Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Богинята на Чистотата - Ден 1 - 22 Май 2014

Богинята на Чистотата - Ден 1 - 22 Май 2014Богинята на Чистотата

Богинята на Чистотата се фокусира с Белия Лъч на Чистота към Земята, с което носи пълнотата и съвършенството на Христовия Аз чрез пламъка на Майчиното Присъствие. 

Можете да призовете Богинята на Чистота и нейният Безсмъртен Пламък на чистота и любов от Великото Централно Слънце, да се прояви във вашето същество и свят, възстановявайки всичко до Божествена Чистота и Баланс, отваряйки пътя, по който вие, вашето семейство и цялото човечество може да излезе, изпълнението на Божествения План за Живот на Земята. 

Нейната Свещена Огнена Любов предлага съдействие при освобождаването от илюзиите на човешкото творение и да разшири информираността за Христовото Съзнание. 

Нейното цвете е Лилия.


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments