Четвърто Ниво - Четвърто Измерение

Всеки твори с мисълта

РАЗГОВОР С ЛУЦИФЕР - Част 33: Четвърто ниво (четвърто измерение)

Прието от СЕлена, 14 септември 2014


Хайде да си поговорим за четвърто ниво. Това е нивото на което на човечеството му предстои да премине. С какво то се различава от трето ниво?

Със скоростта си на отражение. Със скоростта си на бляскане (на отблясъци) на Божествената светлина. То (четвъртото измерение) се различава с много неща, но това е най-същественото. Всички останали произтичат от него!

На нас ни казват, че светът от трета плътност – представлява създадена от нашите умове илюзия. А в четвърта плътност има ли илюзия?

Всяко едно сътворение е илюзия. Всичко е реално и не е реално. Реален е единствено светът на енергийните форми, всичко е енергия на Бога, но всички форми, които тя придобива по пътя на своето движение и развитие са илюзия. Разбираш ли? Илюзията – това е отдалеченост (отделеност) от Бог! Планетата – е също така илюзия, тази, която вие виждате в телескопите си. Затова на всяко едно ниво и във всяка една точка от пространството си има свои илюзии. Илюзията – това е сътворена форма на (от) Бога

Значи на четвърто ниво ние също така ще видим и ще възприемаме с органите на нашите чувства някаква картинка. И каква ще бъде тя?

Тя ще бъде такава, каквато вие съвместно я сътворите. Спомняш ли си, че на теб ти казваха, че на четвърто ниво се реализират всичките ваши потайни страхове и мечти! Пространството на четвърто ниво ще бъде доста по-пластично, а какво означава това? Това означава, че то ще притежава повече в количество характеристики-отражения на Божествената Светлина! Затова и то ще бъде по-пластично, по-подвижно. И това означава, че всички форми от четвърто ниво ще придобият допълнителни характеристики на отблясъците на Божествената Светлина. И това означава, че вие ще можете да възприемате множество допълнителни оттенъци от възприятието на Божествената светлина и ще може да възприемате тези същности, които вибрират на това равнище на бляскане (на отблясъци)!

Що за същности са това?

Това са част от цивилизациите, например известните ви на вас плеядинци. Това са част от духовете, които се спускат за изследване на самите себе си и на Божественото пространство от четвърто измерение. Това са част от същностите, която на вас ви е позната от вашите приказки и легенди, такива като феи, елфи, гноми и всякакви други мънички народчета!

Абе ти много пестеливо разказваш за това равнище. Защо?

Защото аз не мога да влияя на твоя избор. Ако аз сега ти разкажа на теб своето видение на това ниво, то аз ще повлияя на твоето въображение, на твоя инструмент на творене на това ниво. Ти ще видиш това равнище такова, каквото самата ти си го въобразиш. Така както и всеки един от вас! Но ако аз ти разкажа на теб, какво виждам аз на това ниво, ти ще започнеш неволно да копираш моя апарат на творене. А това ще си бъде намеса в закона за свободата ти на избор, пък дори и тя да е неволна. А аз нямам такава цел. Колкото повече е вашето въображение, толкова повече става многовариантността в творенето на различните светове. Ти си архитекта на света. Какъвто ти си го сътвориш в своя ум, такъв той и ще бъде!

Но всичко което аз виждам в нашия свят – е продукт на колективното творене на всички хора. Не е ли така? Как аз ще мога да сътворя свой отделен свят?

Ние вече говорихме за това. Светът на всеки един от вас прилича на света на другия, но всичко се различава в своите подробности. Всичко зависи от количеството енергия, която ти можеш да вместиш в себе си и да преработиш. Ако в теб има достатъчно енергия за това, за да можеш ти самата постоянно да удържаш картинката на своя свят, то ти ще можеш да си съществуваш постоянно в своя си индивидуален свят. Ти ще се изненадаш, но много от вашите така наречени луди, ами те така и правят. Те са много силни енергийни личности и постоянно творят свои собствени светове, които понякога се пресичат със света на други хора. При тях достига енергия за поддържане на картината на своя индивидуален свят на своята реалност. Но най-важното – на тях им достига увлечеността, тоест те упорито и целенасочено се занимават със собствените си творения независимо от това, какво им диктува матрицата!

Вие сега в по-голямата си част се явявате приемаща страна. Тоест вие като приемници приемате общото изображение, което транслира матричната система на възприемане и разшифроване на тези сигнали претворявайки точно тази картинка във вашия мозък. Тези, които вие наричате побъркани (луди) и тези, които могат самостоятелно да творят, блокират сигналите на матрицата в своя мозък и проектират свои изображения или трансформират в своя мозък сигнали от матрицата!

Представи си шепа разноцветни камъчета. Ти можеш да направиш от тях всякаква рисунка (шарка). И около теб безкрайна пустиня с тези камъчета, и съответно ти можеш да си вземеш толкова, колкото си поискаш или колкото можеш да събереш в шепата си. Или пък колкото пъти си поискаш да загребеш от този океан от камъчета. Ти как би събирала картинката, рисунката си? За новобранците в творенето съществува вълшебна магнитна решетка, в която магнитните линии са поставени така, че те притеглят камъчетата с определен цвят! Затова, ако ти метнеш върху тази решетка шепа камъчета, те няма да се разпилеят произволно, а ще приемат определени позиции и ти ще видиш картинка от тези камъни. Това е и нещото, което вие наричате матрица, или формирана вече решетка на възприемане на света. Всеки от вас събуждайки се сутрин все едно че някак си хвърля върху тази решетка шепичката камъчета и вижда общоприетата картина.

Но ти самата можеш да разположиш камъчетата така, както на теб ти харесва. Въпросът е само в това, че общата решетка ще продължава да притегля към себе си твоите камъчета в определен ред. И ти ще трябва да имаш достатъчно сили, за да ги задържиш в твоя си вариант на разположение. Тоест ти трябва ще трябва да изградиш своя магнитна решетка, която да не отстъпва по сила на матричната решетка и тогава твоят рисунък на реалността ще бъде устойчив. За сега обаче твоето индивидуално съзнание на вашето ниво не притежава такава сила, а много малки изключения. Затова и преобладава матричната система на възприемане!


А как стои въпросът с тези, лудите?

Те успяват да се изключат от решетката на матрицата.

Е как те са успели да направят това?

Това е съвсем отделна тема. Те са дошли да получат този опит на възприемане и мнозинството от тях са тези, които са се спуснали от по-горните нива. Иначе в тях не би имало такива навици за творене и такава сила!

Но нали в четвърто измерение се намират голямо количество същности и те също така съвместно творят реалност, която се удържа?

Да, но колкото сте по-високо, толкова е по-малка силата на общата решетка. Това е нещо подобно на гравитацията и на безтегловността и нейните степени. Представи си, че колкото ви е по-високо нивото, толкова ви е по-малка гравитацията. Това означава, че във всяка една форма се повишава степента на свободата от центъра и на притегляне. И ако на ниските нива е необходимо да се прилага огромна сила, за да се откъснете камъка от земята, то на по-високите нива те стават все по-леки, а на още по-високите – те си летят, а на още по-високите те си летят на високо. А на още по високите – те се стремят вече в обратната посока от земята. Така е и със силата на колективната решетка на творението или матрицата. На всяко ниво където съществува колективна решетка на творението, има същности, които са привързани към нея и не могат да се откъснат, така както все още неосмислилите се деца, не смеят да се откъснат от ръката на родителя си! А има и същности, които притежават голяма степен на свобода от колективните шаблони и се опиват да се откъснат. А има и такова, които се впускат в свободно плаване на творенето, в своето творчество. И на всяко по-високо ниво такива свободни творци има все повече и повече!

Значи има нива, където няма колективна решетка на творението или матрица?

Всичко е относително. Аз бих казал, че на всяко ниво си има своя колективна решетка на творението, чисто и просто, те са от различен мащаб. Ако теб те поставим в стаята, ти ще възприемеш това като ограничение. А ако ти не виждаш границите на своите ограничения ти ще решиш, че си абсолютно свободна. В същност обаче просто границите на твоите привързаности са доста големи. Тоест в твоето разбиране на осмо и девето ниво вече няма такива привързаности, каквито са тези към матрицата. Но висшите нива са привързани към още по-големи и още по-мащабни решетки на творението, тоест, към по-големи матрици. Какво означава, решетка на творението? Това е подредена структура, това е структуризация на творящи форми, това е тяхно групиране според възможностите им по сила, по интереси на творене. Затова и не трябва да се възприема матрицата като абсолютно зло и преграда за творене. Необходимо е просто да се приеме нейното съществуване и да се използват нейните възможности!

Тази решетка на творението или матрица наистина ли е магнитна? Тоест аз искам да кажа че това зависи от магнитните полюси на Земята и нейната магнитна решетка?

Разбира се. Но дай пак да се върнем към понятието енергия. Магнитното поле – това е форма за фокусиране на енергията. Това е степен на използване на центростремителните и центробежни сили, тяхната комбинация в конкретно действие, в конкретна мисълформа. Затова и магнитната решетка на вашата матрица представлява резултат от насочеността на енергията от различните форми, начина от самата планетарна душа и завършвайки с най-малките форми на творене. Всичко живо изпуска светлина, която самото то е и която то я фокусира и насочва навън (извън) за излъчване на външни форми. Степента и посоката на тези изпускания на енергия на светлината изграждат определени линии на взаимодействие, които се привличат или се отблъскват според степента си на прилика на възприемането и се изграждат под формата на магнитни линии, в това което вие разбирате под този термин. Тези насочени лъчи се свързват в определени точки на притежаване, образувайки магнитната решетка на пространството, свързването на пространството.

Тоест магнитното поле на земята се сътворява от нейните обитатели? А на нас ни разказват, как висши архитекти и магнитни служби пренастройват магнитната решетка на земята!

Висшите архитекти и магнитните служби, това са такива същности, които наблюдават конфигурацията на тези решетки и единствено ви помагат във вашето творение. Тяхната задача се състои в това, да контролират изригванията (излизанията) зад решетката. Ако някой от вас притежава такава мощност, че неговият насочен лъч може да пробие и излезе от решетката, те помагат на този лъч, но при това следят, решетката да не се разпадне!

Добре де, но за какво им е това? Защо те следят, решетката да не се разпадне?

Ние говорихме с теб за школата на творенето. Тези от вас, които продължават да се учат в тримерността трябва да преминат своите уроци до край, трябва да получат всички учебни пособия и тренажьори за това. Представи си, че един от учениците изведнъж придобива сила, която той не може да контролира и започва да руши всичко наоколо си и разруши вашия свят, който представлява за вас вашият учебен тренажьор. Разбира се, че винаги има същности наблюдаващи за порядъка. Но не на установения от някой си отгоре порядък, а над преобладаващия порядък. Тоест ако мнозинството от ученици изучават, да кажем, куб, то този, който иска да изучава сфера, ще трябва да бъде насочен към друг учебен тренажьор, за да не пречи на тези, които искат да си изучават куб!

Значи пренастройката на магнитната решетка на земята може да бъде възпроизведена единствено съвместно от всички жители на земята? А това означава, че ние никога няма да можем да преминем в четвърта мерност, защото болшинството от хората не е готово за това?

Това не е така, задачата на този период е именно в това, за да се определят от вас тези количества ученици, които са готови вече да преминат от куба към сферата, които са готови да излязат от общата матрица на възприемането. Тогава на тях ще им бъде представен нов тренажьор!

Но кой твори този тренажьор? Ти казваше, че наоколо творим единствено ние самите?

Да, но програмите за творене се разработват от други същности. Тези текстове ти го пишеш сама заедно с мен. Но програмите за написване на този текст са ги сътворили други. Така е и в мирозданието: има майстори на програми, тези, които вие наричате архитекти, които създават програмите за творене, в смисъл, като инструменти за творене. Ти можеш да изсечеш някаква фигура от камък, хвърляйки този камък по друг камък, но има хора които са изобретили за по-голяма бързина и удобство творението чук, длето и т. н. Те са изобретили инструментите на творене, а каква скулптура ще се получи, ще я правиш ли ти само с ръцете си или с инструменти – това си зависи единствено и само от теб и твоето въображение!

И така. На всяко едно ниво си има програми (инструменти) на творението на това ниво и с тяхна помощ може да се твори ново пространство. Как ние да получим достъп до тези инструменти?

Това е най-трудният за вашето разбиране въпрос! Във вашата представа те лежат някъде си и аз сега трябва да ти покажа на теб мястото, за да може вие да отидете там и да ги вземете. Да, но тези инструменти са си във вас самите. Първите три са изключително прости: това са Вяра, Намерение и Въображение. Всички тези инструменти взети заедно – това при вас се нарича Мисълформа!

Почакай, ти каза, че инструментите за творене са ги сътворили други, тези, които ние наричаме архитекти?

Точно така е, но достъпът до тях – е вътре в теб, единствено и само вътре в теб и никъде другаде! Това е един вид защита, тоест ти не можеш да сътвориш нищо без себе си (освен чрез себе си). Всяко твое творение е отбелязано от теб самата. От Твоята енергия. То е твое!

Ние и на трето ниво творим с мисълформите си. В какво е различието от четвърто ниво?

В многообразието и в свободата!

Аз нещо не разбирам. Или по-скоро – това ми се струват като общи приказки, които на нас ни ги твърдят много години. Но защо ние не можем да преодолеем тази бариера? Ти говореше за откъсването от тримерната матрица, от решетката на творене. Как да се направи това?

Има два пътя според вашето разбиране. Бърз и бавен, активен и пасивен, труден и лек, тесен и широк. Ти кой предпочиташ?

Опиши ми двата пътя за да мога да имам избор?

Всичко това се е описвало неведнъж, но вие притежавате твърде голяма степен на инертност, която доста ви пречи. Тази инертност ви се набива във вас с годините на вашия живот и вие забравяте своите възможности и губите интереса към творенето. И в това ви е големият проблем! Вие водите такъв живот, от който се уморявате, и във вас вече е спрял стремежът ви към творене.

И така, Пасивният, бавният, лекият, широкият път – това е еволюция на съзнанието. Искате ли го вие това, или не го искате, но вие във всички случаи еволюирате, защото вие се променяте под въздействието на външните фактори, на външните въздействия на другите форми на Бог, и рано или късно вие се видоизменяте. Тези от вас, които са се развивали пасивно, те биват привличани към тази или онази форма на решетката, към тази или онази програма на творене, към тази или онази реалност, тъй като всичко това, което може всеки един от вас – това е да взаимодейства със своето външно обкръжение или да се потапя в своето вътрешно съществуване!

Затова и за такива същности преходът ще се случи рано или късно. Тъй като в разбирането за вечността няма скорост на развитие, а все едно развитието се случва (когато и да е)! Така че, за тези същности, които не бързат чак толкова много, които не са готови да вървят по свой индивидуален път те трябва просто да си повярват и да слушат себе си. Да се прислушват към оттенъците на своите възприятия, да наблюдават светът около себе си забелязвайки неговите изменения. За такива хора няма да има нищо революционно, тоест няма да има нищо такова, че те в определен момент изведнъж да се пробудят в нов неизвестен за тях свят. Те дори и няма да забележат, как светът за тях вече се е променил!

Така както за вас са станали привични всички тези изобретения, от които вие се възползвате в последните 50 години, а за първобитния човек всичко това е било чудо, така и новият четиримерен свят и неговите способности ще навлязат във вашия живот плавно и незабележимо и вие ще си мислите, че всичко така си е и било. Чак сега вече вашите учени откриват квантовите свойства на материята, провеждат изучаване на елементарните частици, изучават генното инженерство.

Всичко това са – механизми и програми от творенето на четиримерността. Просто на вас, за това да ги използвате ви е необходимо да повярвате в тях! И науката ви дава такава възможност. Например, ако утре вашата наука открие, че някакви предмети могат да притежават както гравитационни, така и антигравитационни свойства (а то си е и така) и изобретят прибор за това, за да се включва антигравитацията, то тогава и столовете в твоята стая ще започнат да си хвърчат във въздуха при натискането на само един определен бутон на този прибор. А тези прибори биха били нужни единствено за това, за да може вие да повярвате. Този, който ще ги изобрети – притежава в по-голяма степен Вяра и той ще подчини другите на своята Вяра, тоест той ще успее да ви убеди! И тогава вие ще започнете съвместно да творите реалност, в която някои предмети при натискане на бутона на прибора ще летят. Това е същото нещо както е и с телевизора! Ти можеш и сама да приемаш изображението на вълните в своя мозък. Но за вас са необходими посредници, или предмети на вярата! Така както по-рано са се ползвали различни магически предмети, така сега и вие се ползвате от предметите на науката. И сега за всеки един от вас за да приеме изображение върху решетката на очите си му е нужен посредник под формата на някакъв прибор, наричан от вас телевизор. Така на вас ви е по-лесно да повярвате, разбираш ли?

Затова и вие може да се отпуснете и да се насладите на пътешествието в съвместният ви колективен свят на творението.

Тези от вас, които бързат, притежават тяга към познанието, към нестихващото (неспирното) любопитство, към стремежа за промени, на тези на които триизмерният еволюционен път им е вече безинтересен, точно това са и тези, които водят след себе си основната част от мирозданието и които по нататък стават архитектите на творенията и на божествените програми на творението – и ние ви приветстваме всички вас, вие сте първопроходците! Вие трябва да поварявате, че всяка ваша мисъл твори! Вие просто така сте устроени! Затова и на вас ви е необходимо да се научите да контролирате своите мисли! И това е най-важното! Всяка ваша мисъл трябва да бъде насочена на продуктивно творчество, тоест към това творене, което вие избирате съзнателно! Всички видове практики на вас са ви предадени твърде отдавна и са ви предавани с векове! Изисква се пречистването на целия ваш апарат за творене, пречистване на мислите паразити, пречистване на телата ви от ненужните шлаки, преработката на които отнема от вашата Божествена енергия на творене!

Ето как трябва да се пречисти платното от наслоените ви цветове и тогава вие ще можете да творите на него отново. Представи си, че ти имаш само едно платно за да нарисуваш картина. Всички векове до сега ти си рисувала на това платно множество картини, и колективни, и индивидуални, и красиви, и безобразни. И сега е вече необходимо да измиеш (да почистиш) излишното, ако ти се каниш да нарисуваш съвършено нов свят, затова почистете своите платна, защото единствено на тях вие можете да творите. Вашето съзнание е замътнено от стотици илюзии, поверия, догми, шаблони на творението. Освободете своето съзнание!

Ти не ми каза нищо ново!

Вие чакате, че някой си ще ви измисли и ще ви предаде някаква нова вълшебна процедура и ако пък има и възможност тя да е сравнително простичка и бърза, с която вие утре ще се събудите в нов свят. Няма никой и нищо освен вас! Осъзнайте това не само на равнището на думите! Няма никой друг, който би могъл да сътвори вашата нова реалност, там където вие се стремите да попаднете. И ако вие все още не сте я сътворили, то тогава как може да попаднете в нея? Кой е виновен за това? Това е като да си отвориш очите!

Значи аз мога да ти дам на теб една кратка и действена рецепта: повярвайте на 100% че вие сега ще се окажете в нов свят. Но в какъв свят? Никой освен вас не знае това, разбираш ли? И никой не може на теб или на някого другиго да разкаже това. Какво вие ще видите в този свят. Най-напред, защото има закон за ненамеса в творението. И след това, защото всичко, което съществува в съприкосновение с теб е плод на твоето сътворение в този или в друг свят. Затова и ако ти продължаваш да виждаш картината на тримерния свят, то това означава само едно, че самата ти не си сътворила другата картинка по едни или други причини. Или заради неверието в своите сили, или по навик, или заради ленивостта си или по някакви други причини!

Добре тогава, давай да тръгнем постепенно. Ако аз повярвам на 200% че небето е зелено, то тогава то ще стане ли зелено?

Да, определено! Тъй като това си е само твое възприятие. Но ти не можеш изведнъж да се откъснеш от решетката на колективното творение наречено матрица! И затова ти от начало ще виждаш само оттенъци от зеленото в небето или късчета зелено в небето. И ако ти съумееш да убедиш целия свят, всички хора, че небето е зелено, то такова и ще стане. Или ако твоят транслатор на зелено небе се окаже толкова мощен, че всички възприемат картинката на зеленото небе! Затова започвайте да строите (да изграждате) елементите на своето възприятие на частите (по части). За да се отървете от матричното възприятие са необходими огромни запаси от енергия, от свободна енергия. Представи си че ти си един огромен акумулатор на енергия. Но всичко което ти сега акумулираш, се изразходва за поддържането на тримерната картинка на света. Вие си имате достатъчно много техника по освобождаване на свободна енергия. Ако ти престанеш просто да изразходваш Божествената енергия за несъществуващите за теб действия, ти ще можеш да насочиш тази енергия за други цели. Ти все едно някак си ще получиш допълнителен фенер (фенерче), с което ще можеш да осветяваш пространството около себе си и да виждаш множество нови предмети и явления!

Някои смятат, че на нас са ни усложнили стартовите условия, тоест са пуснали в нашето ниво множество паразити в съзнанието ни и тялото ни и различни потребители на нашата енергия така, че ние нямаме на практика никакви шансове да се измъкнем от това. И всичко което е необходимо, това е да се затвори достъпа за тези паразити. Тогаwa и за нас ще има шансове да се освободим?

Абе ти това, как така си го представяш? В зоната на свободата на избор, кой и кого можеш да НЕ пуснеш където и да е? И как? Ще поставиш бариери? С чия санкция? Има общи за всички закони. Ако същността нарушава закона – това си е неин избор, но тя ще си получи следствията вследствие на нарушаването на закона! Ако експериментът на дуалността би бил ограничен по някакъв начин, то никога не би се получило такова многообразие от творения. Затова и всяка една същност, параметрите на възприятие на която съответстват на това ниво, може да го посети и да действа в него в рамките на неговите закони!

Второ, вие не знам си по какви причини, смятате себе си за главните в този експеримент. Та вие сте – единствено и само част от него! Заедно с вас в този експеримент се развиват още милиарди същности. И тези, които вие считате за паразити на съзнанието и тялото ви, също така участват в експеримента. Защо именно и точно на вас би трябвало да ви бъде отдадено предпочитание? Всичко сте поставени при равни условия, но с различни възможности! Така че използвайте вашите си възможности, вие имате силата да преодолеете всичките ви паразити на съзнанието и на тялото ви!

Трето. Ако разсъждавате по този начин, то и Гая тогава ще трябва да помоли за това, да я освободим и Нея от паразита под формата на човечество, а вие твърде много паразитирате върху нейните ресурси! Та вие фактически изцяло използвате нейната енергия! Да, обаче тя не прави това! Откъде накъде у вас такава увлеченост от своя вид и от себе си? Сега аз отговарям не на теб, защото пределно ми е ясно от къде идва този въпрос!

Четвърто. Ако премахнем всички препятствия на развитието вие ще бъдете поставени в по-благоприятни условия, а това по никакъв начин няма да способства за вашето развитие като вид, за вашата устойчивост, за вашата оживяемост, за вашата приспособимост, за вашата сила! Погледнете природата – каква жажда за живот. Каква оживяемост! И никой не се жалва от паразити, всичко съществува заедно в едно и едино пространство и взаимодействие, и там няма главни и второстепенни!

Знаеш ли, та нали на нас ни разказват за нашата уникалност и за това, че единствено в нас е заложен потенциал за творене, аз имам предвид човека! Нима това не е точно така?

Не съвсем! Всичко зависи от това, как се възприема творението (творенето)! Творенето е възможно по много способи! Всяко едно възприятие – това е творене! Дотолкова, доколкото всяка една форма възприема по такъв или по друг някакъв начин, то тя така и твори! Но не във всички форми има такова свойство на ума – каквото е въображението! Да не говорим, че и не във всички форми има въобще ум! Затова и вие сте уникални с това, че вие имате инструмент за насочено творене! Нали разбираш какво означава това? Това означава, че всеки един от вас може да създаде с помощта на този инструмент такива творения, каквито все още не са съществували никога в мирозданието! И точно и в това е и вашата уникалност! В това е и вашата ценност за мирозданието, и за това и вас ви пазят, обучават и ви помагат! Вие можете да дадете допълнителен тласък в развитието на цялата система в мирозданието и някои от вас това вече са го направили (дали са го)!

Вие можете да набележите нови пътища на развитие, да създадете уникални светове! А в бъдеще да създадете и уникални програми за творене! Но това не означава, че останалите форми на Бога са по-малко съществени! Те чисто и просто са други, с други функции и възможности и те не бива да се пренебрегват! Аз ти чувам мислите за това, че ако съществува опасност, то по-добре е да се съхрани мозъкът, отколкото да речем някой от пръстите ти на твоята ръка! Но това ти е парадигмата на смъртното тримерно възприятие! Тъй като във Вселената смърт няма, няма граници, няма край, няма опасност от изчезване. Защото всичко се съхранява в такава или друга някаква форма и всичко може да се възроди отново! И няма смисъл да ти отрежат пръста, но да ти съхранят мозъка, може да се съхрани и едното и другото!

Добре! Давай да караме по нататък! Всички ние очаквахме 21 декември 2012 година като старт на прехода в новото измерение, но тогава нищо не стана. Защо? И що за дата е това?

Това е датата на Великата Жътва!

Защо тя не стана?

Тя стана, но събраният урожай се оказа твърде малък! Вие се оказахте НЕ готови!

Нима жътвата идва тогава, когато мнозинството не е готово?

Степента на готовност може да бъде определена единствено от самата Жътва! Как вълната идва с прибоя и отмива лекичките камъчета. Но никой не знае с каква сила ще бъде вълната!

Значи ние сме пропуснали Жътвата, а следващата няма да се състои толкова скоро?

Никой не знае, кога ще се състои следващата Жътва!

А как тогава стои въпросът с 26000 години!

Това е цикълът на дишане на Бога! Жътвите стават доста по-често!

Добре де, ами ако това е било цикълът на дишане на Бог, и до този момент това е било издишането му, това означава ли че сега започва неговото вдишване?

Да, но не веднага. Сегашната Жътва все още не е завършена. Тя все още върви!

Тоест има шанс за отделни хора да бъдат прибрани (в смисъл на жътва) в четвърта плътност?

Шанс имат всички!

Е хубаво де, но какъв е този шанс, когато болшинството не е готово? По голямата част дори и не подозира за съществуването на четвърто измерение!

На подсъзнателно ниво, на нивото на душата за това знаят всички! Но вашето съзнание не пуска в себе си новият свят! Разбираш ли, аз не мога да ти разказвам на теб подробности, защото всеки един от вас ще трябва да се определи сам за себе си! Шанс има за всекиго, до толкова до колкото съществува такъв закон, който при вас се нарича преход на количеството в качество, или закон за взрива или закон за импулса! Ако импулсът бъде силен, то това ще породи взривен преход, когато заедно с взрива много от частиците ще се пренесат! Така както при вашият взрив, силата на взрива издига във въздуха огромно количество частици от земята, така и такава е вероятността при импулсния преход за множеството от хората!

И кой трябва да де този тласък?

Това може да бъде който и да е! Всеки един от вас, който е натрупал достатъчен потенциал. Дай да приложим друга една аналогия! Тенджерата е напълнена догоре с вода, която може да прелее през нейния край, дори и при най малката капка в повече! Или тънката преграда може да бъде пробита (преодоляна) от течението на реката дори и при най-малкото и незначително вливане на вода (отнякъде) в руслото на реката!

Сега ситуацията такава ли е, натрупана ли е критическата маса за преход?

Да, но тя е доста инертна, някак си в спящо състояние! С други думи казано, има тънка преграда, има голямо количество вода в руслото, но то е без движение и затова и не пробива преградата! Достатъчно е всяко едно въздействие отвън или от вътре, и преградата ще бъде пробита (преодоляна) и потоците на водата ще се устремят в друго русло!

Кой може да даде такова въздействие отвътре!

Аз вече ти казах. Всеки един от пробудилите се или всички вие заедно със свои усилия!

Какво трябва да се направи конкретно?

Да разлюлявате (да активизирате) своето осъзнаване, най-добре с групи!

Тоест, да се излезе от равновесието?

Ти питаше за прехода, това е един от изходите!

Но това ще доведе до ръст на небалансираните енергии и може да доведе до негативни последствия под формата на войни и насилие! Нима това е нужно?

Ти пита за революционен, бърз път. Този е един от тях, всеки един импулс – това е нарушаване на равновесието!

Добре, а как този път са преодолели другите цивилизации, които са вървели по пътя на конструктивното развитие?

Те са натрупали конструктивен потенциал в целия си свят и плавно са преминали на новото ниво. Вие не сте успели да натрупате такъв потенциал!

Получава се затворен кръг. Човечеството не може да премине бариерата на третата мерност и пак си остават единични пътища?

Пътища има винаги! Както единични така и групови! Във вашата история има цели народи, които са преминали бариерата на измеренията всички заедно! Племето Маи и други южноамерикански племена! Но Жътвата все още не е завършена! А в процеса на Жътва са възможно всякакви чудеса, дотолкова доколкото импулсът идва от Твореца от Единия наш Творец! По рано такива резултати завършваха с потопи на вашата земя. Сега засега, това не се е случило!

Аз си мислих, че потопът ни е изпратен от Яхве?

Нито един от всеки от ангелите няма силата да унищожи населението на планетата! Това е била единствено Велика Жътва!

Ти не даваш никакви препоръки за това, как да се премине в друга мерност?

Единичният път е много енергоемък (изисква много енергия) и затова и аз ви съветвам да се обединявате по групи и да тренирате своето възприятие съвместно по пътя на изразяването на колективно намерение за преход! На второ място, на вас ви е нужно да се освободите от вашите привързаности в третата мерност, от тези енергии, които ви задържат, от така нареченото чувство на дълг и да приемете бъдещето!

Това означава да се откажем от близките си?

Що пък да се откажете? Да разберете и да приемете, че всеки един от вас на никого за нищо не е длъжен и може да премахне от своя живот всяко едно длъжничество (задължение към нещо или някого)! Ако вашите близки са готови да преминат с вас и да приемат вашия път, то това би било прекрасно. Но ако не – ами нека да си вървят по своя си път! Вие сте длъжни да бъдете готови за прехода. Това съвсем не означава обаче, че трябва да станете някакъв сиромах или бедняк, и да се откажете от социума, макар и социума да изразходва голямо количество от вашата енергия, такава като абонаментни плащания за ползването на благата от социума! Това означава, че вие трябва да сте готови да загубите всичко това и да придобиете нещо по-ново! Това означава, да бъдете готови да се събудите в друг живот, в друго обкръжение, в друг свят! Трето – да се откажете от ненужното изразходване на енергия премахвайки от своя живот тези неща, които не са ви жизнено необходими за вашата трансформация! Четвърто – да се научите да приемате повече енергия и да я трансформирате, за да пречистите своите тела от ненужните шлаки, да пречистите своите лупи (лещи) на възприятие! Кой от вас може сега да каже, че е изпълнил макар и едно от тези условия! И аз пак няма да ти кажа на теб нищо ново, но вие не изпълнявате препоръките, които ви се даваха като сакрални учения във вековете на вашата история!

Когато вие направите всичко това, то вие ще бъдете готови, достатъчно просто да изразите намерението си за преход зад границите на това си възприятие и рано или късно тънката преграда ще бъде пробита (преодоляна) и вашето намерение ще сработи! Вашето намерение – това е мощният пусков механизъм, това ви е бутона на импулса! Но вие през цялото време си махате ръката от пусковия бутон!

Добре! Има такива теории и практики, когато в живота на ученика се появява водач (гуру), тоест човек обладаващ силна своеобразна енергия, която пуска механизъм на изместването на възприятието на ученика и му позволява да премине в друга реалност! Представлява ли това задължително условие и кой може да бъде такъв човек за всякого?

Разберете и най-накрая го проумейте, че всичко става съгласно вашето намерение! Ако ти вярваш в това, че твоят пусков механизъм ще бъде пуснат от някакъв друг човек с по-голяма енергетика от твоята, наречен гуру, то това така и ще се случи! Всичко е движение на енергията! И енергията се движи, формира се и взаимодейства в съответствие с вашата вяра и с вашето намерение! Дай да опитаме да опишем този процес! Ти като форма, съдържаща енергията на Бог съществуваш, отразяваш импулсите и намеренията на другите и взаимодействаш с другите форми по пътя на възприемане на изходящата от тях светлина. Ти отделяш свои мисълформи под формата на сгъстъци на енергия, които се изрисуват (изобразяват) по-отчетливо заради твоето по-детайлно творене на тази форма! С други думи, колкото по-често ти си мислиш за нещо си, толкова повече подробности ти си въобразяваш за него, и толкова повече твоят въображаем предмет придобива все повече и повече отчетливи граници и подробности, и толкова по жизнеспособен става той! И ето така ти като творяща форма на Бога създаваш мисълформа за необходимостта за появата в твоя живот на някакъв гуру, тоест на друга по-енергийна от теб форма, която да може да пусне нов механизъм на твоето възприятие!

Новият механизъм ти пак сама си го формираш чрез своите мисълформи за него, със своята представа за това, какъв би трябвало да бъде този механизъм. А по нататък, твоята мисълформа за гуруто притегля към теб подобни енергии от пространството или от другите форми, които съответстват на това твое намерение! И в твоя живот ти се появява някакъв човек-гуру, дотолкова доколкото ти вярваш само в такъв гуру! Добре де, но защо ти сега не си представиш, че съществува някакъв червен бутон, който пуска твоето възприятие и от пространството се притяга към него някаква (нечия) ръка, която натиска този бутон? Та това ще бъде абсолютно същото, само дето ти самата не си готова за такава картинка, не си готова за такава работа на твоето намерение! Или пък защо ти да не си представиш, че утре сутрин ти ще се събудиш в съвършено друга реалност? Ако твоята вяра е по-силна, ако твоята вяра е достатъчно силна, то това и ще се случи! Ти просто сама ще си натиснеш този бутон!

Но ти казваше, че аз мога да видя само пространството на новата реалност, което сама съм си построила със своите мисълформи! Как тогава аз мога със силата на намерението си да се събудя в новото пространство, ако него все още го няма?

Него го има! Всички твои мисли за него се събират в едно! Това става по време на сън или в периоди на транс, когато ти като че ли изпадаш от текущото време, изпадаш в размисъл (и тогава текущото време изчезва)! Освен това всичките ти твои части на теб в другите измерения също работят над формирането на това пространство. Но то го има някак си все едно е в незавършен вид, като рисунък на платното, на което все още нещичко не е оцветено, а някои участъци са въобще празни, но някои участъци са вече достатъчно добре изрисувани! Освен това вие съвместно рисувате това ваше пространство, защото ти все пак не изявяваш желание да си останеш сама в своето ново пространство!

А такова нещо възможно ли е?

Всичко е възможно!

Получава се пак същото, което е било и преди! Пътят в новите светове е възможен единствено по пътя на многомилионната еволюция на съзнанието на човешките групи. Или с единични преходи на цената на неимоверни усилия и съсредоточаване по пътя на освобождението!

Не е точно така, сега всичко се ускорява!

Защо?

Нарича се инерция! Когато един автомобил придобие огромна скорост, то той продължително време може да се движи чрез силата на инерцията и с вече придобитите показатели на развиването на скорост! Системата на развиване на скорост дава и ускорението. Представи си диск, който се върти с огромна скорост и над него се намира частица от нещо си! Част от тази частица започва да се събира в центъра под въздействието на центростремителните сили, а част под въздействието на центробежните сили се изхвърля зад пределите на диска! Сега става именно това. И основната маса „частици” се струпват в средата на диаметъра на кръга, образувайки устойчива маса!

Има информация за това, че съществува и деструктивно четвърто ниво. Това така ли е?

Така също съществуват и други деструктивни нива и всичките те са 12. А къде попадат, как мислиш ти, същностите, които избират деструктивния път на развитие и при Великата Жътва се премахват като деструктивни?

Някои мислят, че те се унищожават като ненужни, не способстващи за развитието!

Нищо не може да бъде унищожено, тъй като всичко е вечно! Нещо би могло да бъде разложено на първоелементи или може да се върне обратно към Бога, но ние не можем да бъдем унищожени от никой и от нищо, такава е природата на Бог! Освен това, кой може да определи, кое точно способства или не способства за развитието? Развитието това е промяна, това е движение. Ако нещо продължава да се развива или да се изменя, тоест ако това нещо е жизнеспособно, то няма никакво значение деструктивен ли е този път или конструктивен, всичко това са пътища на развитие!

Ако съществуват деструктивни пътища то как те взаимодействат с конструктивните нива? Например как деструктивното четвърто ниво се съприкосновява с конструктивното четвърто ниво?

Така както и на вашето ниво?

Но при нас е едно ниво!

А ти защо така си мислиш? Нивата се съприкосновяват, пресичат и затова и на теб ти се струва, че това е едно ниво. Но нали и ти самата си забелязала, че дори и в твоя живот няма толкова много деструктивност, за която ти толкова много си чувала? Защо? Защото твоето лично съприкосновение с деструктивното трето ниво е минимизирано от твоето намерение, тоест ти изграждаш така траекторията на своето движение или на своето взаимодействие, че ти вървиш някак си паралелно с деструктивното трето ниво (не се пресичаш с него)!

Ти искаш да кажеш, че всичките тези хора, които попадат в ситуация на войни, насилия, убийства и всякаква друга деструктивност просто се пресичат или се съприкосновяват (докосват) с деструктивното трето ниво в своята реалност?

Да, точно така, дотолкова доколкото подобното привлича подобно! Самата ти представляваш равнище като някаква плоскост, която или се пресича или върви паралелно с друга плоскост. По скоро това може да се представи като пчелни пити! Или като огледален лабиринт, в който зад огледалото отдясно се намира деструктивното ниво, но ти преминаваш покрай него, тъй като ти отразяваш от себе си този проход и огледалото на твоето възприятие не вижда това ниво, не съответства на него! Но вървящият след теб в този лабиринт друг човек ще намери този проход, ако неговото възприятие е открито за деструктивните енергии от трето ниво!

Това означава, че в този мой лабиринт има проходи и за четвърто ниво?

Точно така, ти правилно си разбрала! И за теб е нужно просто да ги намериш, да ги видиш тези проходи за четвърто ниво, това е много добра аналогия! Опитай се да разглеждаш всичко, като огледален лабиринт, и там, където на теб ти се струва, че няма проход, то той може и в действителност да го има, само че на теб ти е необходимо да погледнеш през (зад) огледалото на реалността! Ако ти изразиш такова намерение, то ти ще можеш да разгледаш, какво има там зад стъклото, което за теб отначало ти се е представяло като стена или огледало! А определяйки какво има там, какво се намира там, ти ще можеш да изразиш намерение да преминеш в този проход и рано или късно това ще стане (ще се случи)!

Нашият живот и нашата действителност много често ги сравняват с компютърна игра, в която ние преодоляваме различни нива по пътя на многократното преминаване. Ако приемем тази аналогия, как може да се премине на четвърто ниво?

На всяко ниво, така както и в компютърната игра, съществуват бързи проходи! Тези проходи се отварят с помощта на вашето намерение. Ако ти изразиш намерение да преминеш на четвърто ниво, то ще се намерят сили, които ще ти помогнат в това. Не забравяй обаче да определиш на кое именно четвърто ниво ти искаш да попаднеш: на конструктивното или на деструктивното. На теб, а и на много други нееднократно са ви показвали картинки от играта на четвърто ниво. Цялата работа се състои в това, че вашите енергии не стигат за това, тази картинка не само да се фиксира във вашата реалност, но дори и във вашата памет. А какво е това памет? Това е енергохранилището, което вие натрупвате с години и държите в своя ум! Колкото повече енергия вие сте вложили в събитието, толкова и повече то може да бъде задържано във вашата памет.

Всичко това на мен много ми напомня слепите хора, които се блъскат по всички страни, макар и проходът да е съвсем до тях!

Да, има нещо такова! Но за това, за да видиш, трябва просто да си отвориш очите, а за да си отвориш очите, трябва да осъзнаеш, че в същност те са затворени и ти виждаш сън! Ние с теб точно и с това се занимаваме: с осъзнаването на това, че вашите очи са затворени!

Колко човека вече са преминали на четвърто ниво?

Твърде незначителна част, около 5 % от човечеството!

Колко още ще продължи Великата Жътва?

Това не го знае никой! Ние разполагаме засега с продължителност около ваши три години!

Има ли прецеденти на осъзнат преход в 4Д и по-високо?

Да, разбира се! Но за съжаление това са преходи през смърт на физическото тяло. Има и просто случаи на преход в резултат на смърт, защото смъртта е също така процес на Жътвата. И след смъртта си духът може да бъде пренесен на друго ниво.

Колко човека са преминали осъзнато?

Около хиляда!

Ти говореше за три години Жътва? А какво го очаква човечеството през тези три години?

Трансформация на обикновената постановка на живота и възприемането (възприятието)! Ще се появят много четиримерни технологии, които ще ви позволят да повярвате в съществуването на новото пространство. Вас ви очакват много научни открития!

И няма да има масова смърт, трета световна война, потопи и подобни катаклизми?

Това зависи единствено и само от вас, вие сами строите (изграждате) вашата реалност!


Превод: Иван ИвановМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

2 comments

  1. Вярно ли е , че Луци се е завърнал към светлите и е бил приет с разтворени обятия?

    ОтговорИзтриване
  2. Мътите умовете на людете с лъжи! А говорите за Бог! Той вижда и ще въздаде справедливост!

    ОтговорИзтриване