Мисъл за Деня 21 януари 2020 г. ~ Учителя Беинса Дуно

Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов

Бъдете носители на новото! Ние сме за Царството Божие, което иде на Земята. Носителите на Царството Божие изпращат вече своите мисли на Земята. Всичко може да стане на Земята, но тяхната мисъл е толкова силна, че никой не може да се освободи от нея. Мисълта за Царството Божие ще разтопи сегашните теории, вашите стари схващания и ще преобрази сегашния живот. Вие ще се чудите какво става. Върху вашата мисъл ще се постави същественото. Това е слабото и силното: слабото служи на плътта, а силното – на духа. Слабото и силното заедно служат на свободата.

~ Учителя Беинса Дуно

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments