Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Мисъл за Деня 18 март 2020г. (сряда) ~ Учителя Беинса Дуно

Мисъл за Деня 18 март 2020г. (сряда) ~ Учителя Беинса Дуно

Сряда - от Учителя Беинса Дуно

Любовта цени живота, Любовта цени знанието, Любовта цени свободата, всичките най-малки добродетели и всяка малка постъпка Любовта ги цени. Ние сме толкова чувствителни за една малка услуга, която хората могат да ни направят. Не само това, но на едно животно като направиш една малка услуга, и то я помни. Има растения, които, като им направиш една малка услуга, като ги полееш, помнят. Някои растения, като се приближиш, се радват. Като те обикне едно растение, ако не го посетиш, увяхва. Известни растения, като ги извадят от вкъщи, увяхват, като ги върнат вкъщи, освежават се. И растенията обичат.

~ Учителя Беинса Дуно


Виж още:МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments