Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Първото Приземяване - Съобщение от Арктурианците

Първото Приземяване - Съобщение от Арктурианците

Арктурианците

чрез Сюзън Лий - 24.9.2013

Първото приземяване е приземяване и взаимно свързване на многомерния ви ум с вашият триизмерен мозък. Мозъкът е напълно затворен в рамките на черепа, но многоизмерния ум е точно над мозъка, където резонира с четвъртото измерение и извън него. По този начин, аурата на физическото ви тяло е основният свързващ елемент между вашият триизмерен мозък и вашият многоизмерен ум.

След като вашият многомерен ум е напълно "приземен" и свързан с физическият ви мозък, земният ви съд (тяло) започва своята метаморфоза в светлинно тяло. Тази метаморфоза е като преминаването от гъсеница в пеперуда, това не е трансформация, в която нов елемент е добавен. Вместо това, това е преобразуване, при което тялото е в съответствие с по-висока честота на резонанс.

Тези по-високи честоти на резонанс винаги са съществували в по-високите вибрации, но не бяха видими за ограничените възприятия на земните ви съдове. Тъй като енергийните модели на многомерния ум започват да се интегрират и да си взаимодействат с физическият ви мозък, по-високи размери на възприятия идват онлайн за човешкото съзнание. Въпреки това, вие сте само съзнание на тези възприятия, докато сте в по-високо състояние на съзнанието.

В състояние на ниско ниво на съзнание, което е създадено от страх-базирани мисли и емоции, вашите земни съдове са изпълнени с адреналин и в готовност за всяка входяща опасност. Затова цялото внимание се поставя върху физическия свят. И обратно, когато сте в по-високо състояние на съзнанието, което се създава от любов-базирани мисли и емоции, земните съдове се изпълват с ендорфини.

Тези ендорфини усилват чувството на радост, любов и благоденствие. Докато сте в това състояние на съзнанието, всичко е на сигурно място в света. Когато се чувствате сигурни, вашето съзнание се разширява в по-високите измерения, което ви позволява да се движите отвъд пределите на ежедневието си достатъчно съзнателно и да възприемате проблясъците на по-високите измерения.

В това състояние на съзнание, вие сте в състояние да разширите вашите възприятия отвъд нормалното човешко "видимо" поле към висшите изрази на светлината в ултравиолетовия диапазон на електро-магнитното поле. Първо, най-вероятно ще възприемате четвъртото измерение, тъй като сте свикнали с тази реалност чрез вашата мечта за живот (вашите сънища).

Вашият физически земен съд живее в рамките на холограма, в която всичко резонира с ограничен диапазон на "видимият" електромагнитен спектър. Едно от най-големите предизвикателства в процеса ви на възнесение е да се освободите от навика да вярвате, че физическия план е единствената реалност. С пускането на това обичайно мислене, можете да започнете да си спомняте, че не сте този земен съд (това тяло), а го носите.

Вие имате много реалности, в които притежавате / носите по-високо честотни тела, като Плеядински, Сириянски или Арктуриански. Да, ние Арктурианците отдавна се освободихме от нуждата да бъдем в тела. Въпреки това, много от нас са "приземени" в рамките на земните тела. В действителност, много от нас дойдоха в отговор на повикването на Гая за помощ при падането на Атлантида, знаейки, че ще продължим да приемаме земни тела, докато Гая напълно се завърне в нейното пет-измерно изразяване.

Нашите контакти са вече активни и ние / вие можем да се върнем към истинската ни Арктурианска, Плеядински, Сириянска форма. Въпреки това, вашето съзнание носи земното тяло в продължение на много въплъщения. По този начин, съзнанието ви ще трябва да мине през процеса на спомняне на това как многомерната светлинно базирана форма се чувства обратно на триизмерно базираната материя. Това е кацането на многомерния ум, който ще улесни този процес.

Човешкият мозък резонира с малка "видима" област на електромагнитния спектър и не може да чете данни на по-високи честоти, освен ако не разширите съзнанието си до тази честота. Приземяването и взаимното свързване на многомерния ум е личният ви портал извън 3Д холограмата, тъй като служи като "контролна кула" високо в планината, която може да предава и получава по-високи честоти на светлината.

Живот в холограма означава, че вие живеете в един свят на светлина, която е структурирана да резонират на гореспоменатата "видима" честота на електромагнитния спектър. Докато вашата връзка с многоизмерния ум си тече, вие ще започнете да си спомняте по-високите изрази на Себето в безбройните реалностите на по-високите измерения. Тъй като земните ви тела са холограма, вие също сте направени от светлина. Следователно, не е необходимо да се създаде или активира светлинно тяло.

Вие СТЕ светлинно тяло, сега резониращо на по-ниска честота на светлината. Вашият физически мозък проектира честотата на светлината, която осветява вашите възприятия в тази честота. Въпреки това, тъй като разширявате вашата връзка с многоизмерния ум, съзнателно или несъзнателно комуникациите с вашите високи изрази изпращат информация от вашите по-високо измерни реалности.

Тази информация постоянно ви напомня за повишаване на състоянието на съзнание в ултравиолетовия спектър, за да активирате вашите вродени възприятия на по-високите измерения. Вашата физическа форма може единствено да възприема третото измерение. Въпреки това, когато разширите съзнанието си в многоизмерния ум, можете да създадете съзнателна връзка с един или няколко от вашите по-високи изразявания.

Чрез тази връзка, вашите по-високи изрази на Себето могат лесно да възприемат пет-измерната Гайя и да изпратят тези възприятия към земните съдове. Вашите високи изрази също така могат да изтеглят (свалят) информацията в съзнанието ви. Въпреки това, физическия мозък не е в състояние да получава, съхранява и осмисля тази честота на данни. Следователно, трябва да разширите своето съзнание в многоизмерния си ум, за да получавате съзнателно и да разбирате тази информация.

С по-високо състояние на съзнание, имате възможност да възприемате пет-измерната реалност, в която сега живеете. Въпреки това, първо трябва да отречете вярата на мозъка ви, че само "истински" свят е физическия свят и по-високите измерения са "само ваше въображение". Това преструктуриране на познанието може да настъпи само, когато изчистите 3Д компютърния мозък от ниските честоти, страх-базираните данни.

Когато компютърът ви е пълен се получава дисторция при опит да се добави нова информация. Ситуацията е същата при човешкия мозък / компютър. Следователно, стари спомени от страх, гняв и тъга, които изпълват паметта ви трябва да бъдат изчистени, за да създадат необходимото "пространство" и физическият ви мозък да се свърже с многоизмерният ви ум.

Тези стари страх базирани емоции също така създават "Драг (съпротивление)" на съзнанието ви и ограничават възможността ви да се поддържа достатъчно високо ниво на съзнание, необходимо на съзнателния ни многоизмерен ум да общува и взаимодейства с безбройните високи изразявания на реалността. За щастие, тези страх-базирани преживявания и спомени се съхраняват като енергийни модели. Следователно, те могат да бъдат освободени, не само като спомени, но и като модели на енергия.

Например, отделете малко време, за да се свържете с вашия физически мозък, така че да можете да възприемете енергийния модел на страха. Не се привързвайте към каузата, положението на емоциите на този енергиен модел. Просто наблюдавайте цвета, плътността и движението на енергийния модел на страха. Виждате ли как тази енергия е тъмна, гъста, бавна или напълно неподвижна?

Почувствайте този страх-базиран енергиен модел във вашата физическа форма. Сега разбирате ли как тази енергия забавя/задържа състоянието на съзнанието ви в капан на трето-измерната илюзия? Виждате ли сега защо останалите същества на мрака продължават да създават страшни сценарии за понижаване на хуманитарното съзнание?

За щастие, имате антидот за всички страхове, които е безусловна любов. Безусловната любов резонира с най-високите честоти на светлината. Ние ви молим сега, да насочите вниманието си в областта на енергетиката на безусловната любов. Виждате ли как тя е изпълнена с безброй октави на светлината?

Наблюдавайте как енергийния модел на любовта се върти към многоизмерните висши светове на все по-разширяващият се вихър, за да създаде портал към многомерният ви Аз.

Сега ние ви молим да поставите вашия страх, гняв и мъка в този красив, безкраен водовъртеж. Както позволите на тези страх-базирани енергийни модели да избягат от вашият съзнателен, несъзнателен и подсъзнателен мозък, сърце и тяло, вижте как тъмния, плътен енергиен модел на страха изчезва във въртящата се светлина на безусловната любов, за да се трансформира обратно в светлина.

Тази въртяща се светлина на безусловната любов също така неутрализира всяка опасност като ви заобикаля със защитата на собствената ви по-висока резонансна честота на Себето. В рамките на безопасния плик на безусловната любов, тялото ви освобождава ендорфини, които разширяват съзнанието ви обратно в многоизмерния ум.

Освен това, по-високият стрийминг на светлина към планетата ви от Центъра на Галактиката непрекъснато влиза във вашата физическа форма. Този резонанс на светлината е изключително неприятен за всички страх-базирани енергийни полета, и служи за изтласкаването им към повърхността на вашето съзнание. Същото е и с емоциите.

Затова, не забравяйте да си казвате: "Аз не съм тези емоции. Аз освобождавам тези емоции." С това знание, че по-високата светлина прочиства паметта на страх-базираните файлове, не е нужно да се помнят тези ситуации или участва в чистката по никакъв начин. Просто посикайте безусловната любов да подпомогне прочистването и да ви обгради с по-висока светлина.

Вашата форма много прилича на балон с горещ въздух.
Първо освобождавате нещо, което е достатъчно тежко, за да намали вашият полет.
След това се откача балона от земята и излита в небето.
По този начин, вие освобождаване третото измерение от най-ниските честоти.

Тъй като теглото на вътрешната ви тъмнина/страх намалява, вашето приключение в "небесата" на висшите светове ескалира.

За да подпомогнете този процес преобразуващ тъмнината в светлина:

Вслушайте се в страх-базираните енергийни модели, които ви казват, че не заслужавате да ...

Изпратете на тези тъмни енергии многомерната светлина на безусловната любов ...

Наблюдавайте как тези енергийни модели се превръщат в безусловна любов ...

Почувствайте как земните ви тела стават по-леки и чисти с всяко освобождаване ...

Вие се разширявате до вашите високи изрази на Себето чрез освобождаване на по-ниските честотни спомени, които ви хващат в капана на илюзията на триизмерния свят. По този начин, вие освобождавате това, което ограничава съзнанието ви, така че да можете съзнателно да участвате в приземяването и свързването на многомерния ум с вашият триизмерен мозък.

След като вашият многомерен ум е напълно интегриран с физическият ви мозък, ще бъдете в постоянна връзка с по-високото изразяване на многомерният ви Аз. След това ще бъдете в състояние да се освободите от привързаността към ограничението и разделението на 3Д холограмата и да намерите своя портал за изход от холографската програма във вас, програмистта.

Ние сме членове на многомерният ви Аз

Ние сме Вас

Арктурианците и Галактическата Федерация на Светлината

Източник 


Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.comМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments