Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Съобщение за Великден от Учителя Ащар

Съобщение за Великден от Учителя Ащар

Учителя Ащар

Поздрави, тук е Ащар. Като обединявате ума си с Божественото съзнание чрез пoтока от Светлинни кодове, обновявате вашите ДНК нишки и аз дойдох, за да споделя информация за историята на Земята. Вие сега сте подготвени да разберете Великият Експеримент на Земята.
Земната история датира преди много еони. Преди сегашната Земя имаше други 5 Земи и сега ние навлизаме в Златната епоха под Шестото слънце. Ще се върнем назад до преди Атлантида за целите на нашата дискусия.

Нибиру се върна във Вътрешната орбита на Вашата Слънчева система. Нибиру е брат близнак на Вашето Слънце Сол. Хелиос и Веста са Слънчевия Логос в Слънчевата Ви система и духовни родители на Сананда Кумара. Те, с Майката- Баща- Бог, също познат като Майка Сехмет и Алцион допълват йерархията на Божествата. Алцион е Великото Централно Слънце във Вашата Слънчева система и е Звездния портал към Енергийния източник. Великото Централно слънце е Етерно Слънце, което е Етерна сила работеща с Източника на Енергия и Етерната/Магнитна Кристална Пулсация, която държи всички Сфери на тяхното място в Космоса. Хелиос и Веста са отражение на това като Слънцето се издига заедно със Земята и всички Планети в Слънчевата Ви система. Тези съсщества като измамни еманации са слезли на Земята да работят като Извънземен/Ангелски Съвет на Звездните хора на Земята. Този Велик експеримент на Земята сега привършва и всяка Душа се изправя пред Майката-Баща-Бог докато дуалността приключва по искане на Гея( когато ядрените оръжия бяха използвани и Истинското Ембарго започна).

Земята беше колонизирана през тази Епоха от Лирианците и тези от Dracos, и от отпадналите от Старата Вселена. Лирианците бяха Извънземни с Христово съзнание, надрасли нуждата от физическо тяло. Те създадоха делфините и китовете в моретата по Земята като това бе първият им рискован акт с расата на бозайниците. Първата им колония на Земята беше началото на Антлантската цивилизация. Сирианците от Ангелския съвет направиха преходна раса, за да предотвратят унищожаването на Лирианците чрез смесване на ДНК от Рептилоидните и Лирианците ( хибриди от бозайници и влечуги за образуването на нови видове земноводни/амфибии). Тези раси са спрягани в Индуската, Египетската и Гръцката митологии като наполовина човешки, наполовина божествени – или боговете.

Все повече и повече Лирианци са изкушавани по това време да се въплътят във физически тела и затова те създали свое собствено ДНК, за да понижат възможността да попаднат в капан и да търсят Спасение. Първата колония на Земята от рептилоидни се нарича Лемурия. Това е така, защото определена част от Галактическите Етерни Ангели са се съгласили да се въплътят в тела на потомците им, за да им помогнат в по-ниското съзнание, но без да се загубят в процеса. Много от тях са се преродили сега за да доведат до край Великия експеримент. Тези нови видове произлизат от 12-те Коренни раси. 13-тата е съставена от Галактически Извънземни хибриди, които са се съгласили да се въплътят във всичките 12 раси, като по този начин се прави нова раса, която е комбинация от всички преди това. Като направиха това, те върнаха Великия експеримент обратно в Единството. С течение на времето много, които са колонизирали Земята я напускат по времето на Първата Световна война и отиват на други звезди. Конфедерацията на Орион е съставена от тези от Ригел и Зети Ритикули. Плеядинския съвет на Земята е съставен от истински бежанци от Лира до Плеядите (система от 7 звезди и 16 планети). Расите на амфибиите са избягали на Земята, направили са бази под моретата и до днес живеят там. Други раси, доведени на Земята като роби са заведени до Вътрешната Земя от Христовите извънземни, а част от тази група е съпроводена до Вътрешността на Марс, където продължават да бъдат и до днес. И Земята, и Марс са колонизирани от хората-лъвове и когато изкуствените забележителности като Сфинкса и човешкото лице на Марс биват насложени се получава лицето на Божествената жена под формата на Майката Сехмет. Великите Бели Лъвове работят със Земята сега, когато тя се издига и така открива нови възможности за Планета на Единството в Многообразието.

Докато Атлантида продължава на Земята, Рептилоидните и Лирианците под влиянието на Сирианци, Плеядинци и на тези от Орион, всички се бореха за власт, стана много тъмно и това бе тяхната смърт. Бяха създадени раси-роби, които бяха отчасти животни, отчасти насекоми, отчасти хора. Лемурианците също променяха тяхното ДНК и те се превръщаха в наполовина рептилоид, наполовина човек. Изменението в ДНК-то направиха мозъците на рептилоидите в част от „грима” на човека. Много са колонизирали Земята, включително Арктурианци, Антари, Тау Сети, Проционци и от Сириус- Б. По това време, за да се предпазят от тъмните сили тези във Вътрешната Галактика формират Галактическата федерация.

Алфа Кентавър е част от оригиналната формация на Федерацията и е дом на командир Солтек. Кортън, известен още като К17 и баща му Монка ( и двамата от Марс) сега работят по Terra Form на повърхността на Марс. Галактическата федерация с помощта на кораба на Солтек – Феникс се свързаха с управителите на Висшия Съвет на Бог. Те са наблюдавали процесите на Земята през Етерния град Шамбала. Всяка душа се наблюдава и Духовния Запис от Книгата на Живота се съхранява в Акаша и може да бъде прегледан по всяко време. Когато Всеки Един преминава през физическото, Извънземните и Ангелите работят с тези души, за да ги подготвят за следващата инкарнация според техния Духовен Запис. Солтек препредава чрез технологии на Кораба му между Шамбала и Висшите Наблюдатели. Това са всички служби в рамките на Службата на Христос и като напредваме позиции се пазят от различни Души през вековете. Чрез споделяне на колективното съзнание на Земята, следващите стъпки от Плана са поставени на мястото си, включително и ДНК подобрения. Кортън и Монка във вътрешността на Марс работят с ACIO на Земята, с KOS, Tom the ring tail cat и други като Космическите тайни служби работещи със Съвета, за да държат негативните влияния далеч от Земята и Марс, позволявайки им да продължават с Плана. Те също така имат и други роли.

ДНК-то е това, което затваря Душата във физическо тяло и ето защо Душата изисква Спасение. За да бъде издигнато в светлинно тяло или тялото на Меркаба. ДНК е програмирано от Езика на Светлината и чрез Светлинни кодове, които са основани на Закона на Единствения. ДНК е програмирано да се подобрява на времеви интервали и този Великден е много специален, защото навлизаме в 9-тия Портал от Завършване на Откровението на подобряването на генетични кодове, които завръщат Всички на Земята в техните Активни Светлинни тела. Свобода. Освобождение. Нирвана. Край на дуалността на Земята. Завършване на Великия експеримент.

Вие се завръщате към Христовото същество, независимо от какъв произход сте. Тези, които отказват да се върнат към любовта и Закона на Единия, ще напуснат Земята сега. Някои същества са променили техните ДНК до състояние, в което те са неспособни да си спомнят любовта.

Рептилоидните желаят да контролират Земята и са постигнали това чрез въплъщаването им в най-влиятелните семейства на Земята. Има Група от Учени на Земята, работещи с тази група, които задържат научните постижения, дадени на Земята под командата на Ащар – като например ядреното делене- насочено към повишаване на интелигентността на Земята и държащо далеч расите от поробване. Христовите извънземни работят с ядреното делене в антигравитационни устройства, но Рептилоидните са го впрегнали в оръжия за масово унищожаване. Това е попречило на Земното Галактическо Човешко съзнание да се разрастне и се нарушава Вселенския закон. Именно тази жестокост позволи на Междугалактическата Конфедерация на Световете да се намеси в името на Земята. Компетентността за поддържане на Закона беше променена от Световния Съд на Слънчевия трибунал. Слънчевият трибунал се ръководи от съпругата на Бог Сананда – учителят Нада.

Учени от НАСА продължават да не предоставят информация за своите полети, проучващи големи области от космоса, използвайки технологии за придвижване дадени им от тъмните извънземни, правещи мегатон полезен товар да тежи само няколко килограма и позволяващи им да пропътуват дълги разстояния за кратки периоди от време. Земните астронавти от НСА и други международни космически организации, включително НАСА, разкриват части от космоса и сега цивилни частни астронавти се присъединяват към тях. Това е откъснато общество и държи всички останали поробени в невежество.

С идващото Разкриване на информация, както и приемането на NESARA, Земята ще бъде свободна. Трябва да се направи разлика между Земните жители и тези, които са в частни, военни, академични, съдебни, правителствени и разузнавателни области, работещи в полза на Тайната космическа програма. Командата на Ащар работи с Великия Екип по координирането на последните събития , развиващи това последно Откровение. Това, в съчетание с подобряването на Вашите Тела сега ще ви издигне до 5-тото Измерение.

Етерните Светлинни Градове са построени над Земята и се интегрират в Етерния живот с помощта на Учителите и Извънземните, които се завръщат на Земята, за да й помогнат в това нейно следващо ниво на развитие. Това е най-славното Възкресение на Христовите души на Земята. Поздрави! Това е Ащар. Ще се видим на Моста на Дъгата.

Ченълинг от Бет Трътуин
elizabethtrutwin.org

Любов и Светлина, Лиса ♥МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments