Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - ТИХИЯТ ГЛАС - Космологията на Учителя

ТИХИЯТ ГЛАС - Космологията на Учителя

Бог винаги Говори

Продължение на БОЖИЯТА ВОЛЯ

Бяхме на Яворови присое. След изгрева цялата картина се съживи, Резньовете се позлатиха от първите лъчи, птичият хор се засили. Цялата Природа тържествуваше. След молитвената програма изпълнихме Паневритмията. После всички поздравихме Учителя с новия ден. Започна разговор.

Във всички времена Бог е говорил на хората. Не е било време, когато Бог да не е говорил. Някои мислят, че могат да бъдат самоуки. Все ви е учил някой, но сте забравили. Бог е говорил на всички, но едни са чули, а други са забравили. Има един специфичен начин на говорене на Бога.

Бог говори общо на всички, а специфично – само на тези, които са готови. Тихият глас, който говорил на Илия, е специфичен глас. Всички хора не могат да чуят Тихия глас. Ако хората се бият, Бог не може да им говори с тих глас, те са глухи за този глас. Свържете се с Бога, че дето и да минете, да чувате Неговия тих и сладък глас. Чуеш ли гласа на Бога, спри се. Бог е това, което прави хората да живеят, да мислят и да бъдат свободни; значи помага на човечеството. Бог е това, от което сме излезли. В Бога сме! Бог във вас е, който действа в хотението и желанието ви. Значи когато човек желае нещо хубаво, красиво, то Бог е в нас, който действа в това желание. Слушайте Господа, за да се прояви във вашите малки вътрешни подтици. Пазете едно правило: използвайте най-малките случаи, най-малките подбуди, най-малките мисли, които ви идат. Защо всички хора имат желание да се проявят в големите подтици и да правят големи неща? И то ще дойде, но чак в бъдеще. Нали всички тези големи неща зависят от малките възможности, които човек е използвал. Най-първо човек трябва да се прояви в малките условия и възможности и като не се е проявил в тях, и в големите не може. Някой чака с години, иска да стане проповедник в голям салон; че нему всеки ден се дават условия да срещне едно дете и да поговори нещо с него. И той, ако не използва това, и голямото не може да използва. Ако той не си е дал труд да се занимава с отделните букви, може ли да стане писател, да напише някоя книга?

Нека постепенно, по закона на Духа да се разкриват нещата. Всички, които отговарят на зова на Духа, разбират от раз. Нали музикантът като си тури ръката на струната, последната отговаря? Чувствителната струна с малко докосване отговаря. Така и когато Духът се докосва до човешката душа и последната отговаря на подбудите на Духа. Това показва, че е готова. Не всички имат това. Някои не са дошли дотам. Имат стремеж, но нямат прозрение. Не са дошли до положението да разбират и сега малкото в тях трябва да се разраства.

Бог непрестанно говори. Направиш една погрешка и ти казва: „Не е право.“ Нарисуваш една картина и ти казва: „Направи друга.“ Ще направиш втора, трета и като стигнеш до най-хубавата, Той ще одобри. Бог не те критикува. Просто казва: „Направи нова картина.“ Като сгрешите, вслушайте се в Тихия глас на Бога, който ви нашепва: „Обхождайте се с всички души така, както Аз се обхождам с вас.“

Дойде ли ви някоя мъчнотия, не бързайте, но почнете да размишлявате. Проследете как Бог във вас ще я разреши. И няма да се минат пет минути и ще видите, че задачата ви е разрешена.

Във време на разговора стана дума за въпроса какво значение има човек да мисли за Бога. Учителя даде обяснения.

Нека да си послужим със следната аналогия: върху една стена хвърляте светлина през призма и на стената се проектират цветовете, но щом махнете призмата, и цветове изчезват. Извод: докато мислиш, Божествената светлина минава през теб, и има цветове. Щом престанеш да мислиш, цветовете изчезват. Като помислиш за Бога, Животът идва, нещата стават реални. Там е тайната: да имаме за Бога една най-възвишена идея!

Ако някому е тъжно, нека да мисли за Ангелите. И ако все още му е мъчно, да мисли за Бога. Защо трябва да мисли за Бога? Като мисли за Бога, мъчнотията, която по никой друг начин не може да се разреши, ще се разреши. Като помислиш за Бога, всичкото смущение да изчезне от теб, всичко да ти светне отвътре. Болният, като помисли за Бога, трябва да оздравее. А пък щом помислиш за Бога и не оздравяваш, ти си още слаб. Водата, която може да върти целия мотор, кара воденицата. Слабата вода не кара воденицата. Това, за което мислиш, приближаваш се към него. Това, за което не мислиш, отдалечаваш се от него. Като мислиш за Бога, приближаваш се към Него. И като не мислиш за Бога, отдалечаваш се от Него. Като не мислиш за Бога, не влиза Живот в теб и ти остаряваш. А пък като мислиш за Бога, влива се Живот в теб и ти се подмладяваш.

Човек трябва да почне да мисли за Бога, за да стане истински човек. Всички, които вървят по Божия път, в края на краищата работите им влизат в правия път. Човек не е само един Божествен лъч, човек е Живот, една постоянна струя, която излиза от Бога.

Не се е случило още праведник да проси. Предположете, че вашето име е познато в Английската банка. Страх ли ви е тогава, че ще останете без средства? Ако вашето име е познато на Бога, ако вашият живот е в съгласие с Божествената струя, с Божествената Любов, ако вашето име е записано при Бога, никога не ще останете без нужното.

Продължение -> БЪДЕЩИЯТ СТРОЙ – СТРОЙ НА ЛЮБОВТА


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

1 comments

  1. Приятелю наш Дънов, аз се радвам, че имаме Твоята подкрепа от "Небесата", но също и знам колко "Небесата" навредиха на Земята със всичките програми, които бяха "спуснати" тук при нас от фалшивите "Небеса". Архангел Михаил също работи за нас и нашето добро, но нека хич да не ми се крие и той по тъч линията, защото не беше отдавна времето, когато и той и всички вие от "Небесата" разработвахте дуалистичният план за нас - земляните и затова ви казвам съвсем открито и без никакви притеснения - "Това, което стана тук - вие го направихте!" Сега Вие сте великите, а ние земляните сме тези, които отново трябва да ви слушат? Вие знаете ли въобще кои сме ние? Та вие наложихте всичката тази гняс на Земята. Какво ми разделяте сега "Небесата" от Земята и какво се правите на наши учители. Най-големите вредители на земляните се изкараха най-големите спасители. Аз знам всички ваши програми, цялото ви социално програмиране е вътре в мен и ви знам картите и тази святост, която демонстрирате е също фалшива. Ние - земляните сме решили (част от нас - най-решителната и тази, която си спомня своя корен) да прекрати завинаги изкуствените разделения между Земята и "Небесата". Всякакви "светци" ще бъдат долу, а всички обявени за "грешници" ще отидат "горе". Цялата фалшива структура на "учители" и "ученици" ще пропадне в пропастта, заедно с фалшивите учители. Знаете ли хора, колко "източници" ни се изредиха, които не са никакви източници, имате ли на идея, колко "Богове" ни говориха, които не са богове, а програми? Нека всички "небесни" лицемери да знаят, че това, което направи нашият събрат Христос не могат да го възпроизведат и в най-малката степен. Това се отнася и до фалшивият Михаил, и до фалшивият "Абсолют" и до всички фалшиви отрепики - "източници". Вземайте се в ръце, заедно с боклука авантюрист Луцифер, който вече е отишъл за скрап и внимавайте в картинката, как се отнасяте към Космическият организъм наречен "човечество". Това не е игра, а ако си мислите, че е, тогава помислете пак! И няма грешни и правени, отрепки долни! Всичко е едно. А този "експеримент" така както обичате да го наричате, не е експеримент с нас - хората, а експеримент с боговете, а всеки знае, че да се прави "експеримент" с боговете е опасно. Прекратете духовното лицемерие, и спрете да се криете "зад облаците". С уважение към всички "учители", но игрите на духовност в Космоса свършиха! Михаиле, и за теб се отнася, но ти се оказа по-благоразумен от другите и вече го разбра, за което заслужаваш похвала от НАС хората, което е най-голяма чест в Космоса. Разбирате ли сега как всичко е свързано и няма "небеса" и няма "земляни" и няма светци и учители, нито прости ученици, които да се преструват на духовни. Михаил го познавам лично, и той игри играе, и "Абсолюта" и всички "източници" пак лично ги познавам и зная как играят с енергиите в Космоса. Нека спрем с играта на "духовност".

    ОтговорИзтриване