Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Контакт със своите Звездни цивилизации

Контакт със своите Звездни цивилизации

със своите Звездни цивилизации

10.12.2015г.

Напоследък е настанало едно подвеждащо затишие и неподвижност в общата обстановка на планетата. В действителност, е точно обратното. Събитията са пределно активни и мощни. Но да се формулира единна картина на всичко ставащо по планетата, е доста сложно.

Световното правителство, лишено от единен управляващ център (деструктивните извънземни цивилизации, разположени в 3-5 измерение), започва да действа все по-хаотично и разнопосочно. "Октопода" се лиши от главата си (през февруари-март тази година), а "пипалата му" по цялата планета започват активно да си пречат едно на друго. Може да бъде обозначено с фразата "лудостта нараства". Макар в този случай, "лудостта" да носи кървава реколта.

Но всичко това е свързано с мощното нежелание на повечето хора да се събудят духовно. Засега егоизма управлява съзнанията им и енергията на Любовта се възприема много бавно и неохотно. А срока вече изтече. Времето за убеждаване свърши. Дойде време за активни промени. Твореца започна да насочва към планетата "Огнени енергии" с радиационна съставка. Тези енергии включват в хората или твърдо преобразуване и става рязко духовно пробуждане, или напускат земното ниво.

Сега е подвеждащо затишие, но огнените енергии започват да се концентрират мощно, за да стартират в най-близко време енерговълна, която пределно рязко ще буди света. За целта, на 8-мо ниво, Висшите Сили масово преглеждат съдбите на огромно количество хора. Задачата на този Съд е да оцени способността на всеки един да приеме космическата енергия на Любовта и дали ще успее да я приложи в живота си (да се задържи в нея). Под внимание се вземат и множество "кармични бумеранги", които сега ще започнат да догонват тези, които са ги хвърлили. От това следва, че скоро може да се очаква масово напускане на живота от много хора (дори много добри, от наша гледна точка). За това има обективни причини, които не може никой да промени.

Това не е поредното "плашило", а просто констатация на ставащото. И няма да е някъде в бъдещето, а вече е започнало. И ще засегне всички, без изключение. Единствения начин да възприемете хармонично ставащото, са активността на собствените ви любовни енергии и пребиваването ви в тях.

Изобщо, ако говорим за предназначението на всички "звезднородени", е да осъществят пряк контакт със своите цивилизации. Всяко Звездно Съзнание, спускайки се във въплъщение на Земята, е съпроводено с ясни напътствия и план за действие. Но деструктивните извънземни са изградили около Земята от 3-а до 5-а мерност енергоизолационен пашкул (криво огледало), което блокира всякакви опити на въплътените да "стигнат" до своите цивилизации. Освен това, "кривото огледало", при преминаване през него на душа, която се въплъщава, блокира мощно звездната памет. И се получава, че въплътената душа е забравила своята мисия и вродените си способности. Тази енергоизолация е разрушена едва през юни тази година.

Времето минава, човека пораснал, развивал се и от време на време имал усещането, че има някакъв потенциал, който висял в него като "тежък товар". Това е като бременност, която не може да се развие докрай. Такъв човек търси всяка възможност да се разкрие, посещавал е разни езотерични учения и религиозни организации, изчел е купища литература, за да намери поне някакво ключе за своето пробуждане. Но по един или друг начин, напоследък много звездни съзнания започнаха да активират блокираните си възможности и способности. Но къде да ги приложат, все още не разбират.

Знаейки, че е възможна такава ситуация, деструктивните сили са създали безкрайно множество "компютърни" програми в пето измерение, които се представят за архангели, разни извънземни същности и други такива. Задачата на всички тези виртуални роботи е да замъглят пробуждащите се съзнания за истинските духовни ценности. Да се разпознаят тези програми е доста лесно. Те влияят мощно на човешкото его и го подхранват всякак. Прилагат заплахи, лъжи и твърд диктат, канят за работа на всякакви външни обекти, само не и върху вътрешния си свят, върху собствените недостатъци. Наблягат на страха, а не на любовта и всякак опитват да противопоставят една част на обществото на друга. Трябва да се помни: "Енергията на Любовта не воюва с никого. Само излъчва Светлина."


Но за повечето пробуждащи се съзнания, такива отношения са комфортни. Защото на пето ниво все още присъства енергията на егоизма. А това означава, че можете да стигнете съзнателно там, нещо да вършите, без да се променяте. А вече на седмо ниво, вируси на егоизма няма. И никой няма да пусне земно съзнание, утежнено с егоистични енергии. И се получават ситуации, когато на седмо ниво и по-нагоре, се намират цивилизации, обединени в Съвет на Планетарната Коалиция, изпратили свои представители за въплъщаване на Земята. А самите въплътени, за да се свържат със своите, трябва мощно да се изчистят от егоистичните си привързаности. Точно това е главния "препъни камък" при духовното пробуждане на по-голямата част от човечеството.

Цивилизациите са Звездни Семейства, представители на Звездни Домове, откъдето са дошли въплътените на планетата. Количеството им е безбройно. Често се задава въпроса за названието на една или друга цивилизация. Но транскрипция на названието е невъзможна на земен език. Познаваме само няколко (Плеади, Сириус, Андромеда, Орион и други). В действителност, са милиони и няма нужда да се определяте в тези названия, по добре да търсите пряк контакт.

Има още една разлика между контактите с пето и седмо измерение. При контакт с енергиите на пето измерение, възникват красиви картинки и диалози. Като правило, "деструктивните програми" генерират много красиви картини, за да увлекат човешкото съзнание и да го привържат, за да могат да използват жизнената му енергия. Контактите с седмо измерение са с минимум картинки, повече са насочени към усещанията. Но това е такова състояние, което не може да бъде сбъркано с нищо. Може безкрайно да повтаряш "обичам" и да вярваш в това. Но ако веднъж си бил в истинския Поток на Любовта, веднага разбираш разликата. Макар да е много трудно за разказване.

Звездните цивилизации винаги са в състояние на очакване, кога най-после представителите им ще се свържат с тях. Но за да се получи това, "звезднородения" трябва да навлезе в дълбоко състояние на Любов и от това състояние да се обърне към своята цивилизация. Отговор има обезателно. Задава се мислен въпрос и веднага изплува отговора. За ума изглежда като разговор сам със себе си. Но в действителност, това е истински телепатичен контакт. Нещо подобно се случва при общуването с делфини и китове. Но със своите контакта е много по-дълбок и обемен. Ще прилича повече на бълнуване или игра. Не се давайте на съмненията, а отново и отново разпалвайте Кристала на Любовта и се обръщайте към своите.

За много кратко време диалога между вас ще стане устойчив и обемен. Главното условие е, да не се напъвате към своите цивилизации, а да се изпълвате постоянно с Любовна енергия и от това състояние, спокойно и непринудено, да започвате диалог. Ако сте в енергията на любовта, канала между вас и цивилизацията ви се укрепва и разширява постоянно. Никой по целия свят не може да разбере цялата дълбочина и нюанси на вашата енергетика, освен вашите цивилизации. Те са милиони и всяка от тях е специализирана в енергиите си. Никакви крайони, салуси или аштари няма да ви подскажат, как да постъпите в една или друга ситуация, защото не ви познават така, както ви познава родната ви цивилизация. Били сте загубени (намирали сте се в детската градина), но е дошло времето да си спомните истинската си същност. Никой няма да го направи вместо вас. Дошло е времето.

Докато съзнанието блуждае по разни ченълинги, няма изпълнение на вашата мисия. А е дошло времето за действие. Пълна стратегия на Акта за преобразяване на планетата се осъществява от Съвета на Планетарната Коалиция, където влизат всички цивилизации, които имат въплътени представители (звезднородени) на планетата. И докато звездното съзнание не е осъществило пряк контакт със своите, е безполезен баласт. От който след Висшия Съд ще се избавят. Времето за разговори свърши. За да навлезете в преобразуващия поток, е необходимо първото и главно условие - да разкриете собствената си Енергия на Любовта. Може да се направи чрез активиране на Любовния Кристал, може да се търси друг начин, но движение напред без това няма. Повече 60% от енергиите, които идват сега на планетата се падат на космическите Енергии на Любовта. Това означава, че без тяхното разкриване в себе си, движението напред е просто невъзможно. Физическото тяло и енергетиката ви не могат да се справят с тези потоци.

Пред всеки е твърдия избор: с какво се отъждествява душата, с енергиите на Любовта или с нещо друго. Отговора на този въпрос е вътре във всеки от вас. Но мнозина се страхуват да си го зададат, защото отговора изисква действия и често доста болезнени. Много често съм срещал случаи, когато човека е бил готов да умре (и е умирал), но не е могъл да прекрачи през егото си. Не е могъл да каже на другия "прости", не е могъл просто да се усмихне и да прегърне. Всички тези прояви на сърдечност, са толкова трудни за него.

Няма никой друг наоколо, само човека е сам със своята съвест. И само от неговото решение зависи, ще се обърне ли с лице към нея или ще продължи да се извръща и да се прави, че не я забелязва.

Света, такъв, какъвто го познаваме последните сто години, свърши. Съвета на Планетарната Коалиция и цялото Сдружение на Светлите Сили, под прякото ръководство на Твореца, са поели цялата власт над планетата в свои ръце. Без пряк контакт с тях е трудно да се удържите. Решават хората и правителствата. Започнаха преки и необратими промени. Всичко това ще се забележи в събитията от близките дни и седмици. Ако на някого се струва, че събитията са прекалено бавни и нищо не се променя, силно греши. Всичко е в движение и то много бързо. Просто на планетарен мащаб не се забелязва все още достатъчно. Макар, ако се вгледате, всичко е доста нагледно. Има още един момент, защо всичко се движи "бавно". Съвета се опитва да избегне излишните жертви и опитва да даде шанс на всички, които по един или друг начин са способни да се пробудят. Макар, както изглежда, времето за това свършва.

Желая на всички Любов и Светлина!!! До нова среща в Единния Поток на Твореца.

P.S.Има също така множество цивилизации, които при развитието си са стигнали в задънена улица и са на границата на пълното си изчезване. Могат да ги спасят само космическите Любовни Енергии. За да ги усвоят са изпратили свои представители на планетата, те да усвоят енергията на любовта, да се адаптират към нея, да я синтезират в себе си, а след това да се свържат със своята цивилизация и да им изпратят тези потоци енергия. Като по този начин спасят своя звезден дом. Но често, тези звезднородени, вместо да изпълняват мисията си, се увличат от игрите на егото, а звездният им дом е на границата на унищожението. Надявам се, тези думи да накарат някой да се замисли.

Сърдечно прегръщам Светулките от целия свят.
Вооллстриусс Абсалямов

Източник

Превод: Йосиф ЙорговМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

10 comments

 1. Най-после нещо свясно да се изпише тук, най-вероятно, защото е превод! Преди имаше повече такива вдъхновявящи писания от Крион, Ащар, Хаторите и др. /ех, отново в превод от чуждестранни автори/! Напоследък в редовете се излива една боза...ама вкиснала, особено от написаното от Селфидона, а от коментарите и - помия...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине/госпожо, съдейки по думите Ви, човек би си помислил, че живо се интересувате от духовни послания и практики.Смятате ли тогава, че една духовна личност би използвала подобни думи в речника си, независимо дали сте съгласен/на с написаното, от който и да било автор...? В крайна сметка, никой не ви насилва да четете послания, които не резонират с Вас. Всеки има право да чете, които си поиска послания, а тези, които не харесва, просто да подминава. Изразявайки подобни заключения, Вие съзнателно оформяте "общо" мнение и лишавате останалите хора от право на избор! Едно е да не харесваш нещо, защото то не резонира с теб, съвсем друго е публично да го оплюваш, използвайки думи, недостойни за едно духовно същество.
   Замислете се...

   Изтриване
  2. Редовно чета публикациите в този сайт и за моя най-голяма радост, започнаха да качват послания от Селфидона. Беше време да се каже истината на хората, такава, каквато идва от Божествения свят. Само това ще доведе до истинска промяна във всеки един от нас и така заедно ще израснем като раса. Нали всъщност това е целта, към която се стремим и мисията, за която сме дошли на Земята?! Всеки човек, четящ Вашия изключително грозен и неверен коментар и нещата, които се казват в посланията на Селфидона, може много лесно и бързо да заключи кое идва от Светлината и кое, не. Аз лично с нетърпение очаквам следващия материал, който ще публикуват от Селфидона, за което безкрайно благодаря! Дано има все повече такива като нея, които да помогнат на човечеството да се научи как само да излезе от матрицата и да продължи смело към по-висшите измерения!

   Изтриване
  3. Ай, ай, ай! То бозите са май все в нас, та затова и навсякъде ни се привиждат, а за помиите няма смисъл да говорим! Ама тая боза тук е като че ли не само в главата, ами и в Душата! Каква е тая злоба, бе човек?! Намирисва ми на лична основа и опит за очерняне. Скрий го, защото отвсякъде личи, че имаш някаква лична непоносимост към автора, ама то си е твой проблем. И защо трябва да насаждаш своето мнение и на нас! Посланията са си супер! Нещо май бозата не ги доразбира, явно доста се е размътила и разпенила, та чак е прекипяла! В тях има нов смисъл и поглед върху неща, дето все са ни ясни и ги знаем, ама не! Те затова и ни ги дават! Заради бозите! Айде, наздраве по една!

   Изтриване
 2. Мили приятели, никога не съм вярвала, че ще ми се наложи да правя такова изявление и то точно сега, на прага на Новата Ера на Светлината, която толкова Победоносно крачи към нас! Нищо не би могло да ме включи в подобни, за жалост, трябва да ги нарека, твърде грозни неща. А и не го правя, защото съвсем друго ме занимава в тези времена. Не искам и да се обяснявам, нито пък оправдавам и много странно се чувствам, че се наложи, макар и за кратко, да изляза от другата Реалност и да вляза в нещо, отдавна забравено от мен. Но понеже пряко се назовава и намесва името ми, най-напред ще ви кажа, че винаги се подписвам, без притеснение, под всичко, което пиша и твърдя и не се страхувам да стоя нито зад името, нито зад думите си. Напротив! И този път щеше да е така, ако поне един от въпросните коментари беше мой, а истината е, че не е. Много бях изненадана да ги видя и немея пред всичко случващо се, а и не разбирам защо тук се допуска това.
  Говорим за Нова Епоха, така ли ще встъпим в Нея, с тези неща?! Туй ли е нашето Единение, приемане, толерантност и Любов?! А и всеки има своето право на избор да решава какво да чете и какво не, както и дали го одобрява, или не. Не ви харесва – ок. Защо толкова злоба изливате върху посланията, а и между вас в коментарите си? Това е кощунство, а твърдите, че сте и се обявявате за Светли Същества! Не обиждате мен, а самата Светлина! И е без значение дали приемате и вярвате в това! Рано, или късно, Истината ще блесне! Защо се хабите сега и разпилявате толкова енергия, необходима за собствения ви Възход?! Съсредоточете се върху Него, а не върху мен. Щом и вие вярвате в Светлината и знаете, че накрая Тя ще отсее зърното от плявата, има ли изобщо тогава някакъв проблем?! Нека оставим всичко на Нея и на Времето да решат. Аз лично подминавам нещата, които не резонират с мен, не се задълбочавам в тях, но пък не ги и хуля. Решавам, че не са в моя светоглед и толкоз. Щом такива реакции предизвикват тези, които са тук, значи нещо са провокирали, събудили във вас. Жалко, че е негативно и пошло, а не е Светлина! Но Светлината води своите битки с мрака навсякъде, включително и в онова, което все още е останало в човешките Души и Сърца. И е прекрасно, защото в крайна сметка, неизбежно ще го преобрази. И аз приемам, че се случва точно това, тук и сега, и ви предлагам да приключим с едно такова огромно недоразумение и абсурд.

  И тъй като нямам индивидуален профил, го изпращам от този на един от моите ученици, защото искам да избегна спекулации с всякакъв вид анонимност, да стане ясно, че обръщението е лично от мен и държа да бъде качено като отговор на всичко.

  С Обич към вас, Селфидона


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Селфидона показа на всички ни нагледен урок по истинска Светлина и Любов!
   Браво!

   Изтриване
  2. Мила Селфидона,
   Обичаме те и четем твоите послания във фейсбук и нета. Нека някои си твърдят, че там няма нищо ново. Те не могат да го видят, затова така говорят. Ти сякаш осветляваш отвътре и отново разкриваш пред нас в цялото им истинско съдържание всички Божествени неща, уж толкова добре познати ни. Но се оказа, че не са. Аз прогледнах сякаш отново и видях всичко съвсем различно, много по-цялостно и смислено. Ние сме доста голяма група приятели и сме твои читатели и привърженици. За да видиш новото, трябва да имаш сърце за него, а не да си говориш само празни приказки.
   Говориш ни за цялостно преобръщане на човешката природа и въздигането ни като Галактическа раса с нов код в нас, кое не е ново тук? И защо хората си мислят, че вече са постигнали промяната в себе си, след като реално не са и продължават с егото си все да си вярват и хич да не се задълбават какво точно означава това и как да го направят.
   Благодарим ти за всичко!

   Изтриване
 3. Аз също мисля, че не е полезно да се преповтаря едно и също по най-различни и всевъзможни начини, макар и да има нужда от припомняне. Някак си усещам, че е време наистина за нещо ново. Едновременно с това изчистването на енергията от старите модели продължава да е в ход. Може би на затишието се отговаря с нетърпение, знам ли го...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В крайна сметка не разбрахме, знаеш ли го, или не го знаеш?! Май се опитващ да държиш златната среда, ама не ти се получава. А и не разбрахме ли, бе хора, че с нея доникъде няма да я докараме?! Ясна позиция и действия май трябват и все това ни повтарят отгоре. Ама то от такива, дето виждат само бози и други, дето не знаят какво искат, сме дотук. Айде, да вземем да се стегнем, че да се оправим! Не мислите ли, че е време вече?

   Изтриване