Звън в Ушите


“Много работници на Светлината споделят, че чуват тънък пронизителен звън в едното си ухо. Този остър звук понякога е досаден и неприятен. Консултират се с лекар, но се оказва, че нямат нарушение на слуховия нерв. Причината е, че шумът в ушите е от нефизически произход. Това са вълни от информация в определен честотен диапазон, кодирана под формата на електрически импулси. Духовният свят зарежда във вас данни – съвети, напътствия и знания – като компютърен модем, чрез който се включвате към Интернет. Понякога звъненето е придружено от усещане за пощипване или дърпане на ухото. Така ангелите и водачите се опитват да привлекат вниманието ви. Не е необходимо винаги да разбирате съобщенията, кодирани в този звук – просто трябва да се съгласите да ги приемате. Данните ще се съхранят в подсъзнанието ви, откъдето ще въздействат положително върху вашите действия и ще се погрижат да не отлагате изпълнението на мисията си като работници на Светлината. Моля ви, не се тревожете, че звънът в ушите идва от нисшите нива или от силите на мрака. Звукът подсказва, че енергийният диапазон на кодираната информация произлиза от висшите измерения на Божията любов. Нисшите същества не биха могли да работят на такива честоти. Шумът в ушите всъщност е отговор на вашите молитви за напътствие във връзка с житейската ви мисия. Ако стане твърде силен, болезнен или натрапчив, кажете мислено на ангелите, че ви е неприятно, и ги помолете да намалят звука. Информацията така или иначе ще стигне до вас, само че малко по-тихо. Ако ви заболи ухото от дърпане и пощипване, съобщете на ангелите и водачите си, че това ви досажда, и ги помолете да спрат. Когато аз ги помолих да намалят звука и престанат да ме щипят по ухото, повече не съм имала такива болезнени усещания. Ангелите никога не се обиждат от нашите реакции. Те имат нужда от „обратна връзка”, за да знаят как да ни помогнат най-добре.”

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments