Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Благостта и благуването отличават всички благари в необятна Благария

Благостта и благуването отличават всички благари в необятна Благария

 

БЛАГОТО НА ЖИВОТА - ТОВА Е БОЖЕСТВЕНОТО

УЧИТЕЛЯТ: „Та казвам: всички тия порядъци трябва да дойдат в едно. Ако човешкият порядък се подчини на ангелския, ако ангелският се подчини на божествения, тогава животът ИМА смисъл. В човешкия порядък има две неща, с които човек е свързан: той се ражда, за да умре, а в ангелския порядък се ражда, за да живее. В божествения порядък влиза, ЗА ДА БЛАГУВА. БЛАГОТО НА ЖИВОТА - ТОВА Е БОЖЕСТВЕНОТО. Всеки търси БЛАГОТО на живота. Докато не минем човешкия порядък и ангелския порядък, ние не можем да имаме вечното благо.“  (1943.12.14н. Отвалѝ камъка!)

ОБЕДИНЕНИЕ НА ТРИТЕ СВЯТА… БЛАГУВАНЕТО В БЛАГОВСЕЛЕНАТА... ТОВА Е ДРУГОТО ИМЕ НА ЦЯЛОВСЕЛЕНАТА, НАРЕЧЕНА ОЩЕ ХОЛИВСЕЛЕНА. Затова, именно, Цялостния Бог или Хол Го наричаме Благия Дух. За Него и за благостта и благуването имаме немалко песни и хиляди текстове. Търсачката открива корена „благ“ 36840 пъти в 3630 беседи и 821 пъти в 368  писма от Учителя Беинсà Дунò. Благостта и благуването отличават всички благари в необятна Благария, независимо от местоположение, етнос, раса, космически вид, духовна йерархия или божествен клас. Всяко същество, родено от Бога, може да стане благàй или благàрин, ако търси своя Учител, намира го и започне да учи. Словяните на Небето и във вселената не са от някакъв земен род, а всички, които разпознават Словото Божие и славят Бога чрез добродетелни дела.

~ чрез Григорий Ватан

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments