България ще бъде Благословена! - от Учителя Петър Дънов

от Учителя Петър Дънов

''От 1945г започва период, който ще трае 45г. дo 1990г. Идват такива времена и идва такава власт, че който й се противопостави, ще си положи костите на земята. Настъпва една голяма диктатура, допусната да изчисти застоялата тиня. Когато се размъти една вода, трябва да мине много време, за да се избистри течащата вода. През този период ще тече мътна вода. След този период ще има кратка почивка до 1999г., която ще бъде най-благоприятна в духовно отношение за Бялото братство. А след това ще дойде новият период, с още по-страшна диктатура от тази, която има да дойде. Тя също ще трае 45г. до 2044г.
За нея се говори и в Откровението на Йоана гл.21, ст.8 „А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел”.

От трънения венец на България ще се изплете великото благо на балканските народи и славянството и само по този път ще се дойде до обединението.

Какво ще стане с България и българите? – Онези, които са направени от кал, ще се стопят. Онези, които са родени от чиста вода и от светлината на духа, ще имат велико бъдеще.
Аз познавам душата на този народ. Тя е изстрадала много от своите учители, проповедници и управници. Тя има още малко да пострада, след което тя веднъж завинаги ще се освободи от старото робство.

Носете тази мисъл навсякъде. Помнете: Няма зло за България. Българският народ ще се повдигне. Бог ще даде на България толкова земя, колкото й е необходима. Още от създаването на света, Бог е начертал границите на България, предвидил е каква форма на управление да има. Един ден този план ще се приложи. Това бе предвидено, както за България, така и за всички народи. Бъдещето на българският народ, с малки изключения е светло. Бъдещето на слaвянството-добро. Те носят такава култура, каквато никой не подозира. Всички народи ще черпят от тази култура. Тя ще бъде култура на братство, равенство и свобода. В името на тази свобода всички народи ще се обединят и то така, че големите народи ще покровителстват малките.

Сега аз проповядвам на българите, защото Бог е решил да ги благослови. България ще бъде благословена! Времето ще покаже истина ли говоря, или не. ...Не се обезсърчавайте и бъдете благодарни за това, което Бог ви е дал. Всяка година той ще ви дава все повече и повече.
Българският народ е търпелив. Той издържа турското робство. Издържа на всичко. Издържа на насилието. Ще издържи и в бъдеще. ''

Кое е същественото за българина? Той е най-твърдият елемент, който съществува. Най-доброто семе, което най-добре расте, това е българинът!

България е обетована земя. Тя има най-добрите плодове. И няма като българските градинари – и в Америка ги познават.

Много от сегашните лекари, особено на запад, лекуват болните с музика. Българинът по естество е песимист, затова е създал хороводните песни да се лекува от песимизма си. Българските хороводни песни са лечебни.

Старите българи, които са живеели на Балканския полуостров, служили на благия Бог, затова се нарекли „българи”, това е духовното тълкуване на думата „българин”. Някои казват, че българите носят името си от реката Волга, отдето са дошли, преминали Дунава и се заселили на Балканския полуостров, дето имало вече българи. Старите българи се различават от новите, които преминали Дунава. Първите са благи, а вторите се отклонили малко от пътя си , заради което изгубили религиозното си чувство. Обаче и едните, и другите са на везните, взаимно си помагат.

Българският народ е приготовляван 5400 години. Той е пазен от Бога, за да може на днешния XX век да изпълни волята и задачата, която Бог му възлага.

Казано е ”Написах ви на дланта Си”. Като погледне към дланта Си, Бог вижда къде е мястото на българина и си спомня за него. Всички могат да тъпчат българите, но като погледне към дланта си, Бог казва „Те са тук”. Заслужава човек да бъде тъпкан от хората но името му да бъде написано на Божията ръка. Това значи да бъдеш под зоркото око на Любовта.

Българинът иска любовта да се изрази на дело. Той е добър, умен. Ако управниците слушаха народа, много малко грешки щяха да направят.

Българите направиха нещо за света чрез богомилите. Това, което изнесоха българите, е принципът на свободата.

Няма народ, който да има толкова ясновидци като българският.

В България има много ясновидци. Това е добър признак. То показва, че Духът работи в България.

Бъдещето е на славяните, бъдещето е на българите. Те ще оправят всички народи. България ще бъде духовен кредитор, духовен разсадник из целия свят.

Българите са пионери сред славяните.

Бог е дал голяма земя, голяма империя на българите, повече от това не им трябва. Те влизат в расата на славяните, а славяните заедно имат голяма земя, грамадна империя.

София е втори Йерусалим – Вечния мир ще се сключи в София. В София ще се свика първият Йерусалимски събор. Нова библия ще се напише на български език. Българските земи край няма да имат. Църквата „Св.София” в Цариград ще бъде християнска.

Българският народ велико бъдеще го очаква и България ще бъде първата страна в света където хлябът ще се раздава безплатно.

Днес Словото се дава на български език, защото българският език е най-точният език, на който могат да се предадат окултните закони и словото на Бога, защото българският народ е най-древният народ на Земята.

Затова дойдох, за да ви оживя, да ви просветя, да ви помогна, да ви дам Знание и Мъдрост, да ви утеша като взема част от мъката ви и ви предам радостта да чуете Божието живо Слово.
Моята задача е да ви предам Божественото учение. Вашата задача като ученици, е да го предадете на българския народ. Задачата на българския народ е да го предаде на всички народи. Аз отговарям пред Бога, ако не изпълня задачата си. Вие отговаряте, ако не предадете на българския народ това Учение. Българският народ отговаря пред Бога, ако не предаде Учението на другите народи.

Аз съм дошъл да помогна на българите. Както и да се отнасят с мене, както и да ме гонят и преследват, аз съм дошъл да ги стопля, да им направя такова добро, каквото досега никой не им е направил.

В Природата има такива извори, от които ние можем да черпим. Обаче Природата дава само на умния. Тя дава богатствата си само на умните. България е най-богатата страна. И аз се чудя защо при това голямо богатство тя страда. България е една културна страна и аз се чудя защо при една голяма култура, българите живеят в невежество. Всички онези сили, които са вложени в тази страна, сили за култура и за прогрес, са били спъвани. Богомилите дойдоха в България с цел да проповядват, да покажат пътя на хората, да канализират тяхната мисъл, но ги изгониха. Само истинските поети, писатели, философи, талантливи и гениални хора са в сила да отворят пътя, да се канализира човешката енергия. И всичко това ще се постигне с малко работа и усилие, не се изисква много работа, не се изискват големи усилия.

Децата брулят хубавата круша. И затова ще видите, че което дете мине покрай нея, все по клонищата се катери. Ето защо избраният народ от всички се брули. Има какво да се брули. Зелени, узрели плодове - всичко се брули.

България е единствената страна на Балканския полуостров, която има представител в Божествения свят. Това е необикновена привилегия, но и голямо задължение. Ето защо българинът трябва да бъде крайно внимателен - на първо място в отношението си с Божествения свят, след това - към народите и след това към своя собствен народ. А това още значи да погледне много отговорно своята съдба. Благословението Отгоре трябва да бъде оправдано. „Българин” в космически смисъл на думата, е „човек на Духа”. Оттук съвсем не случайно, България е средище на духовен подем – извор на идеи, люлка на Новото Учение. Ако Богомилите успяха да раздвижат европейските народи и да внесат необходимото просветление, то сегашните българи имат не по-малката задача – да поднесат на човечеството най-високия идеал – Любовта към Бога. Богознанието е основата на Новата култура, която иде. Настъпило е времето човечеството да се освободи от химери и заблуждения, от суеверия и предразсъдъци, от религиозни увлечения и фанатизъм и да поеме по Пътя на живота. Това е Божествената привилегия на българския народ, между който работя. Така ние Отгоре познаваме българина – това е представата за неговата аура, такава е златната нишка на неговата съдба.

България сега е в златния век на своята история. Тя е още в началото на златния си век. Не е достигнала до кулминационната си точка. България сега кредитира всички европейски народи и в бъдеще те ще й се отплащат, в бъдещи епохи ще я кредитират. Понеже България е в златния си век, ще бъде пазена и закриляна от Провидението. Никой няма да стори зло на тая страна, която кредитира цяла Европа. Само малко може да бъде засегната, но и то може да бъде избегнато.


В българите има три хубави черти. В България преди идването на славяните, е имало местно население, което е вървяло по пътя на доброто. Тези хора по характер са били много благи, затова околните хора са ги наричали „благите хора” В основата на характера на българите има следи от тези най-ранни жители на България. Те имали стремеж към духовното, към мистичното. После са дошли славяните и са залели Балканския полуостров. От тях българите са приели духа на жертвата и самоотричането. Най-после са дошли Аспаруховите българи. От тях българите са наследили храбростта и волевия елемент.

Цялата бяла раса преминава през фазата на алчността. Бялата раса преминава през фазата на алчността колективно, а пък българинът – индивидуално.

Много неща съм ви казал, но не съм срещнал нито един българин, който да е изпълнил нещата, както съм ги казал. Той всякога ще внесе нещо от себе си.

Българинът е щедър. Българинът лесно се приспособява навсякъде. Тук в България е упорит, а навън е гъвкав.

Българинът има една черта – не обича да му заповядват. Остави го свободен, ще направи много повече за тебе.

Личните чувства са много силно развити у българите. Ако моралните им чувства са толкова развити, българите щяха да бъдат гениални

По-упорит и по-своенравен човек от българина няма.

У българина има разрушителна енергия. Той е активен.

Какво означава думата „Израил”? Израил е онзи, който излиза от Рая, из Рая, а пък „Българин”- който влиза в Рая.
Днес всички сте в Израил. Няма човек, който да не е в Израил. Значи всички сте извън Рая отсега нататък трябва да влезете в Рая. Да станете„Българи”. Засега, първи вкарват в Рая българите. Как ги вкарват? – С камшик!
Българите не са избраните, но хромите сакатите, които са поканени на вечерята.

Съвременните хора са дошли до едно положение, по-горе от което не могат да се повдигнат. Защо? Защото като им изнесат известни истини, те започват да се подиграват. Тази черта особено се забелязва у българите, които не оценяват нещата и са готови винаги да се подиграват, да се надсмиват. Това се дължи на факта, че религиозното чувство у тях е слабо развито. Отсъствието на религиозно чувство им създава големи нещастия.

Но новото поколение, което сам Бог на Силите ще повдигне, ще осъществи Неговите възнамерения, предопределени да се изпълнят. Можете да ускорите и затрудните вървежа на вашето дело, ако се вдадете на разпуснатия живот на покварените народи и това Ме прави повече да бодърствам за вази, да не би изново да се повърнете и паднете в примката на лукавия, което падение ще ви коства живота. Това Ме принуди да сляза от горе помежду ви, да се застъпя изново да изгладя и премахна адската омраза с братския вам род, който е положил за вази безброй человечески жертви; той е свята Русия, на която Бог е отредил велико бъдеще, да изпълни волята Му, за ваша слава и славата на Неговото Царство. Ще приемете от нея дан като Мелхисадек от Авраама, когото и благослови. Днешната сила и слава я вам дължи, такива са Божествените наредби: един сее, друг жъне, в края всички ще участват в Божието благо.

Има три вида хора: глупави, умни и мъдри. Глупавият непрекъснато се занимава с миналото, умният се стреми да прочете бъдещето, а мъдрият живее с настоящето.

Забелязано е, че ако няколко души ви обичат, един непременно ще ви мрази. Ако девет души ви обичат, десетият ще ви мрази и по сила омразата му ще се равнява на любовта на деветимата.

Насилието унищожава хората, но не ги променя. Чукът, след като няколко години е удрял камъка, се е изтъркал и унищожил. Такава е съдбата на всички насилници и тирани - те самите се унищожават.

Според мене сегашното проповядване на Христа в сравнение с истинското проповядване е особен род разбойничество.

Животът на Луната е под кората й. Тези кратери, които виждате, са изкуствено построени от жителите на Луната - те са кондензатори на слънчева енергия. Там живеят около 100-150 адепти.

Айнщайн е от четвъртото измерение и няма да идва повече на Земята.

Женитбата на Земята е два вола, свързани в един юлар. И двата орат и пъшкат. Сегашният брак е изобретение на черната ложа.

Внимателни бъдете към цветята, към клоните, камъчетата, изворите. Така ще възпитате съзнанието си. Българинът в това отношение има още много да работи. У него деликатните чувства не са развити. Хване едно клонче, скърши го и го захвърли, откъсне цвете и го захвърли.

Има светски хора, които са по-щедри и по-благородни от вярващите. Веруюто не определя характера на човека.

Нашето пространство в сравнение с пространството, в което живеят духовете е като плоскост.

Когато душите на убитите отидат в астралния свят, създават условия за нервни заболявания и разстройства у хората.

И предсказаните, и определените неща могат да се променят. От човека зависи да подобри или влоши съдбата си.

Който е работил съзнателно върху себе си и се е справял със земните си желания, той лесно се освобождава от тялото си.

Всички жестоки хора днес са обсебени от лемурийците. Те са от третата раса. Много от бялата раса ще бъдат вързани и ще останат зад шестата раса, за да се изправят.

За да отстоявате на нападението на астралните същества трябва да се групирате по няколко заедно, да създадете помежду си хармонична среда, в която да действа любовта. Тя е оръжие против всички външни и вътрешни нападения.

Животът се проявява между полюси, т.е. между контрасти. Тази е причината, дето при гениалния всякога има един глупец. Колкото по-мъдър е човек, толкова по-големи глупаци го обикалят.

Когато вълкът напада овцете, веднага му теглят куршума, когато човек убива подобния си, във време на война, не само не го съдят, но получава награда, кръст за храброст.

Вие я имета, я нямате 100 прераждания и искате да ставате светии. Светията е минал 777 прераждания и е имал 12 кардинални прераждания и чак тогава е станал светия.

Ще стане силен трус. Цяла Франция ще потъне. Част от Русия и Турция и част от Германия.

След 100 години и помен няма да остане от сегашния ред и порядък на нещата. Друг ред, коренно различен от този, ще има на Земята.

Животът ще се влошава все повече и повече. Той ще стане непоносим. За лошите хора настъпва черен период. Тъмната епоха изтича. Сега сме в епохата на Водолея, което значи чистота. Астралният свят вече е почистен. Бъдещата култура се отличава с три неща: повдигането на жената, повдигането на бедните и слабите и застъпване на правата на човека.

Една кутия може да ви разправи всичко, което се върши вън от България. Не само ще чувате какво правят хората в далечни страни, но и в скоро време ще можете да виждате какво правят хората в най-отдалеченото кътче на Земята. Един ден ще дойдем до положение да виждаме какво се върши не само на този свят, но и на онзи свят.

Всички пророци и мъдреци ще се въплътят в славянството до края на 20-ти век.

Ще станат големи кръвопролития. В много държави ще има граждански войни, но която е по-близо до Бога, по-лесно ще мине. Тогава силите небесни ще се възмутят, ще дойдат големи земетресения - където е суша, ще стане море. Тия, които се спасят след тия страдания, ще влязат в царството Божие.

Сега опасността не е от болшевишката или други революции, това са детински работи. Но иде едно раздвижване на Земята, при което бедни и богати ще хвръкнат из въздуха. Иде едно положение, при което и богати, и сиромаси ще бъдат засипани с пепел. Може след десет години да е, може след сто години да е, но ще дойде.

Съвременната култура се нарича славянска, но няма нищо славянско в нея. И ако върви по този път, ще я постигне съдбата на миналите култури.

Тези, които си заминат през 1943 година, ще дойдат през 1973 година, защото имат важна работа.

7000 напреднали съшества, адепти, ще бъдат родени в славянските страни до края на 20-ти век и те ще образуват една голяма вълна на подем.

В 22-ри век ще се възстанови царството Христово на Земята.

В Европа иде едно земетресение, което ще започне от Север, ще разтърси цяла Европа, така, че ще се помни с хиляди години. Обяснява се и причината за него. В Стария Завет се казва: "Гледайте да не станат вашите дела и мисли толкова лоши, че да не може Земята да ви търпи вече."

Не, материализмът няма да даде нищо в света. Когато културата изгуби своя идеализъм и стане материалистична, тя е осъдена на смърт. Когато една религия изгуби своя идеализъм и стане материалистична, тя е осъдена на смърт.

Готовите души ще възкръснат, а онези, които не са готови, ще заспят и ще чакат още хиляда години, докато дойдат други нови условия в бъдеще.

Кое е същественото за българина? Той е най-твърдият елемент, който съществува. Всеки човек, който слиза на Земята, трябва да мине през българите, за да добие твърдостта, да му ударят печата на твърдостта. Най-доброто семе, което най-добре расте, това е българинът !

Чрез славяните трябва да се внесе нещо ново - щедростта. Тя е качество на славяните. Славяните сега носят силите на душата - Любовта. Те са хора на човеколюбието. Те носят културата на братството. В ощославянския организъм България представлява волята.

Ако не изхвърлим от ума си едни стари възгледи, не може да се роди нова мисъл.МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

2 comments

  1. Залисани в ежедневните си проблеми, не успяхме да оценим по достойнство възвисеността на Учителя,да проумеем неговата неземна мисия и както Исус Христос беше подложен на мъки и унижения,така и Учителя беше преследван и анатемосван приживе.Дошло е време, в което по-просветените и богоотдадени хора, денонощно да работят за разпространяването на идеите и моралът на Учителя. Да изпълват с вяра душите на злощастният бълтарски народ, за да може той да се отърве от заблудите, които все още го владеят и да се възроди за достойното изпълнение на мисията, която му е възложена.

    ОтговорИзтриване
  2. Защо продължавате да пробутвате руската измищльотина за славянството??? Славяни такъв термин не съществува! И всички тия приказки за Христос и Християнството??? Християнството е едно от най-лошите неща които са се случвали на българина!

    ОтговорИзтриване