Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Великото "Не знам!"

Великото "Не знам!"

Всичко започва с голямо "Не знам"!

Ние никога не можем да приемем, че разбираме света около нас. Всичко започва с голямо "Не знам"! Когато мислим, че знаем, ние не гледамe, и следователно правим грешка. Когато осъзнаем, че не знаем, ние търсим Истината и невинно намираме правилният начин да отговорим.

Когато осъзнаем, че не знаем, тогава намираме покой. Ние можем да наблюдаваме света и мирно да усещаме какво ни казва нашето сърце. Всички човешки добродетели започват със спокойно съзнание. Спокойствието поражда търпение. Търпението поражда състрадание. Когато имаме състрадание към себе си и вече не се притискаме или мислим прекалено много, ние ще знаем какво да правим. Най-голямата тайна на тази вселена е много проста! Просто бъди спокоен, без да поемаш нищо. Остави настрана това, което си помислил в миналото, и просто погледни какво се случва сега, вътре. Това е източникът на всяка мъдрост. Това е зората на истинското познание.

Лао Дзъ е казал:

Простота, търпение, състрадание.
Тези три са най-големите съкровища.
Чрез Простота в действията и мислите,
вие се връщата към вашия вътрешен мир.
Чрез Търпение към приятели и врагове,
вие разбирате как стоят нещата.
Чрез Състрадание към себе си,
вие обичате всички същества по света.

Обичайте се. Никога не допускайте, че разбирате нещо. По този начин ще бъдете нежни и ще намерите покой. Когато сте в мир, ще разберете целият свят, не като гледате в света, но като погледнете вътре в това, което чувствате, когато сте спокойни.

Източник


Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments