Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Архангел Задкиел - Ден 22 - 12 Юни 2014

Архангел Задкиел - Ден 22 - 12 Юни 2014Архангел Задкиел

Ангелското царство от експерти на Архангел Задкиел пребивава в рамките на Опрощението, Състраданието и Милосърдието.

Смятан за ангелски посланик на Доброта, Архангел Задкиел специализира в помогането ни да открием божествените аспекте в рамките на всеки от нас.

Помага ни в способността да видим отвъд нашите земни възприятия за взаимоотношенията, включително връзката, която имаме със себе си, и реализацията на положителните аспекти представени в рамките на всички наши преживявания.

Задкиел ще ни помогне да си спомним нашата истинска духовна връзка с тези, на които желаем да простим.
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments