Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Епифизата - Мост към Безграничния Ум

Епифизата - Мост към Безграничния Ум

Мост към Безграничния Ум

През вековете е известно, че Епифизата е връзката между по-високите измерения и физическия свят. Може да се каже, че тя е врата между его персоналността, мозъка и Божественото Съзнание. Тя е наречена от метафизици като Декарт и Едгар Кейси - "Седалище на Душата".

Епифизната Жлеза е "Био-Старгейт". Тя е мост от физическото към не-физическото, от дуалността към висшето измерение. Тя е изключително сложна и е екран от 3Д мозъка към Безграничния Ум.

Епифизата е агент с напреднало знание в действителното проявление.

Епифизата работи с хипофизата, за да отворят моста, шлюза между физическия и нефизически, между мозъка и ума. В каквото и знание, позволите на себе си да вярвате, може да се превърне в реалност от отварянето на вратата към Божественото чрез епифизата. Това се постига чрез интерпретиране на честотата на мисълта в топлинен био-химичен електрически ток през тялото ви и отваряне на ума.

Вашият човешки мозък, превръща генерираните от вас мисли в хиляди био-химични вещества, всяка секунда. Не всяка мисъл на обикновения мозък достига в по-високият Ум.

Благодарение на Jeff Andrews


Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.comМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments