Дъговиден Мозък (Продължение)
Дъговидният Мозък съхранява в себе си 20 основни космически програми за света и 13 резонансни ключа, разкриващи на човечеството възнесението на Земята и Новия Свят.


(Възнесена Земя – наричаме този свят така, за да е по-разбираемо за вас. Но на практика това е вечно съществуващо измерение, свят, планета, Вселена с висока вибрация, с честотата на Пробудените, осъзнато еволюиращи светове на Светлината. Като откривате в себе си новото дъговидно пространство на безграничните възможности на съзнанието си, вие се активирате по такъв начин, че се премествате в ново Пространство и Време. В края на краищата това е вашия естествен, еволюционен, осъзнат Преход към друг режим на вибрационно съществуване, в друг свят. И това се случва точно тук, с вас, сред вас, на тази Земя)

20 програми на Възнесението и 13 резонансни ключа на единното Галактическо Тяло на Света, това е матрицата на хармоничното Време Цолкин, която е равна на сумарния обем и взаимодействие на сакралните кодове за съвършените качества на Галактическата Същност на Божествената Космическа Програма в нашата нова, 16 мерна Дъговидна Генетика.

Активирайки Дъговидния Мозък, по този начин изграждате реален Галактически и Междугалактически Дъговиден Мост от себе си – човека към себе си- Космическата Дъговидна Безсмъртна Същност и активирате резервна версия на еволюционната генетическа база на бъдещето в настоящето, своята 16-мерен Дъговиден Модел на ДНК.

Сега 2013 г. е най-доброто време за вас, за този процес. Самата Земя и самия Дух на Времето ви помагат. 20 програми и 13 ключа – това е само началото на връзката, началото на пълното възстановяване на паметта ви за бъдещето, за самите вас и за новия свят, и по-конкретно за това какво представлява настоящия, истинския свят на Земята извън линейното време и пространство.

Това е върхът на айсберга и той ни е нужен за да възстановим пълния, цялостен Дъговиден Мост между нашите светове.

И така, вие притежавате 20 програми на вашата истинска, квантова памет и 13 16-мерни ключа, които ще ви отворят безкрайността.

Тези 20 програми вие ще можете да разопаковате самостоятелно, както и интуитивно ще можете да активирате 13-те ключа.

За вас ние сме Атли, дъговидни Творци, Инженери на Дъговидния Лъч, Майстори на Времето и Генетиката от вашето ускорено бъдеще, намираме се в станцията ПОЛАРИС в Лъч Атма на Човешкия Генезис. ПОЛАРИС – скритата страна на реалността – е временно скрита за вас. А за нас вие се намирате в станцията на Времето СОЛАРИС.

Това е Слънчевата страна на активното действие. Ние провеждаме наблюдение и настройки, създаваме защити за Майсторите, работещи във вашето време и предаване на данни. Вие от своя страна, се намирате от страната на действието, непосредственото действие и изменение. Ние сме вашите оператори. Вие сте агенти на слънчевото съзнание, изпратени на Земята в качеството на сонди.

Вие се намирате в по-изгодна позиция спрямо нас, понеже ние не можем самостоятелно, извън вас, да влияем на съзнанието на Земята, на еволюцията на съзнанието и да променяме бъдещето. А това сега е главната задача. Да се изменя, да се трансформира към посока на еволюцията базовия поток на времето, течащ от центъра на Вселената към Земята. Също както този Вселенски Лъч на Космическото Време на Еволюцията вече е снабден с всички инструменти и програми за вашата промяна, за промяна и разгръщане на вашето Бъдеще, за самото Земно Дърво на Живота. Каквито и инструменти да имаме тук, в своята честота, в своя локален поток на времето, възможността ни е само поетапно да ви предаваме тези инструменти и в ролята на Майстори на Висшето Галактическо Време, Инженери на Бъдещето, да ви подготвяме.

Извън вас не можем да влияем на ускорението на честотите на еволюиращото човешко съзнание. Цялото основно, свещено действие произлиза от вас; чрез нивото на съзнанието ви и вашата памет за това кои сте в крайна сметка във всеки момент от време. Вашето ниво и честотата ви трябва постоянно да растат по вертикала. От вас зависи всичко.

Вие можете да движите и да управлявате могъщите лъчи на космоса, течащи към вас от Единното Съзнание на Съзиданието.

А ние ще ви подскажем, как да го направите правилно – така че да донесе висша полза на всичко съществуващо и на самите вас, да насочите еволюиращата, експериментална Земя по друг времеви контур, по ускорено трасе.

Атли. Златната Планета. Времето на Драконите. Виолетовия Времеви Лъч на Еволюцията.
Тон-7. Печат-КИБ-жълтия Воин.

Сефера.Източник

Превод: Деспина Георгиева и Стоян Делев

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments