Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Мисъл за Деня - 17 юни 2013 г. ~ Учителя

Мисъл за Деня - 17 юни 2013 г. ~ Учителя


Къде е Бог? Навсякъде! Бог е в светлината, във въздуха, във водата, в храната. Следователно, когато ядете, дишате, възприемате светлина и мислите, ще облечете празничните си дрехи. В това стои новото в света. Това са велики процеси и за извършването им се изисква будност и велико съзнание. Под „празнични дрехи” се разбира свято отношение към тези процеси.

Учителя Беинса Дуно

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments