Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - ПОСВЕЩЕНИЕ - Настанало е Царството Божие

ПОСВЕЩЕНИЕ - Настанало е Царството Божие

Настанало е Царството Божие

 1. Единственото нещо, което сега съществува в света, то е Всемирното Бяло Братство. Всички други хора: писатели, свещеници, проповедници, философи, всички те са служители на Бялото Братство. И културата, правдивостта в света се подтикват все от тяхната мощна сила, от техния мощен дух. 

 2. Когато Христос дойде на земята, тия велики Бели Братя изпратиха от небето един полк ангели, служители техни, да пеят. След тях дойдоха тия трима мъдреци, адепти от изток, да се поклонят на Христа. И те бяха техни служители. 

 3. И някои казват: Бялото Братство в България не вирее. Българите трябва да знаят, че свободата им е дадена от Бялото Братство. И ако съгрешат, Белите Братя ще се разправят с тях. Няма народ, с който те да не могат да се разправят. Нека запомнят това нещо всички! Това трябва да се отпечати в умовете ви. 

 4. Бялото Братство не е нещо видимо, то не е секта, не е църква, то е нещо живо, извън тези покварени условия, в които живеят хората. Тъй както живеят хората сега, това, което имаме, това не е братство. 

 5. В една от миналите си беседи аз определих: брат е онзи, който от излизането си от Бога до връщането си при Бога, през всичките съществувания ти е бил брат. 

 6. Брат ти е този, който през всичките условия на живота си е бил готов да се жертвува за тебе. 

 7. Брат е този, който те е обичал като себе си. 

 8. И всичко това го прави не по насилие, но с великото съзнание на онзи Божествен Дух, Който живее в душата му. 

 9. И ако всинца имате такъв идеал, вие само тогава ще бъдете ученици и служители на това велико Всемирно Братство. 

Из Словото на Всемировият Учител Беинса Дуно 

Представил: Вергилий Кръстев 31 юли 2004 г., 14 часа и 40 минути

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments