Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Големият Взрив: Еволюцията на Човечеството и Земята

Големият Взрив: Еволюцията на Човечеството и Земята


ГОЛЕМИЯТ ВЗРИВ

Като създатели ние решихме да опитаме съществуване във физическа форма. Използвахме високи технологии да излъчим светлинен лъч в плътните територии. Създавайки нов Сателит на Източник - Така беше родено Слънцето.

Високо напреднала технология бе използвана за създаване на „червейна дупка” – коридор в Космоса към това пространство с инструменти на Създателя, за да създаде звездна врата от и до тази Вселена – нашето Слънце.

Програмирахме кристална структура с куха вътрешност, поставихме я в орбита и закръглихме треакторията й през плътното пространство. Тя щеше да привлече материя, предизвикана от Големия взрив и да сформира планетите. Това бе грандиозен процес, който постепенно създаде живот на планетите. Основната ни идея беше: Еволюция посредством опит! Еволюция, която да позволи създаването на по-висши форми: от микроби и растения до голямото разнообразие на флора и фауна.

Под повърхността ние поставихме Вътрешно слънце, което да активира и поддържа кристалната мрежа на планетата. Всички планети са кухи! Погледнете Сферата на Тесла:

Всички планети са кухи

Виждате ли сините цветове, виолетовите..те носят толкова много информация в сегашно време.

Индиговия син лъч активира етерния отпечатък и отваря ДНК кодовете, докато виолетовия лъч трансформира кармата.

ДНК представлява съвкупност от светлинни пакети с информация. Знание, което вие отваряте чрез опита. Когато вървите по своя житейски път, в синхрон със Сърцето, вие печелите знание. Колкото повече ДНК се разгръща, толкова по-ярки ставате. Засиявате с висока резонансна честота.

Сега нека поставим следващата картина над Сферата на Тесла

Сферата на Тесла

Разбирате ли защо знанието на Тесла е било скрито от вас? То разкрива потока на енергията. 

Отговорът стои точно пред нас и разкрива Вътрешната Земя и нейния скрит светлинен източник – вътрешното Слънце.

В енергийно отношение Ние сме създадени от Съзнание, което е Израз на Любов:

Израз на Любов

Сбор от познанието, достигнато в различни измерения, което ще ни отведе отново към Източника.

С други думи: Електрическа Окръжност със Силови Възли - Чакри разпределени по тялото.

Това което не е обозначено на картинката, е бялата светлинна нишка, намираща се на 30 см под стъпалата, която свързва човек със „земната звезда”. Чакрата, през която осъществяваме светлинна връзка със Слънцето на Вътрешната Земя.

Ако погледнем Дървото на живота, във вас ще се създаде усещане, че всичко израства от Светлината. Корените на дървото растат в посока слънцето на Вътрешната земя. То създава собствено торционно поле и съзнание, което свързва с безкрайността.

Вътрешната земя

Каквото е Горе, това е и Долу

Възходящата спирала се среща с низходящата в Сърцето. Знанието на Източника, комбинирано с мъдростта на майката Земя. В свещеното пространство на Сърцето се съчетават два принципа. Етерните чакри, представящи женския принцип и Земните, носещи мъжкото начало. Тогава заблестява диамантената частичка на Създателя. Когато това се случи, ние създаваме торционно поле, което излъчва хоризонтално вибрации в етера.

Вижте го по този начин:Ако погледнем Земята и човечеството отгоре, ние виждаме течащата Енергия, вибрираща като едно Цяло: вертикално - през системата от чакри и хоризонтално – през етера и енергийната мрежа. По този начин енергията става достъпна за всичко живо на планетата и го обогатява със споделеното Знание.

Каквото е Горе - това е и Долу

Такъв беше планът...Каквото получите в хармония и любов, да го проявите навън в измерението, в което се намирате, по разнообразни начини – чрез чувства, музика, изкуство…Използвайки петте си сетива и особено разширената сърдечна чакра като инструмент за творене.

Казано опростено, каквото получите вертикално, вие разпространявате хоризонтално и ако можехте да видите картината отгоре, щяхте да разпознаете Цветето на Живота.

По време на Лемурия и по-късно Атлантида, създателите живяха отделно от човека, който по това време еволюираше на Земята (Хомо еректус). Тези цивилизации обитаваха общности в морето. Те управляваха елемента Вода. Знаеха нейната тайна и я използваха разумно като преносител на кодове, вибрации и светлина… Водата е медиум, интелигентна сила, която копира намерението на индивида, изпращащ вибрации.

Хомо еректус беше създаден като енергийна двойка на хората от Атлантида. Природата щеше да оформи по естествен път по-нататъчната му еволюция. Енергията, необходима за създаване на подходяща среда за живот беше доставяна посредством енергийния преносител – Водата. Както Етера, тя копира информацията и честотите, предназначени да събудят спящите пакети на ДНК, които очакват своето активиране и употреба.

Атлантида беше Кристална Структура

Кристална Структура

Изключително Развита Цивилизация, построена във формата на Концентрични Окръжности.

Получавали са енергия за съществуване по вертикален път - използвали са Лей линиите на Земята. Строяли са върху пресечните им точки, където се завихря енергия вертикално и се разпространява хоризонтално, за да достигне до всички на повърхността. Атлантите са използвали водата като основен честотен преносител. По този начин те са зареждали и популацията на Хомо Еректус и неговите земи. Този вид управлявал енергията на Въздуха/Етера. Това бил Земният рай…Живот в изобилие, без липси, изцяло в потока на Източника, които е природата на всичко съществуващо. Енергията се е разпределяла равномерно по цялата чакрена система, без изтичане и изкривявае.

Висшите жреци и жрици на Атлантида живеели в центъра на структурата – в кристални храмове. Били свързани с основния поток на енергия, с Духа на Гая. Те общували с планетата и чували нейния глас.

Висшето духовенство носело името Атла-Ра. То подпомагало хората и било свързано с това, което наричали - втората Луна на Атлантида. Тя изглеждала като голямо Кристално Кълбо, Енергиен Колектор.

На микро равнище, може да сравните Втората луна на Атлантида с бяла сфера над главата ви. В книгите на Карлос Кастанеда се споменава за Асамблиращата точка.

Връзката с множеството Аз-ове в по-високите измерения, водеща до Източника. Тук връзката е с вертикална насоченост и няма хоризонтално разпръскване или вход/изход от страничен източник.

водещи до Източника

Когато населението имало нужда от дъжд, те отправяли молитва към Майката Земя – Атла-Ра, визуализирали свързване и изразявали намерение (с телекинеза) да се премести Сферата над територията, нуждаеща се от дъжд или слънце. Кристалната сфера мултиплицирала намерението на духовенството и елементите се подчинявали незабавно в името на оптимален живот без ограничения. Популацията на Хомо еректус не подозирала за съществуването на своето семейство, намиращо се в морето. Така било постановено, да се развиват в условията на свободна воля, но винаги енергийно подпомагани и ръководени от техните високо вибрационни двойки/Висши Аз-ове. Те им подсигурили всичко необходимо, защото ги свързвала нишката на Любовта. Разпознахте ли названието на Маите „In lack`ech” – “Аз съм твоето друго Аз”. Те били сходни енергийно, с идентично ДНК. Разликата между тях била, че Висшият Аз бил изцяло активиран, а по-ниският Аз притежавал повече спящи и незадействани кодове на ДНК, които да дешифрира и приложи в действие.

Това беше миналото и ще се случи още веднъж.

Като начало ние трябва да се запознаем с истинската си история, за да се преместим в друго измерение. Трябва да отворим съзнанието си и да почувстваме Истината. Представете си това, което четете!

В това състояние мозъкът е напълно активиран, а не само вашият нисш рептилски мозък . Когато ниският рептилски мозък започне да служи на ангело-христовия звезден мозък, тогава ще се възстанови връзката с Майката земя. Ще се осъществи вертикално подравняване, известно още с името - Резонанс на Шуман.

Тук е представен Рептилският мозък:

Ангелският Христов Звезден Мозък

Повече информация на английски тук: http://www.crystalinks.com/reptilianbrain.html

Другата половина е Ангелският Христов Звезден Мозък, който често се приема за спящо ДНК.

Следва продължение...

Превод: Мира Андреева | Самосъзнание.com


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments