Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Мисъл за Деня 19 март 2020г. (четвъртък) ~ Учителя Беинса Дуно

Мисъл за Деня 19 март 2020г. (четвъртък) ~ Учителя Беинса Дуно

Четвъртък от Учителя Беинса Дуно

Светлината тича, въздухът пристъпва, водата се мести, а почвата стои. Светлината представлява Божественото в човека. Въздухът представлява духовното в човека. Затова именно Божественото в човека тича, а духовното, в сравнение с Божественото, пристъпва. Водата, това са чувствата в човека. Почвата представлява физическото в човека. Това са символи, закони, които трябва да се преведат, да станат понятни и приложими в живота.

~ Учителя Беинса Дуно


Виж още:МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments