Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Мисъл за Деня 21 март 2020г. (събота) ~ Учителя Беинса Дуно

Мисъл за Деня 21 март 2020г. (събота) ~ Учителя Беинса Дуно

Събота от Учителя Беинса Дуно

Като дойде Слънцето, да излезем да го посрещнем. Това е естественото положение. Естественото положение е: когато дойде Господ, да Го посрещнеш и да Му дадеш онова внимание, което заслужава. Посрещането на Господа е във вашата мисъл. Дойде ви една светла, хубава мисъл, която преобразува живота ви, дойде едно светло чувство във вас – това наричам любов; дойде една светла постъпка във вас – това е присъствието на Бога. Тази сутрин посрещнете Господа. Като дойде Господ, да се представите такива, каквито трябва да бъдете.

~ Учителя Беинса Дуно


Виж още:МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments