Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ И ЛУЦИФЕРИЧЕСКИТЕ

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ И ЛУЦИФЕРИЧЕСКИТЕ

 

Каква е разликата в ученията

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Трябва да се изучава физическият живот на хората, понеже той съдържа Божественото в себе си. Той е едно семе, което съдържа ВСИЧКИ възможности. По някой път много духовни хора казват: „Да идем в Небето - на Небето е разумният живот, ТАМ ще изучаваме човека....“ - Не - щом започнем да изучаваме човека на Земята ТАКЪВ, КАКЪВТО Е, ние сме вече в божествения свят.“

Луцифериански Учения

„За нас, хората на Земята във физическия свят, духовният и божественият живот не са понятни. Някои не дават и пукната парà за земния живот, но не знаят, че той е отражение на божествения. Онзи, който не може да разбере земния живот, той божествения никак няма да разбере. Сега често казват, че някой човек е духовен. Как ще го определиш? Божественият човек и физическият човек си приличат, само че на божествения човек главата е нагоре, а на земния човек главата е надолу. Щом слезеш на Земята, ще видиш какво нещо е божественият човек в умалена форма. В духовния свят човек е толкова голям, че не можеш да го фотографираш по никой начин. Като слезе на Земята, можеш да го фотографираш - виждаш го в умалена форма.“ 

(1943.01.24н.С благодат и истина)

~ чрез Григорий Ватан

Прочети още:

КАК СЕ РАЗПОЗНАВА И ПО КАКВО СЕ ОТЛИЧАВА РОДЕНИЯТ ОТ БОГА


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments