Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - ГОСПОД Е ВЕЛИКИЯТ УЧИТЕЛ

ГОСПОД Е ВЕЛИКИЯТ УЧИТЕЛ

 

Господ е великият Учител на всички

ЕДНО ЯСНО ОТКРОВЕНИЕ: ГОСПОД Е ВЕЛИКИЯТ УЧИТЕЛ, ВЕЛИКИЯТ УЧИТЕЛ Е ГОСПОД : :  За пореден път – най-съвършеният лакмус, тотално-абсолютният критерий. Ако човек или учение казва, че Господ говори само на него, диагнозата е ясна и за малките деца. 

УЧИТЕЛЯТ:. „Сега ще срещнешъ нѣкои, които казватъ: „Ние сме католици“, „Ние сме евангелисти“, „Ние сме православни“, „Ние сме мохамедани“… Но като дойде ГОСПОДЬ - ВЕЛИКИЯТЪ УЧИТЕЛЬ НА СВѢТА, - Той ще каже: „Спрете тукъ, дайте насамъ скинията -  елате тука католици, евангелисти, православни, мохамедани и други! Ето, моятъ домъ ще бѫде домъ на всички религии. Той ще бѫде мѣсто, дето ВСИЧКИ ще се молите.“ Той ще образува Великия Храмъ! Ще има ЕДИНЪ Господь на Любовьта, ще има ЕДИНЪ Господь на Мѫдростьта, ще има ЕДИНЪ Господь на Истината, Който ЕДНАКВО обича хората, ЕДНАКВО ги просвещава, ЕДНАКВО дава свобода на всички.

Елате сега да се помолимъ!

ТОВА е новото учение, което сега трѣбва да насаждаме въ сърдцата на младото, новото поколение.

ТАМЪ е бѫдещето!“.  (1923.02.25н. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!)

~ чрез Григорий Ватан


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments