КАК СЕ РАЗПОЗНАВА И ПО КАКВО СЕ ОТЛИЧАВА РОДЕНИЯТ ОТ БОГА

 

Как да познаем роденият от Бога

Учителят Беинсà Дунò

„Та казвам: ако вие се родите от една овца, ще научите толкоз, колкото овцата знае. Ако вие се родите от една невежа майка, ще знаете толкоз, колкото тя знае. Ако се родите от Бога, тогава ще знаете онова, което БОГ знае. Обаче знанието няма да дойде отведнъж. Вие днес искате да имате знание, за да уредите вашите работи и да подчините всички хора да ви се покланят - като божество да бъдете… А роденият от Бога е човек, който обича ВСИЧКИ хора, и като изправи всичките си погрешки постепенно, помага на всички други и те да изправят погрешките си, показва им начина, по който да ги поправят. Показва им пътя по кой начин да мислят добре; показва им пътя по кой начин да чувстват право; показва им пътя по кой начин да постъпват право.“ (1941.11.30н.Роденият.)

~ чрез Григорий Ватан

Прочети още:

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ И ЛУЦИФЕРИЧЕСКИТЕ


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments