Дева - Ден 23 - 13 Юни 2014Дева

Дева, заедно с нейното допълнение, Pelleur, са космически същества, които са предоставили веществото на Земята, когато тя е била първоначално формира на и до днес управляват елементите на Земята и всички елементални дейности на гномите. Тяхна роля е да се пречистат и да се повишат всички Земни структури в светлинно вещество.

Те до голяма степен съдействат за баланса и стабилизирането на промените на Земята, включително мониторинг на вътрешната дейност на Земята, газообразните колани, движението на тектоничните плочи и изместването на полюсите. Можем да отдадем голяма благодарност към елементалите на Земята и да ги приканим да продължават с лекота и благодат промените на Земята по време на продължаващите очистващи дейности под ръководството на Дева и Pelleur.

Ние можем да призовем техните космически лъчи в области на уязвимост, като например земетръсни зони, вулкани и други аномалии където може да има изпускане на налягане по време на разширяващото движение на на Земята.
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments