Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - ТОЛТЕКИТЕ НА БЪДЕЩЕТО - АТЛАНТИДА НА СЕДМОТО СЛЪНЦЕ

ТОЛТЕКИТЕ НА БЪДЕЩЕТО - АТЛАНТИДА НА СЕДМОТО СЛЪНЦЕ


АТЛАНТИДА НА СЕДМОТО СЛЪНЦЕ.

Дойде новата Епоха. Дойде ВРЕМЕТО да се построи Новата Атлантида. АТЛАНТИДА - това не е само цивилизация, това е Епоха на Времето. Мощна енергоинформациона Спирала от чиста синя и златна светлина, която се намира на спиралата на Еволюцията на Вселената. В действителност Атлантида означава много. Спиралите от различни цветове изглеждат върху единната Глобална Вселенска Спирала на Съзнанието като въртящи се дискове от Светлина. Според Плана на Космическата Йерархия на Светлината възраждането на 4та Атлантида трябваше да започне веднага след настъпването на Новата Ера. Това започна да се случва много преди 2012 година, т.к. Енергията на Новото Време и Новото Човечество започна да се влива в слоевете на съзнание на човешкото общество предварително. Но ние преосмислихме Плана, проведохме необходимото изследване от всички най-вероятни изследвания, касаещи бъдещето и миналото на Земята, на Атлантида. И стигнахме до извода, че докато Третата Атлантида не приключи своето съществуване на планетата Земя в условията на кармичен експеримент, тя ще влияе на Атлантида-4, която ще е разположена прекалено близко във времето. И това няма да е най-доброто вибрационно влияние. Изчакваме приключването на въртенето на диска на времето на «Атлантида-3» и прехода на Земята в режим на по-висока честота. Атлантида-4 това е символ на Човечеството, преминало в 4 измерение на Реалността. И това е Вълшебна Реалност. Но Толтеките на Седмото Слънце са събрали Съвета и Космическите Инженери на Времето и Архитектите на Огъня. На Съвета се повдигна въпроса за строителството на Новата Атлантида. И ние предложихме внедряване на Атлантида модел 27, 16, 32 и 48 директно в информационата матрица на генезиса на Атлантида-4. Атлантида-4 това сега сте вие. Човечеството, което мина границата на времето с условен код 2012. Но вие все още носите в себе се семената на третия експериментален модел на Атлантида. От сърцето на Източника, през мембраната на времето на Епохата на Седмото Слънце ви предаваме моделите на Космоса на Бъдещите Атлантиди -16, 27, 32, 48. За всеки модел ще ви разкажем поотделно. Епохата на Седмото Слънце съдържа в себе си всички свещени еволюциони модели на Атлантида и е резервоар на параметрите на квантовия генезис на Човечеството. Златната Планета Атлантида е космическа проекция на Времето на Епохата на Седмото Слънце - Чистото Бъдеще на Земята. И обратно.

Всяка Атлантида в основата си има свой код, еволюциона матрица, семенен модул и смяна на Расите. Всичко това се съхранява в Камъните на Светлината и Магичните Кристали на всеки междупространствен модел. Във всеки модел на Атлантида, в нейното ядро има основна информация за създаването на Вселената. Съзнанието на Вселената строи всички нива на Атлантида. Всички Атлантиди, включително днешната, които някога са били реализирани на Земята, са имали карма и кармични условия. Новата Атлантида, която ще бъде създадена на Земята с кодовото име ZERO-ALFA-1, няма в основата си параметрите на негативната карма на човечеството и Земята. Думата ZERO означава пълно зануляване на кармата, нулева точка. ALFA това е съвършеното Начало. Новата Земя. Земя-1.

И така, започваме начисто да строим абсолютно нова Реалност на Земята и Космоса с позволението на Висшити Владици на Слънцето, Звездите Урр и Белия Камък на Светлината на Вселената.

Съвместявайки свръхновите, качествени модели на всички Атлантиди, ние осъществяваме Алхимия на Времето и изцеляваме генезиса на планетата. Защото сме избрали най-добрите варианти за Творчество и синтезиране на свръхреалности за Бъдещето на Земята. (СИНТЕЗИРАНЕ – има се предвид синтез на моделите на Времето, което няма отношение към създаване на изкуствена реалност).

При създаването на Новата Атлантида ние вземаме за основа ВАС - вашето Време и Пространство, които са нашето минало. Вие сте четвъртата Атлантида. Вие сте фундамента на Кристалното Съзнание, за да се зареди, развие, съхрани и въплати новия модел на Свръх-Реалността на Атлантида. Тази Реалност ще е достъпна за вас, започвайки с вашето настояще, тук и сега.

Оранжевый Маяк, Время Янтарной Розы АГНИ. Тотем - Лисица.
Кин-224, КАН-жёлтое электрическое семя, тон-3, плазма Альфа. Электрическая Луна Служения день-5.

Оранжев Фар, Време на Кехлибарената Роза АГНИ. Тотем - Лисица. Кин - 224, КАН - Жълто електрическо Семе, Тон 3 - Тонът на Служенето, Плазма Алфа. Електрическа луна на Служенето, Ден 5.

Источник

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments