Ашера: Забравената съпруга на Бог

от Николай Рьорих

Забулената майка на света – Николай Рьорих

Тези, възпитани в юдео-християнската традиция, може да се изненадат, като научат, че богът, за когото ни казаха, че е единствено свещен, веднъж е имал жена. Как да разберем? Ашера се представя за съпруга на Ел - върховния бог - в съкровищница от клинописни текстове, открити във второто хилядолетие в пристанищен град Угарит (в днешната Северна Сирия). Вероятно стотици години преди Авраам да мигрира към това, което ще стане известно като Израел, Ашера e почитанa като Атират, Земната майка и Богиня на плодородието. След като влизат в региона, древните израилтяни я приемат и й дават еврейското еквивалентно име Ашера. Разкопките при Угарит от 1928 г. отново поставят богинята Ашера на картата, след като тя загубва мястото си в продължение на хиляди години.

Ашера, партньор на Яхве

Но коя е Ашера за древните израилтяни? И защо се среща често в двойка с Яхве, еврейския бог? Историци и археолози събраха разказа на Ашера и откриха големи парчета от него, преплетени в артефактите от региона и в писанията на самата еврейска Библия. Доказателствата сочат, че Ашера е била наблюдавана в древен Израел и Юдея още от XII в. Пр. Н. Е., до няколко десетилетия преди падането на южното царство на Юдея (587-588 г. пр. Н. Е.), Време, известно като периода преди изгнанието.

Политеистични ли са били израилтяните и юдеите от периода преди изгнанието? Всъщност самото понятие за политеизъм е присъщо на стремежа към Ашера. В края на краищата мястото на Ашера в пантеона е заедно с Яхве, върховното божество. Освен това многото артефакти, представящи Ашера и нейния култ от региона, са срещу библейската забрана срещу създаването на идоли. Как тогава са почитали?

Забравената съпруга на Бог - Ашера

Фигури на Ашера

Разлики между книгата и народната религия

В този момент е важно да се направи разлика между книжната религия на управляващите класи в метрополията и народната или популярната религия, тъй като това се практикува в селските общности, от които са били част повечето израилтяни. Грамотността е била близка до несъществуващата в селските общности, поради което книжната религия, която се практикува в градовете, няма да има много смисъл в живота на тези, които обитават отдалечените райони. Вместо това селските общности са имали свои религиозни вярвания, използвайки статуи и други артефакти.

За разлика от тях, интелектуалната общност в метрополията представи текст, написан изцяло от гледна точка на висшите или управляващите класи. Може би е изненадващо, че Ашера се споменава в ранната еврейска Библия около четиридесет отделни пъти, макар и най-често като обект на присмех. Като цяло библейските писатели били недоволни, че Ашера споделя една и съща платформа със своето мъжко божество Яхве и многократно се опитват да разубедят за тяхното сдвояване.

Господ и неговата Ашера

Колкото и управляващият елит да се опитал да попречи на брака на Ашера и Яхве, техният съюз изглежда втвърден в древна благословия, наблюдавана с известна закономерност на редица места с разкопки в региона.

Надписът гласи: „Аз те благослових от Яхве .... и неговата Ашера.“ Тази гравюра не беше намерена само в светилища на Яхве от 9-ти и 8-ми век пр.н.е. в кервансарая Кунтилет Ажруд, а и в Самария, Йерусалим, Теман и в библейското юдейско царство, на древното погребение на Хирбет ел-Кум, датиращо от 750 г. пр.н.е.

Благословен да бъде Урияху от Яхве и неговата Ашера

Надгробен надпис от Хирбет ел-Кум, 8-ми век. Пр. Н. Е., Музей на Израел.
Надпис: Принцът Урияху го написа: “Благословен да бъде Урияху от Яхве и неговата Ашера, защото от враговете му го е спасил.“ (Ник Томпсън / CC BY NC SA 2.0)

Всъщност тази фраза „Яхве и неговата Ашера“ била толкова популярна, че всъщност се появява в самата еврейска Библия. Криптичното благословение е в ранното предаване на Второзаконие 33:2-3, когато влиянието на Ашера все още не било напълно подчинено. Пълният химн гласи: „Яхве дойде от Синай и освети… от дясната си ръка собствената си Ашера.“

Ашеримови полюси

Въпреки това, както религията на книгите утвърди, Ашера става все по-маргинализирана в писанията до степен да се свежда до нейния култов обект - стилизираното дърво или дървен стълб, които стават известни като ашера или ашерим. Дърветата са били почитани като символи на живот и подхранване в сухите райони и така са се свързвали с Ашера и нейния култ. Много учени смятат, че дървото на Ашера е функционирало в притчата на Райската градина. Управляващият елит пропагандира срещу поклонението на богинята, като интегрира историята за падането на човечеството към дървото, което ясно се свързва с Ашера.

Фигури на Рубенс, пейзаж и животни от Брейгел

„Райската градина и падането на човека.“ Фигури на Рубенс, пейзаж и животни от Брейгел

Докато влиянието на Ашера било ограничено в официалната религия, нейното присъствие се очертава голямо в селските общности, най-често под формата на фигурки, които са плодовити в региона. Дори докато идолопоклонството е осквернено в еврейската Библия, достатъчно археологически доказателства предполагат, че живеещите извън метрополията идолизират статуи и култови предмети като част от тяхната религия, което води един учен да изразява следното мнение: „Народната религия може да бъде определена като всичко осъдено от тези, които са написали Библията. "

Фигури на стълба на Ашера

Ашера е представена многократно в различни форми, разпръснати из целия регион. Но най-богатите от тях са нейните фигурки на стълбовете, които са били популярни от 10-ти до 7-ми век пр.н.е. Терминът „изображения на Ашера“ често се използва в еврейската Библия и се смята, че тези фигурки на стълбовете са това, което писателите на Библията са имали предвид.

идентифицирана като колона на Ашера

Израелска керамична фигура на гола жена, идентифицирана като колона на Ашера

Тъй като гърдите са преувеличени с ръцете, които ги поддържат, се смята, че символизират подхранващия аспект на богинята майка. Основно фигурките на колоната са намерени в частни домове, което подсказва за тяхната домашност. В свят, потънал в затруднения и суша, вероятно загрижеността за плодородието е това, което привлича селските израилтяни и юдеите при богинята Ашера, която те свързват с изобилието.

Малка оброчна статуя на Ашера

Малка оброчна статуя на Богинята майка Ашера

Липсващи части на пъзела

Докато в региона има обемни артефакти, идентифицирани като Ашера, в пъзела все още липсват парчета. Жена на Яхве ли е Ашера, както твърдят много учени сега? Почитането й било ограничено само до народната религия или нейното влияние се усеща и в книжната религия на еврейската Библия?

Всъщност откриването на богиня, която е погребана близо две хилядолетия, има своите различни недостатъци. И все повече влиянието на Ашера в региона става все по-признато от археолозите и историците, с очакването за по-нататъшно внимателно изследване и проучване в тази област.

Богинята Ашера

Плочка изобразяваща Ашера


Химн на Ашера

Източник

Превод: С*П | Самосъзнание.comМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments