Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - АКО СИ БОЛЕН - Учителя

АКО СИ БОЛЕН - Учителя

 

Търси здрав човек за да се лекуваш

"АКО  СИ БОЛЕН , ще търсиш здрав човек, който живее с Бога. Всеки здрав човек, който живее в съгласие с Божиите закони, може да лекува. Колко от сегашните, лекари, като хванат само ръката на болния могат да го излекуват? Това може да направи само оня лекар, който е абсолютно здрав и е свързан с Бога. От него изтича жизнена, магнетична сила. Ако болният се лекува при такъв лекар, той оздравява. Какво виждаме днес? Болни лекари лекуват болни; болни религиозни хора, които сами не са разрешили въпросите си, учат здрави хора. След това и едните, и другите се чудят, защо нямат успех. Невъзможно е болен да лекува болния, нито невежият да просвещава невежия. Невъзможно е човек, който сам не е разрешил важните въпроси в живота си, да просвещава другите."

Учителя Беинсá Дунó (Петър Дънов)

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments