите хора ще се пречистят и ще светят, а лошите и грешните ще се стопят и ще останат за тор на бъдещето. Наближило е времето, когато Земята трябва да се пречисти. Огънят, който ще чисти Земята, ще бъде много силен и много мек. Лошите ще се стопят, а добрите ще се очистят и ще светят. (Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове, МОК , София, 5.12.1930)

Казва се, че на земята няма да останат да живеят лошите хора, но добрите ще останат да живеят. (Покрива и изправя, НБ , София, 17.4.1932)

От сегашните хора ще останат само онези, които могат да се справят със сегашните условия, а другите, по същия закон, както грамадните растения и мамутите, ще трябва да напуснат земята. (Малцина избрани, НБ , София, 26.6.1932)

След известно време хората по Земята ще се увеличават толкова много, че ще стане нужда да се моли Бога да намали малко населението на Земята. Колкото повече се увеличава броят на хората, толкова и страданията се увеличават. Колкото повече хората грешат, толкова повече се раждат и толкова повече се увеличава населението. Не е ли по-добре на земята да има само сто милиона хора, но да живеят добре? (В царството на Христа и Бога, НБ , София, 11.11.1934)

Ами Земята ще остане за добрите хора! А всичките лоши хора след време болни ще станат. Нищо повече! (Четирите елемента, УС , София, 5.5.1935) 

Един ден Земята ще се обърне - северният и южният полюс ще се обърнат, ще станат екватор. Туй, което сега наричате "изток" и "запад", те ще станат два полюса. И Земята ще се измени. Много пъти се изменяли полюсите. (Организиране, МОК , София, 27.3.1936)

В бъдещата култура ще дойде една раса, наречена „раса на кротките“, които ще бъдат за дълги години наследници на Земята. Или, казано другояче: най-умните хора на света ще останат наследници на Земята - и дълго време ще живеят. (Ново сърце, НБ , София, 9.5.1937)

В бъдеще Земята ще стане прозрачна, няма да хвърля сянка. Тогава слънчевите и божествените лъчи ще минават през нея и животът ще стане лек и светъл. (Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото, УС , София, 4.7.1937)

Бъдете уверени, че този, който пътува със Земята като с един кораб, ще стигне най-после своето предназначение. Всички хора са екскурзианти, които Земята ги носи. Един ден те все ще стигнат някое пристанище. Тогава всички ще дойдем на някоя нова планета, добре устроена. Коя е тази планета? Къде е тя, няма да ви кажа. Като дойдете на тази планета, ще научите името ѝ. Като дойдат до тази планета, Земята ще остане на ремонт за един дълъг период от няколко милиарда години да си почива. (Речи само реч, НБ , София, 15.5.1938)

Големите народи ще бъдат големите братя в семейството, а малките народи – малките братчета. И едните, и другите ще живеят в мир и съгласие помежду си. ТОВА е волята на Бога, Създателят на света) – Кога ще дойде това време? – В БЛИЗКОТО бъдеще. Съвременното човечество се намира в предверието на новата епоха, понеже слънчевата система е влязла вече в областта на Божественото зазоряване. Дойде ли това време, за лошите хора няма да има условия за живот. Един след друг те ще измрат и земята ще се освободи от тях. Новите условия, които идВат, не търпят злото. Те сами ще го разрушат. Тъмнината ще вдигне своите завеси и ще отиде на друго място. Злото ще вдигне своите капитали и ще отиде на друго място, дето ще основе свои банки и кантори.(Желаният мир, СБ , РБ , София, 28.8.1938)

Ще дойде време, когато всички планети на Слънцето ще се съберат на едно място. Те ще решават как да се създаде един нов свят, и след това всяка планета ще се отдалечи и ще отиде в своята посока. Тогава Земята ще ходи на гости на всички планети. Жителите, които ще живеят на земята по това време, ще бъдат приспособени да издържат на високата температура на тия планети, специално на Слънцето. Един ден цялата слънчева система ще мине през огън, за да се пречисти. Тогава от греховете на хората няма да остане нищо. Греховете на сегашните хора зависят от особения състав на материята, в която те живеят. Тази материя е неустойчива и в нея става особен род гниене. В бъдеще тази материя ще кристализира и светът ще се преустрои по особен начин. Тогава грехът ще бъде невъзможен, понеже няма да има такава материя, която да го създава. Веществото ще бъде устойчиво. Тогава ще дойде истинският живот. Тогава ще имате приятели, които ви обичат и които вие ще обичате. ТОГАВА ще видите какво значи неземна красота! Тогава ще видите красиви светове пред себе си с красиви извори и планини, с красиви растения. Тогава ще видите ония извори, от които са се образували океаните. Това е божественият свят. Ще видите тогава, че съществува една нова Земя, която хората не познават, но на която първоначално са живели. Тя се нарича "Обетована Земя", но не е тази, която вие знаете. В тази Земя се намират 12-те извора, от които са излезли другите извори на живота. Тогава вие ще видите кристалните извори на безсмъртието, отдето излиза животът. Там ще видите, че самата вода е създала материалния живот. Там ще видите по какъв начин е създаден света. Това ще стане в бъдеще. Всичко това може да ви се открие само ако имате любов към Бога. Не е въпрос за добрия живот. - Не, само любовта спасява хората! Без любов, спасение в света не съществува. (Не може да се слугува на двама господари, НБ, София, 22.1.1939)

Един ден хората на любовта  ще управляват целия свят. Елате след 2000 години - и ще видите. Тогава ще имате един порядък такъв, какъвто хората не са и сънували, дето всичките хора ще бъдат задоволени, щастливи, всеки ще живее толкоз на земята, колкото иска. Когато се наситят на земния живот, хората на Земята ще бъдат тъй напреднали! Ще се качат на някой ангел и ще кажат: „На еди коя си планета ме заведи, на Венера, на Юпитер...“ – и така ще се разхождате по света. Вие ще кажете, че това е илюзия. Аз бих желал всякога да живея в тази "илюзия"! ТОВА е смисълът на живота! Цялата вселена е един жив организъм. Това е един организъм, това е тялото на Бога. Цялата вселена е мястото, дето Бог живее. И аз бих желал да живеете там, дето Бог живее. Бог живее навсякъде, и аз искам да живея като Него - навсякъде. Желая и всички вие да имате и същото желание да живеете навсякъде. (Да бъдеш обичан, НБ , София, 19.2.1939)

Земята е създадена, да бъдем щастливи тук, на Земята. Земята е създадена, за да се опознаем като хора. НА ЗЕМАТА ще се опознаете! Казвате:„Ще се познаваме ли в оня свят?“ - Ако тук се познавате, и горе ще се познавате. (Божието благословение, НБ , София, 14.5.1939)

Тези неща са сто и едно на сто верни! Напримeр, ТИ вярваш, че земята ще се видоизмени, ще се превърне на райска градина. Като дойдете пак на земята, ще видите, че думите ми са истинни. (Любов и почитание, СБ , РБ , 7-те езера, 23.7.1939)

Когато хората дойдат до положение да обичат всички, Земята ще се превърне на рай. При това положение, човек може да направи всичко, каквото пожелае. (Да имате любов, СБ , РБ , София, 11.8.1940)

Да допуснемъ, дойде единъ ангелъ и вие го изпъдите. Той втори пѫть нѣма да дойде въкѫщи. (Не разваляйте пакта, ООК , София, 9.4.1941)

Новото човечество изисква един нов морал.  Пет-шест милиарда са много. За бъдаще на Земята ще останат около един милиард. (Да не оскудее твоята вяра, НБ , София, 16.2.1941)

Казвам: ще видите какво ще стане. „Утре Господ ще запали земята, какво ще правим?“ - Той, като запали земята, ни най-малко не иска да я изгори. Ще я запали, за да ни постопли само. Тогава Земята ще бъде увита с любов, тогава всички растения, камъни, реки, всички хора ще се преобразят. Всеки, който те срещне, ще ти се усмихне, ще чуеш хубави думи, ще ти каже: „Братко!“ (Ще ви даде царство, НБ , София, 20.4.1941)

В бъдеще, онези, които ще живеят в божествения свят, те на Земята ще идват на курорт по два месеца лятно време - и пак ще се върнат. Ще дойдат тук като посланици, ще се разхождат из пространството. (И рече им, НБ , София, 29.6.1941)

Иде време, когато въздухът на Земята ще стане по-рядък и всичките хора, които са свикнали да дишат гъстия въздух, ще се задушават. Рядък ще стане въздухът, ще започнат да дишат бързо; после, и светлината и топлината ще се увеличи. Твоите очи, ако не са привикнали при ярката светлина, ще започнат да мижат и тя ще ги ослепи, тази светлина. Топлината, която ще се увеличи, ако вашето сърце не се приспособи към топлината, какво ще стане? (Роденият, НБ , София, 30.11.1941)

Ако ние възприемем Любовта, ще влезем в новата епоха. ТЕ са хората, които ще възкръснат. Хората на Любовта ще възкръснат, ще влязат в бъдещия живот. Тук, НА ЗЕМЯТА ще влязат. (Виделината свети, НБ , София, 24.5.1942)

Сега светът има да мине през една криза, през огън, и Земята ще се обнови. Този огън ще дойде, който носи новия живот. Ония хора, които са готови за новия живот, ще влязат. Онези, които не са готови, ще изгубят условията за живот. (Два метода, УС , София, 23.5.1943)

Писанието казва, че един ден Земята ще бъде запалена и всички ще горим като горящи факли. Трябва да се приготвим да не горим. Трябва да бъдем облечени с дрехата на любовта, която е азбест и която не гори. Единственото нещо, което може да ни спаси и да бъдем здрави, то е законът на любовта!  Сега срещнете един човек и най-първо вие го обикнете, и той ви обикне. Но при най-малкото желание този човек само ти да го обичаш, вие разваляте Божията любов. Онзи извор, от който си пил, оставѝ всички хора да пият от тази вода. (Новото в живота, СБ , РБ , София, 22.8.1943)

Докато си на Земята ще се държиш и за човешкото, и за Божественото. Всяко от тях е на мястото си. Така се държи човек на двата си крака. Остане ли с един крак, той губи равновесие. Разчитай на онова, което Бог ти е дал да си служиш с него на Земята. – "Като отида на оня свят, там всичко ще имам..." – Докато си на земята, разчитай на вложеното в тебе и за оня свят не мислѝ. От това, което  ви е дадено тук, ще разберете и духовния свят. (Най-мъчната работа, ООК , София, 15.12.1943)

Ние трябва да благодарим, че сме на Земята. /.../ Ние трябва да благодарим на Земята, понеже на Земята ще научим много нещо. (Нова земя, ИБ , ПС , София, 10.12.1944)

~ чрез Григорий Ватан


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments