Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - ЩЕ БЪДЕТЕ ЛИ СРЕД ИЗБРАНИТЕ?

ЩЕ БЪДЕТЕ ЛИ СРЕД ИЗБРАНИТЕ?

Божествения Творчески Източник

Послание на Архангел МИХАИЛ чрез Рона Хърман

Февруари 2015 г.

Скъпи майстори, за много от вас това е началото на новата година на Земята; но ако гледате картината в нейната цялостност – от нашата гледна точка – това е началото на новата ера и новия Златен Век. Много от вас могат да възразят, че това изобщо не прилича на Златен Век. В миналото всяко ново Творение, което се е появявало в земен план, е преодолявало големи съпротивления, често чрез болка, борба и разногласия. Това все още се явява начин на Съзиданието в много части на вашия свят; но не трябва да бъде така. Ние сме ви казвали, че отделянето на Светлината от сянката е като че сякаш два свята са се насложили един върху друг. Единият свят е изпълнен със страх, ненавист, осъждане, алчност, в различна степен и с желание да се управлява и завоюва територия на Земята, тъй като и желанията доминират и поробват народите на Земята с всякакви средства. Милиарди красиви млади Души, попаднали във водовъртежа на този постоянно ускоряващ се хаос, страдат повече от всякога. Светът стремително се влошава, тъй като покривалото на всички мисъл форми се е развихрило и това е засилило вихрите на ненавистта. Съществуват вихри на тъмнината така, както и вихри на Светлината, и предсказаният Армагедон, разбира се, вече се е проявил на тези места.

Светът на Светлината, който се наслагва върху светът на сенките, е светът на надеждата, светът, който засилва всичко, което е прекрасно и хармонично. Излъчването на света на Светлината е изпълнено с братска любов, мир, радост и благоденствие – свят, в който Духът и човечеството отново са съединили силите си; където всички символично обличат своята духовна броня, защото ние вървим нататък, показвайки, че заедно сме непобедими. В този свят вие придобивате опита на използването на общите закони на Мирозданието, защото създавате все повече физически проявления на това, което искате да видите в своето райско ъгълче. Чудесата ги има в изобилие, големи и малки, защото вие се докосвате до Божествения си Източник и ставате партньори със своите Божествени Семенни Атоми и ангелски помощници. Вашата Светлина сияе все по-ярко и вие ставате мощна, положителна сила на доброто вътре в своята сфера на влияние.

В последно време много ви говорихме за важността и силата на Пирамидата, защото съществуват много пътища на Душите, които се пробуждат за Божественото Недоволство на Душата. Пирамидите на Светлината, които са разположени по всичките много измерения на тази Суб-Вселена, се явяват хранилища на Светлината на Създателя. Това са Спирки по Пътя, който ви възвръща към вашата истинска родина сред звездите. Тези от вас, които се явяват скорошни кандидати по Пътя, позволете ни да ви дадем опростено виждане за това, как да използвате Пирамидите на Силата. Представете си Пирамида, която има стъпала от четирите страни, водещи към върха. Най-долу, от двете страни, се намират всички онези скъпи Души, които са попаднали в мрежата на измамата и ниската вибрационна енергия, тези, които с всички сили се опитват да управляват своя свят с негатива, по всякакви възможни начини, тяхната реалност стремително се срива. От другите две основни страни на Пирамидата се намират всички онези скъпи Души, които с всички сили се опитват да преживеят и живеят по най-добрия начин, който те знаят. Те се намират във властта на външни сили, които не контролират. Затова те, в различна степен, се намират в света на ограниченията, страха и негатива, но дълбоко в себе си имат желанието отново да се съединят със Създателя си и да изпълнят мисията, която са си избрали на Земята, проявяваща се като дълбоко недоволство от живота.

На върха на Пирамидата се намира върхът на Светлината, рано или късно Първопроходците, Авангардът, Воините на Светлината и Мира – всички те, които резонират на Светлината и нашия Създател в космичната работа по възстановяването на Рая на Земята. Докато се обединяваме в нашата велика Пирамида на Светлината, която формира върха, ние изпращаме безусловна любов към Земята и цялото човечество. Нашата обща енергия на Любовта и Светлината се спуска към всички, които се намират в подножието на Пирамидата и на всяко ниво. Този дар е достъпен за всеки, който иска да вземе участие в преобразованията, отваряйки своя сърдечен център, за да могат Любовта и Светлината на Създателя да струят във вътрешността му. Светлината винаги се стреми към Светлината в Тъмното. Независимо от това, колко слаба може да се окаже Искрата в някого, тя е способна да се възпламени и в крайна сметка да се разгори в ярък пламък. Това ще облекчи и ще ускори процеса на изцелението и привеждането в равновесие така, че всеки, независимо кой е той и какво е направил, да има възможност бързо да се издигне по Пирамидата на Възнесението и в Светлината. За никого няма изключение. С отворени обятия Създателят държи вратата широко отворена вратата за изкупление, така че всеки да може да влезе. Това е рядък дар, който се дава в това време, дар, който се дава само в края на ерата и в началото на новия век.

Енергиите на Пирамидата – това е важната Жизнена Сила и в ефирен план, и в материален. В нея обитава проявлението на съзнанието на Създателя – Адамантовите Частици на Божествения Живот и Светлина, Семенните Атоми на Белия Пламък – които поддържат чистите субстанции на Жизнената Сила, необходими за преобразуванията на Земята и всички форми на живота. Вие също имате Пирамидални форми на съзнание на Светлината в тялото си, които активират според степента на привеждането в баланс на вътрешните модели и настройка на вашия съд Светлината. Тъй като този процес се ускорява, вие активирате Кристалните Матрици на Силата във всички тела, кристалната сфера на Галактическото съзнание на върха, чакрата на възнесението в основата на черепа и Семенния Кристал „Аз Съм” в Третото Око. Как да получите достъп до тези благословени дарове? Влизайки във вътрешна и външна хармония, в Тихата Точка на Божественото Съзнание, благодарение на което преминавате в състояние на неутралитет и излъчвате положителната енергия на Жизнената Сила към света.

Вие често чувате израза: „Много са призваните, но малко са избраните.” Всички вие сте сред тези, които са избрани, иначе не бихте били на Земята във физически съд в това важно време. Ние ще променим тази стара фраза: „Много са сега избраните.” Кой решава това? Вие. Вие избирате себе си! Вие трябва да изберете в какъв свят ще живеете. Вие трябва да направите избора къде ще се намирате в Пирамидата на Живота. Никой не може да избира заради вас. Всеки от вас трябва да реши това за себе си; но когато изберете пътя на Светлината, ние ще ви хванем за ръката и ще облекчим пътя към сияйния връх. Нашата основна цел в това време на ускорени преобразования се състои в това, да ви помогнем да се включите във вашата банка на паметта на висшето съзнание, необходимите стъпки, всеобщите закони и условия на възнесението в кръга на Петото измерение.

Целта на Възнесението за човечеството в тази епоха на земното съществуване се състои в това, да интегрира всички останали Фрагменти на Душата на личното Аз на Душата в третото и четвъртото измерение, за да се отвори входът на низшите суб-планове, Свещената Триада, на петото измерение. Това е основната цел на този кръг на развитието. За да се постигне това:

Вашата личност/его трябва да стане сънастроена с Душата ви / Висшето Аз, като се стараете да престроите своите много нива на реалността и да станете хармонични със своето Божествено Аз и Аз Съм Присъствието.

Влизането във вашата Пирамида на Светлината е най-бързия и най-сигурният начин да се докоснете до Божествения Творчески Източник. Представете си милиарди мънички кристални Пирамиди на Светлината, изпълнени с Божествена енергия/ съзнанието на висшите вибрации, спускащи се върху вас, които ви обкръжават и ви изпълват и по този начин у вас се появяват нови мисъл форми, идеи и вдъхновение. Насладете се и използвайте динамичната сила на Всеобщия Разум, освободете се от земните ограничения и окови на убежденията на масовото съзнание.

Изучете основните закони на Всеобщото Създание / проявление. Учете се да различавате желанията на Духа от личните желания на егото. Егото желае, иска и се нуждае от емоциите за сметка на това, вие да виждате нещо, някого или някое събитие извън себе си, за да утолите вътрешната си жажда. Егото никога не е удовлетворено и постоянно търси нещо ново, за да утоли жаждата, и това често става зависимост. Когато сте хармонични с Духа, всички ваши физически желания и потребности чакат да бъдат изпълнени от вас – чакат и се нуждаят от това. Но вие трябва да сте активни и да извършите физическите действия, които са необходими, за да се осъществят мечтите си. Трябва да активирате е да притегляте към себе си положителните вибрации, необходими за проявлението на вашето видение във физическа форма.

Земният план – това е светът, стимулиран от действия и реакции. В света на полярностите и дуалността силите на противоположностите са били най-добрите ви учители. Негативните събития привнасят в съзнанието ви собствената истина в резултат на реални събития. Време е да отхвърлите нерешителността. Чувствайте, усещайте със сърцето си и вътрешното знание, какви мисли и действия са правилни и кои – не. Като се учите и придобивате мъдрост в резултат на събития или взаимоотношения с другите хора, няма да ви се налага да изпитвате повече причинно-следствения синдром на своите негативни действия /известен като карма/.

Жизнено важно е да разберете истинския смисъл на живота и смъртта. Обликът, който сте приели в този живот – е просто мъничък аспект на това, което се явявате в действителност, каквото сте били и каквото ще бъдете в бъдеще. Изходът или смъртта на физическия съд – това е само преходът в друго състояние на Битието. Бъдете смели в опитите си да промените старите модели на възгледите за смъртта. Освободете Душите на своите любими с любов, не ги привързвайте към земния план с мъката си. Да, вие можете да ги загубите и ще тъгувате известно време, но знайте, че те винаги ще бъдат с вас в Духа. Изпращайки им своята енергия на любовта, можете да помогнете на тези, които са си отишли, бързо да преминат в сферата на Любовта / Светлината. Скъпи мои, те отиват не на аморфно място, а в поразителен свят, който е по-реален, отколкото този, в който живеете вие, там могат да живеят в радост, да бъдат полезни, да се учат и да изпитват това, което искат, но което не са успели да постигнат в земен план. Ако вие поискате, то след известно време в бъдеще, можете да общувате с тях; но трябва да разчистите пътя за телепатичната връзка с тези, които живеят в невидимите сфери. Много искат да напуснат планетата в това време на голям безпорядък. Знайте, че те ще бъдат там, където има повече радост, където напълно властват мирът и хармонията, и те могат да ви помагат по много удивителни начини, намирайки се в своето по-високо състояние на Битие.

Вие трябва да се учите на търпение и да разберете, че времето, каквото го познавате, бързо се променя. Настройвайте своите представи в хармония с Духа и знайте, че всичко ще се прояви в правилното време. трябва да бъдете търпеливи към околните и да се стараете да виждате най-доброто във всички, по такъв начин усилвате положителната енергия и премахвате целия негатив, който може да бъде създаден. Можете да се издигнете над обидения свят и да се върнете към вътрешното си равновесие и хармония. Вашето сияние експоненциално ще се разшири и вие ще излъчвате Любов / Светлина от своя Център на Слънчевата енергия. Това ще стане естествено състояние и ще започнете да гледате на света и събитията от по-висока точка на зрението – гледната точка на майстора. Вие преминахте много цикли на бедност и богатство, в различни ипостаси /статуси/, което в крайна сметка ви доведе до извода, че истинското богатство се намира във възстановяването мъдростта на своята Душа / Висшето Аз и във възсъединяването със своя Божествен Семенен Атом. Ще се отвори съкровищница, съдържаща вашето Божествено неотменно право и така отново ще приведете всичко в хармония.

Според степента на повишаване на чувствителността се променят и вашите потребности и желания. Вие ще станете умиротворен човек и ще започнете да цените самотата си. Ще чувствате дискомфорт и нежелание да се намирате в социалните ситуации на низшите вибрации. Необходимо е да оставате сами със себе си, за да разберете кои сте всъщност. Вие сте единствени по рода си и трябва да се научите да действате на интуитивно, а не на емоционално ниво. Това трябва да започне от „изтеглянето” на своите енергийни потоци от другите и отрязване на шнуровете или енергийните потоци, с които другите хора са се привързали чрез слънчевия сплит. Не забравяйте да ги благославяте, защото те ще следват своя собствен път, а вие – своя. Бъдете спокойни във всяка ситуация, ако вашите убеждения са основани на истината. Вие ще знаете, че вървите към хармонията със своя Аз на Душата, без да реагирате емоционално на каквито и да било негативни събития в живота си.

Ще повишите своето астрологично влияние, защото интегрирате положителните енергии на всички дванадесет астрологични знаци. По време на сън ще посетите Седемте Сфери на Божественото Съзнание, което ще ви помогне да интегрирате положителните енергии – всички сили и качества на тези Седем Лъча – по такъв начин ще привеждате в баланс и активирате всички важни и незначителни чакри на физическото тяло. Петте Висши Лъча на Галактическото Съзнание също се интегрират вътре, като преобразуват, активират и пренастройват вашата ДНК, което ускорява процеса на строеж на вашия съд на Светлината.

Много от вас са готови или вече са започнали да изпълняват своята истинска мисия, независимо каква е тя. Моля, имайте предвид, че окончателната цел – е да станете конвейер на Любовта / Светлината. Вие трябва да живеете чрез своята истина, докато се учите да вървите по висшия Път и да управлявате своето виждане. Трябва да търсите и да признавате всеки аспект на своето Същество, защото се стремите към хармония и единно съзнание.

Скъпи мои, ние знаем, че може да бъде болезнено, дискомфортно и страшно, защото вие преминавате това на ускорен режим, защото радикални промени стават във вашия свят. Знайте, че заедно ние ще преодолеем всички беди. Нашата мисия се състои в това, да отворим пътя на всяка скъпа Душа, която изрази желание да се върне към съсредоточаването в сърцето и хармонията на душата. Знайте, че всеки от вас е важен. Скъпи мои, когато се съмнявате, нуждаете се от вдъхновение или сила, влезте в своята Пирамида на Светлината и ние ще ви дадем кураж, ще ви въздихнем и ще ви вдъхновим. Когато се почувствате самотни или необичани, влезте в центъра на своето Свещено сърце и ние ще ви чакаме там, за да ви изпълним със сияещата любов на нашия Бог Майка / Отец.
Предложение и превод: Селена | Самосъзнание.com


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

3 comments

 1. Внимавайте да не ви измами някой казва Господ - сам Сатана се представя за светъл ангел ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е така, когато боготворим, доверяваме се, не се усъвършенствуваме и не изграждаме личното си ''Аз Съм Присъствие"... Макар и индивидуално и зависимо от нивото на съзнание всичко е в едно! Благодаря на Светлината, че ни помага да намерим себе си! Пожелавам на всички да посеят с любов семенцето, да позволят то да израсне и да се радват на прекрасни плодове! Време е да чувстваме и да усещаме със сърцето!

   Изтриване
  2. Благодарим! Любов, Светлина и Благодат и на теб!
   И аз пожелавам на всички ни мъдрост да разпознаваме гласът на сърцето си и смелост, за да го следваме винаги!

   Изтриване