Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Kои са благословените в Новото?

Kои са благословените в Новото?

Благословените в Новото

Благословени здравите, защото са наследници на живота.

Благословени любящите, защото те са познали смисъла на живота.

Благословени тия, които ги чакат при вратата, когато идат.

Благословени силните и знающите, че могат да помагат и прилагат.

Благословени живите, защото имат ключа на всички небеса!

Благословени разумните, защото сеят, раждат и отглеждат.

Благословени жадните, защото ще пият - и на други вода ще отнесат.

Благословени сиромасите, защото ще раздават богатства.

Благословени вървящите, защото ще стигнат.

Благословени свободните, защото са познали Истината.

Благословени невежите, защото ще прогледнат и ще видят Слънцето.

Благословени, които вървят със Светлината - и се не спъват по Пътя.


И на всички вас казвам: които не сте с Новото, което е дошло - със смъртта сте, 

която си отива!

Но не бойте се: Животът и от пещта ще ви извади, накичи пак с всичко, което имате - и ще ви изпрати да служите отново!

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments