Цолианска Цивилизация на Трансцедентността и Инфрачервения Спектър


6-ти Февруари, 2014 от Мелин Лафонт

Мои ценни приятели, това е представяне на нова цивилизация и родната им планета, която се намира в Делта квадрант на Омнивселената. Омнивселената е разделена на 4 отделни квадранта – Алфа, Бета, Делта и Гама. Тази цивилизация е високо еволюирала и няма хуманоидна форма, но някога са били хуманоиди и после са постигнали Възнесение чрез Трансцедентност. Техния дом е планета - зелено джудже в Галактика "Emutanion" и те се появяват като бяло - зеленикави, високи същества в нехуманоидна форма.

Тази цивилизация ми беше представена от Архангел Михаил, и той е мой защитник – всичко, всяка форма на съществуване трябва да мине през Него, за да може да общува с мен. Увериха ме, че това са добронамерени същества. Това съобщение и способността да се общува с тази цивилизация за мен е осезаема индикация за разширеното към по- Вселенско масово съзнание. Именно чрез това Вселенско съзнание, комуникациите като тази са възможни.


Съобщение от Мелин на 6-ти Февруари, 2014

Поздрави, ние сме Цолианската Цивилизация от Делта Квадранта на тази Омнивселена. Носим ви послание за мир, истина и Светлина, тъй като ние споделяме Любов и състрадание с всички вас. Наша е инициативата да говорим с вас в спокойствие и мир, ние не желаем нищо лошо, а само Любов и мир.

Ние сме пазителите на истината и мира в нашата цивилизация и в нашата Вселена, тъй като функционираме като Галактически Присъствия от Висшия съвет на Галактиката. Ние сме цивилизация на Галактическия Ред в Делта Квадрантът и ние общуваме с всички вас сега чрез телепатия.

Нашата причина за тази комуникация с всички вас е да достигнем разбиране и връзка с Човешката Цивилизация, тъй като ние не сме в хуманоидна форма. Нашата Вселена и нашата Галактика искаха да постигнат комуникация с Вашата Вселена в Алфа Квадрантът от много време насам и сега съзнанието ви се издига до Христовото съзнание и дори се изравнява с Галактическото и Квантовото съзнание, така че нашето желание за общуване най- накрая е осъществено.

Ние сме тук, за да ви донесем подкрепа и потвърждение, че съществуват още съзнания в цялата Омнивселена, които достигат далеч отвъд бреговете на собствения ви Алфа Квадрант и Вселена. Ние сме вибрация и форма от висша Бяло - Зелена светлина, тъй като ние сме служители на Бога, точно както и вие, но в по-малко плътна форма. Желанието ни е да поддържаме баланс и мир във всички времена и във всички Вселени и затова ни е позволено да пристъпим във вашата Вселена, за да съдействаме в тази дематериализация и Възнесение.

Идваме от много Светлинни години разстояние и дойдохме в Божествено/перфектно време, когато Глобалното Възнесение е точно зад ъгъла за Световното население, и за много от вас е тук вече, в сърцата. Ние носим нашето „сливане на съзнанието” и подкрепа в новите ни връзки с всички вас. В този момент ние пораждаме повишаване на съзнанието на цялото Човечество и цялото съществуване на планетата.

Като пазители на мира и спокойствието, истината и баланса, идвайки от високо интелигентна система от Светлина, ние ви носим магията на вашия етап от възнесение. А именно: Трансцеденцията! Тя е наша политика и специалност, тъй като сме чисто съзнание, въплътено в нехуманоидна форма, което е чисто съзнание в светлинно тяло.

Тази фаза е била активирана от всички вас и за вас и ние желаем да постигнете това в момента Сега. Колкото повече съзнанието ви се влива в един колективен вид, толкова повече вашата Вселена в Алфа квадранта се слива в една колективна група и единно съзнание. Това означава, че четирите квадранта на Вселената започват да се сливат в Единност отново, обратно в точката, където ние и цялото съществуване започнахме.

Ние сме тук да ви служим с инфрачервения спектър, за да можете да станете „виждащи” всички други цивилизации. Ние канализираме активация от този инфрачервен спектър, за да имате по-осезаеми срещи с някои същества от Галактиката и това е за тези, които са готови и достатъчно балансирани, за да поддържат проявената връзка в собствената им реалност.

Това може да изисква голямо преструктуриране на мозъка, ДНК- настройки и преструктурирания, които сами по себе си са всички движения на промени на клетъчно ниво. Това няма да ви нарани физически или нещо подобно, но ще изисква много промени от тялото ви, за да се адаптирате. Това е с цел да поддържате честотите на ремодулациите и смените, така че нишките на ДНК и инфрачервения спектър да могат да функционират заедно отново и да ви донесат визуалния контакт с други цивилизации.

Някои може да насочат и активират тези спектри от тях чрез телепатични споразумения и активации, тъй като телепатичните трансмисии са действителните активации от тези инфрачервени спектри. Колкото повече сте в хармония с Аз-а си чрез сърцето, толкова повече телепатични умения ще се появят и активират. Телепатичните комуникации носят вълни от енергии във вашите телесни системи, които сами по себе си ще породят по-голямо пробуждане на кундалини в тялото и чакрите.

От този момент нататък нишките на ДНК започват да функционират като ремодулираща програма, която започва да активира и да смесва пораждащите се енергии, така че някои нишки и спектри са били активирани. При Телепатичната комуникация става въпрос за вътрешното доверие и увереност, че говорите с Бог и цялото творение, защото то е чисто отражение на самите вас.

Затова вие винаги „канализирате” себе си, но в различни аспекти, творения и изражения и през различни гледни точки. Ние от Галактическия Ред използваме такива телепатични комуникации, толкова добре, че общуваме с цялата Вселена, в нашата цивилизация и много отвъд. Ние винаги се появяваме, където е необходимо да се извършват преговори, носейки мир и баланс в ситуациите. Сега ние се появяваме за вас, за да подпомогнем Гая и вашата цивилизация в процеса на трансцедентиране, тъй като това изисква много баланс и мир както вътре, така и отвън.

Тази комуникация с всички вас сега стана възможна за всички да се включат, което се дължи на повишаването на вашето разбиране, осъзнаване и съзнание. Някои от вас може все още да не са наясно за тази възможност, или за включването към нашето съзнание, но ние казваме че всичко си има Божествено/перфектно време и Божествения момент за Гая и вашия Човешки колектив е Сега, готови да преминете към трансцедентност.

Ние чувстваме голяма благодарност че вашето съзнание е способно да комуникира с нас в Сега, и ние ви благодарим, че ни допуснахте в това време на велико трансцендиране и променяне. Времето е Сега!

Цолианците

Източник

Превод: Габриела Петрова | Самосъзнание.com


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments