Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Нашите молитви към Бога. Заложби по Род и Произход

Нашите молитви към Бога. Заложби по Род и Произход

Заложби по Род и Произход

Ако се замислят, хората ще видят, че онова, с което най-много се занимават в живота си е да изискват. Изискват постоянно, гласно, явно, или не, но от всички за всичко и винаги най-малко от себе си. Има и такива, които го правят, но най-често е плод на самодисциплина, самоконтрол и самоналагане на конкретни неща за постигане и то отново на някакви по човешки поставени амбиции и цели. А не вглеждане в себе си и желание за Истинска дълбока промяна, за преобръщане на човешката закостеняла природа, навици, мислене, манталитет, приоритети и начин на съществуване. Не постигане и осъществяване на Духа в Себе си, а задоволяване на чисто житейски и земни представи за нещо. Толкова сте свикнали с всичко това, че изобщо не си давате сметка, не можете да излезете от вътрешния личен и малък кръг и да видите големия, всеобщия, в който Присъствате. Не само сте родени в него, има ви и сега, но и продължавате да сте там вечно, защото така е устроен Божественият Свят и вие сте неделима частица от тази огромна Реалност. Няма как да сте откъснати от Нея, вие съществувате и се движите в това Пространство според нейните правила, закони и устройство. Хората все гледат на себе си като на отделни, изолирани Същества, живеещи някакъв свой самостоятелен живот в някакъв различен, самостоятелен Свят, а то не е така.

Точно оттук, от тази отправна точка на вашето мислене, започва изцяло погрешната база на съществуването ви на Земята и като вид изобщо. Не само, че се смятате за обособени, ами едва ли не специални и дори единствени в Голямото Творение на Създателя. И гледате на Бог като на определена даденост. Някой, който съществува, за да ви пази, закриля, да ви помага, да се грижи за вас и изпълнява всичките ви молби и желания. Е, да, допускате, че като всеки Родител, Той е и строг, често „наказва” и „съди”. Знаете, че сте Негови Деца, но не ви е ясно какво точно включва това понятие. Измервате го отново с вашите разбирания. По модела на човешкото си схващане за родството дете-родител. Но това е твърде примитивно и е време вече да го промените и осмислите Истинската си връзка с Бог-Отец/Майка. Смятате, че Той е Всемогъщ, Въздесъщ Властелин и Вседържец, в чиито ръце е Всичко и то само от Него зависи. Той се разпорежда, издава заповеди, команди и всички го слушат, длъжни са да му се подчиняват. Пак по човешка схема създадени възгледи. Унифицирали сте ги и ги прилагате за всяко нещо, дори и за Духовното и за Бог, и вярвате, че е валидно. Изобщо не ви хрумва идеята за партньорство, Единство, Цялост и участието на всеки един в това Общо Цяло. И че то се изгражда от всяка своя, дори и най-малка частичка и че всяко Създание в Мирозданието е такава, вие също. И това е един невероятно уникален и съвършен механизъм, който се самоподдържа и съществува чрез всяка своя частица. И е една огромна отворена система, в която кипи живот, всичко циркулира, движи се, променя. И е прекрасно, защото точно това създава нейното Великолепие и Съвършенство. Участието на Всеки в Цялото и на Цялото във Всеки и общия принос в съвместното им съществуване. Както и взаимното им проникване до степен на Сливане, което може да се случи и в двете посоки. Не само в едната, към по-голямото, към Цялото, но и обратно. Така, както Съществото може да се обедини напълно с Него, така и То може да се влее изцяло в Съществото и дори в неговото физическо проявление, в случая в човека.

Хората все търсят нещо извън Себе си и не разбират, че всъщност е в тях самите, всичко е вътре, а не отвън. И когато искат, каквото и да било, трябва да се обръщат към Себе си, да изискват само и единствено от самите тях. Това е Истината и верният Път за постигането му. И е основата на вечната радост, щастие, покой, хармония, изобилие и всичко онова, което желаете да имате в живота си. Винаги ще бъдете в тези вибрации, независимо какво се случва с вас и около вас, когато проумеете този основен Божествен Закон.

Дайте си сметка какви изисквания имат и колко молби отправят хората към Създателя и как ежедневно милиони такива се насочват към Него. Сякаш Той е там, само за да се занимава с това. Едва ли не статистика да води и да отвръща на човешките просби. И колкото повече твърдят, че са вярващи, хората толкова повече молят Бог и смятат, че точно на тях, Той не може, а и няма как да откаже. Най-вероятно ще изпълни молбата им. И се чудят, когато това не се случи. И чакат, и даже всякакви дарения правят. А всъщност не се лишават от нищо съществено и важно за тях самите. Не обричат и не посвещават на Бог нищо, което ако дадат, биха се променили, например собственото си високомерие, алчност, амбиция, страх, егоизъм, или каквато и да е друга човешка черта и характеристика. Всичко им е скъпо и мило и не понечват да го подарят, пък било то и на Отеца. Не се отказват нито от материалните, нито от моралните си и личностни притежания и интересното е, че най-вече от негативните и непотребни такива. И те са им достатъчно свидни, дори да осъзнават, че са ненужни. Хората не обичат промените, не само че не ги търсят активно, но даже се и страхуват от тях. Плаши ги излизането от познатата им зона и действителност и създаденото собствено усещане за разпознаваемост и идентичност на техния свят и начина, по който той е подреден. Но продължават да искат, да молят Бог и смятат, че го правят в смирение и отдаденост. Каква ирония! А знаете ли, че енергията на тези ваши толкова его-фокусирани молби, желания, обслужващи вас и личния ви свят, е толкова ниска, че изобщо като вибрация не достига Духовните Сфери?! Знаете ли, че за да влезе в Сърцето на Бог и да отключи там код за изпълнението на всяка молба, отправена към Него, е нужен високочестотен заряд? И че той се носи само от абсолютната Чистота, Любов към Всичкото, Съзнанието за Единство и Всеобща родова принадлежност, и щом ги има в една отправена към Бога молитва, само тогава тя е лишена от лични желания?


Да, Бог е Безкрайно Милостив и Любящ, но вие какви сте? Вашата вибрация, която излъчвате, в състояние ли е да достигне и задвижи хода на Божествения отговор?! Дали изобщо сте се замисляли някога върху това?! Или само хвърляте в пространството своите молби и чакате да се изпълнят, защото считате, че Бог е длъжен да го направи и достатъчно Обичащ и Всеотдаен, за да не ви откаже?! Разделете се с тази илюзия, мило човечество, и тогава нещата може би бавно, но все пак сигурно ще тръгнат напред. Ще завъртите колелото на своята Еволюция, започнете оттук.

Дали пък Бог не ви моли за нещо, как мислите?! Дали пък Той не иска нещо от вас? Не го ли чувате?!

Единственото, за което отправя молба, е да спрете лудия си бяг заникъде, да поспрете за малко, да се вглъбите в Себе си и да слушате. И ако не сте готови да чуете Неговия глас, то пък се опитайте да чуете този на Душите и Сърцата си. В тях Той е оставил кодове за свързване, намерете ги. Спомнете си своята Божественост, Кои и Какви Сте, родството си със Светлината и започнете постепенно да се Завръщате. Към Нея и към Себе си, към Истинската си Природа. Тогава, в един Велик Миг на Прозрение и Отеца ще чуете, бъдете сигурни. И в това пряко общуване ще се Възроди Истината, а с нея и вие, и всичко останало. Нямате нужда от посредници, а най-малко от постоянно страхливо жалване, оплакване и мърморене, отправяне на невежи молби, претенции и изисквания към Бог и към другите.
Да, Бог е Велик, Всемогъщ!

Ще кажете: „И какво Му коства да изпълни молбата ми. С един замах и готово, за Него това не е дори и усилие. Защо сега по дългия Път да тръгвам, той е по-бавен, по-труден.” Според нас, защото сте свикнали наготово да чакате, да си мързелувате, ако може цяла вечност така да изкарате. И все на друг да разчитате. На Бог в случая най-добре, поне сте сигурни, че правилно действате. А всъщност това е най-голямата ви грешка, а и заблуда. Той не ви изоставя, разбира се. Защото най-голямото Добро, което на някого можеш да сториш, е да му посочиш илюзията и покажеш Изхода. А той е Пътят към Промяната. Тя пък е Възходът и Въздигането. Когато го постигнете, няма да имате нужда от опори, поддръжки и прочие. Вие ще сте постигнали Знанието и Мъдростта сами да се справяте. И тогава молби няма и да се сетите да отправяте. Вие се превръщате в Себе си, в Детето, родено от Бога, което е тръгнало да расте и достига Баща си! Бог жадува за този ваш Скок, нима не разбирате?! И търпеливо чака от столетия. Защото повече Обича, отколкото предполагате. Тази е Истинската Любов, не другата, която сте свикнали да измисляте, не тази, която дава готовите отговори и формули, не тази, която подарява „опакованите подаръци”, а онази, която ви учи сами да ги създавате и намирате.
Бог е Могъщ, Всевиждащ, Всезнаещ, Всеможещ, но Неговата Сила идва точно от тази Единствена по рода си Любов - необятна, всеобхватна, всеотдайна, жертвоготовна, всеопрощаваща, всепроникваща и Извисяваща. Смирена, търпелива и знаеща, далновидна, нежна, топла, даряваща! Но не това, което вие искате за краткия миг на човешкото си настояще, а онова, което е най-благодатно за вас като Същество завинаги! Затова е Мъдра и Истинна, неповторима, Велика и трансформираща! Само тя може да възражда, да превръща в Светлина и въздига до собствената си Висота и до тази на Бога!

Съ-творчество и партньорство с Бог в равнопоставеност – това чака Той от вас! Но за да го осъществите, трябва да промените нагласите и вярванията за самите себе си, възгледите за човека по принцип. Да проумеете и си спомните най-сетне Природата и Същността на собствената си Раса, както и нейния Потенциал и Вродени заложби. А те са Божествени като тези на Отеца. Като тези на Ангелите, Учителите и други Могъщи Космически Цивилизации, от които се възхищавате, респектирате и молите за подкрепа, защита и помощ.

А в Себе си вгледахте ли се, видяхте ли своя собствен капацитет, възможности и наследството, което носите?

Всеки е това, което мисли, че е и с което се отъждествява.

Времето за разтърсващата революционна Промяна във вас дойде, мили хора! Мигът на Истината, Възвръщането на Родовата ви и Вселенска Памет, също. Завръщането към Светлинната ви Същност и способностите ви като вид, произтичащи от неоспоримия факт на този Произход.

Тотална мащабна трансформация в телата, енергийните системи и цялостния ви статус като Същества, започва сега да се случва с невероятно бърза скорост. Ще се учудвате всеки ден, във всяка секунда ще виждате, разбирате, или усещате нови и различни неща, свързани с вас самите, както и с другите хора.

Бъдете отворени със Съзнанието и Сърцата си непрестанно! 
Осъзнавайте и обичайте – във всяка минута, всеки момент, постоянно и винаги!
Наблюдавайте, улавяйте и бъдете благодарни и щастливи, че сте тук на Земята в това Велико Време! Амин!

С надежда за размисъл и самовглъбяване, с Обич към вас, Надя-Селфидона и Ел Хонтес от Галактическия Център на Учителите

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

18 comments

 1. Вече за никой не е тайна, че тези отрицателни черти като: алчност, завист, егоизъм и др, които определяте като типични за нашата същност, не са част от нашата същност, това са програми засадени у нас от негативни същества, които се хранят с негативната енергия и ниските вибрации в следствие от тези отрицателни черти, уж част от нашата същност. Да ние си мислим, че сме отделени, че сме сами, точно в следствие от тези програми, защото живеем в една изкусвена и изцяло манипулирана реалност / матрица /. Всичко е манипулация дори схемата на прераждане и карма да изкупваме грехове от предходни животи и така да страдаме отново и отново, само да храним с енергия от страх, болест, болка и др. тези същесва. Идеята за дядо бог, от който да измолваме всичко и който ни наказва когато сгрешим също е така удобно настанена у нас, не ги устройва да знаем истината, че ние сме сътворци, религите са манипулирани, така че да служат на тях, не нас. Нашето Днк е манипулирано! Историята за създаването и съществуването ни е изкривена и невярна! Планетата отдавна е поробена от тези същества. Всички са запознати с историята за "новия световен ред", как умишлено се запалват войни и т.н. Не разбирам с тези послания какво целите да ни помогнете или да изпитваме вина - една от най-ниските вибрации. Интересен подход от "светлите сили" или по скоро сте от "фалшивите светли", които играят играта заедно с тъмните сили!

  ОтговорИзтриване
 2. А при желание може да потърсите в нета филм в 2 части от Грег Брейдън - Езикът на Божествената матрица, който разкрива истинското послание на Иисус как да се молим, което не било разбира се включено в евангелието, нито в библията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че Исус е дал много по-важни послания от това как да се молим и е оставил на нас, хората, много по-съществени неща, които ние някак си подминахме, вторачвайки се в подробностите и пропуснахме същественото, точно заради такъв маниер на поведение и мислене. Все ни убягва голямото и все чоплим дребното. Аз лично съм съгласна с всичко, написано в тази статия и е прекрасно, че има такива послания от Светлината за нас. Те ще ни променят, а не връщането в историята на човечеството, колкото и значими моменти и личности да касае тя. Не се ли научихме досега, че новото и истинското в началото винаги е било дамгосвано и трудно си е пробивало път. Така е било и със самия Исус. Дори не се спряхме и ние, хората, които сега го величаем, го разпънахме. Сега времето е друго, нещата се развиват, вървим уж към Висшите измерения, а искаме със стария подход. Адмирирам и се радвам, че такива информации достигат до нас. Благодаря и се възхищавам от тези, които получават подобни неща! Нека не ги плюем, а се вгледаме в себе си, както Учителите от този материал ни призовават, иначе пак ще си останем в трето измерение, в матрицата и ще ни командват тъмните. 2000 години с това, което Исус ни даде, нищо не направихме, точно защото все умуваме и търсим чуждите грешки.

   Изтриване
 3. Обръщам се към авторите на тази статия. Ако можеше вместо ВИЕ и ВИ да използвате НИЕ и НИ, щеше да е много поучително. Но сега изразявате разделението на НАС и ВАС, което така много критикувате.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доколкото разбираме авторите на тази статия са Същества от Светлината, Галактически Учители и няма как да сме "ние" и "нас". Когато получаваме нещо от Архангел Михаил, то също идва на "вас" и "вие". Тогава го приемаме, а сега какво искаме?! Аз мисля, че всичко си е ок и трябва да вникнем в текста, а не да се занимаваме с явни недоброжелателства.

   Изтриване
  2. Намерих забележката за уместна и някак си се усеща дистанция, а не би трябвало... Всеки осъзнал се знае и ежедневно изпитва мъките на битието. Колкото и знания да имаме, приложени на практика никак не е същото. Така че изискванията са нещо свръх на фона на днешното ни време. Необходима е и малко повече толерантност и по възможност по-активна помощ и подкрепа в израстването... На думи е лесно...

   Изтриване
 4. Ако това беше истинско послание от светлината щяхме да усещаме любов, разбиране и подкрепа, не обвинения, осъждане и назидания!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ми явно и умовете, и сърцата ви затворени, за интелекта ви пък изобщо да не говорим, че липсва, щом нищо не сте разбрали. Тук и словото се лее, и енергията, и Любовта е във всяка дума, ама вие как да я видите. Нещата, които се пишат, са по-сложни, отколкото можете да възприемете. А и вие явно сте от тези, които не обичат да ви се казва истината! А пък за нещо по-дълбоко и ново наистина да откриете, да не говорим! Смешни, жалки и злобни хора, за съжаление, винаги е имало! Те са тези, които спъват прогреса!

   Изтриване
  2. Всички работници на Светлината знаем, че когато ни разясняват истината и ни напътстват, Учителите си позволяват малко по-твърд и строг тон, но това не е липса на любов, а напротив. Всички сме чели такива послания от Архангел Михаил, но никой не си е позволявал да твърди, че не са от Светлината. Но за да разграничите това, е нужно доста по-високо ниво на осъзнатост и духовен растеж, който Вие явно не притежавате. А мисълта, че някой Ви назидава, може да идва само от Вашето его и това е доказателството, че имате силно развито такова. Поработете върху себе си, а не умувайте върху неща, които е ясно, че не разбирате!

   Изтриване
 5. От къде сте сигурни от кои същества всъщност са тези послания? Явно вие живеете в старите енергия и сляпо вярвате в старите манипулации, приспали интуицията си от вярата колко осъзнат и духовно израснал сте. Да не говорим, че "огромния ви интелект" въобще не схваща идеята за това което говорим или егото ви не позволява да съществува друго мнение освен вашето.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Засрамете се! Стига сте водили безсмислени, жалки словесни войни! Те са с предварително изгубени каузи и в крайна сметка рефлектират само върху вас. На Светлината не може да се попречи, още по-малко с подобна човешка злоба и самозабрава до висини, неподплатена с нищо конкретно и непредизвикана от никого. Истината винаги идва, рано, или късно, и вие също ще станете свидетели на това! Искрено ще се радваме, ако надскочите егото и дребничкия си човешки аз.

   Изтриване
  2. Да, вярно, засрамете се вече! От такива "всезнайковци" като вас (коментаторите), които уж всичко разбират, ние, хората, сме на този хал. Ако не бяхте такива дърдорковци, а повече се вглеждахте смирено в себе си и любящо в другите, всичко това, за което се пише в посланията, щяхме вече да сме го постигнали. Ново време, нови енергии и претендирате за тях и че са ви ясни, а такива като вас ни теглят назад.

   Изтриване
 6. С това поне съм съгласен, със сигурност на Светлината не може да се попречи и тя ще възтържествува! И аз ще се радвам ако и вие надскочите егото си, което си мислите, че сте надскочили и какви са тези обиди като "дребничкия си човешки аз", от толкова извисени и просветени същества. В моите коментари поне няма обиди и ясно се вижда кой проявява злоба!

  ОтговорИзтриване
 7. "Ние","Вие" - "разделяй и владей"! А всъщност всички сме едно цяло и сме част от Твореца. Единствената разлика е, че те работят за Светлината в комфортните високи измерения, а ние в ниските и плътните.

  ОтговорИзтриване
 8. Никъде не е посочено, че само съгласните с вас имат право на коментар. Не разбирам и какъв е проблемът някой да има различно мнение от вашето, или вашето е истина свише. Може да не съм съгласен с всичко написано, но приемам и уважавам това. За всеки истината е различна, точно в това се крие пъстротата на живота!

  ОтговорИзтриване
 9. Как само се провъзгласяте за работници на светлината, а всъщност не виждате по-надалеч от носа си. Мислите, че работите за светлината и как по-точно с послания уж от галактически учители - не знам какво целят тези думи - да ни тласнат напред или върнат назад! Така сте заслепени от фалшивия блясък, че не знам усещате ли новите енергии или сте изцяло в заблудата на старата парадигма! Мислите се за по-по-най и,че никой не разбира светлината както вас. Но аз ви прощавам и обичам братя и сестри. Жалко, че сте загубена кауза. Но победата на Светлината е близо, тогава нищо от написаното тук няма да има значение. Само свободата и любовта ще тържествуват в нашите сърца!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Но аз ви прощавам........" Ех, его, его! Какво самочувствие на Бог! Първо на себе си прости, после за другите мисли. Иначе пак си в заблудата. А илюзията за величие, тук прозира отвсякъде. Ясно стана, че сте неспасяем случай и прекратявам този дуел с вас. Ще се срещнем отново всички, в деня на равносметката и тогава ще стане ясно кой, какво и защо. Дотогава: "Довиждане и лек път по изкуствените ви, създадени от вас,човешки пътеки." А кой знае, може пък Бог да ви помогне да прогледнете и се промените?! Дано!

   Изтриване
 10. Не виждам нищо лошо в прошката - напротив, ако всички бяхме великодушни всичко щеше да е много различно... Въпреки, че твое съвършенство едва ли мисли, че е обидил някой, пък и е толкова божествен, че няма нужда от нея. Не знам тези писания за мен ли важат или за теб, с това поведение всъщност описваш себе си. Не знам и за какви битки и дуели говориш и с кого враждуваш всъщност?! Много си далеч...Дано се осъзнаеш! Лек път и на теб, по ледената пътека и внимавай къде стъпваш, че да не се пропука!

  ОтговорИзтриване